Falsk klimanyhet fra NTB – 2016 varmest

NTB har oversatt og spredd falske nyheter om klimaet i lengre tid, siste derfra er oppslaget om 2016 som det varmeste året noensinne. Denne feilinformasjonen er overalt, her på NRK/Urix, i Teknisk Ukeblad og i VG. Her viser vi at påstanden om 2016 som varmest ikke er korrekt. Vi står overfor noe det er fristende å beskrive som bisarr klimascientologi kombinert med gruppetenkning, hvor man blander sammen vær og klima for å få gjennomført en villet politikk.

Seriøse fakta mangler
I nevnte oppslag oversatt fra USA-teksten fra NOAA og NASA-Giss er det ikke referert til satellittmålt temperatur, men til data fra termometre som mangler kvalitet eller til data som er er modellert i mangel av observasjoner. Det som er reelt her er at temperaturen er så lik det forrige varme året 1998 (2/100 av 1 grad) at de ikke kan skilles statistisk fra hverandre fordi det er en usikkerhet i målingene på 0,1 grader. Her utnytter lobbyister 0,02 grader i 2016 til å spre skremsler om en truende utvikling for klimaet som ikke eksisterer.

De to figurene her viser satellittmålt temperatur i lavere troposfære fra UAH og RSS for de siste 19 årene. Dette er den varmepausen både FNs klimapanel og uavhengige forskere lenge har vist til. Varmetrenden fra UAH og RSS er med desemberdataene fra 2016 bare på 0,004 grader C pr år, og bekrefter entydig denne varmepausen.

Hvor fremkommer det i NTB-oppslaget at temperaturen har sunket med nesten 1 grad Celsius siden rekordtemperaturen i februar 2016? Eller at varmepausen fortsatt er et lite omstridt faktum? Rekorden NTB, NOAA og NASA-Giss viser til skyldes været, et fenomen ved navn El Nino som ikke varmer kloden vår, men som utveksler varme fra hav til atmosfære med et midlertidig men sterkt temperaturutslag for årene 1998 og 2016 som ikke bidrar til å gjøre kloden vår varmere.

Her er et ferskt intervju med professor i meteorologi Richard Lindzen (M.I.T.) som overhodet ikke tar denne nyheten seriøst. Vi er altså ifølge både Lindzen og UK Met Office tilbake i den varmepausen som ifølge FNs klimapanel inntraff for snart 20 år siden og som Ross McKitrick tidfestet til 1996. UK Met office uttaler i lenken over at 2016 er omkring 0,2 grader varmere enn normalt på grunn av fjorårets El Nino. Og grunnlaget er ikke tilstede for å påstå at 2016 var varmest eller at det har blitt signifikant varmere i dette årtusenet.

NASA/NOAA med politisk temperatur
enne illustrasjonen over landtemperaturen fra NOAA viser hvor varmt de hevder at det nå er på kloden vår, og dette får de til ved bl.a. å blande temperaturdata fra hav og land. Samt med å bruke andre ufine metoder beskrevet i neste avsnitt.
Men hvor er det termometre som dokumenterer dette varme året? Som man ser av neste illustrasjon hvor diskrediterte havtemperaturdata ikke er med, så finnes det ikke termometre på mesteparten av landarealet på kloden vår.

Manglende eller juksterte data for temperatur
NOAA og NASA-Giss har i årevis jukstert temperaturdataene, eldre temperaturer i kaldere retning og de nyeste i varmere retning, og dermed oppstår det en administrativ global oppvarming som hverken er å finne i egne rådata, eller i kjente høykvalitets satellittmålinger av temperatur. Siden havet ifølge seriøse analyser ikke har blitt tilstrekkelig mye varmere til å støtte det budskapet man ønsker å gå ut med, så bruker man som grunnlag en diskreditert studie som karliserer også havtemperaturen i en varmere retning.

Den omfattende politiseringen av temperaturdata i USA over lengre tid tid har vært gjenstand for granskninger i Senatet i USA, trenert av president Obamas administrasjon i håp om at neste president ville fortsette denne tvilsomme arbeidsmåten. Metoden har vært kjent lenge, som sitatet fra Ronald Coase viser nedenfor. Denne figuren fra JOSH viser hvordan man bruker svært kreative men politisk korrekte metoder for å manipulere data som ikke viser noen tegn til signifikant global oppvarming i dette årtusenet.

Klimasumpen skal dreneres
Men så blir det plutselig et politisk skifte i USA hvor neste president vil “drenere sumpen” med støtte fra den tause klimarealistiske majoritet i befolkningen og med enda mer solid støtte fra svært mange høyt kvalifiserte naturvitere som viser til observasjoner i naturen istedet for til det politiske FNs klimapanel og deres støttespillere (NOAA og NTB).

Så denne 2016-nyheten om klimaet er en politisk avskjedsgave fra klimaalarmister som ikke lenger kan gjøre hva de vil.

If you torture the data long enough, it will confess to anything.
Ronald Coase

NTB burde skamme seg over å sende ut denne typen ensidige nyhetsoppslag med påstander som bærer sterkt preg av å være falske nyheter.

Verdens rikdom skal redistribueres.
Det som mangler i disse oppslagene ifølge klimaforsker Roy Spencer er informasjon om NOAAs kontroversielle rolle i planen om å bruke klimaendringer for å redistribuere verdens rikdom fra de fattige i de rike landene til de rike i de fattige landene. En rolle som har hatt sterk politisk støtte fra Det Hvite hus, noe som tar slutt 20.januar.

Dette er ikke Spencers påstand, men informasjon fra ledende personer tilknyttet FNs klimapanel. Ottmar Edenhofer, co-chair i WG3 (illustrasjonen til venstre) og IPCC-leder Rajendra Pachauri har uttalt det samme ved flere anledninger.

Støtt oss ved å dele:

35 kommentarer

  • Temperatur i luft er ingen entydig indikator for endring i vær og klima (= endring i energiinnhold i atmosfæren) uten at atmosfærens spesifikke varme er fastlagt. Luftfuktighet er av stor betydning for spesifikk varme av luft.
   I badstuen synker temperaturen når en kaster vann på ovnen og øker fuktigheten og energiinnholdet i luften fordi spesifikk varme øker.
   Dette er egentlig allmenn kunnskap i videregående skole.
   Hvorfor IPCC benytter temperatur i atmosfæren som indikator for endring av klima burde derfor i seg selv være tema for et interessant studium av det sosialpolitiske motiv.

  • For det første er varmepausen identifisert i alle målesettene for temperatur, etter at pausen først ble oppdaget i datasettene for satellittmålt temperatur.

   For det andre kan man ikke feste tillit til politiske uttalelser fra Dr. Carl Mears i Obama-epoken hvor det forelå sterkt politisk press for å få rapporterte temperatuer til å vise den ønskede globale oppvarmingen. Det bør festes større tillit til hva Mearns sier i fremtiden, hvor USA returnerer til ekte vitenskap.

   For det tredje er over 90% av all energi som tilføres vår planet, havnet i havet. For å fastslå at det pågår en truende oppvarming er man derfor nødt til å undersøke på seriøst vis om havet blir varmere, noe som ikke er gjort. Man har bare et svært tynt datagrunnlag for de ikke-polare havområdene, og bare for årene etter 2003

   For det fjerde er din kommentar sterkt preget av at du ikke har fulgt lenkene og lest den informasjonen som da framkommer.

   • Hei Geir,

    Hvorfor insisterer du på å henvise til både UAH og RSS med en start i 1998? I klimaspørsmål er det trender i tidsserier på 30 år eller mer som er av interesse og som klimaforskere viser til. Det å vise UAH og RSS fra El-Niño topp ’98 til El-Niño topp ’16 er uinteressant i klimadebatten der man må se på trend og ikke topper. I BÅDE UAH og RSS er det ikke en identifiserbar varmepause om du faktisk ser på trenden over 30 år eller mer.

    • Det du egentlig hevder i din kommentar, er at hvis man starter med konklusjonen og leter etter et tidsrom som støtter konklusjonen, så skal man se på epoken fra 1979 til i dag, uten hensyn til hva forskningen har å si om trendskifter i denne tiden. Som vitenskapelig metode er dette uhyre svakt.

     Stolpediagrammene fra UAH og RSS som starter i 1998 er fra disse institusjonenes hjemmesider, så hvorfor spør du ikke dem om deres egne diagrammer?

     Både FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 og uavhengig forskning har fokusert på trendskiftene i global temperaturtrend etter at IPCC-leiren selv pekte på siste trendskifte og det er ikke omstridt at dette fant sted rundt tusenårskiftet. Jeg mener det er lite interessant å diskutere klimatrender når motparten ikke engang aksepterer FNs klimapanel og deres konklusjon om et trendskifte i temperatur.
     Jfr også Ross McKitricks selvstendige analyse:
     http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=49307

     Slike trendskifter er viktige men fokusert i dette oppslaget er på spørsmålet om det for tiden eksisterer noen rekordvarme som et resultat av lange klimatrender. Svaret på dette er nei.

     Jfr også den lengste tidsserien vi har for observert temperatur, CET fra England. Den viser at raskeste observerte temperaturstigning siste 350 år finner sted i 40-årsperioden 1694-1733 med trenden 4,3 grader pr 100 år. Dette viser at det er naturlige klimaendringer som dominerer og at trenden i oppvarmingen de siste 40 årene er både udramatisk og bagatellmessig.
     CET-figuren er vist her (illustrasjon nr seks, talt ovenifra):
     http://www.klimarealistene.com/2016/12/16/dagsnytt18-samset-med-nye-klimakannestoperier/

     Forøvrig har ikke FNs klimapanel heller vist til de offisielle klimatrendene på 30 år som premiss for å mene noe om oppvarmingen i kortere perioder. Oppvarmingen det støyes så mye om fra IPCC-leiren varte fra trendskiftet ca 1975 til ca 1996 (årstallene er ulike i de ulike datasettene).

     Denne ene oppvarmingsperioden er nå av omtrent samme lengde som det påfølgende opphøret, eller varmepausen, om du foretrekker det begrepet. Altså ca 20 år. Her kan du lese hva Hans von Storch, en fremtredende representant for IPCC-leiren i 2013 mente måtte gjøres hvis varmepausen varte i 20 år:
     «If things continue as they have been, in five years, at the latest, we will need to acknowledge that something is fundamentally wrong with our climate models. A 20-year pause in global warming does not occur in a single modeled scenario.»

     http://www.spiegel.de/international/world/interview-hans-von-storch-on-problems-with-climate-change-models-a-906721.html

     Forøvrig, den ene trenden i moderne tid som er på 30 år, fra ca 1945 til ca 1975 er faktisk kjølende med en temperaturnedgang på ca 0,3 grader – den er helt uforklart fra klimapanelets side. Og falsifiserer i seg selv dogmet om den CO2-drevne oppvarming.
     Dermed trenger man egentlig ikke å diskutere dette nye opphøret av global opvarming. Men det er i seg selv en annen debatt.

     • Jeg kan ikke finne disse stolpediagrammene på http://www.nsstc.uah.edu/climate/ eller http://www.remss.com/measurements/upper-air-temperature. Kunne du vise til hvor du fant dem?

      En liten avstikker, men relevant til temaet i denne diskusjonen fant jeg den offisielle pressemeldingen fra UAH skrevet av R. Spencer og J. Christie. http://www.nsstc.uah.edu/climate/2016/december/dec2016_GTR.pdf Den har du sikkert lest, men der er tittelen:

      «2016 edges 1998 as warmest year on record» – Spencer & Christie, 2017

      «.. higher probability that 2016 was warmer than 1998» – Spencer & Christie, 2017

      Og tilsvarende pressemelding fra RSS teamet:

      http://images.remss.com/papers/rsstech/Jan_5_2017_news_release.pdf

      «Atmospheric temperature measured by satellites sets new record in 2016» – C. Mears, 2017

      «RSS
      scientists showed that 2016 was 0.31 degrees F warmer than the previous record, set in 1998.» – C. Mears, 2017

      At NTB og andre medier ikke er oppriktige er vel rent faktisk misvisende når forskerne som lager datene du bl.a. begrunner din påstand med (UAH og RSS) i hver sine pressemeldinger skriver at 2016 var varmeste året?

     • Diagrammene er her:
      ttp://www.nsstc.uah.edu/climate/
      http://data.remss.com/msu/monthly_time_series/RSS_Monthly_MSU_AMSU_Channel_TLT_Anomalies_Land_and_Ocean_v03_3.txt

      Spencer er forøvrig veldig klar på at det grunnet måleusikkerheten er umulig å skille statistisk mellom 1998 og 2015, her:
      http://www.drroyspencer.com/2017/01/global-satellites-2016-not-statistically-warmer-than-1998/

      Påstander om varmeste år som ikke tar hensyn til måleusikkerhet er langt på vei å anse som en politisk påstand. Situasjonen med måleusikkerheten var forøvrig like betent ifjor når BASA-Giss skulle selge sin temperaturrekord for 2015. En rekord som forøvrig ikke eksisterte i satellittmålt temperatur.

      Spencer har forøvrig anbefalt en opprydning i hvordan NOAA forholder seg til temperaturer:
      http://www.drroyspencer.com/2017/01/trumps-noaa-administrator-must-address-the-temperature-record-controversy/

     • Hei Geir,

      Du viser til dataene i stedet for visualiseringen. Er det da du personlig som har valgt 1998 som startpunkt i grafen og ikke 1979 som tidsserien du linker til starter på?

      Mener du at den offisielle pressemelding fra UAH (Spencer, Christie) og fra RSS (C. Meyer) ikke kan leses som at 2016 var det varmeste året i deres datasett?

      Jeg ser at Spencer i sin private blogg og i sine bøker han promoterer er en uttalt kritiker av dagens paradigme innen klimaforskning. Likevel er dataene han har utviklet og publisert, og dataene til RSS teamet som er basert på de samme målingene – MSU – ganske tydelige angående langsiktig stigende trend og topp i 2016.

      Spencers data, inkludert forbeholdet «a higher probability that 2016 was warmer than 1998» (jrf. pressemeldingen), bokstavelig viser at 2016 er det varmeste året i den tidsserien.

      Når Spencer selv, i sin egen offisielle pressemelding, i tittelen, skriver at 2016 såvidt slår 1998, er din påstand om at dataene fra UAH og RSS er med å «beviser» at media sprer falske nyheter ikke så veldig solid fundamentert.

     • Når endringen er mindre enn målenøyaktigheten bør man bruke resultatene med varsomhet. Å si «så vidt slår» er jo en viss form for reservasjon. Pressen slår dette opp som en dramatisk varmerekord. Det er her man forlater den seriøse debatten. Forskerne som bidrar til IPCCs rapporter misbrukes i stor grad. Alle reservasjoner fjernes når budskapet skal formidles.

     • Du er klar over at følgende står i pressemeldingen fra Christy og Spencer som du refererer til:

      “The question is, does 2016’s record warmth mean anything scientifically?” Christy said. “I suppose the answer is, not really. Both 1998 and 2016 are anomalies, outliers, and in both cases we have an easily identifiable cause for that anomaly: A powerful El Niño Pacific Ocean warming event. While El Niños are natural climatic events, they also are transient.

      En varmeutveksling fra hav til atmosfære endrer ikke planetens gjennomsnittlige temperatur. Alt som skjer er at energien forflyttes fra hav til atmosfære. Med fordampning og konveksjon har man en skorstein som fører energien opp og ut av atmosfæren, noe som definitivt er en kjølende prosess i den store sammenhengen. Jfr Klimanytt fra Ole henrik Ellestad.

      Dermed burde det være soleklart at dataene for satellittmålt temperatur ikke støtter det alarmistiske budskapet som kom fra NTB og øvrige aktører,

     • Geir, jeg får ikke lagt inn et svar under, men jeg er enig med deg i at et enkelt år ikke kan taes til inntekt for hverken det ene eller det andre. VG nevner forresten bare at det er det varmeste året registret og ingeting om klimaendringer.

      Likevel er det din tittel om at NTB og andre sprer falske nyheter om 2016 som det varmeste året som er målet for min kritikk.

      Den tittelen står ikke på solid grunn ettersom dataene du viser til, og uttalelsene til forskerne (inkl. Spencers), også viser at 2016 var varmest, helt bokstavelig/numerisk.

      Tipper det kommer flere anledninger til diskusjon i 2017. God helg.

     • Geir Aaslid: «Stolpediagrammene fra UAH og RSS som starter i 1998 er fra disse institusjonenes hjemmesider, så hvorfor spør du ikke dem om deres egne diagrammer?»

      Stolpediagram som begynner i 1998 og slutter i 2016 finner du neppe på disse institusjonenes hjemmesider:

      UAH – http://www.nsstc.uah.edu/climate/
      og
      RSS – http://www.remss.com/

      …men det kunne være av interesse å vite på hvilken skeptiker-site du fant dem?

   • Hei,

    Hvor blir det av min kommentar ang. Mears evne til å svare basert på egen forskning, samt tilbakevisning av påstanden «man har bare et svært tynt datagrunnlag for de ikke-polare havområdenenne» når det gjelder dokumentasjon om oppvarming av havet?

    Hilsen Alf Lackner

  • Når det kommer et skifte av President så blir hele nettsiden fjernet og arkivert, så starter den nye administrasjonen med blanke ark. Man har derfor ikke fjernet noe spesifikt om klimaforandringer eller andre emner.

 1. Ja 2016 var ikke bare det varmeste året siden målingene startet rundt 1850, men det varmeste året på 115.000 år, altså siden midt i den forrige mellomistiden.
  Link til NRK:
  https://www.nrk.no/urix/2016-var-det-varmeste-aret-som-er-registrert-pa-kloden-_-forskere-sier-mennesker-har-skylda-1.13329423

  En klarer altså her å se bort fra alle historiske opplysninger som har vært anerkjente også i klimakretser. Hvordan klarer en å se bort fra alle tidligere varmeperioder, iskjernemålinger fra Grønland og i Antarktis, furuskogen på Hardangervidda, varmeperioden i bronsealderen og den regionale kunnskapen om varmere klima på hele den nordlige halvkule. At dette bare skal ha vært lokale varmeblaff; værfenomener og ikke klima, blir overhode ikke dokumentert, i alle fall ikke i media. Av andre kilder ser en at 2015 var blant de ca. 5% kaldeste av årene i denne mellomistiden. Hvordan klarer klimaforskerne å komme med slike fantastiske nye «forskningsresultater». Hvor er CICERO og Samset? Han vil nok snart stå fram i NRK og forklare denne svært alvorlige situasjonen.

 2. Aaslid,
  Jeg stiller meg undrende til at dere det hele tatt velger å fokuserer på enkeltår som 2016 og 1998. Uavhengig av disse har vi hatt en betydelig oppvarming som er bekreftet i mange datasett (UAH, RSS, Giss, Hadcock, mfl).

  • Klimarealistene bestrider ikke at det har vært en mild oppvarming siden Lille Istid, men de siste 20+ års pause ser ut til å komme tilbake nå med denne vinterens La Nina. Dessuten så er korrelasjonen mellom temperatur og CO2 slik:
   Først endres temperaturen i havet, så på land og deretter kommer CO2 øking, og da kan ikke CO2 være årsak.
   Dette er beskrevet utallige ganger på dette forum og vist av mange forskere, spesielt Humlum, Stordahl og Solheim.

   • Tuvnes,
    Det er trivielt for de både fysikere, kjemikere, meteorologer, petroleumsingeniører, og klimaforskere at CO2-løslighet i vann (ved konstant trykk) også er avhengig av temperatur. Antar verdens ledende klimaforskere har kontroll på den slik som meteorologer har kontroll på metningstrykk og relativ luftfuktighet. Det jeg mener at når modellene responderer med økt oppvarming pga. økt CO2, vil CO2-en øke ytterligere pga. den effekten du omtaler. Men dette forklarer på ingen måte, hverken årsaken til temperaturstigningen at CO2-innholdet i atmosfæren ikke skal være en medvirkende og viktig årsakt til temperaturstigningen i atmosfæren og så i havet.

    Dessuten har vi de siste 30 år hatt en dramatisk oppvarming sammenliknet med oppvarmingen siden lille istid, og velges et annet år enn 1998, som var ekstremt varmt i sin tid, f.eks. år 2000, finner vi så godt som den samme trenden. Dette er vel og merke også for satelittdata, hvor den urbane oppvarmingseffekten også ikke kan være en feilkilde. Videre er det svært usikkert å ta utgangspunkt i 1998 fordi trenden spriker i alle retninger avhengig av hvilket år man slutter: Her er eksempeler (UAH-data):

    Periode Trend (C pr. dekade)
    78-16 0,12
    87-16 0,11
    98-12 -0,07
    98-13 -0,06
    98-14 -0,04
    98-15 -0,01
    98-16 0,05
    00-16 0,11

    Som vist er siste 16-årsperiode med en trend nær både trenden for hele serien og for siste 30 år, som er standard antall år når man skal vurdere endringer i klimaet. Dessuten skifter trenden fortegn dersom man velger å inkludere 2016 antatt start i 98. Mitt poeng er at hvis man begrenser seg til et for lite antall år ser vi at det ikke er mulig å estimere en sikker trend. For å bekrefte dette går det an å beregne korrelasjonskoeffisienten for dataene, og man finner at man må ha med år langt før 1998 for å i det hele tatt snakke om en trend. Basert på det vi har diskutert er påstanden at «pausen» ser ut til å komme tilbake altså i beste fall en spekulasjon.

    • Modeller benyttet innen naturvitenskap gir nødvendigvis ikke bevis for en teori. Resultatet vil variere med parametre som benyttes, og resultatet vil kunne bli det modelløren ønsker.
     Skal en finne ut hvilken betydning CO2 i atmosfæren har for dannelse av vær må en benytte beregninger og forsøk. Eksempelvis finner en ved å telle opp antall CO2 molekyler (ved 400 ppmv) i et gitt volum luft, multiplisert med den energimengde hvert molekyl absorberer, følgende:
     Energimengden er under 1 promille av det fordampning av vannmengde som gir 60% relativ luftfuktighet i samme volum luft ved 10 grader C.
     For den del av CO2 som skyldes forbrenning av fossilt brensel (4%= 16 ppmv) vil den relative energimengde tilført fra CO2 i forhold til fordampning av vann være mindre enn 0,0 promille. Altså; uten betydning for dannelse av vær.

     Søker en etter menneskers mulige påvirkning på dannelse av vær må en lete etter hva som kan påvirke tidskonstanter i vannets sirkulasjon på kloden fra vann til damp til vann. Altså lagringskapasitet og motstand mot omdannelse.

     • Forstår ikke helt hva du mener. Det er kun 0,1% av atmosfærens gasser som har drivhusegenskaper (N2 og O2 utgjør nesten alt og har ingen absorbsjon i IR-spekteret) Dessuten er fordampning av vann og andre væsker er en prosess som krever (ikke avgir) energi og har derfor en avkjølende effekt. Vanndamp spiller også en meget viktig rolle som drivhus-«gass».

     • Anbefaler en oppdatering på meteorologiens hydrotermodynamikk. Vann absorberer energi fra sola og tar den med seg opp i atmosfæren hvor energi avgis til gassene i atmosfæren , vanndamp kondenseres og faller tilbake til jordoverflaten (som regn eller snø).

     • Jeg har ingen problemer med det du skriver, det jeg mener er at fordampning av vann er en prosess som krever energi. Den latente varme tas med i en avkjølende fordampningsprosess opp i atmosfæren. Når dampen kondenseres til regn avgis denne varmen igjen. Dette er kun varmeutveksling inne i atmosfæren.

      Hvor mye hvert CO2-molekyl absorberer er irrelevant da hvert enkelt molekyl absorberer og emmiterer IR-stråling kontinuerlig. Det gir en betydelig høyere kummulativ effekt en den du beskriver. I energibalansen er total drivhuseffekt (selvfølgelig inkludert vanndamp) på jorda ca fire ganger så stor som varmetapet (altså generering av latent varme i form av damp) ved fordampningen alene. Den er også like stor som innkommende strålingsenergi fra sola:

      https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/01/erb1.jpg

     • Anbefaler fortsatt Vilhelm Bjerknes og hydrotermodynamikk. Der vil en nok se poenget med energi, effekt og vær.

      Husk også at dersom temperaturen på kloden øker med 1 grad så vil utstrålt effekt øke med 1,4%. Det er bare sola og kosmisk stråling som kan tilføre energi til jorda og holde balansen.
      I prosessen med dannelse av vær er CO2 uten praktisk betydning (mindre enn målenøyaktighet).

    • Lackner skriver:
     » når modellene responderer med økt oppvarming pga. økt CO2, vil CO2-en øke ytterligere»
     Hva er det med klimahysterikere som hele tiden viser til modeller og ikke til realistiske forhold (som vi Klimarealister gjør)?
     Hvorfor kan ikke klimahysterikere ta fakta innover seg?
     Hvor mange ganger må vi svare trollene?
     For n-te gang: Det er temperaturen som styrer CO2-innholdet i luften både vist i iskjerneprøver og nye data fra Mauna Loa. Etter at temperatur har økt så øker også CO2, og etter at temperatur har gått ned så går også CO2 ned!!!!!
     CO2 har ingen målbar virkning på temperatur (ref. lukewarmer dr. Roy W. Spencer, ansvarlig for UAH satelittmålinger av temperatur).

     Og dessuten så var temperaturøkingen fra ca 1900 til ca 1940 like rask som nå, uten noe særlig utslipp av CO2 fra fossil energi sammenlignet med i dag.

     Plantenæringen CO2 gjør jorden GRØNN, og er bare fordelaktig for livet på jorden!

     • Tuvnes,
      Realistiske forhold er det jeg har konsentrert meg om over, og de bekrefter altså en betydelig oppvarming, slik jeg har forsøkt å forklare. Dersom du ikke er enig, kan du laste ned data fra UAH selv bekrefte trendene, eller studere en hvilken som helst annen global dataserie. Du finner betydelig oppvarming eller absolutt mest sansynlig oppvarming. Det er det som er fakta både «klimahysterikere» og andre må ta innover oss! Men velger du ut spesifikke år over en kort nok periode kan du få en hvilken som helst trend – med korrelasjon nær null, vel og merke. Det er vel ikke særlig holbart(?)

      Jeg har lang erfaring med numerisk simulering og er helt enig i at ingen modell er 100% korrekt, og mange trenger betydelige justeringer for å bli nøyaktige nok. Men det er nå en gang modeller vi bruker til å ta beslutning om fremtiden. Eksempelvis gjelder dette for milliard-investeringer innen olje/gass ved utbygging av nye felt – aldri så usikker modellen er. Faktum er at vi ikke har noe bedre, dessuten peker dataene vi har i retning av modellresultatene.

      At du gjentar at det er kun temperatur styrer CO2 og aldri omvendt, uten forklaring, og etterfulgt av fem utropstegn gjør det ikke mer sant. Løslighet av CO2 er vi antakelig enige om, det er elementær fysikk, men det forklarer på ingen måte hvor all antropogen CO2 har tatt veien og hvilken påvirkning det har. Dersom det er påstanden til KR skulle stemme trenger vi spesielt en forklaring som får fysikken til å henge sammen og en alternativ modell som underbygger det, og som kan utfordre mengden av modellresultater som allerede foreligger. Tenker spesielt på en logikk på HVORFOR det har blitt dramatisk varmere de siste ca. 150 år – det må ha en grunn. Solaktivitet, fordampning kan det ikke alene være fordi det har og har hatt en avkjølende effekt globalt.

      Eksperimenter ang. CO2 sin effekt som drivhusgass finnes tilbake til 1800-tallet og småskalaekeksperimenter er det massevis av. De er helt enkle å utføre, f.eks. her:

      http://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1308-et-lite-co2-eksperiment

      Enig i at det var mye mindre CO2-utslipp og betydelig økning i perioden du beskriver, men som vi begge antakeligvis er enige om er har det vært og vil være store variasjoner i enkeltperioder. Likefullt har vi hatt en økning.

      Jeg savner fortsatt en fysisk forklaring på hvorfor 1998, uten noen korrelasjon til trend, og ikke et «normalår» lenger tilbake skal være utgangspunkt for dokumentasjon av den angivelige «varmepausen»? Det hadde hjulpet både meg og mange skeptikere…

 3. For ytterlige belyse hvor bisart det er å velge 1998 som start-år i stolpediagrammene er de to temperaturseriene vist her i sin helhet. https://drive.google.com/file/d/0B19Sr_Qmr4GJaFgtV1lFc3haMnM/view?usp=sharing

  Stolpediagrammer er ikke alltid den beste måte å illustrere temperaturserier på, spesielt ikke dersom en samtidig vil vise trendkurver. Derfor viser jeg kurvene her for vise hvor søkt det er å snakke om pause. https://drive.google.com/file/d/0B19Sr_Qmr4GJekhtZk8yNkJJSnM/view?usp=sharing

  (Hver gang jeg viser satelittmålinger av temperaturen i troposfæren, minner jeg om at det er en dårligere måte å beskrive temperaturen på jorda enn overflatemålinger).

   • Dette viser hele bildet, i alle fall for denne dataserien. Et annet poeng er at dersom man beregner korrelasjonskoeffisienten, altså hvor godt dataene sammenfaller med en økning/nedgang eller ikke, finner mann at denne er så godt som ikke-eksisterende dersom man starter i 1998 (R2 = 0,02). Ved å benytte hele dataserien siden 1978 får vi R2= 0,36, noe som bekrefter langt mer en økende trend. Mulig spenn er fra 0 (ingen sammenheng) til 1 (punktene faller perfekt på en lineær trend).

    For å i det hele tatt forsvare et trendskifte (IPCC beskriver en midlertidig pause, noe jeg er helt OK med. Vi har sett det mange ganger før 1998 og) trenger vi en spesifikk fysisk alternativ forklaring til CO2-hypotesen til hvorfor «trendskiftet» skjer rundt El Nino i 1998. Jeg kan ikke se at det har blitt klart forklart. Inntill dette foreligger antas toppen i 1998 som et enkeltårs variasjon i en gjevnt økende trend over minst 30 år.

  • Når du bestrider den temperaturpausen som FNs klimapanel har konkludert med er reell, i en analyse over 3 sider i sin siste hovedrapport fra 2014, da eksisterer det intet grunnlag for en seriøs diskusjon med deg.
   At temperaturen mindlertidig etter dette gikk opp til en månedsrekordrekord i februar 2016, for deretter å returnere til pausenivået, gir deg intet saklig argument for å argumentere imot pausen.

   Først om 3-5 år når det pågående værfenomenet ENSO er over, kan vi konkludere med hensyn til pausetrenden. På det tidspunkt vil vi være helt på slutten av inneværende svake solsyklus, og dermed er det relevant å lytte til solforskningen istedet for til det diskrediterte og politiske klimapanelet du tydeligvis har så stor tiltro til.

 4. (Svar til Kjell B. Mortensen, da jeg ikke får fortsatt på tråden):

  «Husk også at dersom temperaturen på kloden øker med 1 grad så vil utstrålt effekt øke med 1,4%.» Her sammenlikner du «epler og pærer» (grader og prosent) slik jeg ser det. Utsagnet sier absolutt ingen ting om energibalansen i biosfæren!

  Din påstand «Det er bare sola og kosmisk stråling som kan tilføre energi til jorda og holde balansen.» Dette vet vi at er direkte feil. Uten atmosfære hadde det vært en snitttemperatur på -19 grader C på jorda, altså 34 grader kaldere enn i dag og femten grader kaldere enn ved siste istid. Totalt ulevelig for oss. Dette er veldokumentert og pensum på ungdomsskolen. Drivhuseffekten i atmosfæren, økende CO2 eller ikke, er årsaken til dette og vanndamp er den viktigste drivhusgassen i tillegg til CO2 og metan.

  «I prosessen med dannelse av vær er CO2 uten praktisk betydning (mindre enn målenøyaktighet).» Det går ann, og er målt MANGE ganger hvor mye CO2 som er i atmosfæren vår. Klimarealistene har også veldokumentert økningen i CO2 de siste 100 år. Selvom mengden i forhold til andre gasser er veldig liten, er det 20-40% (avhengig av hvilke kilder man tror på) mer nå enn for 100 år siden. N2 og O2 (over 99% av atmosfæren) ikke har noen absorbsjon i IR-spekteret. Dette er helt elementær fysikk Mortensen.

  • I den elementære fysikk er det også noe som kalles konveksjon. Den mest vanlige form for energioverføring mellom gasser i atmosfæren. Stråling utgjør en liten del.

Kommentarer er stengt.