Faktisk feil om fremtidige temperaturer

Propagandaorganet Faktisk.no som forfekter IPCC-leirens synspunkter, forsøker nok en gang (24.mai, oppdatert 6.juni) å faktasjekke fremtiden i artikkelen Nei, vi er ikke på vei inn i en ny mini–istid. Det er ingen konsensus om dette, og Faktisk presenterer ensidig informasjon på en forutinntatt måte.

Faktisk.no har tidligere trukket frem temperaturkurver fra iskjerneanalyser for 800 000 år tilbake i tid, se fig. 1 fra deres artikkel om sammenheng mellom CO2 og temperatur. Disse viser grovt sett dype istider over ca. 100 000 år og milde perioder på ca. 10 000 år. På bakgrunn av disse kurvene er vi nå på overtid i den gunstige Holocene-perioden som har vart i 12 000 år, og vi kan forvente en ny dyp istid. Det Faktisk IKKE informerer om i fig. 1 er at i alle tidsserier så endres temperatur først, enten det går opp eller ned, og deretter kommer CO2-endringer med flere hundre års forsinkelse. Da er det temperatur som er årsak, og CO2 er konsekvens av tidligere temperaturendringer, grovt sett i samsvar med bl.a. Henryloven og de store havsirkulasjoner som tar noen hundre år.

Fig. 1, hvor Faktisk-artikkelen «forveksler» årsak og konsekvens mht. CO2 og temperatur.

Så gjør Faktisk et stort nummer av at det nå er «historisk varmt», og at «menneskelig oppvarming dominerer». Ordet «historisk» avhenger av tidsintervallet. Det har vært varmere enn nå mesteparten av de siste 12 000 år. Det har hundrevis av forskningsrapporter fra hele verden vist her.

Riktig og gal temperatur over 1000 år

IPCCs 1990 rapport viser riktig temperaturutvikling, mens deres 2001-rapport ikke gjør det, i deres graf i Fig.2 nedenfor (kjent som Hockekøllefiguren, red.anm.). Forskningen bak den er diskreditert for forskningsjuks. (Red.anm: De to rapportene fra granskerne Wegman og North i USA fastslår at statistikkmetodene til Dr. Mann står så fjernt fra kjent statistikk at de alene ugydiggjør hans forskning). Faktisk-artikkelen viser en senere Hockey-figur over 2000 år (PAGES2k), men den er også tilbakevist i Clintels brev til FNs klimapanel (pkt 2, side1).

Fig. 2. Til venstre temperaturestimat fra 1990, hentet fra Hubert Lambs banebrytende klimaforskning, til høyre ugyldig Hockeykøllefigur fra Dr. Mann.

Gruppen bak PAGES2k var faktisk uenige om at den kunne inkluderes i IPCCs AR6-rapport. Prof. Ole Henrik Ellestad har utdypet i KN 338; IPCC med mangelfull og tvilsom synteserapport: «I rekonstruksjon av historiske temperaturer (PAGES2k) trakk flere av forfatterne seg fra en publikasjon fordi den ikke holdt faglig mål (2019). Det er velkjent at dette prosjektet langt fra holder faglige mål (Se McIntyres blog Climate Audit). Likevel blir det en del av forutsetningen for rapporten.»

Fig.3. Det er faktisk ingen vitenskapelig uenighet om at det var varmere enn nå i Middelalderen. Her data fra CO2Science.org, en av flere vitenskapelige aktører som dokumenterer dette.

Solens påvirkning

Om solens påvirkning nevner Faktisk bare solkonstanten ved toppen av atmosfæren (TSI). I 1988 mente Dr. James Hansen, GISS-direktør (lenge kjent som «the grandfather of global warming») at solen styrer global temperatur, se fig. 4. Samme år ble han en tilsynelatende forvirret klimaaktivist og advarte useriøst om at «the oceans will begin to boil».
FN-sjef Guterres er på samme nivå, med «the world is on the way to climate hell» og «Code Red». (red.anm: siterte ord finnes ikke i IPCCs forskningsrapporter, og der er budskapet det motsatte).

Fig.4. En av USAs mest kjente klimaforskere i IPCC-lreiren, GISS-direktør Hansen, påpekte i 1988 at det er et nesten perfekt samsvar mellom solinnstråling og temperatur på den nordlige halvkule – og motsier dermed påstanden i oppslaget hos Faktisk.no.

Faktisk så ignorerer Faktisk.no effektiv solinnstråling til jordoverflaten, modifisert av globalt skydekke, som har en klar invers sammenheng med global temperatur, se fig. 5 nedenfor. Temmelig naturlig, når en tenker over det, at skyer har negativ innvirkning på global temperatur, men IPCC hevder det motsatte i AR6. IPCC er ikke til å stole på, men forskning.no forsvarer den pseudovitenskapen.

Fig. 5. Fra Michael O Jonas, 2022. Klar invers sammenheng mellom globalt skydekke og global temperatur.

Faktisk.no gjør et stort nummer av upålitelige fremtidige spådommer, mens klimamodellene til IPCC («projeksjonene»), som de forsvarer, har jo feilet siden starten (ref. Dr. John Christy, UAH).

Faktisk.no fortsetter med feilinformasjon om at nåværende klimaendringer er menneskeskapte på tross av at dette er tilbakevist i denne artikkelen, som Faktisk tidligere er blitt gjort oppmerksomme på, men som de på en arrogant og ignorant måte skriver at de ikke har lest.

«Det er vanskelig å spå, især om fremtiden» skal en klok danske ha sagt. Klimaalarmistene har beviselig tatt feil når det gjelder fremtidige modeller og spådommer. Om klimarealister tar feil vil bare fremtiden vise. Det kan ikke faktasjekkes nå.

Faktisk.no er for lengst avslørt som et ensidig propagandaorgan for klimaaktivisme. Useriøsiteten avslører de selv ved å ledsage artikkelen med et bilde av vanndamp fra kraftverkspiper for liksom å vise «forurensning» med utslipp av den usynlige, lukt- og smaksløse, livsviktige, plantenæringen CO2, som ikke har noen målbar effekt på klima, og som vi derfor ikke behøver å bekymre oss for.

Alle milliarder av kroner og dollar som skal brukes på å bekjempe CO2 bør heller brukes på bedre infrastruktur mot fremtidige naturlige klimaendringer, enten det blir varmere eller kaldere, mer eller mindre storm og uvær, nedbør etc.

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

 1. Veldig fin artikkel. Jeg hadde sett på kilden til finansielle midler for faktisk.no.
  Bill Gates og hans kumpaner i WEF og WHO bruker klimakatastrofen akkurat som Covid perioden, innføre mer kontroll til deres fordel. Klima har blitt et redskap for autoritære krefter og undertrykkelse av individets frihet og rettigheter. Igjen, flott artikkel og fortsett å publisere, men aldri fall for fristelsen til å jukse..mvh Daniel

 2. Klimarealistene har i en rekke artikler «filleristet» den media eide «faktasjekk» organisasjonen Faktisk.no AS vedr. deres artikler om narrative «Det menneskeskapte klimaet».
  Slik jeg ser det har ikke Faktisk.no hatt et eneste motsvar til Klimarealistenes faglig begrunnede opplysninger og konklusjoner.
  Det kan ikke være mye klima kunnskap der i gården, typisk norske journalister når vi behandler klimahysteriet.
  På den annen side forstår jeg at journalister generelt «tviholder» på den såkalte «klimakrisen» med tanke på jobb, det er egentlig for mange av dem i vår dataalder.
  Det samme kan vi vel si om «klimaforskeren» som alltid konkluderer sine artikler alltid med: Det må forskers mer!

Kommentarer er stengt.