Faktasjekk? Faktisk ikke!

Redaktøren har henvendt seg til Norges ledende faktasjekker, for å få faktasjekket en serie påstander i Aftenposten fra Audun Rosland, Norges mangeårige leder for Norges delegasjon til klimatoppmøtene, og toppleder i klimaforvaltningen. Her er resultatet av vårt arbeid.

Hvem eier Faktisk.no AS?

Selskapet hevder på eget nettsted å være «en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.» De hevder også at de «ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale».

Eierne av aksjeselskapet var fra starten VG og Dagbladet. Senere kom NRK, TV2, Amedia og Polaris Media inn. Kristoffer Egeberg (offisielt foto fra Faktisk.no) er ansvarlig redaktør, og ironisk nok styremedlem i Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP).

Folk flest kjenner til mangelen på «en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig klimasamtale»  hos aksjonærene i dette AS.

Kritisk og undersøkende faktasjekk?

Formålet med faktasjekken var dels å avdekke hvorvidt faktasjekkerne vil opplyse om Roslands påstander er sanne eller usanne. Samtidig ville vi sjekke hvorvidt faktasjekkerne prioriterer å hvitvaske eiernes klimajournalistikk på bekostning av sannheten. Vi har bevisst valgt en faktasjekk hvor de ansatte faktasjekkerne kan finne ut av dette selv, uten å måtte løpe til lobbyistene i klimaindustrien for å få vite hva de skal svare på naturvitenskapelige spørsmål hvor journalister ikke har kompetanse.

Kan man som hovedregel forvente eller ikke forvente redelig, kritisk og undersøkende oppførsel fra Faktisk.no når det gjelder klimaspørsmål eller klimafakta?

Våre lesere vet fra før hva man kan forvente av klimajournalistikk hos eierne av Faktisk.no, hvor selv lesernes innsendte manuskripter sensureres nådeløst vekk. Eieren NRK praktiserer ikke engang tilsvarsrett når de henger ut Klimarealistene i egne programmer, og man må kommuniserte med NRK via advokat når man blir redigert til døde i NRK-programmer som Folkeopplysningen.

Siden vi hadde en mistanke om at faktasjekkerne ville ha piggene ute fra første sekund, og vi ikke ønsket å påføre faktasjekkerne sjokkskader, så startet vi med bare den første i en lengre serie av usannheter fra Audun Rosland.

Jeg sendte derfor forrige uke følgende epost (med overskriften ønske om faktasjekk) til Faktisk.no:

Følgende påstand som er sentral for klimadebatten i Norge, er framsatt av Audun Rosland, statstjenestemann og den mangeårige lederen for Norges delegasjon til FNs klimapanels klimatoppmøter:

«Klimapanelet er en FN-organisasjon som jobber på vegne av alle verdens land for å gi myndighetene et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn.»
(Inkludert lenken over fra ingressen)

Vennligst gi meg tilbakemelding dersom det ikke er aktuelt å faktasjekke ovenstående utsagn

I oppfølgende kommunikasjon la vi ved det offisielle dokumentet som viser hva som er IPCCs rolle eller mandat. Det relevante avsnittet er gjengitt under, og som man lett ser så har det vitale ordet «human-induced» blitt utelatt fra Roslands side, slik at det uriktige budskapet som selges til offentligheten i Norge er at Klimapanelets rolle omfatter alle klimaendringer, både de menneskeskapte og de naturlige.

Vi fulgte opp i detalj i neste epost med følgende spørsmål:
Er setningen til Rosland sann eller er den usann?
Hvor i den norske teksten til Rosland finner man oversettelsen av «human-induced» fra pkt 2 (forrige lenke) som vanligvis heter «menneskeskapte» på vårt språk.

«The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation».

Ikke første gang forvaltningen sprer usannheter

Hvorfor er dette viktig? Jo, fordi usannhetene kommer jevnlig, over mange år og i stor skala. Flere aktører har påpekt at klimaforvaltningen er usedvanlig dårlig informert, som professor Noreng som skrev følgende i Teknisk Ukeblad:

«Miljødirektoratet opptrer på mange måter som vaktbikkje i klimaspørsmålet, også i klimadebatten. Dersom Miljødirektoratet virkelig skulle være så selektiv i sin faglige oppdatering som denne saken kanskje kunne gi inntrykk av, ville det være et tegn på slett forvaltningsskikk, noe som den ansvarlige statsråd snarest burde rydde opp i. Det kan også tenkes at Miljødirektoratet i bunn og grunn føler seg usikker i sak, og derfor for å styrke sin stilling i offentligheten bevisst velger å overse forbehold og i stedet satser på å bekjempe enhver tvil, i god tradisjon fra en fordums statsministers formaninger.

Fra en legmanns ståsted fortoner det seg som om presteskapet kanskje ikke har kjennskap til Skriften.»

NOU-manipulasjon

Som man ser av illustrasjonen, så er det også i denne NOU-utredningen fra 2006 utelatt at rollen til IPCC kun er å vurdere vitenskap om menneskeskapte klimaendringer. De naturlige er utenfor mandatet! Dette dokumentet utgjør det vesentligste av grunnlaget for Stortingets klimaforlik!

Samtidig var IPCC klare allerede i 1990 på at man ikke hadde noen observasjoner som viste at våre utslipp førte til målbare menneskeskapte klimaendringer. Enda grovere er det i NOU-teksten at «mesteparten av oppvarmingen observert … og tilskrevet menneskelige aktiviteter» ikke er observert i naturen men kun er skjelnet i klimamodeller! Grenser ikke en slik manipulasjon til medvirkning til bedrageri?

Siden forvaltningens manipulasjon har foregått over lang tid, blir det enda viktigere å ha en kritisk og undersøkende presse i Norge.

Hvorfor er det så viktig for forvaltningen å skjule at klimapanelets mandat ikke omfatter vitenskapen bak naturlige klimaendringer?

Goddag mann økseskaft

Faktisk.no satte tidligere Dagblad-journalist Mina Liavik Karlsen på saken. Hun har en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hvorvidt hun har vært et offer for klimaindoktrineringen ved HiOA, nå Oslo Met, hvor førsteamanuensis Andreas Ytterstad har vært drivkraften, det skal vi ikke mene noe om. Men noen antydning fra hennes side til en kritisk og undersøkende holdning til denne faktasjekken kunne vi ikke skimte i svaret:

Jeg forstår ikke helt hva du mener at vi skal faktasjekke her. Dette skriver Miljødirektoratet, som har en koordinatorrolle overfor klimapanelet for Norge, om FNs klimapanel: «Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ble nedsatt av Den meteorologiske verdensorganisasjonen (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. Formålet er å gi verdens land et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn».
IPCC skriver om seg selv: «Created in 1988 by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP), the objective of the IPCC is to provide governments at all levels with scientific information that they can use to develop climate policies. IPCC reports are also a key input into international climate change negotiations»

Med stor omhu klargjør Karlsen klimapanelets rolle ved å sitere en tekst fra Miljødirektoratet hvor Audun Rosland er oppgitt som en del av ledelsen. Maken til servil holdning hos en faktasjekker skal man lete lenge etter.  På konkret spørsmål om det saklige grunnlaget for ikke å faktasjekke, fikk vi dette noe underlige svaret:


Påstanden egner seg ikke for faktasjekk fordi vi den åpner for at man må inn å tolke Klimapanelets rolle/jobb.

Journalist Mina L. Karlsen, Faktisk.no AS, i epost til oss.

Kriteriene for en faktasjekk

Direkte artig ble det da journalisten viste til kriteriene for faktasjekk, som man forholder seg til på Faktisk.no AS. Kursiv markering er lagt til av oss.

Det kan virke som om man hos Faktisk.no ikke er enig i at en usann påstand fra lederen for Norges delegasjon til klimatoppmøtene i et dominerende oppslag i Norges største avis, hverken har en viss spredning, er kontroversiell, har betydning for norske forhold eller er av interesse for folk flest.

 • Påstanden skal være basert på etterprøvbar informasjon.
 • Den skal ikke være normativ, som f.eks. «Partiets politikk fører til et kaldere samfunn».
 • Den skal ikke være en spådom om fremtiden.
 • Påstanden bør ha en viss spredning eller gjentas ofte i ordskiftet.
 • Påstanden bør være kontroversiell: Noen stiller spørsmål ved sannhetsgehalten. Enten politiske motstandere, fagfolk, tipsere eller vi.
 • Påstanden bør være relevant. Det må utgjøre en forskjell om den er sann eller ei.
 • Påstanden skal først og fremst ha betydning for norske forhold.
 • Påstanden bør ha betydning eller være av interesse for folk flest.

Og slik går nå dagene hos Faktisk.no?

Da gjenstår det å se om ledelsen i Faktisk.no AS er enige med sin unge journalist eller om det faktisk er mulig å få en faktasjekk?

Har det noen hensikt å spørre Faktisk.no om faktasjekk på klimaspørsmål? Vi har inntil videre mer enn en mistanke om at svaret er: Faktisk ikke!

Vi ber leserne sende oss informasjon om egne erfaringer med faktasjekkerne.

Redaksjonen følger redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og har derfor bedt redaktøren for Faktisk.no AS om en kommentar til dette oppslaget.

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Dette var viktig å få frem faktisk, har selv lurt på hvor lite direkte sjekken har vært. Men da er jo det en forklaring som du har funnet ut av som er viktig!

  Å alle disse som TV2, VG, NRK og Dagbladet osv har jo dummet seg ut med dette om det er faktisk Riktig Fakta sjekk de ønsker.

  Noe de egentlig ikke ønsker å få frem dessverre!

 2. Det er åpenbart for mye forlangt av en faktasjekker at han/hun klarer å lese fire linjer i en engelsk tekst. Når man ikke klarer å se at det å utelate ordene «human induced» eller på norsk «menneskeskapt» gir en helt annen mening med hele klimapanelet. De skal helt enkelt bare forske på årsaker og konsekvenser og tilpasning av MENNESKESKAPTE klima forandringer. De naturlige forandringene er helt klart utenfor mandatet til IPCC. Derfor nevner de heller aldri noe om disse.

 3. Jeg kontaktet Faktisk.no når de begynte å sjekke skolefakta, noe jeg selv har holdt på med noen år som lektor i vgs. Noe av det første de leverte, var fullt av feil, ja de forstod rett og slett ikke grunnleggende ting vedr fx frafall, fraværsstatistikk, vitnemål osv. Det er forståelig – for dette er ikke umiddelbart lett nå man ikke har jobbert i «systemet». Faktisk.no rettet så opp, men likevel var det fortsatt (forvirrende) feil i fremstillingen.

  Siden har disse feilene blitt viderekolportert av andre journalister og nå også forskere – og de virker å være uutryddelige. Man må bare da vite at Faktisk.no bare er litt mer fakta-orientert enn vanlige journalister. Og når nivået der dessverre kan være nokså middelmådig på en del områder, så havner man der man er i dag. De gjør så godt de kan altså, ut fra sine forutsetninger.

  Kanskje de heller skulle begynt å omtale seg selv som «Dette-tror-VI-på.no», så slapp de alt det tunge arbeidet med faktasjekking. Bare et forslag.

 4. Faktisk.no?

  Vil heller kalle dem «Fake-desk», eller bare helt kort: «Tsk, tsk».

 5. Selv om rollen til IPCC kun er å vurdere vitenskap om menneskeskapte klimaendringer, og de naturlige er utenfor mandatet, så tar de jo med en del om «naturen» i f. eks. kapitlet 8 «Anthropogenic and Natural Radiative Forcing»

  • Det er korrekt observert, og de har også med et kapittel om sola i hovedrapportene.

   Det interessante når man går i detaljene er hva slags kompetanse forfatterne har, som står for kapitler om forhold som er utenfor mandatet. Ser man på sol-kapitlet er det vanskelig å finne formell spisskompetanse på solfysikk og det er sjelden med mer enn en solforsker i de 15-20 forfatterne som skriver om sola.

   Innholdet blir selvsagt deretter.

   Svakhetene i IPCC-rapportene er formidable på biologien, geofagene og alt som berører klodens lange geologiske historie. Mer om dette her, fra Akasofu:
   https://www.klimarealistene.com/2018/03/03/klimapanelets-grunnleggende-feil/

 6. Å utelate «human induced» I teksten er selvfølgelig med overlegg. Der forsvant hele mandatet.
  Fakta sjekk utført av mainstream media selv, er en utrolig dårlig vits.
  Jeg har faktisk fått nok.

  MFA

 7. Jeg forsøkte å legge frem saken om “Gunhild” sitt nye matråd til faktisk.no. Jeg fikk ikke disse mengdene til å stemme, og vha matvaretabellen.no og NHI kalkulator for energibehov så jeg at anbefalt matmengde ville gi nok næring til en 85 år gammel sengeliggende mann på 65 kg. Journalisten var ikke enig i denne beregningen, uten at hun kunne si nærmere hvordan hun kom frem til det, men påstod at anbefalt matmengde var noe i overkant av hva hun selv trengte…

 8. Hei
  Er det kommet noe mer fra Faktisk.no, eller er de ferdig med saken? Dette dreier seg jo om en ren utelatelse i en oversettetelse som det burde være enkelt å påvise. Det er også innlysende at utelatelsen endrer oppfattelsen av IPCC´ mandat. HvisFaktisk.no ikke vil ta i dette må vi konkludere at de har en politisk agenda med det de gjør og ikke er det de gir inntrykk av å være.

Kommentarer er stengt.