Fakta om klima – viktige faktabøker

Klimanytt nr. 303. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.
Forfattet av Jan-Erik Solheim

En viktig oppgave for Klimarealistene er å presentere fakta om klimaet så vi får en klimadiskusjon basert på realiteter – ikke på fantasi og løgn, også kalt propaganda. Vi produserer innlegg på eget nettsted, i sosiale media og skriver brosjyrer og bøker. For å kvalitetssikre har vi et Vitenskapelig råd (KVR) med uavhengige forskere og formidlere. Ni medlemmer av KVR skrev i 2017 39 artikler i vår. Nå har KRV-medlem Johannes Krüger utgitt en viktig bok som kan hjelpe oss til å skille myter fra fakta. Boka heter «32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på» og er en aktuell og pedagogisk utvidelse av heftet «Naturen styrer klima» (2017) med 39 artikler om klima.

32 myter om klimaet

Boka er på 380 sider og har 32 sider med referanser. Den er delt i tre deler:

I: Myte 1-16 om CO2 og den globale oppvarming.

II: Myte 17-28 om følgende av den globale oppvarming.

III: Myte 29-32 om klima og samfunn.

Mytene fremstilles som påstander vi hører i media og fra politikere. Hver myte besvares med motargumenter og fakta godt dokumentert i referanser. Et eksempel er Myte 1: 97 pct konsensus: Den globale oppvarming er Menneskeskabt.

Til hver myte har han en konklusjon som gjentas som et Sammendrag for Beslutningstakere bak i boka. Dette er på 18 sider og er meget leseverdig. Han skriver at naturvitenskapen må dokumenteres med kurver og det gjør han til alle myter. Figurene er i svart og grått, men svært tydelige – selv uten farger. For å hjelpe lesere som ikke er vant med kurver har han et Appendiks om Hvordan man leser en graf.

Referanser til Naturen og Miljømytene

I arbeidet med boka har Krüger vært i kontakt med flere medlemmer av KVR, og han siterer flittig fra vårt hefte Naturen og fra Morten Jødals bok Miljømytene. Hans budskap er at klimaet er dynamisk – det endrer seg på alle tidsskalaer. Det er ikke noe som tyder på at våre utslipp av CO2 endrer klimaet merkbart. Når det gjelder klimafølsomhet bruker han Ellestad’s verdi på 0,4°C temperaturøkning ved dobling av CO2 og tegner diagrammer med denne følsomheten (se Naturen… Art.26) Han unnlater å fortelle at mer enn 95% av CO2 utslippene kommer fra Naturen selv, men er klar på at de administrative endringene av målinger av temperatur gjør at den beregnede globale temperaturstigning på 0,7°C på 1900-tallet, antakelig må reduseres til 0,4°C (Humlum, Naturen… Art 7).

Fokus på danske og norske forhold

Det fokuseres på danske og norske forhold, som for eksempel: Om temperatur-stigningen i Danmark akselererer (Myte 8). Den lange og tørre sommeren 2018 (Myte 9), Været i Norge og Danmark er blitt mer ekstremt (Myte 28), Ytringsfrihet i klimadebatten (Myte 30), Klimapolitikk (Myte 31) og Grønt skifte (Myte 32).

Flere temaer

I tillegg til temaer som også er diskutert i vårt hefte Naturen, skriver Krüger detaljert om isbreer på land, hvordan de vokser og minker. Dette er hans spesialområde. Han forteller også at isbjørnene trives og bestanden vokser. Ozonhull i Arktis og Antarktis derimot vokser og minker – uavhengig av våre utslipp. Et dagsaktuelt tema er hetebølgen i Australia 2019/2020 med varmerekorder som er blitt til ved å manipulere bort varmerekordene i januar 1896 hvor det 13 steder ble målt temperaturer over 50°C. Krüger har med både solen som varmekilde og skyer som regulerende mekanisme.

Et tema han ikke tar opp er at jorda blir grønnere med mer CO2, varme og vann, slik at det blir mer matproduksjon til en økende befolkning.

Sammenligning med Wrightstones «Motvekt»

Denne boka ble oversatt til norsk og utgitt i 2020. Boka er på 128 sider og dekker globale og amerikanske forhold. Den har diagrammer og bilder i farger. Her presenteres påstander som Ubehagelige Fakta. Det er i alt 60 av dem, hvorav de 9 første er om karbondioksid (CO2) – grunnlaget for alt liv, og plantenes næring. Wrightstone understreker at CO2-mengden i atmosfæren på vår klode har minket dramatisk gjennom de siste millioner av år – og er nå nær et minimum for at livet som vi kjenner det skal overleve.

Deretter kommer 20 Ubehagelige Fakta om temperatur og oppvarming, som de siste 100 år hverken har vært uvanlig eller oppsiktsvekkende. Siden kaldere klima historisk har vist seg å gi problemer og elendighet bør vi foretrekke et varmere klima med mer vann og CO2. Boka avsluttes med å motbevise en rekke Klimaapokalypse-myter. Om klimapolitikken konkluderes det med at:

Den korrekte politikken for å håndtere et ikke-eksisterende menneskeskapt klimaproblem er å ha mot til ikke å gjøre noe som helst.

Vi etterlyser forskere og politikere som har mot til å la være å prøve å styre noe som ikke kan styres av mennesker: Det globale klimaet.

Konklusjon

Klimaet er komplekst og dårlig forstått. Vi vet at vi får varme fra sola og når den er lengre borte eller svakere blir det kaldere. Men for klimadiskusjonen er det viktig å ha et godt faktagrunnlag. De to faktabøkene av Krüger og Whitestone sammen med vårt hefte Naturen gir et godt grunnlag for å kunne delta aktivt i klimadebatten. Det er ingen Klimakrise.Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. Ja, men når man i debatten avskrives som konspirasjonsteoretiker med konspirasjonsbøker og alle jubler over nettopp det, da hjelper det lite….

Kommentarer er stengt.