Etter Brexit kommer Clexit!

Sammendrag fra Viv Forbes, sekretær for Clexit

Skadelige, kostbare og uvitenskapelige klimaavtaler burde rives istykker!  Clexit er en ny internasjonal organisasjon som har som mål å hindre ratifisering av den kostbare og skadelige klimaavtalen fra Paris som blir støttet av EU og
den nåværende administrasjonen i USA. CLEXIT-komiteen består av 10 personer, hvor Norges representant er professor Ole Humlum (foto under), som i tillegg er medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Parisavtalen er til nå ratifisert av bare noen små land, som representerer 0,85% av globale utslipp.

Ole_HumlumSammendrag fra CLEXITs stiftelsesdokument
«CLEXIT»
(klima Exit) ble inspirert av Brexitavstemningen hvor det britiske folket trakk seg ut av EU-byråkratiets stadig mer diktatoriske grep. Uten publisitet eller alvorlig rekruttering, har Clexit allerede trukket til seg over 60 velinformerte ledere fra 10 land innen vitenskap, næringsliv og økonomi.

Clexit-sekretær Viv Forbes fra Australia, sa at utbredt håndhevelse av Paris klimaavtale vil være en global tragedie.
For EU og resten av den vestlige verden, vil ratifikasjon og håndhevelse av klimaavtalen fra Paris (og alle de andre tilknyttede forordninger og agendaer) innvarsle slutten på billig energi fra hydrokarboner til transport og elektrisitet, samt en utflytting av industri, hvor virksomheter som prosessering og raffinering flytter til land med billig energi.

For utviklingslandene vil Parisavtalen bety at de må gi avkall på fordelene med rimelig energi fra hydrokarboner, hvor de istedet tvinges til å stole på energi fra biomasse samt en væravhengig og upålitelig strømforsyning, noe som vil forlenge og øke disse landenes avhengighet av internasjonal u-hjelp. Utviklingslandene vil snart mislike å bli bedt om å alltid forbli i en situasjon med en energiutsultet økonomi drevet av vind / sol / biomasse.

Kanskje det mest lumske element i FNs klimaplan er «Green Climate Fund». Under denne ordningen, er utvalgte «rike» nasjoner forventes å pøse milliarder av dollar inn i et Grønt fond hvor midlene vil da bli brukt til å bestikke «fremvoksende nasjoner» til å vedta meningsløs grønn energipolitikk .

Naturligvis vil noen smarte politikere og spekulanter i BRICS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) og i små øystater, forstå at de kan tjene på Parisavtalen ved å spekulere i karbonkreditter , eller melke fondet for «klimakompensasjon» eller «grønn energiteknologi «. Dette vil bare fungere en kort stund til fondet er tømt, og den påfølgende omlegging til virkeligheten kan bli svært smertefull.

Den FN-drevne krigen mot energi fra hydrokarboner har allerede forårsaket store tap for vestlig industri som i stor skala har flyktet til andre land. Fortsetter dette som forutsatt av Parisavtalen, vil de økonomiske nedgangstider bli til en verdensomspennende depresjon, og alle nasjoner vil lide.

Vi må stoppe denne intetsigende sløsingen med samfunnets oppsparte midler, ødeleggelse og fordrivning av vår industri må opphøre; det må bli slutt på å drap av sjeldne flaggermus og fugler med vindturbinblader; stans av pelletisering av trær for å frakte dem verden rundt for å mate kraftverk utviklet for å brenne kull; det må bli slutt på å konvertere mat til drivstoff for motorkjøretøyer; og slutt på å rasere busk og skog for å anlegge plantasjer for dyrkning av biobrensel.

Karbondioksid kontrollerer ikke klimaet. CO2 er livsviktig plantemat og mer karbondioksid vil medføre mer plantevekst og en grønnere verden.

Flere detaljer er gitt i «The Clexit Founding Statement«, som du finner her sammen med orginalteksten fra Australieren Viv Forbes. Sammendraget er oversatt til norsk av Geir Aaslid.

 


Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Jeg er enig og tror ikke at marxisme tapetsert som miljø og klima tiltak kommer til bidra til annet enn å hjelpe marxismen.

 2. Oi oi. Dette var noe som lar seg høre.
  Og det er ikke 1. april engang.
  Kan en håpe at dette vil virke positivt også på norsk klimapolitikk?

 3. Bra at klimatullingene fra Parimøte får saklig motbør. Litt av problemet er at regjeringen har sluttet å tenke. Erna ser ut til å være den som kjører dette hysteriet videre. Hun bør skiftes ut med noe som er mottakelig for vitenskaplige argument.

 4. Klimasaken har utviklet seg til en utrolighet. Det er i hvert fall vanskelig å tro hvordan en så svakt begrunnet hypotese om karbondioksidets virkning og de utallige forfeilede skremsler som er fremmet i snart 30 år har kunnet få så mange regjeringer, så mange presseorgan og så mange ellers oppegående mennesker til fortsatt å sløse bort milliarder til ingen nytte.
  Økonomien, både den Amerikanske og den Europeiske, har lidd under tåpelige politiske vedtak om å vrake billig energi til fordel for kostbare, upålitelige og ubrukbare løsninger.
  Det verste med saken er den paniske redsel som har satt seg fast hos de styrende mot å lytte til det voksende antall skolerte, erfarne vitenskapsfolk, som har en annen og mer vitenskapelig basert mening. Når «the establishment» i alle disse årene har greid å kvele alle andre meninger enn den politisk korrekte, om den var aldri så lite vitenskapelig korrekt, ligger uttrykk som meningsdiktatur like under tungen. Det er rett og slett en sak og skjemmes av.
  Det nye clexit har kanskje en mulighet til å vokse seg så stor i antall og faglig tyngde, at «elitene» motvillig må høre.? Kan en håpe å høre noe positivt om det.?

 5. Her er en underlig artikkel i Aftenposten. Det som er fornøyelig er at alle de verste statslederne blir tatt til inntekt for at klimaendringene er menneskeskapte, med ett unntak for Fipplinenes president. Han er imot fordi han er så omstridt i motsetning til f.eks. lederne i Syria, Nord-Korea og Zimbabwe. En mer sort/hvit artikkel skal man lete lenge etter. De har klokelig unnlatt å ha kommentarfelt på denne artikkelen.

  http://www.aftenposten.no/verden/Donald-Trump-vil-kunne-bli-den-eneste-statslederen-som-benekter-menneskeskapte-klimaendringer-600834b.html

Kommentarer er stengt.