Etablering av lokallag i Aust-Agder

Forfattet av Stein Storlien Bergsmark

Den 12. oktober ble det etablert et lokallag av Klimarealistene i Aust-Agder. Møtet fant sted på Kroverten på Hisøya, og lokalet var fylt til siste plass. I spissen for dette initiativet sto Stein Bergsmark, som er medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd, og KR-veteranen Martin Varden, begge fra Tvedestrand. Det ble dannet et arbeidsutvalg med Bergsmark som leder, og i tillegg til Varden er Inger Johanne Johnsen fra Tvedestrand og Ole Kristen Johannessen fra Arendal med i utvalget.

Lokallaget vil arrangere to – tre møter i løpet av året og ta seg av arrangementet på Arendalsuka, i samarbeid med KR sentralt. Det vil også bli tatt initiativer mot lokale politikere.

Først ute på dagens program var Nicolay Stang fra styret i KR. Stang orienterte om organisasjonens vedtekter og om pågående aktiviteter. Deretter holdt Bergsmark to foredrag, «Hva styrer vårt klima?» og «Det grønne skiftet». Begge foredragene ble meget godt mottatt, og de som var nykommere i klimadebatten fikk en del «øyeåpnere».

 • At det bare er 0,04 prosent CO2 i atmosfæren og at CO2 bare er en sporgass, mens vanndamp er den desidert viktigste drivhusgassen.
 • At naturlig klimavariasjon har vært så stor og betydningsfull som klimahistorikken viser og at isbreer har smeltet og lagt på seg igjen med varierende mellomrom i hele tiden etter den siste istiden.
 • Professor John Christys påvisning at klimamodellene feiler grovt og at IPCC tidligere har vedgått dette.
 • At vi siden 1998 har hatt, og antakelig fortsatt er inne i, en varmepause, til tross for at utslippene av CO2 har økt sterkt over perioden fram til 2015.
 • Måten Summary for Policymakers blir til på, i en beinhard politisk hestehandel der Summary vedtas først og der det vitenskapelige grunnlaget for Summary i etterhånd blir modifisert, slik at det stemmer overens med det hestehandlede Summary.
 • At Benjamin Santer på egenhånd endret hele profilen i et kapittel i en rapport fra IPCC der teksten var godkjent og vedtatt, fra å være nøytral til å bli alarmerende.
 • At utslippene fra hele Norges petroleumsvirksomhet er mindre enn utslippene fra ett enkelt av de store kullfyrte kraftverkene i verden.
 • At om Norge kutter 100 % av sine utslipp i dag så vil det resultere i en redusert temperaturstigning i år 2100 med bare 0,0015 grader. De kostbare norske klimatiltakene er derfor uvirksom symbolpolitikk.

 

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Savner at man skiller mellom CO2 fra fossile kilder og naturlig CO2 i punkt 1 ovenfor og ellers når dette argumentet blir brukt, da blir argumentet enda sterkere.

  • Den antropogene andel av CO2 i vår atmosfære er 0,0016%, 4% av all CO2 og neppe årsak til verdens undergang…

   • Det er det som er mitt poeng. Den øvrige delen kan man ikke gjøre noe med. Dette bør poengteres.

    • Jeg lanserte et lite tankeeksperiment som viser et enkelt eksempel på at isotopmåling feiler når det gjelder å kvantifisere kilden til økning.

     Jeg formulerte en utfording: «Argumenter hvorfor isotop-argumentet virker i det mye mer kompliserte atmosfære-hav-biosfære systemet.»

     Ingen har tatt den så langt. Kanske Pedersen og Egeland kan bidra?

     • Hei Raaen

      Det kan jo hende at de ikke finner ditt «tankeeksperiment» verdt å svare, hva vet jeg.
      Men når visse klimarealister viser til isotop-argumentet er det vel denne mannen de fleste har sine opplysninger fra «tror jeg».

      Her blir i alle fall dette spesielt belyst https://youtu.be/HeCqcKYj9Oc, om du orker en time til med et relativt vitenskapelig foredrag da.

      Ps. legg også merke til hvordan vedkommende ble behandlet etter han holdt foredrag i Hamburg. Svært skremmende. Dette er skrevet som fotnote i blått, tidelig i foredraget.

 2. Likte spesielt godt setningen: «Det vil også bli tatt initiativer mot lokale politikere.»
  Hvis KR har ambisjoner om å øke sin innflytelse er veien via politikere umulig å unngå.

Kommentarer er stengt.