Er skogbranner tegn på klimakrise?

Forfattet av Karl Ma.

Skogbranner i Australia og USA/Nord-Amerika har fått store overskrifter med konklusjoner om klimakrise. Her i Klimarealistene er vi som vanlig realistiske og ønsker faglige vurderinger før vi konkluderer. Selvsagt har klima stor betydning for skogbrannene både i Australia, Nord-Amerika og Middelhavslandene. Skogbranner har vært en del av naturen i disse områdene i mange tusen år nettopp på grunn av klima. Forfatteren bruker pseudonymet Karl Ma som vern mot represalier.

I denne artikkelen ser vi på skogbranner inn i en historisk sammenheng. Når skogbranner har vært en naturlig del av naturen i mange tusen år, kan man ikke være forskrekket over at det er en stor brann med ujevne mellomrom. Spørsmålet vi må stille oss er ikke om det er klima, men hva vi kan gjøre for å unngå dramatisk store branner. Oppsummert kan vi si:

 • Det vil alltid være skogbranner i varme og tørre områder
 • Mange skogbranner blir antent av mennesker enten bevisst eller ved uhell
 • Antall store skogbranner kan reduseres ved aktiv skogbehandling

Skogbranner i Europa

La oss starte i Norge. Denne teksten ble publisert i Nationen i januar 2020.

Bernt-Håvard Øyen fra det Norske Skogselskap og Per Holm Nygård, forsker ved NIBIO beroliger oss med at skogbrannene i Norge ikke har tiltatt, snarere tvert i mot. De to herrene skriver :

»Skogbrannstatistikken i Norge har opplagt sine svakheter knyttet til innrapportering, spesielt er det knyttet usikkerhet til nøyaktigheten av angitt areal. Men ser vi bare på antall innrapporterte branner ble det i 2018 registrert 938 skogbranner, mens det på 1970 tallet ble innrapportert mellom 1200 og 2200 skogbranner årlig.»

Dette trenger ikke flere kommentarer. Skogeier, du kan sove trygt om natten!

Fagtidsskriftet Norsk Skogbruk hadde for to år siden en artikkel om skogbranner i Portugal. Skogbruksmyndighetene i Portugal meddelte at klimaendringer ikke hadde medført flere skogbranner i Portugal. Derimot hadde dårlig skogbehandling ført til skogbranner i områder som ikke var naturlig, mens områder med tradisjonelt mange skogbranner hadde klart seg bra. Det skyldtes ifølge myndighetene i Portugal at man drev aktiv skogbehandling mot skogbranner i de utsatte områdene.

Skogens økologi

Økologisk suksess; andre generasjon planter i Wyoming, 6 mai, 1998, født i branner i 1988 i Yellowstone nasjonal Park, dekker bakken ved siden av forkullede restene av 200-år gamle furutrær (Pinus contorta) som ga dem liv. Foto: Eric Draper/AP

Vi ser på økosystemene og brann som en årsak til at mange planter er spesielt tilpasset tørre og brann-utsatte habitater.

«Kanskje det mest fantastiske er at noen arter faktisk krever brann for at frøene skal spire. Noen planter, slik som contorta furu, eucalyptus, og banksia (australsk villblomst), har serotinous kjegler eller frukter som er helt forseglet med harpiks. Disse kjeglene/fruktene kan bare åpne for å slippe ut frø etter at varmen fra en brann fysisk har smeltet harpiksen. Andre arter, inkludert en rekke busker og årsplanter, krever kjemiske signaler fra røyk og forkullet plantematerie å slippe ut sovende frø.» (Oversatt fra Encyclopædia Britannica)

Eucalyptus vil etter en brann åpne sine frø og etablere seg i asken hvor de utkonkurrerer andre vekster de første årene. Samtidig vil bark og blader fra eucalyptus legge seg på bakken som opptenningsved. Ved en brann vil treavfallet blusse voldsomt opp og tenne på trærne som er fulle av olje og hele området brenner. På denne måten sikrer eucalyptus seg overherredømme etter skogbrann ved å ofre seg selv og la barna overta området.

Branner i Australia og Nord-Amerika

Treslagene og plantene nevnt over, finnes i Australia og på vestkysten av Nord-Amerika i områder med store skogbranner. Alle med biologisk kunnskap vet at planter tar mange tusen år på å utvikle rutiner for å overleve skogbrann. Skogbranner i Australia og Nord-Amerika er det normale og skyldes klima og ikke klima endringer. I perioder er det tørrere og varmere slik at det bygger seg opp mer brennbart materiale. Det interessante i Australia er at nedbør og temperatur de senere år ikke er høyere eller annerledes enn før. Endringer i klima har antagelig lite med de store skogbrannene å gjøre.

I Australia beskylder lokalbefolkningen den grønne lobbyen i storbyene for å ha skapt de store skogbrannene ved å nekte aktiv forvaltning av skogen. Tidligere hadde man regulert brenning av tørre områder slik at store branner ikke kunne utvikle seg. Nå er branngater forbudt og folk blir bøtelagt for å sikre sin egen eiendom ved å rydde vekk tørr skog. En landeier ble idømt mange hundre tusen NOK for å fjerne brennbar skog rundt eiendommen sin. Og gjett hva, hans hus var det eneste som klarte seg i en stor brann. Alle naboenes hus brant opp.

I USA har de en rekke skogbranner som når mediene. Tidsskriftet Time skriver:

Peshtigo Fire, 1871.

«The Camp Fire (2019) already became the deadliest fire in California history earlier this week – surpassing the 1933 Griffith Park Fire in Los Angeles, which killed 29. It also surpassed the 2013 Yarnell Hill Fire, which killed 19 members of the Granite Mountain Hotshots firefighting crew. Not since the Cloquet Fire in 1918 has a wildfire killed so many people in the United States. An estimated 450 died in the wildfire in Minnesota. The deadliest fire in U.S. history was the Peshtigo Fire in Wisconsin in 1871. At least 1,200 people died.»

50 døde mennesker i «the Camp fire», langt unna de 1200 døde i 1871. Man må se historien i lengre perspektiv for å få sannheten. President Trump ble latterliggjort i Nordisk presse fordi han kritiserte lokale myndigheter på vestkysten for ikke å ha ryddet i skogen. Kritikken stoppet da en finsk professor ga president Trump rett.

I det tørre landskapet hadde ikke de lokale myndighetene fjernet brennbare busker og treavfall i nærområdene til der folk bor. Da brannene kom, hadde de ingen mulighet for å redde husene sine. Det var som å bo midt i et bål. I likhet med resten av verden, blir det flere innbyggere i USA. De må ha et sted å bo. Litt utenfor de store byene er det rimeligere tomter. Problemet er i følge Trump, at de lokale myndighetene ikke aktivt forebygger brann i historisk brannfarlige områder.

Historikk for USA

Skogbranner i USA har en lang historie. USA har god statistikk over skogbrent areal. Sjekk også denne nettsiden.

Statistikk over skogbrent areal i USA.

Der kan vi lese om brannen i 1871 at det brant 1.2 millioner acres eller ca 500 000 ha (5 mill da) og drepte 1200 mennesker. I Michigan brant over 2.5 millioner acres eller 1 millioner ha, drepte 200 mennesker og ødela 3 000 bygninger. «The great Chicago fire» ødela 17 400 konstruksjoner og drepte 250 mennesker.

Videre lesing beskriver hvordan USA utvikler brigade som skal slukke skogbrann.

Opp gjennom historien har amerikanere og til dels canadiere, diskutert om det er best med en stor skogbrann hvert 10 år eller små branner hvert år. Skogbrannene vi ser nå i USA (og Australia) skyldes ikke endringer i klima. Brannene har foregått i mange tusen år. At enkelte branner nå blir store kan skyldes flere forhold:

 • Små branner er slukket slik at store branner blir mer aktuelle
 • Skogbruk drives med flate hogst
 • Flere mennesker bor i skogen og kan starte branner med vilje eller ved uhell
 • Nye treslag er dårligere til å motstå branner.

Årsaker til brannene i Australia

I dette dokumentet fra 2015 skriver de følgende: «I dag er disse skogene mye endret fra deres historiske, før-europeiske bosetningstilstand. Endringer i skogstruktur, artssammensetning og drivstoffbelastning bidrar til mer alvorlig forbrenning. Dagens ponderosa furuskog er mer overfylt, med mye mer biomasse og mye mer drivstoff (les treavfall). I mange områder har brannintolerante arter erstattet den mer branntolerante ponderosa-furuen. Arno og Fiedler anslår at ponderosa furudominans over hele sitt område er redusert med omtrent en tredjedel til 16 millioner hektar. Av dette tynnes eller behandles mindre enn 1% for å redusere drivstoff i et gjennomsnittlig år» (Stephen F. Arno and Carl E. Fiedler, 2015. GiantPines and Grassy Glades: A Saga of Ponderosa Pine, People, and Fire.Mountain Press, Missoula Montana)

Videre skriver de: «For hundre år siden var disse skogene mer åpne og mye mindre sårbare for den høye alvorlighetsgraden som vi ser i dag. Hyppig, lavintensiv overflateforbrenning feide skogbunnen for akkumulert drivstoff, arresterte inngrep av mindre trær og forhindret etablering av brannintolerante arter».

Videre beskriver dokumentet hvordan skogbehandlingen har ført med seg store mengder akkumulert vegetasjon som har gitt grunnlag for store, intense og ukontrollerbare branner. Hvis det var slik at klima var blitt tørrere og varmere, ville det ikke bli mer vegetasjon, men mindre.

«Innenfor omfanget av flere megabranner fant vi relativt små behandlede områder, der profesjonell tynning, selektiv hogst og foreskrevet brenning – alt gjort en gang før brannen – muliggjorde den behandlede skogen til å overleve stort sett intakt. Selv om svært få av disse behandlede områdene var store nok til å påvirke brannens utbredelse, indikerer de at å bygge motstandskraft kan redusere virkningen av brannen. Disse behandlede områdene viser at selektiv hogst, profesjonell tynning og foreskrevet forbrenning kan gjøres på måter som kommer landet og ressursen til gode. Å bruke dem som eksempler kan demonstrere at avbøtende behandlinger kan gjøres på måter som skeptikere kan akseptere.»

Konklusjon

Det er farlig å skylde på klima for de store skogbrannene som skjer nå, for det dekker over hvordan man bør løse de reelle problemene. På 1960 tallet var det en stor skogbrann i Canada som brant i over 3 måneder fordi få mennesker visste om den. I dag ville vi visst det neste morgen takket være satellitter og internett og skyldt på klimaendringer. De store brannene skjer med ujevne mellomrom. Tørt virke bygger seg opp over tid og en tilfeldig hendelse, som at nesten 200 mennesker i Australia starter en brann i 2019 enten bevisst eller ubevisst. Det som skiller dagens store branner fra store branner for 100 år eller mer siden, er at antall mennesker på kloden har økt vesentlig. Når befolkningen øker, må den finne nye steder å bo.

Nord-Amerika økte fra 172 millioner til 307 millioner fra 1950 til 2000.
Asia fra 1402 til 3634 i samme periode og Afrika fra 221 til 767 millioner.

Menneskene flytter ut i områder som tidligere var villmark (engelsk: bush). Der etablerer de boliger og lever i områder som tidligere var urørt, hvor naturlige skogbranner fikk herje og livet var normalt. Når vi får en skogbrann i et område med 100 000 nyinnflyttede, vil naturlig nok hus brenne ned og folk og dyr bli skadet eller dø. Antall mennesker som blir skadet i branner nå, er vesentlig lavere enn før. I 1871 døde 1200 mennesker i USAs verste katastrofebrann. Nå er det voldsomt når 50 mennesker dør.

Den viktigste lærdommen fra dette er: skogbranner har alltid skjedd og vil skje igjen. Fordi vi er blitt mange flere mennesker og bor i brannfarlige områder, må vi forvalte skogene bedre. Vi må brenne branngater og tørre områder i perioder på året med kaldere og våtere vær for å unngå store branner. Å skylde på klima endringer vil ikke hjelpe på skogbranner som har vært tilstede i mange tusen år. La oss ikke lure oss selv og alle de menneskene som bor i brannfarlige områder.

Støtt oss ved å dele:

23 kommentarer

 1. For mange år siden så jeg en amerikansk reportasje om skogbranner i Yellowstone nasjonalpark. Det ble fortalt at det var slutt på å slukke disse brannene, fordi naturen er mer tjent med at overskuddsmaterie blir brent opp, og at det tar forbausende kort tid før skogen reiser seg igjen. Jeg har ingen kilder å vise til, men dette var i hvertfall før det ble vanlig å skylde på klimaendringer for alt som er uønsket. Hvis noen vet noe om dette, kunne være intressant å vite om denne praksisen har fortsatt og hvorvidt det i så fall er en suksess.

 2. Når redaktør/moderator av denne hjemmesiden krever at det skrives under fult navn i kommentatorfeltet burde det åpenbart også være et krav om at de som skriver innlegg/artikler også gjør det.

  Denne artikkelen består stort sett av anekdoter og fortellinger om at skogbranner er naturlige og at det har brent før, men gir ingen dokumentasjon eller argumenter eller svar på spørsmålet om klimaendringer er tegn på klimakrise, selv om forfatterens svar på spørsmålet er et «nei».

  Det australske meteorologiske institutt (Bureau of Meteorology) skriver på sine hjemmesider: «Climate change is influencing the frequency and severity of dangerous bushfire conditions in Australia and other regions of the world, including through influencing temperature, environmental moisture, weather patterns and fuel conditions.» Flere publikasjoner viser at det brenner mer iAustralia nå enn for noen få år siden.

  I to vitenskapelige publikasjoner fra i fjor hevdes det at: «During 1972–2018, California experienced a fivefold increase in annual burned area, mainly due to more than an eightfold increase in summer forest‐fire extent. Increased summer forest‐fire area very likely occurred due to increased atmospheric aridity caused by warming» Williams et al 2019: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019EF001210
  og videre «Anthropogenic increases in extreme Fire Weather Index days emerge for 22% of burnable land area globally by 2019, including much of the Mediterranean and the Amazon. By the midtwenty‐first century, emergence among the different Fire Weather Index metrics occurs for 33–62% of burnable lands» Abatzoglou ​et al.​2019: :https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018GL080959

  Og for Sibir:»Both the number of forest fires and the size of the burned area increased during recent decades (p < 0.05). Significant correlations were found between forest fires, burned areas and air temperature (r = 0.5) and drought index" Ponomarev et al 2016: https://www.mdpi.com/1999-4907/7/6/125

  Basert på satellittinstrumenter hevder NASA at det ikke har vært noen økning i skogbranner globalt, det utelukker imidlertid ikke at det lokalt og regionalt kan være en økning som kan få store konsekvenser slik disse publikasjonene viser. Kloden er stor.

  • Prestrud,

   Du utelater at det i din tid som direktør for Institutt for Klimapolitikk (nå Cicero) foregikk en svært aggressiv og utstrakt mobbing av både akademikere og journalister, slik at alle skulle innrette seg etter ønsket fra dine politiske støttespillere om at alle måtte omfavne den ønskede klimapolitikk. Det var umoralsk å tvile.

   Du utelater din og dine ansattes rolle i skittkastingen mot en journalist ved Forskning.no som ble sykmeldt og deretter måtte si opp, etter at hun skrev «Hva om det ikke er sant?» om de mange alarmistiske påstandene du lenge har solgt i klimadebatten.

   Du har altså vært en av de sentrale aktørene i forsøplingen av debatten, som gjør at det er for risikabelt for de som har noe fornuftig å si i klimadebatten, å si dette i eget navn. Du burde skamme deg over å kritisere bruken av pseudonym, når du og din stil er årsaken til at pseudonym må benyttes.

   • Hvor er dokumentasjonen på disse håpløse og uriktige påstandene? Aaslid, Ellestad og KR baserer i utstrakt grad sin argumentasjon og sine skriverier på anklager om bedrageri, manipulasjon etc av navngitte forskere og forskningsinstitusjoner. Det er lett å dokumentere ved å gå tilbake i KRs bloggarkiv. Kan Aaslid vise til en blogg, et nettsted, et medium som forsøpler klimadebatten mer enn det som er tilfelle på KRs blogg?

    • Prestrud,

     Hva om det ikke er sant? – spør journalist Grønli om dine og andres klimafantasier i et oppslag på Forskning.no i et 17 år gammelt oppslag, før hun ble trakassert til sykmelding av folk som står deg svært nær.
     https://forskning.no/forskningspolitiske-saker-politikk-klima/klimaskifte-i-miljodebatten/1073159

     Du har en rekke håpløse nettsteder som ikke engang prøver som oss å formidle naturfaglige fakta:
     Ciceros blogg og i din ledertid Institutt for klimapolitikks blogg.
     Bergens Tidende, Aftenposten, Morgenbladet og NRK holder også på slik du etterspør. Dag ut og dag inn, med en monoton forsøpling og ensretting.

     Listen er vesentlig lengre, men de fleste tar poenget nå.

     • Dette er et godt eksempel på hvordan KR v/Aaslid og Ellestad går løs på klimaforskere og klimadebattanter for å frata dem integritet og stemple dem som useriøse. De har lært av sine amerikanske forbilder: de ultrakonservative tenketankene. Når det ikke finnes faglige argumenter: ta forskerne. Det er derfor denne bloggen er gjennomsyret av anklager om manipulasjon og bedrageri av anerkjente klimaforskere og forskningsinstitusjoner.

      Jeg skal altså angivelig ha trakassert en journalist til sykmelding for 17 år siden og er grunnen til at forfattere av innlegg på KR-bloggen må være anonyme for å unngå trakassering. Saken og journalisten er ukjent for meg. Når jeg ber om dokumentasjon, endres det til at det angivelig er noen «som står nær meg» som skal ha gjort dette. Jeg skal altså være ansvarlig for at noen anonyme «nær meg» har trakassert en navngitt journalist for 17 år siden.

      Av og til undres jeg over hvor dypt Aaslid og KR-bloggen kan synke. Nå skjønner jeg at det ikke finnes en bunn. Og takk for det! Det gjør det svært enkelt å tilbakevise KRs faglige kvakksalverier og vise omverdenen hva KR står for.

     • Prestrud. Når du svinger deg opp til slike høyder er det vel rimelig at du har mange konkrete eksempler som du kan referere til og sitere direkte, og ikke bare dine tidligere formuleringer i omtaler gjennom snart 20 år.
      Det er bare å lese hva de enkelte skriver, inklusive deg selv. Du har jo vært den hyppigste bidragsyter i klimadebatten. Og siden skeptikere sjelden har første innlegg kan man ta IPCC-leirens startinnlegget og så følge debatten. Les selv, det er nok av eksempler.

      Jeg kjenner mange dyktige forskere og lekfolk som har skygget debatten fordi den er så amper og så lite balansert, for å få belyst sine synspunkter. Da forskning.no fortok en analyse (2008?) var det rundt 13% av innleggene der som kritiserte IPCC. Det var visstnok for mye. Nå er det vel knapt noen.

     • Prestrud, det er du som får denne nettsiden til å fremstå som en kranglearena. Det virker som du er mer opptatt av å krangle enn å føre en faktabasert dialog. Hvis du er en så fremragende klimaforsker burde du bruke tiden din til å komme med overbevisende argumenter.
      Det eneste jeg ikke skjønner er at Aaslid og Ellestad biter på agnet ditt og lar seg provosere.

     • Siden Presterud er i kommentarfeltet her, og ikke sparer på friske uttalelser: «.. hvor dypt Aaslid og KR bloggen kan synke.» ..»finnes ikke bunn.» Mann grafen er vel en skam for den etablerte klimaforskningen? Kan du gå god for Mann grafen, eller mener du hockey grafen til Mann er en skandale for den etablerte klimaforskningen?

     • Prestrud.
      Synd du ikke kan slutte å debattere med stråmenn. Påstanden fra min side var ikke at du var aktør eller hovedaktør trakasseringen av denne journalisten.

      Mitt spørsmål var hvilken rolle du hadde, og jeg takker for din bekreftelse på at du hverken kjenner saken eller journalisten.

      Mange har lurt på dette, og siden du nå er ute av lederrollen i Institutt for klimapolitikk,har det vært interessant å få avklart saken.
      Det sier seg selv at hvis noen ansatte i ditt institutt trakasserer en journalist, så er det du som øverste leder som har det moralske ansvaret for det som skjer. Det moralske ansvarsforholdet har vært klart for folk flest i denne typen situasjoner siden erkebiskop Thomas Becket ble myrdet i Canterbury-katedralen i 1170.

      Men, jeg låner noen ord:
      hva om det ikke er sant?

      Det skal bli interessant å høre hva journalisten har å si til din påstand.

     • Pål Presterud sier: «De har lært av sine amerikanske forbilder: de ultrakonservative tenketankene. Når det ikke finnes faglige argumenter: ta forskerne».

      Hehe, dere snur og vender på ting som dere vil. Hvem er det som sammenligner fysikere og andre eksperter med folk som tror på Flat Eart, Holocaust fornekting og mye annet som skal få dem til å se ut som lite troverdig? https://www.nrk.no/nordland/denne-posten-er-delt-over-12.000-ganger-pa-facebook_-dette-sier-klimaforskerne-1.14864170

      Ser du på artikkelen jeg viser til så finner vi enda en værhane. Samset, som på tross av hardnakkede påstander om at temperaturen har vært stabil siste 1000 år, før den dramatisk tok seg opp fra 80 tallet, plutselig sier noe helt annet, og artikkelen bekrefter også min første påstand.

      Hva om vi kunne fått en rederlig debatt om dette, og da i våre enøyde subjektive medier? Hva er det dere er redd skal komme frem siden ytringsfriheten må vike?

      Hele vår moderne verden og dens merkelig nok, svært umodne ledelse, går fullstendig i revers. Ytringsfrihetsmessig nærmer vi oss DDR tilstander og diktaturer som Kina og SaudiArabia. Europeiske land har begynt å fengsle folk for sine meninger og jeg venter bare på dagen det blir forbudt å komme opp med kritikk av CO2 hypotesen.

      Et nyord som virkelig burde få oppmerksomhet og som til de grader viser denne umodenheten er ordet «klimafornekter». Hva betyr det?

      Er man klimafornekter om man tror på at det finnes tusener av variabler som påvirker klimeaet, eller er man klimafornekter om man ensidig tror på CO2 hypotesen.

      Tygg litt på den

     • Takk for link til artikkelen i Forskning.

      Tidspunktet tatt i betraktning , at den ble skrevet i 2003, er den et uvanlig godt og omfattende sammendrag basert på hva man visste den gangen – 6 år før Climategate – som bekreftet alt man ante lå bak.
      Den så gjennomarbeidet at den er relevant pr i dag , 2020.

      Problemet i den vestlige verden er at det aldri var noen reell faglig debatt eller høringer i en sak som tar sikte på å snu opp ned på hele samfunnet , nasjonal-økonomien og levesettet for hele befolkningen.

      I USA har det i det minste vært høringer hvor 7 av verdens fremste klimaforskere ble hørt i hva de mente er faglige svakheter ved FN`s klimahypotese.

      Reaksjonen med represalier mot de som våget å stå opp lot heller ikke vente på seg – til og med Politico ble skeptisk ovenfor de nye klimapolitiske metoder som kommer til anvendelse verdenskjente fagfolk.

      Følger man opp denne type metoder mot grener av forskningen , så er man etter alle hjulmerker havnet i en uheldig posisjon. Politiske aktivister skal forvalte fakta!
      Og posisjonerer seg til å kneble faglige innspill de ikke liker.
      :
      https://www.politico.com/magazine/story/2015/02/opinion-rich-lowry-climate-change-115518

      Etter flere slike stunts klarte ikke professor Roger Pielke jr og professor Judith Curry hetspresset og trakk seg ut av klimaforskningen.Dr. Curry sa opp professoratet i 2018.
      Slikt er beklagelig og burde aldri skjedd i et opplyst samfunn.

      Uansett , jeg har fornøyelsen av å fordype meg i de siste moteretninger innen klimavitenskapen – før jeg blir tvunget til å kassere bilen og kjøpe trehjulsykkel med tilhenger. Spørs hva klimaforskerne sier:
      Forsker peker på nye klimaproblemer – sparkesykler kan true verdensklimaet

      https://www.abcnyheter.no/motor/2020/02/04/195646769/forsker-peker-pa-nye-klimaproblemer-elsparkesykler-kan-oke-co2-utslipp-i-byene

    • Prestrud. Du spør, frekkheten lenge leve, etter dokumentasjon etter at vi har belagt våre påstander med lenker ( i to artikler) til en rekke kilder (også offentlige etater) som tilbakeviser dine påstander og dokumenterer, dessverre overbevisende, at skogbranner i Australia i stor grad er befengt med ildspåsettelse.
     Les også min lenke angitt over den 4.februar. Det er intet hold i andre påstander enn at dette er en del av normalsitusajonen i Australia under de rådende værfenomener, og det faktum at skogbranner er en del av det klima Australia alltid har hatt, og ikke de foreliggende klimaendringer

     • Du misforstår Ellestad. Jeg spør i denne tråden etter dokumentasjon av påstanden om trakassering av en navngitt journalist for 17 år siden. Hele saken framstår for meg som absurd i likhet med mye annet på denne bloggen.

      Ildspåsettelse eller ikke har etter min skjønn i nærheten av null å gjøre med debatten om skogbranner skyldes klimaendringer eller ikke. Vi vet at skogbranner ofte begynner med lynnedslag, gnister fra høyspentledninger. o.l. I tillegg er det selvfølgelig noen som fyrer opp med vilje også. Men ingen ting tyder på at det er flere ildspåsettere nå enn før. Jeg har belagt mine synspunkter med vitenskapelig dokumentasjon på at en hovedårsak til disse problemen i sørøst Australia, California og Sibir er klimaendringer. Det har verken Ellestad eller den anonyme forfatteren gjort.

     • Jeg misforstår ikke. Jeg har kjent til dette i over 10 år. Og Aaslid svarer for trakasseringen.

      Jeg svarer om skogbrann. Det har vært nevnt i mange tidligere lenker at over 50% kan være påsatt. Det er alltid en høy andel ildspåsettelser. Er det tørt og uryddet mark tar det av. Det andre er at kjente værfenomener har gitt en tørkesommer. Det er nok til gi brannforhold. Men en sommer er ikke klima. Og klimaparametrene over år, som har vært nevnt i lenker ikke tilsier spesielle brannforhold. Og at brannomfanget viste seg ikke å være spesielt høyt (lenken jeg henviste til).

  • Et kort spørsmål:
   Hvilke andre faktorer har du vurdert som årsak til skogbrannene i USA og Australia?
   De fleste forskere vurderer alle faktorer som kan påvirke resultatet av sin forskning før de konkluderer.
   Det virker på meg som du konkluderer med klima krise uansett hva du snakker om.
   Er du fanget i din egen klimakrise hvor du må rettferdiggjøre dine egne uttalelser som direktør i ulike klima etater. Har du i det hele tatt noen rundt deg du kan diskutere med som ikke er 100% enig med deg?
   Du virker helt låst i en meningsverden uten mulighet til å vurdere andre faktorer enn klimakrise.

  • Prestrud. Vi synes alle det er trist at folk må skrive under pseudonym. Men slik er det dessverre flere steder. Når nettsiden WUWT skulle rydde opp på sin side var det noen som forbeholdt seg retten til å være anonym for lesere, men ikke for redaktør. Dette er dyktige folk som kan få represalier om deres standpunkt blir kjent. Det er jo nok av tilfeller om meget anerkjente folk som har mistet jobben for å være i opposisjon mot IPCC-skolen.

   Om skogbrannen har vi nettopp hatt en debatt om skogbrannene i Australia på vårt nettsted (https://www.klimarealistene.com/2020/01/07/hvorfor-brenner-australia/), 42 kommentarer med en rekke lenker, sogar til offentlige institusjoner og data. De forteller en helt annen historie enn du repeterer her og som du fikk kraftig motbør på. De oppsummeres kort her følgende veldokumenterte forhold:
   – Påtenning (langt ut over omfanget noen trodde var mulig)
   – Manglende systematisk brannvern/rydding i år med med god tilvekst. (sterkt kritisert)
   – At værfenomenet Indian Ocean Dipol (IOD) var i en modus der det genererer såvel tørke som stor brannfare
   – At det for 120 år siden var like varmt, så det er ikke det varmeste året. Men uansett er det ikke tiendedelsgrader, heller ikke hele grader som er den mest kritiske faktor, men tørke i løpet av sesongen (det er ikke klima).
   – At en ‘tørkesommer’ vil tørke opp naturen selv om det over år har vært nedbør over normalen. Selv om tørkeindeksen du henviser til skulle være riktig er det ikke klima
   – At på flerårsbasis (def av klima) har det vært nedbør over normalen.

   Det er klima det dreier seg om i Australia – ikke endring i klima. Branner er normalen – også ved normalt klima, når spesielle sesongforhold inntrer.

   • Hvem har mistet jobben for å være i opposisjon til «IPCC-skolen»? Susan Crockford, som hadde treårige ubetalte arbeidsavtaler med et kanadisk universitet? Det foreligger så vidt jeg kan se ingen beviser på at hennes kontrakt ikke ble fornyet fordi hun var klima-kontroversiell. Det er helt vanlig at slike avtaler termineres etter noen år. Eller er det Peter Ridd? heller ikke for hans del foreligger det noen beviser på at han ble sagt opp som følge av klimaengasjementet. Deputy Vice-chancellor Iain Gordon ved hans universitet har gjentatte ganger uttalt:
    “The issue has never been about Peter’s right to make statements – it’s about how he has continually broken a code of conduct that we would expect all our staff to stick to, to create a safe, respectful and professional workplace.” (The Guardian 7. juni 2018)

    Det er så vidt jeg kan se ingen som har dokumentert vitenskapelig her på bloggen at hovedårsaken til de voldsomme skogbrannen kan knyttes til noe annet enn klimaendringer

 3. Litt uten for tråden. Det refereres stadig til klima krise og årlige rekorder i global temperatur. For å forstå litt bedre. Hvilke årlige globale temperaturer legger IPPC til grunn de siste 30 år?

 4. Geir Aaslid har dokumentert hvorfor jeg skriver under pseudonym. Vi som har levd en stund har sett hvordan statlige byråkrater kan knuse enkeltpersoner som er uenige.

  Pål Prestrud har helt misforstått innholdet i artikkelen. Det er helt klart at klima er årsaken til store skogbranner. Det brenner lite i regnskog, men mye i tørre områder. I Norge har vi av og til store branner på Vestlandet i lyngheier som blir tørre hvis det har vært lite regn i 14 dager. Men det er ikke endringer i klima som gir de store brannene i følge skogbrukere i USA og Australia, det er mangel på små skogbranner og aktiv skogforvaltning.

  I USA og Australia er skogbranner normalt. Store skogbranner er normalt. Vi må finne ut hvordan skogbranner kan skje på en måte som ivaretar naturen og samtidig menneskene som bor der. Det er først og fremst skogbehandling med brenning i kalde or fuktige årstider som vil hjelpe. Samt at man ikke planter treslag som øker brannfaren. Kina og de fleste landene rundt Australia gir beng i Prestruds klimakrise og produserer mer og mer CO2. Vi kan diskutere om dette er årsaken til at det blir varmere, men det hjelper lite for å kontrollere skogbrannene i Australia og USA. Vi vet at klima endrer seg med eller uten påvirkning av CO2. Norge var vesentlig varmere for 7000 år siden. Rundt 3 grader varmere, selv uten biler og menneskelig påvirkning.

  Det virker som Pål Prestrud jubler over brannene fordi de understreker hans klimakrise. Pål Prestrud tenker ikke på andre faktorer som menneskelig påvirkning av skogbehandlingen eller de mange menneskelige lidelsene. Denne manglende innsikt i skogbranner er skremmende med tanke på at Pål Prestrud blir brukt som orakel i mange sammenheng. Det vi må se i Australia og USA er en bedre skogbehandling som reduserer store skogbranner og heller har mange små i tider med kaldt og vått vær.

  • Jubler gjør jeg ikke, og jeg kan godt tenke meg andre årsaker til skogbranner enn klima. Men fakta i vitenskapelige publikasjoner og i publikasjoner fra fagetater som det australske meteorologiske institutt er entydige på at klimaendringer er en hovedårsak. Jeg velger å stole på dem.

 5. I artikkelen refererer jeg til et møte «Presented at the 8thAnnual Joint ConferenceThe Institute of Foresters of AustraliaandThe New Zealand Institute of Forestry» i 2015. Der beskriver skogbrukere i USA og Australia at skogbehandlingen må ta inn over seg de mange skogbrannene som har rast i mange tusen år. Poenget er at forslagene til tiltak kom i 2015, fire år før de store brannene i 2019. Skogbrukere i USA og Canada har diskutert skogbehandling for å unngå store skogbranner siden 1800-tallet. Å redusere bilkjøring eller begynne med eletriske ferger i Norge vil derfor ikke forhindre skogbranner i USA eller Australia.

Kommentarer er stengt.