En stor dag for vitenskapen er i vente

En stor dag er i vente for vitenskapen, for med det første ventes erklæringen om at USA trer ut av Paris-avtalen. Allerede dagen etter G7-møtet kom de første meldingene fra USA om at beslutningen var tatt, men detaljene var ikke klare, og onsdag twitret president Trump at en beslutning var nær, nærmere bestemt torsdag kl 1500, Washington tid. Mens vi venter på klima-utmeldingen («Clexit») med alle detaljene, la oss se på faktaene.

USA vil ut av Paris-avtalen.
Dette er ikke noe nytt, og heller ikke et Trump-påfunn – slik mediene fremstiller det. Kongressen og Senatet i USA har gjennom flere år avholdt en rekke høringer om klimavitenskapen. Her har forskere fra begge sider sluppet til med sine syn. Selv om dette ikke er eneste årsak, har det bidratt til det faktum at det aldri har vært flertall for Paris-avtalen blant de folkevalgte i USA. Allerede før Parismøtet var det klart at avtalen ikke ville passere Senatet. Den mest effektive måten å bli kvitt IPCC-leiren på er å si farvel til hele FNs klimarammeverk UNFCCC.

Det faktiske forhold iht. figuren over til venstre – for dem som er godt informert – er at USA allerede har oppfylt sine såkalte forpliktelser om reduksjon i såkalte utslipp av klimagasser, i motsetning til alle de øvrige landene. Dermed er Paris-avtalen irrelevant.

For de best informerte – og her snakker vi om empirisk vitenskap – så er det klart at det ikke eksisterer noe solid vitenskapelig grunnlag for Paris-avtalen. Ordbruk som «utslipp» og «klimagass» er aldeles absurd og kommer fra det post-faktuelle alternative universet hvor det knapt eksisterer en sol nær oss og hvor CO2-dogmet har status som vitenskap. Det er ingen tvil om at vår vannplanet nå er i en av sine kaldeste og mest CO2-fattige epoker noensinne. Det som er avtalt i Paris handler om helt andre ting.

Ingen traktat og ingen forpliktelser
Avtalen i Paris ble derfor skreddersydd slik at Obama kunne implementere den som en «Executive agreement», altså en avtale han kunne signere alene. Den er derfor heller ingen traktat, og USA er ikke forpliktet av den. Bakgrunnen til at de vil ut av avtalen er at den ikke har noen (positiv) effekt på verken klima eller miljø, men til gjengjeld koster enorme summer. Wall Street Journal beregnet nylig de årlige kostnadene på verdensbasis til svimlende 1500 milliarder dollar.
Her ligger to av scenariene for å gå ut – Trump erklærer avtalen for å være en traktat (eller ikke å være det, se over), sender den til senatet som nekter å godkjenne traktaten. USA slutter seg dermed ikke til Paris-avtalen og dette binder alle framtidige USA-presidenter. I den sammenheng blir Obamas signatur irrelevant, den representerer plutselig bare hans personlige tilslutning til Paris-avtalen, til spott og spe for framtidige generasjoner og stand-up komikere..

USA ikke alene om å ville ut
Det er forøvrig ikke riktig at USA er alene om å ville ut av avtalen. I Europa jobber Polen, Tsjekkia, Ungarn og Storbritannia på høygir for å redusere sine forpliktelser og begrense skadene for sine land.

For dem som fortsatt ikke har fått med seg hva «klimaavtalen» egentlig handler om, er det verdt å merke seg denne lille «glippen» fra Kanzlerin Merkel: «The Paris deal isn’t just any other deal,» she said. «It is a key agreement that shapes today’s globalization.»

The Paris deal isn’t just any other deal.It is a key agreement that shapes today’s globalization
Angela Merkel etter G7-møtet

Hva handler dette egentlig om?
Når man vet at store selskaper i Tyskland har profitert grovt på globaliseringen ved å bygge bilfabrikker i Mexico som produserer biler til 1/5 av prisen i USA og selger disse bilene tollfritt til USA som har tapt hundretusener av arbeidsplasser på slik globalisering, så skjønner utmerket godt man at Merkel blir sur når USA ikke vil samarbeide for å få mer av dette.

Paris-avtalen kan også sees i lys av denne uttalelsen fra den tidligere lederen av Klimapanelet, Christina Figueres, på en pressekonferanse 7. februar 2015 : «This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the industrial revolution.»

Ottmar Edenhofer, en av nøkkelaktørene i IPCC-leiren (Co-chair WG3) har sagt det enda bedre, i figuren under.


Det handler altså om globalisering og om å endre den økonomiske modellen som har gitt velstand og fremgang i alle moderne samfunn de siste 150 årene. Gjett hvem som blir taperne ? Vel, USA har tydeligvis ikke tenkt å bli en av dem.

Da blir både Merkel og øvrige globalister i og utenfor EU sure. Og klimaprofitørene blir enda surere, for deres lukrative og langvarige klimapyramidespill med en årlig innsats fra 2020 på minst 100 mrd USD er plutselig truet når det landet som skal bidra med den største andelen i potten ikke blir med likevel.

Profitørene og lobbyistene må derfor se seg om etter andre steder det finnes store disponible pengesummer, ekstra naive politikere samt avisredaktører som har mistet nøkkelen til medisinskapet.

Red anm: vi takker anonyme innsendere for innspill til vesentlige deler av teksten over.

Støtt oss ved å dele:

44 kommentarer

 1. Jeg ville nå ikke være så skråsikker på at Trump får igjennom dette.

 2. Vi får se hva som skjer. Det beste er nok å trekke seg fra UNFCCC, men hvordan er tidsaspektet ved å forlate selve Paris-avtalen? Ifølge Kallbekken ved CICERO kan dette først skje i år 2020, se §28:

  (Geir Johannessen har link til Kallbekken / NRK i innlegg til «Manglende bevis»-oppslaget)

  Kallbekken / NRK skriver:
  «Artikkel 28 i Parisavtalen sier at et land kan trekke seg fra avtalen tre år etter den trådte i kraft, noe som skjedde 5. november i år. Deretter tar det ett år før landet formelt er ute av avtalen. Med andre ord er det mulig at USA ikke lengre er en part til Parisavtalen fra 5. november 2020.»

  Article 28
  1. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.
  2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.
  3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also havingwithdrawn from this Agreement.

  http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdf

  Men slik jeg leser §28, kan man når som helst innen 3 år etter signering av avtalen, gi beskjed om at man trekker seg ut av den. Man er altså ikke bundet i 3 år til å være «medlem». Men etter 3 år, kan man ikke lenger trekke seg ut. Det er min tolkning, og dersom den er riktig, er det underlig at CICERO / NRK hevder det motsatte.

  • Men, skal ikke se bort fra at Kallbekken / NRK har rett i sin tolkning heller.

   • Teksten sier vel at man først kan trekke seg ut etter 3 år, slik jeg leser den. Poenget er vel om Ombama på egen hånd kan forplikte USA ihht. denne avtalen. Dette blir nok advokatmat.

    • Enig i din tolkning, men uansett kommer USA ikke til å bidra mer til FNs klimafond, og de økonomiske overføringene er jo hovedhensikten med Paris-avtalen.

  • Kallbekken er da ingen jurist med spesialfelt rundt denne saken. Han er en lakei og lobbyist for byråkratene i IPPC og sin egen klimastiftelse hvor han hever sin fet lønn.
   Han gjør sitt beste for å skremme politikerne med jordens snarlige undergang om de ikke bevilger penger til klimaforskningen.
   Dessuten er FN gjennom korrupt og u- landene har stor innflytelse og bruker den for alt det er verd med katastrofealarmer for å få milliarder av dollar betalt av USAs innbyggere.
   Trump som ikke er en drømmer og pratmaker, som forgjengeren vil ikke sløse de pengene bort på udokumenterte katastrofe teorier.
   Om Trump sier nei til Paris avtalen går USA ut øyeblikkelig, uansett hva forskeren Kallbekken synser.

  • Skjønner ikke helt hvorfor du vil gjøre dette på den alarmistiske måten, Henning.

   Her er oppskriften på raskeste Clexit for USA:
   1. Trump erklærer at Paris-avtalen er en traktat, sender den til senatet for avstemning
   2. Senatet stemmer mot at USA skal inngå denne traktaten.
   3. Dermed sitter IPCC-leiren med et nesten verdiløst papir. Det kan muligens brukes til å hevde at Barack Obama har tiltrådt Paris-avtalen som en privatperson.

   Hva som faktisk står i Paris-avtalen er i denne forbindelse helt irrelevant ettersom senatet har bestemt at USA ikke skal signere traktaten. Grunnloven sier at ingen andre enn senatet kan forplikte USA. Nesten ingen i USA aksepterer at et papir fra FN skal trumfe grunnloven.

   • Jeg stiller spørsmål, Geir. Håper det er tillatt.

    Og håper du har rett i din fremstilling.

   • Men er det sikkert at Trump får det nødvendige 2/3 flertall i Senatet? En rekke republikanske senatorer har signalisert sin støtte til Paris.

  • For de av dere som leser WUWT så har Rud Istvan flere ganger forklart at Trump ikke trenger foreta seg noe som helst annet enn å la være å ‘bry’ seg om avtalen da den ikke er en egentlig ‘avtale’ men en Executive Agreement som Obama tvang gjennom.

   Trump kan også trekke USA fra hele UNFCCC, noe som tar et år. (Noen mener også at USA uansett ikke kan være en del av UNFCCC da den Palestinske stat er medlem):
   https://wattsupwiththat.com/2016/04/20/palestine-redux/

   • Men hvem er tjent med at de som er uenig med avtalen ikke bryr seg?

    Parisavtalen har ingen substans, og som ved andre FN aktiviteter er det mange som lover penger, men nok også her få som kommer til å betale, eller utfylle avtalen med reelt innhold.

    Likevel tror jeg avtalen, uten effektiv opposisjon, kan ha en stor betydning for å videreføre narrativet om farlig AGW og skape en sterk presedens.

    Derfor burde Trump sende avtalen til Senatet og få den avvist der. En avvisning i Senatet, basert på at avtalen oppfattes som en bindende avtale for USA vil også klart demonstrere at Obama har gått utenfor sine fullmakter, og man unngår en oppfatning om at avvisningen er blitt gjort av en kunnskapsløs diktatorisk president, hvilket pressen har vært full av i dag.

    • Men er det ikke slik at Trump trenger 2/3 flertall i Senatet, og at flere republikanske senatorer støtter Paris-avtalen? Kanskje vil vi nå få en periode med hestehandel inntil Trump er sikker på at han har den nødvendige støtten.

     • På stående fot kan jeg ikke huske om den trenger 2/3 eller halvparten, men uansett trenger en internsajonal avtale det det for å bli vedtatt, ikke avvist. Går den til Senatet er det på samme måte som Kyoto, USA (ved visepresidenten hadde signert (AL Gore gjorde det til tross for en explisitt ordre om ikke å gjøre det fra Bill Clinton), og fordi det var en internasjonal bindende avtale måtte den ratifiseres av Senatet, de avviste 95-0 (5 fraværende) mot i det hele tatt å behandle saken, og Kyoto var derved avvist.

      Amerikanske lovgivere, uansett parti, har historisk sett ikke vært veldig innstilte på å avgi makt fra USA til FN eller andre; en av de få tingene de vanligvis ikke krangler om, men de er veldig instilte på hestehandel, så det er klart en risiko involvert som må avveies mot gevinsten.

      Men en avvisning i Senatet veier veldig meget tyngre enn at den avvises av presidenten slik det nå ser ut.

      En kansellering av en executive order av en senere president er vanligvis problemfri og oppfattes vanligvis ikke som en innblanding i lovgiverenes, dvs Kongressens arbeid, så hvis det er det som nå skjer tror jeg det står sterkt, men med rundt 400 jurister i Kongressen og bortimot 100 i Senatet kan man ikke ta noe for gitt.

      En sak som gikk i rettsystemet var da Bush den yngre opphevet en Exec Order fra sin far (tror jeg det var, mulig det var Carter) som hadde stoppet oljeleting og utvinning utenfor Florida pga miljømessig usikkerhet. Florida gikk til sak for å opprettholde stoppen, men kom absolutt ingen vei i føderal rett.

 3. «Kongressen og Senatet i USA har gjennom flere år avholdt en rekke høringer om klimavitenskapen. Her har forskere fra begge sider sluppet til med sine syn.»
  Riktig. Og dette har pågått i flere år, hvor svært mange topp skolerte med stor skepsis til IPCC har fått vitne. I USA har begge sider av klimaspørsmålet fått komme til orde, og det spørs om ikke akkurat dette har hatt en virkning, som hvis uteblitt, også USA ville stått på stedet hvil, sammen med EU (og Norge) i løgnens hengemyr den dag i dag.
  Veien for skeptikere i Europa for å vinne frem med sanne forskningsresultater ligger i å bli hørt av politikere.
  Det kan synes å være en umulighet.

 4. Jeg må igjen stille meg undrende til påstandene som kommer i teksten. Forfatter kaster inn en graf fra The Economist, og sier: «Det faktiske forhold iht. figuren over til venstre – for de som er godt informert – er at USA allerede har oppfylt sine såkalte forpliktelser om reduksjon i såkalte utslipp av klimagasser, i motsetning til alle de øvrige landene. Dermed er Paris-avtalen irrelevant.» Men figuren sier «CO2 Gt Deviations from Predictions based on GDP». Dermed sier ikke figuren noe om USAs eventuelle kutt – kun noe om hvordan fremskrivninger fra tidligere, basert på BNP, forventet utslipp.

  Leser man rundt, ser man dessuten at Parisavtalen baserer seg på at land skal sette mål de skal nå, og for USAs del er følgende saken: «The U.S.’ Intended Nationally Determined Contributions (“INDCs”) commit the United States to reduce emissions by 26 to 28 percent below 2005 levels by 2025, which is on a straight line reduction pathway to deeper emission reductions of 80 percent or more by 2050. The Obama Administration (“Administration”) plans to achieve the Agreement targets in part via the Clean Power Plan (“CPP”), which reduces emissions from the U.S.’ power sector by setting state-by-state targets to achieve reductions by 32 percent by 2030. For additional analysis on the CPP, click here. As noted in detail below, the CPP alone will not achieve the U.S.’ INDCs and the next administration will need to act to make further reductions.» Kilde: http://www.klgates.com/paris-agreement-to-enter-into-force-implications-for-enforcement-in-the-united-states-and-internationally-10-25-2016/

  Med andre ord: USA har ikke oppfylt Parisavtalen, og det vil fremdeles være mye arbeid om de skulle gjøre det. Og figuren forfatter har lagt inn, sier ikke noe om USAs forhold til a) fremtidige utslipp eller b) utslipp opp mot målsetning i Parisavtalen.

  • Dette er tøvete, Lemvik. Halve intensjonen med Paris-avtalen er å få ned såkalte utslipp av drivhusgasser. Det har USA allerede gjennomført og trenden er krystallklar, og dermed er det for de troende og tvilerne ingen grunn til å gå inn i en slik avtale. For alle med viten, er det klart at våre CO2-utslipp ikke har noen målbar påvirkning på klimaet.

   Forøvrig kommer du med en svært tvilsom påstand, «baserer seg på at land skal sette mål de skal nå». Paris-avtalen er svært klar på at landene ikke har noen som helst forpliktelse til å nå målene i egne NDCs. Man er ikke engang forpliktet til å prøve.

   Men den viktigste delen av Paris-avtalen – å bidra til det årlige bankranet av 100 mrd USD fra vestens befolkning, det har USA ikke tenkt å ta del i. Så på dette punktet har du helt rett. Lemvik. Denne delen av Paris-avtalen har ikke USA oppfylt – bortsett fra beløpene Obama allerede har gitt slipp på.

   • Og forresten, det er en trend i diagrammet. Men du kan på ingen måte hevde at det er kutt i utslipp uten å legge ved annen dokumentasjon. Diagrammet snakker om helt andre ting.

    Dette er ikke i tvil. Teksten på diagrammet er krystallklar.

     • Det er så mange ting her..

      1: Dersom du ønsker å hevde at USAs utslipp er synkende, legg ved rett graf. Arrogante påstander belagt med feilaktige grafer hjelper ikke.

      2: Å si – på denne siden – at den grafen du viser er synkende, er inkonsistent. Den er stabilisert. Men om du ønsker, kan du få mer oppdaterte data (alltid greit). Utslippene stiger igjen sakte. https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-us-greenhouse-gas-emissions

      3: Om utslippene er økende eller synkende, er ikke det samme som at et land oppfyller sine forpliktelser i en avtale. Dette er elementært. Som linket, enten det nå er frivillig eller ikke, har USA langt igjen til de målene de nå har forlatt. Din påstand om at målene er oppfylt, er faktisk feil.

      Jeg klarer faktisk ikke se hvordan du klarer be meg gjøre hjemmeleksen når dine egne svar ikke tar hensyn til slike grunnleggende forhold.

     • Interessant at du velger en kurve som ender i en svak økning i 2014 fra EPA og kaller den oppdatert. Den offisielle kurven for USA utgis av EIA, og er oppdatert til 2015.

      Og gjett hva, den synker i 2015 og bekrefter en svakt avtagende tendens!

     • Men nå blir jo alt bra, China skal lede!

      De har planlagt en utslippsøkning de neste 2-3 årene større en de totale utslippene fra Canada!

      Og takket være deres «aktive» rolle i Paris scam-en er de ikke lenger tuet av at andre land vurderer å stoppe kulleksport!

     • Jeg takker igjen for underholdningen, Lemvik. Trikset ditt er brukt før, som da den signifikante globale oppvarmingen stanset men ble omtalt av IPCC som en lavere akselerasjon i oppvarmingen. Tenk på en bil som står stille på rødt lys i et lyskryss, står den stille eller er den utsatt for lavere akselerasjon?

      For USA er det ingen tvil om at «utslippene» over tid viser en synkende trend Dette har alle vært klar over lenge og utviklingen er en naturlig følge av den kraftige økningen i bruk av skifergass på bekostning av det dyrere kullet.

      Og siden det ikke er noen tvil om at USA ikke har påtatt seg noen forpliktelser til å redusere sine utslipp, så er ditt ordgyteri helt irrelevant.

      For de troende er det helt klart at USA med Paris-avtalen er ett av få land som har beveget seg i retning av å oppfylle de forpliktelsene man selv innbiller seg at USA har påtatt seg. En avtale man nå vet at USA trer ut av.

      Ser man på kurvene for USA og for Kina, så er det soleklart for enhver person med bakkekontakt at USA ikke kan tillate seg å la Kina kjøre videre på full gass, mens man kveler sin egen industri i et villniss av klimarestriksjoner som ikke har noen seriøs forankring i empirisk naturvitenskap.

     • «Den signifikante oppvarmingen er stoppet»…

      Jeg trodde forumet holdt seg til vitenskap, men det har vist seg å være feil. Det trikset holder dere dere til her inne – hold fast på alle små ting dere kan forsøksvis hevde er vitenskaplige.

      Dessverre har verden varmet siden 2014. Trenden er signifikant. «Talking point»-et, som du tviholder på, er klinisk dødt – og understreker bare hvorfor klimarealistene ikke er en hørbar stemme i offentligheten.

     • Lemvik. Du skal ha honnør for gode forsøk.
      Beklager men alt du skriver stemmer ikke med virkelighet og observasjonene i naturen.
      Du skriver «Dessverre har verden varmet siden 2014. Trenden er signifikant.»
      Å trekke inn bare 2 års temperaturmålinger om klimaendringer, og analysere resultatet som signifikant blir bare tøv.
      2 års periode er alt for kort tid til konklusjon av din karakter.
      Det er er støtten også fra faktisk Kallbekken, Samset og Benestad, noen av de verste klima alarmister vi har enig om.
      Noen ti års observasjon er nødvendig for å trekke konklusjoner. Men du er kanskje en ekstra spesialist på klima, som bare behøver 2 år?
      Hvis du åpner artikkelen publisert her på klimarealistene.com:
      1. mai 2017 GLOBAL TEMPERATUR FOR APRIL, og studerer troposfære målt temperatur grafen, til UHA, har det ikke vært noen økning i global temperatur, til tross for «klimagass» utslippen har økt med 50 % i denne perioden.

     • Andersen, din kommentar gir ingen mening.

      Hyggelig at du tror jeg er dum nok til å analysere trender i to år. Jeg forventer at mennesker jeg interagerer med klarer lese implisitte argumenter bedre enn som så.

      Prøv igjen.

     • Leser dine svar her.
      Er det slik at du stikker din klimahale mellom benene å trekker deg fra debatten?
      Er det grunnet manglende faglige kunnskaper i saken?
      Siden du lar være å svare på spørsmål, om dine påstander, kan vi trekke den kunnskap, at du ikke har peiling på noe om klima, men opptrer her som ett troll, er av av psykososiale årsaker?
      Intet barn kan stille mer spørsmål enn Lemvik, er det sagt.
      Selv om vi har svart, kommer du tilbake med flere fleinsopp kommentarer enn de fleste ville vedkjenne seg
      Håper røken smaker godt mellom deg og Hauge.

     • Aaslid,
      Venter ennå på anerkjent dokumentasjon/paper som bekrefter at oppvarming har fortsatt har stanset, anno 2017. Ingen datasett eller publikasjoner viser noe annet enn fortsatt tydelig oppvarming de siste 10, 20, 30 og 100 år. Dersom dere ikke klarer å finne det, bør enhver se bort fra påstanden deres.

     • Viser til svaret ovenfor til Lemvik.
      klimarealistene. com
      1. mai 2017 Global temperatur for April.
      Leser du denne, og slutter å sluke fake news fra Klimapanelet, slipper realistene belære deg om elementære observasjoner i naturen, som avslører bløffen om AGW.

  • Lemvik; hvordan ser du for deg at Tyskland skal nå sitt mål om 40% kutt i utslippene innen år 2020? Som nevnt, har Tysklands utslippsnivå vært praktisk talt vært uendret siden 2009, og så skal de klare et meget stort kutt på tre år? Neppe mulig, uten å rasere landets økonomi. Men hva skjer når de misligholder «avtalen»? Såvidt jeg kjenner til, finnes det ingen sanksjonsmuligheter i Paris-avalen, ingen økonomiske sanksjoner. Vil det ikke skje noe som helst når verdens fjerde største økonomi «svikter» klodens fremtid?

   • Her tror jeg at jeg vil starte med å be deg forklare relevansen av spørsmålet.

    Etter som det har ingenting med min utgangskommentar å gjøre, virker det å være en internettsk «point-scoring»-kommentar. Du har muligheten til å forklare hvordan det ikke er det. Men om du ikke lykkes, ser jeg bort fra kommentaren, da den ikke er av interesse for noen.

    (Moderator må gjerne slette kommentaren på toppen, den havnet der ved en feiltakelse).

    • Lemvik: «Leser man rundt, ser man dessuten at Parisavtalen baserer seg på at land skal sette mål de skal nå,»

     Og det er nettopp målet til Tyskland jeg omtaler. Men dersom du synes dette er vanskelig å besvare, er det het greit. Taushet kan være meget talende.

 5. Med USA, Storbritannia, Kina og India mer eller mindre utenfor all klimainnsats og med Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia kanskje på vei ut, og med en rekke uland som allerede er utenfor, blir det kun et fåtall som skal «redde kloden», Norge inkludert. Dette korthuset vil rase…

 6. Slett ikke sikker på at Trump kommer til å gjøre som de fleste tror i kveld, selv om det nok er mest sannsynlig.

  Forutsatt at han gjør det, tror jeg den beste løsningen er at han gir en detaljert begrunnelse for å sende avtalen til Senatet, men detaljerte begrunnelser har ikke vært Trumps sterke side så langt; en kjapp tweet er ikke noen god løsning. Kyoto ble underskrevet av Al Gore, deretter avvist 95-0 i Senatet (rent teknisk stemte for å ikke behandle den), og Paris vil ikke gå igjennom, selv om det alltid er en risiko i å sende en lov til Senatet.

  En ordentlig begrunnelse ville gå på at Obama, i sammensvergelse med fremmede makter har søkt å inngå en traktat, uten at det amerikanske folk, representert av Senatet, er blitt forelagt avtalen iht amerikansk lov.

  Ellers er det rikelig presedens på at en presidents opphevelse av en annen presidents Executive Order er svært vanskelig å påklage, langt enklere enn å gjennomføre en Exec Order som direkte endrer en lov, noe hans forsøk på restriksjoner på innvandring er blitt oppfattet som.

  Flere års oppsigelse er en avsporing: USA anerkjenner ikke at ikke-Amerikansk lov gis presedens.

 7. Trump har uttalt at han kanskje er villig til å reforhandle Paris-avtalen. Det er et spennende scenario. Vil Paris-partnerne i det hele tatt tillate dette? Det kan lett bli som å slippe en rev inn i hønsehuset. Kanskje vil Trump da forlange samme status som Kina, altså null krav til utslipp, og bare en stans i veksten av utslipp omkring år 2030? Eller kanskje han vil forlange at Kina regnes som et utviklet land, ikke et u-land som nå, og dermed må bidra på samme måte som andre industriland? Ikke minst kan en slik gjeninntreden føre til at andre land som har undertegnet avtalen blir oppmuntret til å stille egen krav, slik at hele «(m)enigheten» rakner.

  • Merkelig sak dette her, er det meg som intet forstår?
   Trump får pisk av de fleste for å de plikter han har lovet , og er pålagt av landets konstitusjon.?!!
   Hva med Obama som uten behandling i Senatet avtalte, på egen hånd å la USAs skattebetalere blåse ut 100 milliarder dollar årlig til Sydhavskonger uten nytten av dette i vitenskapelig forankring.
   Det er merkelig at ingen har skreket ut mot han.
   Men siden det er personlig underskrevet, regner jeg med at steroid doping spesialist Arnold, vår egen beskjedne Stordalen og klima-dama hans, Hauge, Hansson, WWF, Grande , Solheim, Merkel og alle de andre gir sitt bidrag til Obama, som kan bli en forgjeldet mann.
   Men det vil ikke skje, uansett Støre eller Solberg, kommer nok til å spandere norske innkrevde skattekroner til de lateste i Afrika, Asia og Stillehavsøyene, som kan ligge i skyggen å motta våre kroner å slippe å løfte en finger til egen inntekt.

   • Har Obama bundet USA på noen måte til å bidra med 100 milliarder årlig til FNs klimafond? Det er nytt for meg, kom gjerne med dokumentasjon.

 8. Her tror jeg at jeg vil starte med å be deg forklare relevansen av spørsmålet.

  Etter som det har ingenting med min utgangskommentar å gjøre, virker det å være en internettsk «point-scoring»-kommentar. Du har muligheten til å forklare hvordan det ikke er det. Men om du ikke lykkes, ser jeg bort fra kommentaren, da den ikke er av interesse for noen.

  • Mitt råd til Lemvik er:
   Forsett å destruere en debatt som kan bli spennende, lær deg folkeskikk eller forsvinn.
   Til nå har du avslørt null innsikt i politikken og vitenskapen rundt
   klimaspørsmålet, dessverre bare tullball og støy. Prøv på noe konstruktivt, og ikke bare «fake» innlegg, de er folk flest lei av.

  • (snip…Moderator: vi klipper igjen vekk det som ikke er klimarelevant).
   Dine innlegg og spørsmål her, blir kommentert og besvart.
   Dine responser på mottatte besvarelser, er gang på gang helt fjerne fra saken.
   Det blir da ut fra dine ikke edruelige og ikke strukturerte innlegg, helt naturlig å spørre hvorfor du surrer slik?

Kommentarer er stengt.