En kø av kriser for vestens politikere

Vi fokuserer her på en rekke episoder som viser at krisene står i kø for vestens politikere, som med fokus på energi, klima og Putin holder stø kurs mot en vestlig resesjon de selv har ansvaret for sammen med tidligere vestlige politikeres veksthemmende politikk de forrige 30 årene.

Norges absurde energipolitikk

Denne politikken er forklart i detalj av Kjell Erik Eilertsen i en særdeles lærerik podcast fra Wolfgang Wee. Hovedpunktene er Energikrisen, Det Grønne Skiftet, Kablene, Strømprisene, Havvind, Statnett og helt på slutten litt om klima. Eilertsen har en sjelden evne til å forklare forholdene på lett forståelig vis, og gullkornene kommer på rekke og rad (eksempel, NASA har påpekt at vanndamp utgjør 97 % av drivhuseffekten).

Vi anbefaler sterkt at du lytter til denne podcasten som ble lagt ut på YouTube mandag 27.juli.

Wolfgang Wee produserer podcaster hvor han gir deltagerne anledning til å uttale seg grundig om dagens tema uten å avbryte med egen agenda, slik bl.a programledere i NRK for ofte gjør.

Resirkulert barneprofet

St.Greta fra Thunberg som nå er blitt 19 år ble nylig resirkulert i en noe falmet utgave til de troende på musikkfestivalen i Glastonbury. Som vanlig hadde hun det samme apokalyptiske budskapet, ifølge The Guardian. Det haster virkelig nå. Hold på lommeboka, for her blir du lurt.
Og like vanlig så det ut som en svinesti da festivalen var over. De galeste grønne lever ikke selv som de forlanger at alle andre skal gjøre, for å redde en klode som har greidd seg utmerket i over 4 milliarder år.

Fastlimt klimaekstremist? Ikke i Frankrike

Det er nå populært hos klimaekstremistene å lime seg fast til ting og tang, og spesielt er sterkt trafikerte veier populære både i inn- og utland. Mens politiet i England og Norge opptrer ekstremt vennlig i slike tilfeller, og bruker uakseptabelt lang tid på å fjerne de grønne sett fra bilistenes ståsted, så har fransk politi valgt en raskere metode, helt uten bruk av løsemiddel mot lim. Her er en fersk video som viser hvorfor man ikke skal klimalime seg fast til noe i Frankrike.

Tyskland på vei mot energirasjonering

Tyskland har iverksatt 2/3 av landets 3-trinns kriseplan for energiforsyning, hvor kullkraftverkene nå er fyrt opp for fullt og hvor prisøkning kan belastes forbrukerne med øyeblikkelig virkning. Årsaken er at Putin har redusert leveransen av gass drastisk den siste uken. IEA har også advart om at Russland snart kan stenge all gasseksport til EU.

Kommende vinter kan bli en kald fornøyelse, spesielt for folk flest i Tyskland

Tyske gasslagre er nå 60 % fulle, men i det meste av juli er det full stans i leveransen og vedlikehold. Kun et fåtall aktører i EU regner med at Putin vil gjenoppta leveransene sent i juli når vedlikeholdet er gjennomført. Trinn 3 i kriseplanen er energirasjonering hvor hensikten vil være å skjerme husholdningene og stenge ned det som trengs innen kraftkrevende industri.

Partiet De Grønne i Tyskland har energiministeren, og i dette Der Spiegel-intervjuet (engelsk versjon) kan man lese om alle krumspringene som blir foretatt for å unngå å innrømme de faktiske forhold; at en absurd klimapolitikk har ført til en selvutslettende energipolitikk, og at De Grønne mot Fridemokratenes protester nekter å beholde atomkraftverkene i landet som en del av løsningen.
Både Der Spiegel og energiministeren ser på oppstart av kullkraftverkene som et nødvendig onde, og de innbiller seg – helt uriktig – at kullkraftverk har større utslipp av CO2 enn ved bruk av gass. Det faktiske forhold er at kull fra dagbrudd i Tyskland har 20 % lavere utslipp enn gass når man regner med alt, og ikke bare forbrenningen slik det for ofte gjøres.

Tyskland har sammen med EU en kullmanko på 135 millioner tonn år/år, etter å ha innført embargo av russisk kull. Dette kommer i tillegg til det kullet som går med når kull som balansekraft for sol og vind må erstatte annen balansekraft som gass og atomkraft. Med mindre tyskerne utvider driften i egne kullgruver, så må importen komme fra andre land, som Columbia og Sør-Afrika.

Tallene for tysk elektrisitetsproduksjon i årets første kvartal, viser at kull utgjør 31,5 %. Gass og atomkraft 21,4 %, mens vindkraft utgjør 30,1 %. Nå må kull alene overta rollen som balansekraft, siden gass forsvinner helt eller delvis, mens stengte atomkraftverk sent i år vil gjøre situasjonen kritisk. Tyske politikere trenger virkelig en høst og en vinter med mye vind.

Tyskland rammes nå av konsekvensene av den selvutslettende politikken som har vært ført i flere tiår, og tiltakene ligger i kø: Fra lavere temperatur i hjemmet og kortere tid i dusjen, til 1700 nye hasteoppførte vindmøller innen årets utgang ifølge en bestillingsstudie presentert på G7-møtet.

Klimaforskerne har løsningen?

Den politisk korrekte studien fra tenketanken Zero Emission får grundig omtale i tyske Tagesschau. De nye vindmøllene skal drifte ca 330 000 varmepumper som skal gi oppvarming til ca 3 millioner husstander som i dag bruker gass. Hasteisolering av tyske hus er også foreslått, hvor studenter og skolebarn skal sysselsettes i arbeidet, og alt dette skal koste ca 40 milliarder Euro. Studien lover som forventet gull og grønne skoger både på energieffektivisering og som klimatiltak, men dette hører vi jevnlig fra grønne klimaforskere og deres modeller som har tatt feil før.

Hva som skal skje når det er vindstille er uklart, men energien kan da komme fra batterier (dekker bare få minutter) eller fra hydrogen som trenger gassen man skulle frigjøre seg ifra som råvare, og hvor halvparten av energien går tapt i forhold til å bruke gassen direkte som gass.
Noen tiltak anbefalt i studien er helt uspiselige, som fartsbegrensning på Autobahn, at hver femte bilreise i landet ikke må finne sted unntatt med elbil, samt begrenset oppvarming i private hjem. Den optimale løsningen på den absurde situasjonen er utelatt: Å skrote Parisavtalen og klimapolitikken.

NATO og G7 med nye klimaklovnerier

G7-møtet som i år fant sted i Bayern 26 – 28.juni hadde med ledere fra Senegal, India, Indonesia og Sør-Afrika. De var invitert for å bli belært om nødvendigheten av å fase ut kull i energimiksen, for isteden å satse på fornybar sol og vind. G7-landene har allerede skutt seg selv i foten ved å strupe investeringer i fossile ressurser, noe som kan føre til en langvarig prisoppgang og ressursmangel.
Det tyske vertskapet lanserte konseptet Klima Klubb, en internasjonal gruppe av G7-land som sammen med de største utslippslandene skal samarbeide om målet «maintain our competitiveness and [ensure] that climate protection becomes a value advantage and not a disadvantage.»

Budskapet fra Kanzler Scholtz var at energikrisen nå fordrer midlertidig unntak fra hovedregelen om å tilstrebe netto nullutslipp iht Parisavtalen (climate protection). Siden ingen vet hvor lenge energikrisen vil vare, er det godt mulig at midlertidig her må forstås som da Norge innførte midlertidig importavgift på bil i 1960.

Som kamuflasje for den panikkartede jakten på mer kull og mer gass, var Klima Klubb effektiv svada, og de øvrige G7-landene sluttet seg til konseptet etter noe innledende forvirring. De fire inviterte klima-Ulandene som alle øker sine utslipp, applauderte høflig mens de sikret seg lukrative kontrakter på kjøp og salg av olje (India fra Russland) og kull (Sør-afrika til EU).

G7-møtet fant sted samtidig med at Tyskland gjenoppstartet kullkraftverkene, samtidig med sterk EU-støtte til Norges fortsatte leting etter olje og gass, og samtidig med en sterk økning i satningen på kull i egen energimiks i India og som eksportvare i Sør-Afrika.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg holdt tirsdag en tale på NATOs Public forum, gjengitt i en NTB-melding her. Temaet var klimaendringer som en sikkerhetstrussel som NATO må møte, og han lovte på vegne av NATO-landene et kutt i klimagassutslipp på minst 45 % innen 2030. Her var det mest synsing fra Stoltenberg og svært lite å være stolt over.

Jeg tror at i fremtiden vil de mest avanserte militære kjøretøyene og de mest motstandsdyktige væpnede styrker være dem som ikke er avhengig av fossilt drivstoff.

Jens Stoltenberg, Madrid, 28.juli 2022

Virkeligheten trenger seg på vestlige politikere

Prisen på kull har doblet seg siden februar, og olje er kraftig opp, til glede for landene som utvinner og benytter disse pålitelige energiressursene. Putins styrker gnager seg vei vestover i Ukrainas Donbass, og tirsdag lovte Putin til overmål at det kan bli fred på dagen, bare Ukraina overgir seg betingelsesløst.

Det er usigelig trist at NATOs generalsekretær tirsdag 28.juli i Madrid tenker mer på å bekjempe en klimakrise som ikke eksisterer enn på Putins angrep på frihet og demokrati i Europa.

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Det er sikkert en del som virkelig tror på klimahysteriet. Men det er uunngåelig at en rekke såkalt troende simpelthen spiller et spill for å gjennomføre sin foretrukne politikk. Manglende vitenskapelig dekning er uvesentlig – hensikten helliger middelet.
    Om det haster? Selvfølgelig haster det, ikke med å redde kloden, men å få gjennomført foretrukne politiske tiltak før naturen viser at den styrer klima ved ulike sykluser der kaldere tider er like om hjørnet.
    Det var et isminimum i Arktis rundt 2007 (2012 skyldtes en av de kraftigste stormer som brøt opp mye is i august 2012 med superrask tilfrysing ut over høsten). Med vel 18 år fra ny månesyklus er vi i 2025 som synes å kunne være en ny ekstremalverdi. Kanskje det er T-optimumet i kjølvannet av ‘Grand Solar Maximum’ som ble avsluttet i 2003 og som med måneinterferens har et senere optimum. Skeptikere har ventet på dette i de senere år. Muligens har Yndestads arbeid et innspill.

Kommentarer er stengt.