Elsa Widding – foredrag i Oslo 5.juni

Elsa Widding (M.Sc. Chalmers), RIksdagsmedlem og medlem av KVR, er Sveriges mest etterspurte foredragsholder når det gjelder sunn fornuft og vitenskapelig tilnærming til energi- og klimaspørsmål. Hun har arbeidet i Statkraft SF i Norge, Fortum Oy i Finland og Vattenfall AB i Sverige. Nå besøker hun Oslo 5.juni og holder bl.a et foredrag i Litteraturhuset.

Elsa Widding er en unik foredragsholder, hun har både en sjeldent dyp innsikt i energispørsmål (se bl.a hennes foredrag om energi i 10 deler), og hun formidler sin viten uten å manipulere budskapet politisk eller religiøst, slik alt for mange medier og politikere har for vane å gjøre. Etter foredraget blir det en samtale/spørsmålsrunde med Mathias Dannevig og Finn Langeland, tidlegere statssekretær og leder i Norsk Industri.

Viktige problemstillinger som berøres på foredraget er følgende:

  • Hvilken global klima-effekt vil Vestens massive fornybarinvesteringer ha?
  • Hva blir de samfunnsmessige, teknologiske og økonomiske konsekvenser av dagens energipolitikk?
  • Hvor mye «omstilling» til vindkraft tåler folk og natur ?

Sunt Förnuft om Energi och Klimat

Elsa Widding er også bokaktuell med ovenstående tittel, du kan bestille direkte fra hennes nettsted. Peter Stilbs, professor ved KTH, skriver følgende i sin bokomtale:

Elsa Widding är idag allvarligt bekymrad över hur klimatforskningen förvanskas redan innan den når ut från FN:s klimatpanel IPCC.
Politikernas och mediernas cyklopsyn i energi- och klimatfrågan skapar på vaga grunder ångest och rädsla hos barn och vuxna och får varje skyfall och torka att bero på människans bidrag av koldioxid till atmosfären. Widding fruktar katastrofala konsekvenser om man låter konsensus cementeras till en religion som kväver vetenskap och sunt förnuft till tystnad. Detta är utgångspunkten i hennes nya bok Sunt förnuft om Energi & Klimat, där hon funderar över teknisk-existentiella frågor tillsammans med åtta medförfattare av olika expertbakgrund.
År 1990 varnade FN:s klimatpanel IPCC på som de trodde goda grunder att om en fortsatt exponentiell ökning av koldioxidutsläpp, såväl som freoner och andra växthusgaser, skulle fortsätta så skulle konsekvenserna för jordens klimat år 2100 bli förödande. Den senaste rapporten från IPCC 2021 visar att den utveckling man befarade 1990 inte alls kommer att inträffa. Inte heller den utveckling man befarade i rapporten från 2013 anses längre sannolik, och någon global katastrof förutspås inte längre.

När media förmedlar FN-chefens politiskt hänryckta bild av verkligheten leder den lätt till klimatångest och ogenomtänkta åtgärder som inte reducerar utsläppen globalt. Klimatet ser nu ut att följa ett medelscenario där problemet är att media har fått för sig att detta innebär en katastrof för allt liv på jorden, en katastrof som rättfärdigar aktivistiska journalister och politiker till panikskapande sensationsuttalanden. Den ”brinnande klimatkrisen” existerar inte i det vetenskapliga underlaget till IPCC – det är masspsykosens mediala uttryck som nu är katastrofen för folket och klimatkrisen är alarmisternas egen existentiella kris.

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Boken vi være til salgs for 250 kroner i bokhandelen på Litteraturhuset i Oslo mandag 5. juni i god tid før foredraget.

Kommentarer er stengt.