Ekte klimavitenskap på vei

Presseoppslag bekrefter at det fredag 13. januar var et møte mellom Donald Trump og professor William Happer (fysikk – Princeton). Happer har vitnet i en rekke klimahøringer i Senatet og er kjent for sin klare tale: «økt atmosfærisk CO2 bidrar til økte avlinger og fordelene med en moderat oppvarming er klart større enn ulempene.»

Dette er det første kjente møtet mellom en ledende vitenskapsmann og kommende president, avholdt etter at valget var avgjort 8. november og hvor klimaet overveiende sannsynlig har stått høyt på agendaen for møtet. Happer har så langt ikke uttalt seg til pressen om hva det ble snakket om på dette møtet.
Det er en rekke ledende stillinger i den nye administrasjonen som passer for en fysiker av Happers format, bl.a. har ikke den nye presidenten til nå valgt noen vitenskapelig rådgiver.(Foto: Albin Lohr-Jones/European Pressphoto Agency/Pool)


Klar tale fra Happer
Professor Happer har hatt en rekke verv, og er bl.a. medlem av JASON, en vitenskapelig gruppe som gir råd til USAs regjering vedrørende teknologi og nasjonal sikkerhetsamt av GWPFs Advisory Council, hvor han har forfattet denne rapporten om drivhusgasser. Happer har påpekt at en dobling av atmosfærisk CO2 vil ta anslagsvis 195 år (forutsatt stabil havtemperatur) og bare føre til en uvesentlig økning av global temperatur (0,5 til 1,5 grader). Han er krystallklar på at det i dag er mangel på CO2 i atmosfæren, og i 2009 uttalte han følgende i en høring:

the current warming also seems to be due mostly to natural causes, not to increasing levels of carbon dioxide.»
Professor William Happer, 2009.

Vi viser til Washington Post (lenke i ingressen) for ytterligere detaljer. Dersom dette møtet fører til en ledende stilling for Happer i den nye administrasjonen, så utgjør det nok en bekreftelse på at USA snur ryggen til Parisavtalen og FNs politisering av klimavitenskapen gjennom sitt rammeverk UNFCCC.

Happer var blant deltagerne på et omfattende klimamøte i Washington D.C 8. desember. Man finner også et ferskt intervju med Happer på WUWT (takk til Bjørn Ramstad for tipset).

Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

 1. Kai Lyng
  Åpenhetsnivået i Norge forsnevres siden ledende politikere, statsfinansierte media og skoleverk
  holder for rett at
  -gassen som er forutsetninga for alt liv slik vi kjenner det, er en fare for livet,
  -vitenskapelige fakta er gjenstand for flertallsvedtak
  -klimaet, solenergifordelinga i atmosfæren, kan styres av mennesker,
  -ikke andre syn på hvordan tilværelsen er skrudd sammen enn de for tiden politisk korrekte, får komme til uttrykk i statsfinansierte media og utdanningsinstitusjoner,
  -fordummelsen som følger av dette ikke er bekymringsfull.
  Tilsvarende manipulering har skjedd før i mange samfunn og er like lite beundringsverdig i dag

 2. William Happer har den tyngden og roen over seg som kreves for å håndtere media. Han kom godt ut av en debatt med 3 uartikulerte reportere som gjorde alt for å latterliggjøre hans synspunkter. Bare en sann utøver av den Stoiske ro kunne bevart roen under slike forhold.

  I de forskjellige statene i USA er et forskjeller i politisk syn på «Menneskeskapt global oppvarming» og pengebruken , som ikke dekkes av norske media – her er et foredrag om dette og status på amerikansk klimadebatt av en av verdens mest kjente klimaforskere , Judith Currry :
  Over 1 time langt , men vel verdt å ha kunnskap om de grunnleggende fakta i USAs klimapolitikk fordi den blir avgjørende. Det er derfor akttivistene går på veggene .. Klippet ble lagt ut på youtube 12.1.2017.

  https://www.youtube.com/watch?v=1L5AVBOh4SM

  Judith Curry ga opp sitt professorat 1. januar grunnet vedvarende hets mot hennes kllimaforskning – hun kunne også blitt en tung aktør i dagens amerikanske klimapolitikk.

 3. Hvis man går til senatshøringen høsten 2015, og spoler fram til ca 3:02:30 vil man se W Happer forklare at satelittmåling av temperatur kan sammenliknes med moderne febertermometre.

  Det er jo på en overfladisk måte riktig; begge måler elektromagnetisk stråling, om enn i svært forskjellig frekvensområde.

  Helt utrolig at han i en offisiell senatshøring «overser» de mange spesifikke og svært vanskelige problemstillingene som inngår i tolkningen av satelittmålingene.

  • Ettersom Happer ikke er mest kjent for å gå med hue under armen kan tenkes å ha sammenheng med innlegg i høringene var tidsbegrenset.
   Man må prioritere hva som er verdt å gå i dybden på og hva som kan forklares enklere.

   Det verste er «running out of time» når man skal forklare noe som er omfattende og komplisert fordi man prioriterte feil – eller blir avbrutt av en oppblåst reporter , programleder eller møteleder som har sin agenda og kjepphester.

   Her er forresten et klipp med Judith Curry gjort på The Corbett Report i 2016 , som omhandler politisert vitenskap ; «The Republic of Science» som er verdt å notere seg.

   https://www.youtube.com/watch?v=Pdm9dWK-khE

   • Den som sjekker videoen slipper å spekulere. Happer ber uoppfordret om ordet, for å fortelle at satelittmåling av temperatur er som å måle feber. Han valgte altså ytterst frivillig å sette seg utenfor vitenskapen.

Kommentarer er stengt.