Earth Hour – tenn lys mot klimatyranniet

Lørdag 28, mars kl. 2030 skal WWF slokke lysene i en time for å reklamere for mer klimatyranni, mer propaganda, mer hjernevask av barn, flere fugledrepende vindmøller og mer bruk av dine penger på andre meningsløse klimatiltak. La oss heller feire LIFE HOUR ved å tenne alle lys og bruke mest mulig elektrisitet i denne timen, som et krav om mer demokrati og mer ytringsfrihet. Del gjerne denne teksten med flest mulig av dine venner!

WWF demoniserer elektrisiteten

Det barbariske «Earth Hour» er egentlig en demonisering av elektrisiteten – en oppfinnelse som er grunnlag og forutsetning for nesten alle fremskritt de siste hundre årene: Likestilling, avskaffelse av barnearbeid og rett for alle til en utdannelse. Samt det moderne helsevesenet, effektiv lagring av mat og rikelig med tilgang på varmt vann. «Earth Hour» er en protest mot det meste av teknologi og innovasjon.

Alt dette fikk verden ved å utnytte fossile ressurser til å generere store mengder elektrisitet til lavest mulig pris. Noen få heldige land som Norge kunne gjøre dette helt eller delvis med vannkraft. Professor Ross McKitrick (fotoet øverst) introduserte oss til «Life Hour» i 2009, her er hans budskap på WUWT.

Det grønne tyranniet

«Earth Hour» er bare en del av det grønne skiftet som endre i tyranniet. En skog av vindmøller skal senke levestandarden for folk flest, mens eierne av vindmøllene kan fylle sine dype grønne lommer.

Ytringsfriheten er nå så svekket i Norge at klimadissidenter i Norge ikke engang får lov å ytre seg i form av betalte annonser med klimafakta. Aviser som Nationen, Nordlys i Tromsø og Dagsavisen nekter å ta inn annonser, samtidig som mediebransjen er frekk nok til å be om kompensasjon fra staten for bortfall av annonseinntekter.

Tønsberg Blad som tok inn annonsen fra Klimarealistene ble trakassert av grønne ekstremister i den grad at de ikke vil gjøre det en gang til, ifølge redaksjonen. Dermed har DDR-journalistikken nok en gang seiret i Norge.

Ytringsfriheten kan ikke lengre utøves i de fleste medier selv som betalt annonsetekst. Skjermklipp fra TBs eavis.

Skru på alt lys lørdag kl. 20.30.

Tenk over hvor store summer den grønne eliten stjeler fra oss alle – bare i denne stortingsperioden vil et tresifret antall milliarder forsvinne fra statsbudsjettet og ned i dype grønne lommer eller til fullstendig unyttige klimatiltak. Dette er ressurser Norge kunne trengt til skole, helse, eldreomsorg og tallrike andre fornuftige områder.

Husk vi har ingen planet B! Da kan vi ikke overlate den vi har til grønne sjarlataner og demagoger. Husk at WWF er en del av problemet. Maksimal belysning hjemme lørdag kveld er en støtte til fortsatt demokrati og ytringsfrihet, en protest mot skogen av vindmøller i det som var uberørt natur, samt et nei til returen til det elektrisitetsløse barbariet som er innbakt i feiringen av «Earth Hour».

«Life Hour» er også en støtte til U-landenes rett til utvikling og velstand.

Takk til professor Ross McKitrick som startet tradisjonen med å feire «Life Hour», her er hans opprinnelige tekst fra 2009.

Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

  1. Når en avis helt klart arbeider imot ytringsfrihet og demokrati på viktige områder i samfunnet, har den ikke livets rett. Så i den grad man får det til, bør flest mulig si opp abonnementet på avisa. I tillegg bør de som er næringsdrivende også i størst mulig grad unngå å bruke avisa til å annonsere. Det er nok en del aviser som ikke har så store økonomiske marginer. Disse avisene forårsaker at mange mennesker i Norge hver dag får en opplevelse av å leve i et undertrykkende diktatur. Dette er i vårt land fullstendig meningsløst.

  2. Selvfølgelig er vi med på dette! Bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket, nei til all menneske-fiendtlig ideologi, vil nå jeg si.

Kommentarer er stengt.