Drivhuseffekten i små drivhus

Klimanytt 190, av Jan-Erik Solheim

Ved en skole i Oslo har vi bygget 4 små drivhus for å undersøke hvordan drivhuseffekten virker. Vi finner at vegger og tak begrenser varmetapet- mens CO2 fører til mindre oppvarming.

Drivhuseffekten er utførlig behandlet i tidligere Klimanytt (145, 147, 150, 153,160 og 163). Der slås det fast at forholdene i et drivhus er vesentlig forskjellig fra vår atmosfære. I atmosfæren kan luften bevege seg fritt i alle retninger, mens i et drivhus stoppes luftens bevegelser av vegger og tak. Like fullt brukes drivhuset til å forklare hvorfor det er så viktig å begrense utslipp av fossile CO2 gasser: I Stortingsmelding 21 (2011–2012) som omhandler Norsk klimapolitikk, er det gitt en definisjon av drivhuseffekten: …Drivhuseffekten er altså at vanndamp, gasser og partikler i atmosfæren virker som takene og veggene i et drivhus. Mer av varmen bevares i jordatmosfæren, mens mindre forsvinner ut i verdensrommet igjen. Varmestrålingen sendes ut i alle retninger. Noe går ut i verdensrommet, men mesteparten går tilbake til jorda. De gassene som tar til seg varmestråling på denne måten kalles drivhusgasser eller klimagasser. De viktigste naturlige klimagassene er CO2 og metan … Menneskeskapte utslipp av klimagasser forsterker drivhuseffekten.

På en skole i Oslo har vi gjort eksperimenter med oppvarming av små drivhus for å finne virkningen av økt CO2. Vi har laget hus av tre og brukt dagslyslamper til oppvarming. Vi har også laget drivhus som varmes opp av sola. Ved ingen av disse eksperimentene har vi målt temperaturøkning med mer CO2. Dette er beskrevet i en artikkel i Fra Fysikkens Verden (1)

For å gjøre eksperimentet uavhengig av lamper og sol, har vi laget en versjon med kasser av akryl og utskiftbart tak. For å undersøke virkningen av stråling ut av drivhuset, kan vi erstatte tak av glass med tak av plastfolie som slipper ut IR-stråling. Vi har også gjort eksperiment med drivhus uten tak, men fylt med CO2 slik at vi kan få undersøkt om drivhusgassen CO2 virker som tak, slik som beskrevet i Stortingsmelding 21. I disse drivhusene har vi en varmekilde nær bunnen inne i drivhuset, og vi måler temperatur midt i huset. Resultatet er vist i figuren nedenfor.

I Klimanytt fig 2 (klikk på lenken for å se figuren, red.anm.) ser vi fem kurver. Varme settes på etter ca 21 min. Den røde kurven viser temperaturen i et drivhus fylt med CO2 uten tak. Den er i starten høyere enn kurvene for de andre drivhusene med tak (A), men etter 7 min faller temperaturen og blir den samme som i et drivhus med luft uten tak (stiplet sort kurve). Den raske avkjølingen skyldes konveksjon som gjør at varm CO2 stiger opp og forsvinner ut. Dette trekker kjølig luft inn i huset. Dette er forklart i Klimanytt 145. De tre andre kurvene viser at det blir varmere i drivhus med tak. Den øverste kurven (magenta) viser luft med tak av plastfilm, den grønne er et hus fylt med CO2 med plastfilm som tak. Den viser en grad lavere temperatur enn drivhuset med luft og plastfilm som tak, enda de får like mye varme. Dette skyldes at temperatur er et mål for bevegelse i gassen, og siden CO2 er en tyngre gass enn luft trengs det mer varme for å få samme bevegelse eller temperatur. Den blå kurven viser hus med luft og tak av glass. Når vi slår av varmen bruker dette huset lenger tid til å avkjøles (D), mens hus med luft og CO2 avkjøles like raskt. CO2 virker derfor ikke som tak av glass i våre små drivhus.

Litteratur:

Jan-Erik Solheim, Thor Eriksen og Yngvar Engebretsen, Et skoleforsøk med strålingsoppvarming av små drivhus, Fra Fysikkens Verden nr 3, side 76–83 (2016). https://www.dropbox.com/s/fx5zw2qv9ir5lgh/FFV-SERIE%20ferdig.pdf?dl=0


Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

 1. Dette er jo interessant. Hva vil en forsker som mener CO2 nettopp har den effekten du mener å motbevise, sagt til ditt eksperiment? Mener det er i lab slike tester er gjort med motsatt virkning? Kan CO2-virkning replikeres i det fri? Hvordan fant Svante Arrhenius sin teori? Ligninger?

  • Hva ville en forsker sagt? Jeg tipper han ville poengtert at bruken av «drivhuseffekten» om det som skjer i atmosfæren er en abstraksjon, en metafor.

   Kanskje ville han sitert en moderne lærebok i feltet: «“… is called the ‘greenhouse effect’. The term … in some ways is misleading, since real greenhouses do not work by blocking infrared emission. … in that sense, viewed as a broader metaphor for the implications of energy balance – the analogy is apt.» (Pierrehumbert 2010)

   Så ville han vel understreket at den atmosfæriske drivhuseffekten – i essens – har med fra hvilket nivå i atmosfæren infrarød stråling unnslipper til verdensrommet – og dermed umulig kan modelleres fullt ut med små bokser ved overflaten.

 2. Dette er jo en besynderlig calorimetrering, der forfatterne ikke vøler …..(snip)

  (Redaksjonen har valgt (19.mars) å stryke alle kommentarer med utgangspunkt i denne kommentaren)

  (Moderator: Denne kommentaren er sendt inn via epostadressen pette@putin dot no fra IP-adresse 80.212.153.160 (Telenor Mobil) og med bruk av falsk identitet. Vedkommende er kjent fra før som Carbomontanus, og redaksjonen har has fulle navn og bostedsadresse. Politianmeldelse er under vurdering.)

  • Kommentaren ovenfor er FALSK.
   Den er skrevet av idioten CarbomontANUS (aka Kullberg), og ikke av meg, den rette Petter Tuvnes.
   ID-tyveri er kriminelt og straffbart.
   Klimahysterikerne er så desperate at de må stjele andres identiteter, ref. alarmistene John Cook og Peter Gleick (Hartland-saken) som også brukte falske ID-er.
   Fy f… for en råtten gjeng.

Kommentarer er stengt.