Dommedag og frelse med Al Gore i aulaen

Nobelinstituttet har invitert fredsprisvinner Al Gore tilbake til Oslo for å holde en tale i aulaen 11. desember. Det ble en selsom opplevelse, videoen er her for de som vil se alt. Vi nevner kort høydepunktene fra talen og det påfølgende aktivistpanelet med Bjørn Samset som moderator.

Innledning

Klimaprofet Al Gore som har en fortid som visepresident i USA, var årets hovedattraksjon, med en preken i to deler som Nobelinstituttets nysatsning i klimaindustrien i samarbeid med UiO, Nobel Peace Prize Forum 2018 som går over 2 dager.  Hans utgangspunkt var at den uspesifiserte klimakrisen fortsatt var uløst.

Innledningsvis gav han et spark til USA, Russland, Saudi-Arabia og Kuwait som i Katowice for to dager siden nektet å hilse velkommen politikernes sammendrag av den siste IPCC-rapporten (Special Report 1,5 C), men var villig til å ta notis av den. Omtale i BBC og her, hvor journalistene ikke skjønner forskjellen på politikk og vitenskap.

Universitetets aula er med «opplysning» som tema for auladekorasjonene, relevant fordi det nettopp var universitetets rolle i samfunnet: å opplyse. Solen av Edvard Munch henger derfor på endeveggen bak scenen, og er for dagens aulabrukere en nyttig påminnelse om hva som egentlig styrer klimaet.

Umiddelbart etterpå jagde NRK de fåtallige pressefolkene ut av galleriet (de troende nede i salen fikk bli), mens de gjorde opptak av Samset i koseprat med klimaprofeten. Denne seansen sender NRK i morgen som en del av egen klimapropaganda.

Dommedag

Al Gores tale ble innledet med klimadommedag, med en klimakrise som forverres raskt. Ordbruken inkluderte perler som «Global emergency» og  «all hands on deck». Budskapet var at nå måtte hele befolkningen mobiliseres i kampen mot menneskeskapt forurensning og alle er nødt til å bidra til løsningen. 

Al Gore gikk så løs på utslippene, 110 millioner tonn med «heat trapping global warming pollution» (altså CO2) som vi slipper ut i atmosfæren hvert døgn. Høydepunktet her var oppholdstiden for CO2 i atmosfæren, som han mente var komplisert fordi noe ble der kortere og litt ble der lengre. Fra hans egen propagandafilm noen år tilbake i tid vet vi at «complicated» er et begrep Hr. Gore trekker opp av sekken når han er grovt manipulerende.

Men han sier altså rett ut at CO2-molekylet er 1000 år i atmosfæren! 
«Think of its residence time as a thousand years»

En annen perle var Gores påstand om at akkumulert CO2 har fanget så mye «heat energy» at det tilsvarer energien i 500.000 eksploderende atombomber av Hiroshima-typen hver dag. En ekstraordinær påstand.

Denne energien  går så ned i havet (93 %) og kommer tilbake som sterkere sykloner, regnbomber vekslende med tørke. Så hopper han som haren, videre til skogbranner og flom. 2018 som det femte varmeste året, og så kommer en ny perle. Kombinasjonen av varme og luftfuktighet i store områder i Midtøsten og Nord-Afrika, noen deler av India, Kina og Sentral-Amerika har gjort at  disse områdene «may become functionally inhabitable.»

Ubeboelig altså. Det bringer oss til neste skremsel, migranter. En syndflod av klimaflyktninger, for klimaendringene er raskest voksende årsak til flyktninger. UNEP-GRIDs feilslåtte spådom for antallet ble ikke nevnt, på samme vis som det ikke kom et pip fra profeten selv i dag om hans forrige profeti, det isfrie Arktis som allerede skulle ha inntruffet. 

Al Gore er ikke fullt så allergisk for tall som Aftenpostens husprofet Mathismoen. Men har lirer av seg, i fullt alvor, en absurd påstand om at klimaendringene i form av tørke har drept 80 % av Syrias geiter og andre husdyr, og ødela 60 % av landets bondegårder. Dette skapte 1,5 millioner klimaflyktninger i Syria, før borgerkrigen startet. Ikke et ord om virkningen av landets feilslåtte politikk, hvor avskaffelsen av subsidiert diesel førte til at bøndene hverken hadde råd til å pumpe vann inn i vanningsanleggene, eller til å kjøre avlingene til nærmeste marked.

Så hopper han til migrantkaravanen i Mexico. Mer svada og oppspinn. Bunnlinjen er at den destabiliserende virkningen av så mange klimaflyktninger er blitt en trussel mot global sikkerhet. 

Uten at profeten trekker pusten er vi over på smeltende is på Grønland og i Antarktis, og stigende havnivå. Her er det tynt, Al Gore kan lære en del om å skremme med havet, hvis han tar en svipptur til Bjerknessenteret.

Så er det tid for artsutryddelse og moralsk ansvar. Pussig nok føler ikke Al Gore noe moralsk ansvar ved alle usannhetene og manipulasjonene han selv lirer av seg. 30 minutter er gått, det er tid for del to, som handler om frelse.

Frelse

Frelsen i form av løsninger starter med teknologiutvikling, grønn, fornybar og bærekraftig sådan, selvsagt. Så skal han skryte av USA: Raskest voksende jobbmarked i USA er installatør av solpaneler som vokser ni ganger raskere enn andre segmenter i jobbmarkedet. Etter dette er vindmølletekniker størst. Men hva om det ikke er sant?

Så er vi over på investorer, som hevdes å strømme til det grønne og fornybare. Det er også et etisk og moralsk valg her, får vi høre. Profet Gore vil ha oss alle inn i den bærekraftige revolusjonen.  Han gratulerer Oslo med å ha blitt den grønne hovedstaden i Europa. 

Gore nevner ikke at Paris brenner mens Macron fikler med klimaavlaten, en kaskade av karbonskatter og klimaavgifter som er i ferd med å utløse en revolusjon. De mange lite bærekraftige brannene viser Europa at menneskeskapte klimaendringer omsider er observert.

Svadanivået her på slutten er tildels absurd. Tiden renner ut. Hmm, ja, for klimaalarmistene gjør den nok det.

Så går det på vilje. Politisk vilje, som er en fornybar ressurs. De troende applauderer spontant og profeten forlater scenen.

Agitprop video

Så følge en propagandavideo som viser politisk korrekt temperatur over de siste 30.000 år. De kjente temperaturtoppene (MWP, romersk og minoisk varmeepoke) er alle redigert vekk. Inntil du får den kjente hockeykølla med eksploderende temperatur i moderne tid, som skal være den kraftigste noen sinne. En fire ganger så sterk oppvarming i CET-temperaturene på slutten av Maunder-minimumet (1645-1720) er selvsagt også utelatt.

Det som før var 0,8 grader etter 1880 i seriøse grafer over global temperatur blir her til 1 grad på 65 år. Men det er ikke nok propaganda. Også modellert temperaturstigning i framtiden, med opptil 4 grader ekstra presenteres som en bonus til lytterne.


«Think of its residence time as a thousand years»

Al Gore om atmosfærisk CO2, aulaen 12. desember 2018

Aktivistpanel

Avslutningen er et debattpanel med en rekke aktivister fra klimaindustrien og den ikke helt ukjente hjemlige klimapredikant Bjørn Samset. Aldri før har Nobelinstituttet opptrådt så lite redelig.

Fra venstre til høyre i fotoet under, som vi siterer fra arrangøren: José G. da Silva, generaldirektør i FNs FAO,  statsviter Katharine Hayhoe, også aktivist i «Union of Concerned Scientists», bærekraftrådgiver Thina Saltvedt, Nordea, og  klimamodellør Ricarda Winkelmann, Potsdam-instituttet (PIK). Moderator Bjørn Samset, CICERO (Institutt for klimapolitikk). Formell kompetanse i empiriske klimafag er for det meste fraværende i dette panelet, eller det har blitt irrelevant i jobbsammenheng.

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

  1. Hvem kan spørre Al Gore om hvor mye energi i Ws, fordamping av vann fra jordoverflaten tilfører 1 m3 luft med relativ fuktighet 60%, pr sekund? Videre; hvor mye energi 16 ppm CO2 ( CO2 fra fossile brensler) tilfører den samme m3 pr. sekund?

    Forholdet er H2O/CO2 er ca. 1.000.000. (bare gjør beregningen så finner en at dette er korrekt).
    Hvordan vil Al Gore kontrollere fordamping av vann?

    • ..Ja, hvordan vil Ola Elvestuen kontrollere dette, eller Erna, Ole Mattismoen, Samset… Det er så mye enklere å fokusere på en enkel liten sporgass enn våre hav, fordampning, vanndamp i atmosfæren og slikt som ikke kan angripes…

  2. Skulle gjerne fått en redegjørelse fra regjeringen på hva det har kostet å kjøpe inn Ola Elvestuen som sammen med Singapores klimaminister faktisk er satt inn som leder av utvalget som skal fikse at konferansen ender opp med juridisk bindende vedtak. For jeg kan ikke se at dette har noe med kompetanse å gjøre.
    Her kan vi få oppleve mye rart før klokkene ringer ut til skolefri.

Kommentarer er stengt.