Divestment-kampanjen – et nei til oljeinntektene

Av Willy Soon og Christopher Monckton

I USA har miljøbevegelsen med 350.org i spissen iverksatt en kampanje mot bruk av fossil energi, og håpet er å indoktrinere en hel generasjon til å si nei til fossil energi. Divestment-kampanjen er et forsøk på å få investorer til å selge seg ut av alle selskap innen olje- gass- og kullindustrien. Også i Norge er fotfolket i den grønne bevegelsen og media lokket, lurt eller omvendt til å være med på kampen mot de selskapene som har tilført statskassen i Norge hver fjerde krone av inntektene gjennom en hel generasjon. En større motrapport fra NAS er nå ute, og den inneholder mye lystelig lesning vedrørende hva som egentlig foregår. VI gjengir her essensen i et av kapitlene, hvor Willy Soon og Christopher Monckton tar et oppgjør med dette korstoget mot vår sivilisasjon.

Divestment? Schmivestment! Coal, Oil and Gas Are the Best Guarantors of Life, Liberty and Happiness
soon-big
Dette er tittelen på deres kapittel, og utgangspunktet er at vitenskapen er den beste medisinen mot den psykologiske effekten av fryktfaktoren som de grønne her spiller på.
Kull, olje og naturgass er ikke eneste kilde til drivstoff av hydrokarboner. Forskere kan nå produsere olje kunstig i laboratoriet923 ved å etterligne naturlige forhold i jordens mantel, noe som ugyldiggjør argumentet at «fossile» brennstoffer (de er faktisk ikke fossilt baserte924) vil ta slutt med mindre vi begrenser bruken. Likeledes kan mineraler som uran, gull og sølv utvinnes fra sjøvann925 og vulkanske reservoarer926 med større lønnsomhet etterhvert som vitenskapen forbedrer teknikkene for utvinning.
Dette er grunnen til økonomen Julian Simon var glad i å foreslå at den endelige grense for ressursutnyttelse ikke er materien, men tankene. Vi tenker, derfor kan vi.

En syndeflod av klimaskremsler før Pariskonferansen!
Nå som vitenskapen har satt en stopper for knapphetsskremslene, så griper aksjonistene til det pseudo-vitenskapelige argument at vår anrikning av atmosfæren ved utslipp av CO2 fra bruken av kull, olje og gass kan være farlig. For eksempel spådde en vitenskapelig rapport en total nedsmeltning av det antarktiske isdekket, helt grunnløst927. Tidspunktet for denne og andre lønnsomme fabrikasjoner sammenfaller med FNs klimakonferanse i Paris, Frankrike i desember 2015.

Resirkulering av CO2 tilbake til atmosfæren er til nytte for alt liv
Karbondioksid i luften var engang 20 ganger dagens konsentrasjon. I dag, mer enn 250 år etter den industrielle revolusjon, er det mesten ingen CO2 i lufta i det hele tatt. Bare 0,04%.
Hvordan uhørt blr det da, av forfatterne av disse siste pseudo-vitenskapelige skremslene å publisere sin rapport med teksten: «Det er på tide å slutte å bruke himmelen som en avfallsplass»? Planter og trær ser faktisk ikke på CO2 som «avfall». Med vann og fotosyntese er CO2 deres mat. Paradoksalt nok er de virkelighetsfjerne grønne igang med en kampanje mot en substans som gjør kloden vår grønnere raskere enn noe annet – faktisk har den totale biomassen av trær og planter over hele verden vært økende med rundt 3% per tiår i 30 år – takket være vår resirkulering av CO2 tilbake til atmosfæren den opprinnelig kom fra.

Påstanden om at resirkulering av CO2 tilbake til atmosfæren den engang kom fra vil føre til skade er en av de viktige forutsetninger som ligger til grunn for divetmentkravet. Dette er imidlertid feilaktig.

Klimaet ikke negativt påvirket av fossilt brensel.
Det målte vitenskapelige faktum er at global temperatur målt av NOAA satellitter bekrefter mangelen på global oppvarming for nærmere 19 år, selv om konsentrasjonen av atmosfærisk CO2 har økt med en tidel. I samme periode fikk vi en tredjedel av alle menneskeskapte påvirkninger på klimaet siden 1750. Men responsen har ikke inkludert noen oppvarming. selv på bakkemålt temperatur har graden av oppvarming i et kvart århundre siden 1990 bare vært halvparten av hva FNs klimapanel hadde spådd på grunnlag av det de kaller «substantial confidence» (betydelig tillit) for at datamodellene som de stolte på hadde fanget opp alle viktige funksjoner i klimaet. Det er tydelig at noe har gått veldig galt.

Mer og mer snø på den nordlige halvkule!
Mer og mer snø på den nordlige halvkule!

Stor naturlig vinternedkjøling over Eurasia
En annen fersk studie har også bekreftet at pausen i den nåværende globale oppvarmingen kan best forklares
av den motvirkende effekten fra stor vinternedkjøling over Eurasia, noe som utelukker flere andre nyere populære forklaringer som lagring av «overflødig» varme i havdypet.

Disse forfatterne konkluderer med at den observerte vinternedkjølingen over Eurasia er «vesentlig fra atmosfærisk intern variabilitet [snarere enn noen effekt fra stigende atmosfærisk karbondioksid].»934

Flere andre nyere vitenskapelige publikasjoner935 forklarer også at den såkalte klimafølsomheten ved økende atmosfærisk karbondioksid har blitt betydelig overvurdert av publikasjoner oppsummert i de siste rapportene fra FNs klimapanel.

Bruken av kull, olje og naturgass er nødvendig
Livet trenger ingen unnskyldning. Bruken av kull er særlig nødvendig for mer enn en milliard mennesker som ikke har elektrisitet. Elektrisitet fra kull er med klar margin den billigste i verden. Den er pålitelig, den er effektiv, den er ren, og det er nok kull til å vare i hundrevis om ikke tusenvis av år.
Hvorfor sier vi at kull er «rent?» Bare på grunn av avanserte moderne metoder. Ved hjelp av fluidisert forbrenning eller pelletisert kull forbrent ved meget høye temperaturer i kjeler er prosessen så effektiv at det eneste uønskede varmetapet kommer ved konduksjon gjennom ovnsveggene. Dette avgir langt mindre sot enn i tidligere generasjoner, og det lille som emitteres blir fanget i forskjellige prosesser som skrubbing av flyveaske før den kommer ut i friluft. Asken blir i stedet for å forurense atmosfæren, omgjort til verdens mest effektivt isolerende murstein.

Divestment-kamanjen er en falsk, pseudo-vitenskapelig ideologi
Heldigvis vil den være helt uten betydning for de som produserer eller er avhengige av kull, olje og gass. Hvis overpolitiserte universiteter (og pensjonsfond) nekter å eie aksjer i lønnsomme bedrifter i hydrokarbonbransjen, så vil andre kjøpe disse aksjene og få avkastningen i stedet. Men vitenskapens integritet lider når den tvinges inn mellom politiske slagord og aktivistenes kamprop. Divestment-kampanjen mot fossilt drivstoff er en fornærmelse mot den vitenskapelige metode og all søken etter sannhet.

Avsnitt om isen i Arktis og Antarktis, samt havforsuring og klimaflyktninger er utelatt her, men kan leses i orginalen. Oppsummert er realiteten at det nå er mer is samlet ved polene enn noensinne før i moderne tid, skremslene om havforsuring er en kjemisk umulighet og ingen klimaflyktninger eksisterer i dag.

Kildemateriale (nummerering fra orginalen er beholdt)
923 Kolesnikov et al. (2009) Nature Geoscience, vol. 2, 566-570.
924 See especially Thomas Gold (1998) “The Deep Hot Biosphere: The Myth of Fossil Fuels”.
925 Carboni et al. (2013) Chemical Science, vol. 4, 2396-2402.
926 Simmons et al. (2015) Geothermics, in press, doi: 10.1016/j.geothermics.2015.07.009.
927 Winkelmann et al. (2015) Science Advances, in press, doi:10.1126/sciadv.1500589 (online September 11).
934 Li et al. (2015) Geophysical Research Letters, in press, doi:10.1002/2015GL065327 (online September 12).
935 Lewis (2015) Climate Dynamics, in press, doi:10.1007/s00382-015-2653-7; Mauritsen and Stevens (2015) Nature Geoscience, vol. 8, 346-351; Monckton et al. (2015) Science Bulletin, vol. 60, 122-135; Monckton et al. (2015) Science Bulletin, vol. 60, 1378-1390; Stevens (2015) Journal of Climate, vol. 28, 4794-4819.

Støtt oss ved å dele: