Det isfrie Arktis er lagt på is.

Medier og politikere har lenge benyttet det isfrie Arktis som et dommedagsskremsel, og rundt denne dommedag står en hærskare med mindre skremsler, fra isbjørnens snarlige utryddelse, til metan fra tinende tundra. Men nå rakner alt for alarmistene. Her er det viktigste du trenger å vite.

Kaldere hav og økende havis

Menneskeheten har i mer enn hundre år kjent til hvordan havisen i Arktis øker og minker syklisk i takt med temperaturen på de viktigste havstrømmene som sender varmt vann inn i Arktis. Allerede for 10 år siden kunne vi observere hvordan temperaturen sank nord for Skottland på vannet i Golfstrømmens østlige arm.

Nå har dette ført til et kaldere Barentshav, ifølge den delen av havforskningen som fortsatt observerer havet og ikke klimamodellen. Som de fleste har fått med seg i vinter har både skiløpere på safari over nordpolen og russiske isbrytere opplevd å bli fastfrosset i uventet tykk havis. Slik kan det gå når man tror på IPCC-leirens klimapropaganda.

Havisens utbredelse (målt i millioner kvadratkilometer) i februar de siste tre årene har økt fra 14,0 i 2018 til 14,4 ifjor og 14,7 i år. Her er tallene fra MASIE for 13.mars, og som man vil se er utbredelsen nå 15,0. 12. mars er median dato for maksimal isutbredelse i Arktis.

Isbjørnene stortrives

Med mer havis får isbjørnene mer plass å boltre seg på, og med en iskant på vei sørover har meteorologene på Bjørnøya for andre år på rad fått besøk av isbjørn. Da FNs klimapanel startet sin virksomhet fantes det i underkant av 10.000 isbjørn. Til tross for all medieomtalen av isbjørnens snarlige utryddelse, finnes det i dag rundt 40.000 isbjørn.

Årets isbjørnbesøk på Bjørnøya skjedde 6.mars da to bamser kom på inspeksjon til meteorologene på øya.

En god oppsummering av forskningen på isbjørn finner du her, forfattet av Susan Crockford. FNs klimapanels oppsummering av isbjørnforskningen ble tidligere avkledd grundig i denne analysen fra Geir Hasnes.

Absurde metanskremsler

IPCC-leiren har lenge prøvd å skremme befolkningen med metan (CH4, 0,00018 % av atmosfæren), en vesentlig mer betydningsløs sporgass enn CO2. Klimanytt 270 avliver metanskremslene, uten at dette har gjort inntrykk på regjeringen.

Med et kaldere hav og mer havis i Arktis sier det seg selv at heller ikke tundraen vil samarbeide med FNs klimapanel. Det vanligste metanskremslet har lenge vært frisluppet metan fra en tinende tundra i Sibir. Påstått men ikke observert tinende.

CO2-Ernas regjering bruker nå metan-argumentet til å foreslå avvikling av store deler av norsk landbruk. Fordi klima. Høyre har lenge lett etter noe de kan bruke for å kvitte seg med subsidierte norske småbrukere.

Klimakur 2030 foreslår å legge ned vesentlige deler av norsk produksjon av rødt kjøtt, fordi kuer og sauer hevdes å ødelegge klimaet ved å rape og fise metan. Med IPCC-leirens regnekunst skal norske kuer slippe ut 76 000 tonn metan i året, som tilsvarer 2,29 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Klimarealistenes leder, biologen Morten Jødal skriver i sosiale medier: «Globalt er det imidlertid en helt annen landbruksvirksomhet som står for metangassutslipp. Det er matvareproduksjon som foregår i vann. I klartekst heter denne RISPRODUKSJON. En risavling står fire måneder i vann, og i det anaerobe miljøet hvor risplantene vokser, produseres det globalt mellom 50 og 100 millioner tonn metan hvert år, som tilsvarer 2,25 milliarder tonn CO2-ekvivalenter. Det er fra risproduksjon det aller meste av jordbrukets metangassutslipp stammer.»

Ris er den egentlige fy-fy-maten.

«De norske utslippene fra kuer utgjør omtrent 0,1 prosent av de metangassutslippene som kommer fra risproduksjonen. Det betyr ingen ting for klodens klima. Skulle vi legge om kostholdet i en mer klimavennlig retning, burde vi spise rødt kjøtt, og ikke ris.»

Allerede før klimalogikken ble en del av Norges landbrukspolitikk, ble det sagt at bare landbruksdirektøren og Gud hadde oversikten over Norges landbrukspolitikk. Men Gud hadde underveis falt av lasset, og nå skal CO2-Erna redde kloden enten ved å befale Norge å slakte kuene eller (hvis resten av Stortinget ikke samarbeider) få Asia til å slutte å spise ris. Lykke til med dette.

Og det finnes fortsatt ikke fnugg av bevis for at globale metanutslipp fra landbruket er en vesentlig faktor i forhold til den naturlige forråtnelse av planterester med metanutslipp som skjer i løpet av hver høst og vinter. Dette er ikke omstridt utenfor EU-lojale politikeres omgangskrets, så klodens befolkning kommer ikke til å endre sine matvaner hverken for kjøtt eller ris, uansett hvor absurd klimapolitikk regjeringen vil gjennomføre i tiden som kommer.

Støtt oss ved å dele:

20 kommentarer

 1. Kommer til å legge denne ut på veggen min i morgen tror jeg.
  Flott artikkel, men må vente pga koronasaken ?

 2. For et normalår angis at 12. mars er datoen for sjøisens største utstrekning. Jeg antar at det er et snittestimat for hele den arktiske sjøisen. Men i år er det visst ekstra kaldt noen steder denne senvinteren/våren – vi husker vel alle den russiske isbryteren som nylig ikke kom gjennom «overraskende tykk is» i forsøket på å nå det tyske ekspedisjonsskipet fastfrosset i isen?
  Vel, regionen rundt Svalbard er visst også omgitt av «overraskende» mye is: Det er nå opplyst om tykk pakkis helt ned til Bjørnøya. Som ikke engang alltid var vanlig i den kalde perioden 1946-1976. Og værvarslingen varsler fremdeles kommende temperaturer mellom 20-30 kuldegrader på Svalbard og traktene rundt. Det skal derfor bli interessant å se om arktisk sjøis vokser totalt etter 12. mars i år, eller om dette gjelder bare noen av de arktiske områdene. Etter det jeg forstår har minimumsnivået for arktisk sjøisutbredelse gradvis steget de siste ti årene mens man strides om mer kompliserte måleforhold rundt volumet og hva som skal regnes under maksutbredelse.
  Som denne artikkelen uansett sier; det isfrie Arktis lar vente på seg.

 3. Her er sammenlikning mellom observert avtakende is i Arktis (ved minimum i september) og hva klimamodellene har predikert. Enhver ser at smeltingen går fortere en forventet prediksjon fra modellene.
  https://nsidc.org/cryosphere/icelights/2011/02/dirty-air-adding-climate-change.

  Andre (naturlige) drivere gjør at ikke minkingen er monoton til enhver tid. Det er grunnen til at vinterens utbredelse er litt høyere enn minimum, fremdeles i en gjenvt nedadgående trend.

  • Enkelte ganger får man inntrykk av at de i IPCC-leiren er allergisk mot sykliske fenomener, altså sinuskurver. Slikt eksisterer altså ikke i deres alternative univers, alt går enten til himmels eller ad dundas.

   Modellene som forutsier det isfrie Arktis er ikke mer troverdige enn modellene som sier kloden vil koke.

 4. Hva har EU med dette å gjøre? Refererer til siste setning i (den forøvrig utmerkede) artikkelen. Politiske sleivspark defokuserer oppmerksomheten om hovedbudskapet.

 5. Metan, CH4 er en brennbar gass. Massevis av lyn gjennomborer atmosfæren uavlatelig. Metan brenner derfor opp etterhvert som den slippes ut, og metaninnholdet kan ikke stige uansett utslipp. Metan brenner til CO2 og endel andre restprodukter. Skal man beregne klimavirkningen må den CO2 som skapes legges til grunn. Er det det som er gjort i ovenstående beregninger?

 6. En liten kommentar til IPCC og klimaendringer og is i Arktis basert på beregninger vhja. naturlover:

  (yy) = potens
  Antall molekyler i 1 m3 luft ved bakkenivå er: A= 2.7 x 10(25)
  Antall molekyler CO2 (400 ppm) av alle molekyler: B= 2.7 x 10(25) x (400 x 10(-6) = 10,8 x 10(21)

  Antall molekyler CO2 fra fossilt brensel (4%) av alle CO2 molekyler er:
  C= 10,8 x 10(21) x 4 x 10(-2) = 43,2 x 10(19)

  Hvert CO2 molekyl kan absorbere: D= 1,33 x 10(-20) ws (wattsekund) energi

  Energi absorbert av CO2 molekyler fra fossilt brensel i 1 m3 luft: E= D x C = 57,46 x 10(-1) ws = 5,75 ws

  Ergo: CO2 molekyler fra fossilt brensel i 1 m3 luft absorberer: 5,75ws

  Fordampningsvarmen for vann ved +15 oC er: F= 2470 ws / gram

  Vekt av vann som fordamper ved +15 oC og relativ fuktighet i luft 60% gir vekt av fordampet vann lik
  G = 7,6 gram.

  Energi som vanndamp tar med seg opp i atmosfæren, og som frigis ved kondensering
  (skyer, nedbør) er: H = F x G= 2470 ws/gram x 7,6 gram = 18 772 ws

  Av dette finner en at den relative mengde energi CO2 fra fossilt brensel, i forhold til energi fra fordampet vann, bringer inn i 1 m3 av atmosfæren, er:

  I = E : H = 5,75 : 18 722 = 0, 000307

  Ergo: energien som CO2 fra fossilt brensel fører inn i atmosfæren er bare 0,3 promille av det fordampet vann fører inn under de gitte betingelser med relativ fuktighet 60% og atmosfæretemperatur lik +15 oC. Tilført mengde energi øker med stigende lufttemperatur og med økt relativ fuktighet.

  Dette viser at dersom fordampning av vann endres med en promille så vil dette overskygge den energimengde som CO2 fører inn i atmosfæren. Energi er drivkraft til endring av vær og klima.

  Drivkraft i vanndamp kjenner vi igjen hos dampmaskiner som redskap til å utføre arbeid.

  Dette betyr at klimaendringer ikke kan henføres til vår tids endring av mengden CO2 i atmosfæren.

 7. Aaslid
  Dette var en interessant artikkel. Du bør absolutt sende en kopi til avisa «Nationen» og til Senterpatiets leder, Vedum. Jeg har hele tiden stusset på hvorfor den norske landbruksnæringa ikke har tatt mer til mot mele mot metanskremslene og den såkalte klimakrisen.

  • Det er ikke lett å bli klok på Senterpartiet for tiden.

   Jeg tolker det jeg har sett til å bety at de selvsagt er lojale til klimaforliket, klimalov og ymse tiltak, men som alle andre politikere så forventes det at egne velgere skal skånes for klimatiltak.

   Så når Sp skal tviholde på sine sauer og kuer, og samtidig vil være IPCC-lojale, så blir det litt som å gå rundt og tro at det er mulig å være litt gravid. Dette er av en eller annen pussig grunn mest vanlig blant menn.

 8. Det skremmes med at metan er 23 til 25 ganger mer potent enn CO2. Det er riktig det, men det opplyses ikke om konsentrasjonen i lufta. Den er på i underkant av 1800 ppb, dvs pr billion eller milliard.som utgjør 0,00018 %.Det sier seg jo selv at det ikke kan bli noen særlig global oppvarming av dette. Hovedårsaken til dette er at metan er meget reaktivt og binder seg i stor grad til oksygen i lufta og danner vann og livets gass CO2

  • Sanda. Grei kommentar, men vil bare påpeke: Ved samme lille konsentrasjon er metans drivhuseffekt bare 1/5 del av CO2. Tallet du referer til skyldes at man sammenligner dagens metan og CO2-konsentrasjon og ikke inkluderer den logaritmiske konsentrasjonseffekten.

 9. Hvor mye metan skiller norske norske kuer ut forhold til alle drøvtyggere i hele verden,tamme og ville?Jeg har ikke klart å finne ut hvor mange drøvtyggere det er i verden,men noen vet det.Skal man redusere verdens drøvtyggerbestand?Dessuten skiller 30 % av alle mennesker ut metan.

 10. Dette var en artikkel som jeg har ventet på. Og at bamsen som Bjørnøya er oppkalt etter tok seg en tur innom for å se at alt er OK. Men det er ikke alle som er enige med dere at det isfrie Arktis er lagt på is. Se bare.
  https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/03/14/195655045/polarforsker-advarer-et-oljeutslipp-her-vil-vaere-katastrofalt
  Noe annet som jeg fant også er denne artikkelen fra 2017 i NA hvor metan hjelper på fotosyntesen i havet runde Svalbard.
  https://www.klikk.no/side3/vitenskap/ny-oppdagelse-far-forskere-til-a-gni-seg-i-oynene-metan-reduserte-co2-kraftig-4412301?fbclid=IwAR1VJDgWbeVCc60DZoeQYtMjZF3j_mfNiv81EjbO9mQwYOJhaD30OUqUxVw
  Er det noen her hos klimarealistene som har kunnskap om dette? Det er vel noe som vil skje i Antarktis også?

  • Arvid,

   Den første lenken din bekrefter bare at intervjuobjektet har forsket på Arktis fra ca 1990, og at han synes vi skal la den siste olje bli liggende. Han har altså forsket gjennom det meste av en varm fase i kjente sykliske endringer i Barentshavet. Noen av hans folk bekreftet nylig at nå har det blitt kaldere i Barentshavet, som vist i vårt oppslag.

   Den andre lenken bekreftet noe vi har visst fra før: 1) at metan pipler opp fra havbunnen, og at det på bunnen av havet eksisterer nylig oppdagede arter som lever på energien i metanet uten bruk av fotosyntesen (ikke nevnt),
   2) at tilstedeværelsen av metan høyere oppe fører til en voldsom oppblomstring av metanspisende mikroorganismer (dårlig forklart), slik at lite metan når opp til havoverflaten, og
   3) At havets øvre lag kryr av mikroorganismer som bruker fotosyntesen, det gir mer oksygen og mindre CO2.

   Man vet nå at metan dannes naturlig dypt nede og det kommer hele tiden til ny viten. Her er en forenklet forklaring (fra Martin Hovland, leder av KVR) på en av disse prosessene, som betegnes som serpentinisering:.

   Serpentinisering av peridotitt skjer i øvre mantel når sjøvann kommer i kontakt med olivin, som er et magnesiumsilikat, i bergarten peridotitt. Rett under havbunnsskorpa (oceanic crust) settes det igang en veldig hissig prosess, som sluker vann (H2O, men ikke saltet). Dette er en selvgående prosess, som utvikler varme så lenge det er vann tilgjengelig, gjennom sprekkene. Prosessen danner en ny bergart, serpentinitt, som sluker vann og eser ut, med opp til 40% volumendring. Avfallet av prosessen er store mengder hydrogen (H2), som danner metan, CH4, ved ulike reaksjoner, bl. a. med CO2. Dette kan være årsak til danning av lette hydrokarboner og PAH (polyaromatiske hydrokarboner) som sekundære prosesser. Det merkeligste med denne autogene prosessen er at den er uavhengig av mikrober, selv om de utnytter det som kommer ut av den. Den mest kjente lokaliteten for serpentinisering er «Lost City», i Atlanteren, oppdaget i 1999. Denne prosessen er like viktig for livet på jorda som fotosyntesen (denne også avhengig av magnesium).

Kommentarer er stengt.