Desembertemperaturene 2020

Av Morten Jødal, styreleder Klimarealistene

Vi pleier hver måned å ha en oppsummering av månedstemperaturene fra Roy Spencer. Denne gangen velger vi å gjøre det på en litt annen måte, ved å henvise leseren til nettsidene til vårt medlem av vitenskapelig råd: Ole Humlum. Climate4You har utrolige mengder klimarelevant stoff, også månedstemperaturene. Månedstemperaturene for desember 2020 finner dere her, med grafiske illustrasjoner.

Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

 1. Jeg håper da virkelig ikke at Geir Aaslid skal slutte å kommentere. Hans innlegg har underholdningsverdi, om enn av den bisarre sorten. Men hvorfor henvise til Humlum når det gjelder globale temperaturer, og ikke til de originale kildene? De er lett tilgjengelige. Zeke Hausfather er for eksempel ansvarlig for å drifte den globale temperaturserien «Berkeley Earth» som er en av 4-5 globale serier basert på måling av bakketemperatur. Han har en grundig framstilling av 2020-temperaturer basert på alle seriene (også målinger fra satellitt) her: https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-2020-ties-as-warmest-year-on-record.

  Berkeley Earth har jo en interessant historie. Den ble igangsatt av Richard Muller, professor i fysikk ved Berkeley, for over ti år siden. Han var en ihuga klimaskeptiker og stilte kritiske spørsmål i den offentlige debatten i USA til den målte temperaturutviklingen. Han ble utfordret til å samle temperaturdata selv og igangsatte et større prosjekt som endte opp i serien Berkeley Earth. Basert på forskning med bruk av data fra denne serien snudde Muller helt rundt og erklærte i en artikkel i New York Times (https://www.nytimes.com/2012/07/30/opinion/the-conversion-of-a-climate-changeskeptic.html) at temperaturmålingene var korrekte og at det meste av oppvarmingen var menneskeskapt. En flott eksempel til etterfølgelse også for Klimarealistenes medlemmer når man bli stilt overfor fakta og data.

 2. Vel Prestrud, så ihuga skeptiker har han ikke vært, men noen skeptiske kommentarer har han riktignok kommet med. Også skeptikere benytter de tilgjengelige temperaturserier fra bakkenivå, men ser også på rådata uten homogeniseringen – som inneholder tvilsomme elementer. Og man ser også svakheter i valg av stasjoner, UHI, usikkerhet, forskjeller bakke- og satellittmålinger mm. Men det viktigste er jo årsaksforholdet til oppvarmingen naturlig innklusive vanndamp versus den svake drivhusgassen CO2, hvis logaritrmiske effekt på dagens nivå gir liten sensitivitet.

  Helt greit å referere til Humlum. Flere burde studere hans nettsted. Han benytter seg av kjente databaser inklusive de to satellittbaserte UAH og RSS – og sammenligner. I tillegg er det en rekke andre parametre som fremstilles fra de ulike offentlige kilder. F.eks. at global havis har vært tilnærmet konstant, med økning i sør og minking i nord (med en markeant endring i sør i 2016 (?) som ikke har CO2s fingeravtrykk. Og hans sammenstillinger og knappe kommentarer får jo inn andre, interessante vinklinger. Det inkluderer mer info om utviklingen i høyere troposfærelag. Det gir innsikt i ENSO-, vulkan, temperatur, fuktighet mm i høyere lag – nyttige forhold. F. eks at spesifikk fuktighet har vært redusert i høyder der modellene IPCC presenterer beregner den største økning i drivhuseffekten bl.a. basert på økt vanndamp. Så følg med på Humlums nettside – troverdig og interessant.

  • Originalkildene sier at påstanden din om at «global havis har vært tilnærmet konstant» er feil (https://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice.html). Her (National Snow and Ice Data Center (NSIDC), som er etablert ved University of Colorado og jobber på oppdrag fra NOAA, NASA og NSF) sies det at siden 1979 er den arktiske havisen redusert med 3% per tiår. I Antarktis har den vært tilnærmet konstant. Veldig mye av det Ellestad skriver kan på liknende måte tilbakevises på faglig grunnlag og kan karakteriseres som falske fakta. Jeg stoler på de forskermiljøene som har som oppgave å samle inn og publisere på dette temaet. Ellestads påstand om havisen er nettopp et godt eksempel på hvorfor det er nødvendig å gå til disse kildene, og ikke til Humlum.

   Climate4you (Humlum) er åpenbart etablert for ekkokammeret som klimarealistene og deres likesinnede sogner til. Humlum har gjentatte ganger fremmet faglige feil og jeg har derfor svært vanskelig for å stole på han faglig. Eksempelvis blander han sammen begrepene inversjon og «urban heat» i brosjyren KR skrev for skolene for ti år siden og forsvarer sammenblandingen etter at feilen er påpekt, han hevder fortsatt at temperaturøkningen kommer før økningen i CO2 (hvilket ville avlyst hele klimaproblemet dersom den hadde vært sann) basert på en vitenskapelig artikkel han har skrevet som er grundig og overbevisende tilbakevist, og han fremmer en rekke uriktige klima-påstander i et intervju han ga til geo365 i 2016. Listen kan gjøres lenger.

   Og når det gjelder Richard Muller tar Ellestad også feil. Han var en aktiv klimaskeptiker og tok eksempelvis aktivt del i den harde og usaklige kritikken mot hockeykøllegrafen. I 2012 utropte tidsskriftet Foreign Policy han til årets (2012) en av hundre Top Global Thinkers nettopp fordi han hadde vært tøff nok til å endre standpunkt fullstendig da han sto overfor hard facts basert på overbevisende data. Som sagt: det oppfordres også klimarealistene til.

   • Prestrud. Arealene slik de vises på climate4you i desember2020 (https://www.climate4you.com/Text/Climate4you_December_2020.pdf s 33), viser at frem til 2016 var det med enkelte få kortvarige unntak mer utbredelse av global sjøis iht. NSIDC. Arktis hadde jo et maksimum da satellittmålingene startet i 1979 (vokst fra et minimum i 1940-årene). Mens Antarktis var relativt konstant. Så avtok det i Arktis, mens det var en økning i Antarktis i flere år inntil det i 2016 skjedde en brå reduksjon i Antarktis. Brå endringer har ikke CO2s fingeravtrykk. Det er andre årsaker. Nå er Antarktis oppe på normalen siste 40 år selv om det mangler noe på globalt nivå. Men 36 av 40 år er jo dominerende. Havis-dekket påvirker refleksjon av sollys som har mye større effekt i Antarktis enn i Arktis, fordi isdekket strekker seg langt nærmere ekvator. Endring i stråling fra hav versus is og fordampning av vann kommer i tillegg begge steder.
    Din omtale av Humlum og climate4you følger jo tidligere nedrig og usakelig mønster. Jeg skjønner jo godt at du ikke liker data presentert i climate4you. Flere korrekte sammenstillinger viser jo nettopp svakheter i IPCCs CO2-hypotese. Det er jo velkjent at CO2 kommer etter T-økning under istiden (selv du har innrømmet det). Det vises liknende mønster basert på Mauna Loa-data. Ikke urimelig ut ifra kjent fysikk om at varmt hav holder mindre CO2-mengder enn kaldt hav, kjent i et par hundre år (slik Humlum et als. analyse viser).
    Man trenger ikke være en ihuga skeptiker for å kritisere Hockeykurven. Mange gjør det, som Müller og prof. Hans von Storch, som kalte den en ‘skam for vitenskapen’. Og den er jo tilbakevist i en rekke arbeider inklusive Wegmannrapporten (en av de ledende innen beregningsorientert statistikk – som Prestrud riktignok har betegnet som en helt vanlig professor). De benyttede data og metoder gir ikke grunnlag for Hockeystick-konklusjonene til Mann et al. Det sier vel litt om mediene at Muller blir en av verdens topp 100 tenkere fordi om man slutter seg til IPCC. Prof. James Lovelock (Gaiafilosofiens far), Fritz Vahrenholt m.fl. har konvertert den motsatt vei. Åpenbart kan ‘hard facts’ tolkes forskjellig – ikke minst det å betegne utilstrekkelige beregningsmodeller som ‘hard facts’ slik IPCC gjør. For litt mer eller mindre endring i bakketemperaturen siste 140 år er udramatisk og sier intet om årsakskonklusjoner.(da CO2 begynte å stige nevneverdig etter 1950 sank tempetraturen et par tiår. og WMO m.fl. fryktet en ny istid.

 3. Det var et lurt trekk av Klimarealistene å bare henvise til Ole Humlum sime nettsider for der samler han inn og systematiserer utrolig mye vær og klimainformasjon. Og med Prestrud sine motforestillinger i tillegg så blir det mye interessant lesestoff for oss vanlige klimarealister. Så jeg håper at dette blir en fast rutine hos Klimarealistene.

 4. Bare en kort kommentar til siste innlegg fra P. Prestrud. Som forsker er det problematisk om man lener seg opp mot notabiliteter, og hva de sier rundt årsakene til den observerbare temperaturstigningen. Argumentet bør til hver en tid bære seg selv; ikke personen man henviser til – eller et berømt universitet som har fostret flere nobelpristagere end hele Skandinavien tilsammen. Alle saklige argumenter koker ned til observasjoner og data – ikke personer og institusjoner. Jeg konstatere at O.H. Ellestad fortrinsvis basere sine argumenter på publiserte data, selvom han også benytter seg av «name dropping». Humlums data base er ikke bedre end personen der innsamler dataene eller institusjonene der leverer dem, men den er mere nøytral end noen annen database jeg har sett i min søken etter fakta.

  Hilsen fra en Tvivler (i.e. ikke klimaskeptiker, heller ikke klimafrelst, bare søkende)

Kommentarer er stengt.