Den politisk korrekte klimavitenskap

I dag skal vi se på hvordan en viss institusjon formidler politisk korrekt klimavitenskap i beste Orwellianske tradisjon inspirert av «1984». Dette er det tidligere «Institutt for klimapolitikk» som i 1990 ble påtvunget UiO ved et tvangsdekret utstedt av Gro Harlem Brundtland. Våre universiteter må for all del ikke tillates å tenke selv, spesielt ikke innen områder hvor de har naturvitenskapelig spisskompetanse!

Som forventet fra Cicero?
Dagens politisk korrekte klimasitat er hentet herfra:
Venta endring i temperatur og nedbør
Nord-Norge blir våtere og varmere. Avhengig av hvilket utslippsscenario, vil Arktis forvente opptil en måned lengre vekstsesong, og inntil tre måneders reduksjon i snødekket. For bønder kan klimaendringene gi konsekvenser i form av lengre innhøstingssesong….

I likhet med de mange andre som også har bodd eller bor i Nord-Norge, så ser jeg det humoristiske i at dette institutt truer landsdelen med varmere vær, opptil 3 måneders kortere snødekke og lengre innhøstingssesong for småbrukerne. Dette er da noe som vil glede hele Nord-Norge enormt. Hvis det er sant…

Men for Cicero (som samme institutt nå kaller seg) under ledelse av «klimaforsker» Kristin Halvorsen så er dette tydeligvis blodig alvor. Her gjelder det å overbevise, ellers kan pengestrømmen fra staten stoppe opp. For de av dere som følger lenken og leser resten, legg merke til den gjentatte bruken av ordet «kan» som muligens er det oftest forekommende ordet innen klimavitenskapen slik de praktiserer den i politisk korrekte kretser.

Klimatismen er blitt religion hos MDG
Samtidig ser man her hvordan de åpent klimareligiøse aktørene i MDG bruker enhver tenkelig og ikketenkelig anledning til å fremme påstander om snømangel og snøsmeltning, alt som et resultat av all den globale oppvarmingen vi ikke har hatt de siste 19 årene. Nå kan man selvsagt innvende at dette er Dagbladet og de har alltid vært noe for seg selv. Men realiteten er at Dagbladet ikke lengre er mindre seriøse enn f.eks den tidligere så solide Aftenposten i dekningen av klimaet. Ingen av disse avisene later lengre til å korrigere faktafeil i sine artikler om klimaet, noe som muligens har en sammenheng med at det er langt mellom faktaene i alle de spaltemeter religiøst visvas disse avisene bringer til torgs.

Og så var det faktaene da
Vi vet alle hvor Cicerofolket har sine mange merksnodige utspill fra. Staben sitter trygt inne i sin klimabunker og forholder seg til datamodeller og mandatet fra Klimapanelet. Derfra ser man bare klimaendringer som er menneskeskapte og man opererer utifra forutsetningene at sola ikke har noen stor betydning for klimaet, men det har derimot CO2en som er den dominerende klimadriveren med 90%. Siden denne plantematen har økt sin andel av atmosfæren over de siste 100 årene med hele 0,01% og nå utgjør det faretruende høye nivå på 0,04% så er det selvsagt at dette må føre til at snø er noe som skal høre fortiden til for det meste av menneskeheten. Selv i Nord-Norge skal det altså oppstå snømangel i stadig større deler av året, men denne gjengen helgarderer og spår her om snøen i Hammerfest i år 2050, et år hvor garantert både Kristin Halvorsen og det meste av staben er pensjonert og ikke lengre kan stilles til ansvar for sine mange håpløsheter i muntlig og skriftlig form de siste 25 årene. Muligens ikke så rart de holder seg til en fjern fremtid, for Cicero har tatt systematisk feil i nesten alle sine spådommer om klimaet siden de ble opprettet.

NH_snowcover
Som man ser av figuren her så har de 7 siste vintrene på den nordlige halvkule hatt mer snø enn det som er normalt, både i Nord-Amerika og i Eurasia. Av disse 7 vintrene har 4 hatt et vesentlig avvik fra normalen.
Regner vi Eurasia for seg selv så er det «for mye» snø i 5 av de 7 siste årene.

Nå har det seg slik at 70% av planeten vår er dekket av vann og det viser seg at en stadig større del av dette vannet er dekket med et ekspanderende lag med is, hvis vi skal tro det som står på denne websiden.

Så overalt hvor man snur seg legger man merke til at planeten vår totalt nekter å samarbeide med Klimapanelet, MDG og Cicero.

Støtt oss ved å dele: