Den logaritmiske effekten av CO2

Det er godt kjent blant skeptikere og realister at Klimapanelet gjemmer bort faktaene i sine hovedrapporter, mens de fyller sammendraget for beslutningstagere med skremselspropaganda. Resultatet er naturligvis at Klimapanelet lurer våre politikere fordi disse antar at sammendraget er representativt for hovedrapportene.

Det er enighet blant alle uansett ståsted om hvordan den logaritmiske effekten av mer CO2 slår ut i atmosfæren. På toppen av denne effekten har vi alt det andre som skjer i atmosfæren, inklusive prosesser som menneskeheten ikke enda forstår. Viktig her er det at vi til tross for en betydelig økning av CO2 de siste 19 årene ikke har kunnet observere den temperaturøkning som skulle ha funnet sted. Dette betyr at denne effekten motvirkes av andre naturlige faktorer, men det blir en litt annen debatt.

logaritmisk_effekt_av_CO2

Denne informasjonen er godt gjemt for den gjennomsnittlige leser (TAR 2001, kapittel 6. Radiative Forcing of Climate Change: section 6.3.4 Total Well-Mixed Greenhouse Gas Forcing Estimate) Med et CO2-nivå på dagens 400 ppm (0,04%) har 87% av den totale teoretiske temperaturøkningen allerede funnet sted.

Hva betyr dette i praksis?

Uansett hva man måtte mene om hvilken temperaturøkning vi vil få av de resterende 13% som kan finne sted opp til 1000 ppm CO2 (0,1%), så er det tindrende klart at vi ikke kommer i nærheten av det omdiskuterte 2-gradersmålet i dette århundret. Dette pinlige faktum er også gjemt godt bort, det er kalkulert av klimapanelet at vi skal langt ut i neste århundre før dette finner sted. Og det er før vi regner inn sola, som utifra de kjente periodiske svingningene skal gi mindre oppvarming i dette århundre enn i det forrige.

Neste illustrasjon viser ulike syn på hva vi har i vente. Som man ser er den eneste muligheten for en vesentlig økning av temperaturen å bagatellisere effekten av vanndamp og skyer.

Temp_contribution_from_additional_CO2

Her regner Klimapanelet vekk sola som en ubetydelig klimadriver, mens man postulerer – helt uten noen form for bevis – at denne CO2-økningen vil drastisk endre både skydekket og forekomsten av vanndamp i atmosfæren. Man forutsetter også at vanndampen forsterker den oppvarmende effekten av mer CO2, til tross for at observasjonene klart viser at vanndampen motvirker den temperaturøkende effekten av CO2. Det er i det hele tatt betydelige mengder med pseudovitenskap som inkluderes i Klimapanelets rapporter for å få konstruert skremslene som brukes på politikerne våre.

Man kan spørre seg: Hvilken retning ville klimadebatten tatt, dersom Klimapanelet hadde vært mer redelige med innholdet i sine sammendrag for beslutningstagere?

Svaret er opplagt: Klimakrisen hadde forlengst vært død og begravet dersom vitenskapen hadde fått komme til orde i klimadebatten.

Støtt oss ved å dele: