Den grønne bløffen

Det er lett å få folk til å bla opp, så lenge fremtiden hevdes å stå på spill for barn og barnebarn. Prognosene baserer seg imidlertid på ren gjetning.

Av Bent Patey, musiker
(artikkelen sto den 12/4-2021 på trykk i Nettavisen)

Daglig blir vi bombardert med informasjon om at alle må være med på dugnaden for «å redde verdens klima», og prisen er dyrere mat, strøm, bensin, flyreiser, fergepriser, skatter og avgifter.

De politiske grønnskollingene kommer fra ulike politiske partier, og underkaster seg internasjonale avtaler og forvalter milliarder av kroner uten klimavitenskapelig kunnskap.

Det er lett å få folk til å bla opp, så lenge fremtiden påstås å stå på spill for barn og barnebarn. I dette teateret regissert av politikere og forretningsfolk ligger det et enormt profittpotensial. 

Det såkalte grønne skiftet betales av forbrukerne og skattebetalerne, og de offentlige byråkratene og politikerne som vedtar de «grønne» subsidiene bevilger seg selv stadig høyere lønninger. 

Private investorer, banker og konserner som DNB og Equinor er plutselig veldig opptatt av klima, fordi det lønner seg.

Rundlurt
Rundlurte ordførere er blitt et vanlig syn langs vestlandskysten. 

Ordførerne Odd Stangeland og Kjetil Slettebø, i Egersund og Bjerkreim kommuner, føler seg lurt av investorene bak vindturbinparkene i Rogaland. Ordfører Sigmund Lier i Tysvær kommune har uttrykt det samme. 

Likelydende meldinger kommer fra stadig flere kommuner. Skatteinntektene og arbeidsplassene de var lovet har uteblitt. Det eneste de sitter igjen med er ødelagt natur og en forbannet lokalbefolkning. 

I tillegg har den samme lokalbefolkningen fått økte strøm- og nettleieregninger som følge av disse meningsløse prosjektene. Profitten fra vindturbinparkene har havnet i skatteparadis gjennom et finurlig system, hvor profitten er skjult som renter på dyre lån i utlandet. 

De grønne og naive politikerne i Norge, som har et kall om å redde det globale klimaet, har villig latt seg lure til å gi smarte utenlandske investorer gode vilkår gjennom grønne sertifikater. Nå viser det seg at ordførerne i de nevnte kommunene ikke en gang vet hvem som er de reelle eierne av vindturbinparkene. 

Det er sånn at man nesten ikke tror det er sant. 

Bent Patey

Enda verre er det på Haramsøy hvor lokalbefolkningen blir arrestert av politiet hvis de protesterer mot rasering av eget nærmiljø. Dette til tross for at vindturbinene verken kan forsvares økonomisk eller klimatisk.

Best i klassen
Nylig sto det å lese i VG at en ung nyansatt i meglerhusgruppen Clarksons Platou har en månedslønn på kr 122 030 kroner, etter at hun tok mastergrad i industriell økonomi ved NTNU. Hun sier det er spennende å jobbe med det grønne skiftet. 

Sikkert. Og hvem betaler lønna hennes?

Tina Bru, olje- og energidepartementet, forsvarte nylig CO2-fangst, vindturbiner og elektrifisering av sokkelen i Aftenposten. Hun er ikke innom en eneste vitenskapelig referanse, grafer, tall, statistikk eller empirisk forskning. Alt i hennes kronikk handler om hva Norge må gjøre for å holde internasjonale avtaler som politikere har inngått. 

Det absurde med Parisavtalen er at det er opp til landene selv å bestemme hva de vil bidra med. Da skal Norge som vanlig være best i klassen. 

Husk Gro Harlem Brundtlands ord: – Det er typisk norsk å være god.

Kina bryr seg verken om Brundtland, Norge eller Parisavtalen, og står i dag for 28 prosent av menneskegenerert CO2-utslipp i verden. Dette har de planlagt å øke med 450 prosent i årene som kommer. 

Norge, som er ansvarlig for 0,3 prosent av menneskegenerert CO2-utslipp i verden, skal bruke flere hundre milliarder kroner på å halvere utslippene innen 2030. 

Grunn til bekymring
Det er stor grunn til bekymring. Kunnskapsløse politikere er lett bytte for lobbyister og forretningsfolk som ser et stort potensial i «Det grønne skiftet». 

Tidligere Høyrepolitiker Terje Osmundsen snakker nå om klimaflyktninger i Afrika – som for øvrig ikke finnes -, og vil samarbeide med MDG for å redde oss fra klimakrisa … 

Eller vent litt … kanskje redde sin egen økonomi? 

For så sannelig er han administrerende direktør i utviklings- og investeringsselskapet Empower New Energy. Han sier i media at Pave Frans har sagt at det er klimakrise. 

«Denne paven har ikke tenkt å slutte med å uttale seg på en måte som får millioner av mennesker i alle verdenshjørner til å stanse opp og tenke», sier Osmundsen. 

Så når paven indirekte sier at vi må betale Terje Osmundsen for å redde livet på jorda, skjønner vi at han trekker pave-kortet.

Påstander som ikke holder 
Lan Marie Nguyen Berg på sin side sier at «Klimakrisen er her allerede. Ekstremvær, tørke, flom og matmangel rammer oss alle».

FNs Klimapanel, IPCC, slår selv fast at det ikke er noen trend som viser økning i antall oversvømmelser eller orkaner på verdensbasis. Det har vært en svakt nedadgående trend i orkaner som treffer kysten av USA de siste 100 år, og i perioden 2005-17 var det faktisk «orkantørke», der ingen kraftige orkaner traff USA. 

For et århundre siden drepte klimarelaterte katastrofer 500 000 mennesker hvert år. Til tross for mange flere mennesker, er dette tallet nå redusert med mer enn 95 prosent. Den globale, årlige dødsraten som følge av vær-relaterte ulykker har sunket fra 242 per million i 1920 til i underkant av 3 per million i dag.

Ingen trend på 60 år for snødekket areal høst og vinter på den nordlige halvkule. I løpet av de siste 25 år har tre av de fem mest snørike vintrene på den nordlige halvkule kommet mellom 2009 og 2013. 

Isbreene smelter og det har de gjort siden 1800-tallet. Det er ingen isbreer igjen etter istiden som sluttet for 10.000 år siden. De har smeltet bort og kommet tilbake. 

Det påstås at isbjørnen er truet av utryddelse på grunn av minkende havis. Observasjoner viser imidlertid klar økning i de fleste bestandene og det antas i dag å være nærmere 40.000 isbjørner, langt flere enn for 40-50 år siden. Isbjørnen har overlevd både istider og varmere klima i minst 100 000 år. 

Den største trusselen mot isbjørn er jakt. Vinteren 2018/19 var det fast is så langt sør som Bjørnøya, og 8. mars 2019 ble det observert isbjørn på øya for første gang på seks år.

Når det gjelder påstanden om ørkenspredning, viser satelittbilder at Sahara minker, og sydsiden, Sahel-regionen, blir grønnere på grunn av blant annet økt nedbør. I tillegg vil mer CO2 i atmosfæren øke vekst som blir mindre avhengig av vann. Satellittbilder viser at kloden er blitt 20 prosent grønnere siden 1979.

Det er heller ingen økende hungersnød i verden. De siste 40 årene har jordbruksproduksjonen økt med 40 prosent ifølge FAO. Færre lider av sult og nød.

Vi er blitt fortalt at brannene i Australia og California i fjor er større i omfang enn noen gang, og at de kommer som følge av klimaendringer. 

Feil igjen. Det er grundig dokumentert at brannene i California var betydelig større før europeerne kom. 

Ren gjetning

«I klimaforskning og computermodellering må man ha det klart for seg at klimasystemet er et koblet, ikke-lineært kaotisk system, og at det derfor ikke er mulig å uttale seg om fremtidens klima.» 

Dette sitatet er hentet fra en av IPCC’s egne rapporter, og budskapet er ganske klart: Prognosene er ren gjetning basert på hva noen tror kan skje under visse forutsetninger. 

Dette forklarer også hvorfor tidligere hypotetiske klimamodeller ikke har vist seg å stemme i den virkelige verden:

 • 25.01.1972: «Angripes ikke miljøproblemene nå, blir det vanskelig å unngå katastrofen. Vi har 10 år på oss!». Maurice Strong, FNs miljøprogram.
 • 05.07.1989: «Hele nasjoner kan bli vasket vekk fra jordas overflate på grunn av økende havnivå, dersom oppvarmingstrenden ikke er reversert innen år 2000». Noel Brown, leder N.Y.-kontoret i FNs miljøprogram.
 • 26.01.2006: «Menneskene har bare 10 år igjen til å redde planeten fra å bli en total stekepanne». Al Gore, tidligere visepresident i USA.
 • 08.05.2007: «Vi har en jordklode som koker» Rasmus Hansson, MDG.
 • 01.06.2007: «Et globalt vippepunkt vil bli nådd i 2016 hvis nivåene av drivhusgasser ikke er redusert». James Hansen, leder Goddard Institute.
 • 24.03.2009: «Vi har kun timer på oss for å unngå en tsunami i sakte film som kan ødelegge sivilisasjonen slik vi kjenner den». Elisabeth May, leder av Canadas Grønne parti.
 • 09.07.2009: «Våre eksperter sier vi har 96 måneder på oss til å redde verden». Prins Charles av Wales.
 • 19.10.2009: «2014 er blitt beregnet å være det tidspunktet hvor det ikke lenger er tid til å utvikle den industri som kan levere en lavkarbon-økonomi. Etter dette er det ingen vei tilbake». Karl Mallon, Climate Risk.
 • 07.09.2020: «Vi har bare ti år på oss til å gjøre endringene som kan redde menneskeheten fra enorme ødeleggelser og lidelse», sier FNs tidligere klimasjef til VG.

Klimasaken dreier seg i stor grad om makt, penger og politikk. På samme tid er det ingen tvil om at verden står overfor store miljøutfordringer. 

Plast i havet, gift i landbruket, regnskoger som forsvinner og artsmangfold som trues. Alt dette er det faktisk mulig å gjøre noe med, og både kunnskapen og ressursene er her allerede.

Støtt oss ved å dele:

26 kommentarer

 1. Meget velskrevet oppsummering av mange tiår med feilslått klimaalarmisme. Musikeren Bent Patey har tydeligvis bladd like mye i lødig klimalitteratur som i noteark, for han underbygger sin kritikk punktvis med seriøse kilder som ikke lett kan avfeies.

  Og til slutt kommer hans hjertesukk som de fleste fornuftige mennesker kan dele:
  «Klimasaken dreier seg i stor grad om makt, penger og politikk. På samme tid er det ingen tvil om at verden står overfor store miljøutfordringer.
  Plast i havet, gift i landbruket, regnskoger som forsvinner og artsmangfold som trues. Alt dette er det faktisk mulig å gjøre noe med, og både kunnskapen og ressursene er her allerede.»

  Patey målbærer her det stadig flere ser på med bekymring i kjølvannet av klimaalarmismen:
  Mens politikere, NGO’er og andre aktivister lever stort på den overnasjonale utrulling av enorme midler til like enorme feilsatsinger på «klima» – som stort sett ender i økonomisk og miljømessig selvskading – forsvinner det høyst påkrevde og gjennomførbare MILJØ-vernet ut bakdøren.
  Man hører knapt ordet «miljøvern» vektlagt lenger: For hvilke politikere og aktivistorganisasjoner og NGO’er vil erte på seg de virkelige store og MILJØ-raserende aktørene med å stille dem til ansvar og tvinge dem til å rydde opp etter seg, når man uten motstand heller kan belaste vanlige folk under dekke av å «redde verden fra en kommende klimakatastrofe»? Hvem tør å opponere mot slike edle tanker?
  …..Man kan jo alltids jage noen skoleunger i fjæra og plukke plast når «miljø» skal adresseres.

 2. ‘Klimakunnskap’ fra en musiker. Akkurat. Jeg lurer på om jeg skal høre med rørleggeren neste gang jeg har hull i tennene. Eller søke en teaterskuespillers råd dersom jeg får hjerteproblemer. Er det dette nivået dere ønsker å ligge på Klimarealistene?

  • Du hører nok på både Greta Thunberg, WWF, Bellona, Zero, Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Røde Kors og alle de andre NGOene som daglig ytrer seg om klima. Og de kan nok mindre om dette emnet, enn denne musikeren. Var jeg deg Tom, ville jeg begynne å lese argumentene, og forholde meg til innholdet. Og ikke konstant gå etter mannen.

   • Nei, jeg gjør ikke det. Heller ikke til diverse medier. Jeg leser fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner, fra anerkjente journaler. Det er mye bedre å gå rett til forskningen og vitenskapen.

    • Det er fint at du forholder deg til vitenskapelige artikler. Hvis du leste denne artikkelen nøye ville du fått med deg et godt poeng.

     «Tina Bru, olje- og energidepartementet, forsvarte nylig CO2-fangst, vindturbiner og elektrifisering av sokkelen i Aftenposten. Hun er ikke innom en eneste vitenskapelig referanse, grafer, tall, statistikk eller empirisk forskning.»

     Tina Bru er en sentral politiker som påvirker Norges klimapolitikk og pengebruk. Tror du hun leser mange vitenskapelige artikler? Dessverre er det ikke mange politikere på Stortinget som har forutsetninger for å lese en naturvitenskapelig artikkel, eller som er interessert i det. De synes det er behagelig å la FNs klimapanel definere krisen og så kan de konsentrere seg om å bidra med penger. De har ikke engang regnet på konsekvensene av klimapolitikken siden de hevder krisen er så fatal at det ikke er nødvendig å regne på konsekvensene.

  • Din kommentar er fullstendig irrelevant Aarnes. I utgangspunktet spør man ikke hvem som kommenterer men hva artikkelen inneholder. Så enkelt er det. Din kommentar inneholder ingenting.

 3. Normalt burde dette være skandaløst, men nå er det åpenbart god latin…

 4. Dette synes jeg var en bra artikkel som fikk frem gode poeng. Jeg regner med at en god del av den norske befolkningen ikke støtter opp om det såkalte grønne skiftet. Med det som utgangspunkt, synes jeg det er merkelig at ikke en eneste sentral politiker klart og redelig markerer seg i mot det såkalte grønne skiftet. Det er ikke et eneste parti i Norge som har uttrykt at de er i mot Parisavtalen i en sak som som er så viktig at det etter noens mening sto om liv eller død for oss alle allerede for 10 – 20 år siden. Er det dette vi kaller verdens beste demokrati. Klimasaken og slik politikere, såkalte forskere og viktige massemedia har opptrådt har i hvert fall gitt meg et mye dårlige syn på egen nasjon enn jeg hadde før. Det kan hende jeg ikke er alene om det. Det er blitt vanskelige å finne noe politisk parti å stemme på ved kommende Stortingsvalg.

  • Noen nye småpartier har dukket opp, som tar avstand fra Parisavtalen, kanskje også «det grønne skiftet». Men de etablerte partiene har dessverre svelget både det grønne snøret, søkket og agnet.

 5. Gjør noe med befolkningsveksten som er anslått til 80.000.000 per
  år eller 220.000 per dag som skal ha mat, jobb, bolig, transport osv.
  På under en mnd. øker klodens befolkning med hele Norges befolkning.
  Da redder du ikke kloden ved å øke bensinprisen i Norge med 5 kroner
  per liter eller øke avgiften på en pakke kjøttdeig med 50 kroner som en
  sentral MDG politiker foreslo.

  • Helt riktig Rask! Befolkningsveksten er den grunnleggende årsak til økte utslipp. De som tror på at Co2 er årsak til den lille økningen i temperatur en har hatt de siste 250 år må derfor ta tak i dette. Men det tør ikke klimaalarmistene og politikerne gjøre. Vi hører stadig i Norge (i all fall) at vi er for få her i landet til å møte utfordringene i fremtiden. Samtidig kappes de om å skryte av å være best «på klima».

   • Det er overforbruket i den vestlige verden som fører til store CO2- utslipp, og den vestlige verden har ikke noe særlig befolkningsvekst.

 6. Jeg er hjertens enig i alt som skrives i dette innlegget!! Måtte mange lese det!

 7. En god artikkel med saklig innhold.

  Et stort problem med dagens diskusjon er den anti-intellektuelle sensuren fra hovedstrømsmedia. Altfor mange tema i dag begrenses av den politiske korrektheten. Samtidig setter disse aktørene rammer for vår politiske diskusjon. NRK har en svært mektig posisjon i norsk offentlighet igjennom mange års beskyttet virke. Klimakrisen skal mates inn med teskje.

  Journalistene ser ikke at de skader den saklige meningsbrytningen som er så viktig for at vi skal kunne få en åpnere vitenskapelig diskusjon. De bryr seg ikke en døyt om vitenskapelighet, kun agenda.

  Media i dag er første og største hinder rundt en sannhetssøkende klimavitenskap! Gitt et åpnere ordskifte blant folk flest vil man tvinge frem et åpnere ordskifte i akademia.

 8. Selv fagfellevurderte publikasjoner viser kun en liten flik av virkeligheten og det er lett å havne i denne cherry-picking-fella, at man plukker ut det som rimer med egne holdninger til temaet. Det som savnes i dag er at alle hypoteser kommer på bordet og blir utsatt for en åpen kritisk prosess i tråd med den vitenskapelige metode…

 9. Ja Bent Patey er en god musiker og gitarist men og en god skribent. Han beskriver på en god måte problemstillingene rundt klimadebatten i denne artikkelen. Ja, dette innlegget burde vært lest av «mannen i gata». Men de fleste leser nok mainstream media og går nok glipp av dette gode innlegget. Av artikkelen framgår det at Kina (m.fl.) ikke har forpliktet seg til å reduser sine utslipp fram mot 2030, men tvert imot øke utslippene med 450% (ref. Climate Action Tracker). At «lille» Norge da med 1% andel av totale utslipp har forpliktet seg til å redusere sine utslipp med opp til 55% (var vel opprinnelig 40%), virker jo rent meningsløst. Ja da, vi har hørt det før. Vi må gå foran med et godt eksempel. Vi har vel et så stort sjølbilde at vi tror verden følger «lille» Norge. Og til hvilken pris skal vi «redde» verden. Jeg tror det eneste som kommer ut av dette, er at de som har prosjekter av ulike slag innom «det grønne skifte», vil tjene penger, mye penger. Penger som kunne vært brukt på samfunnsnyttige prosjekter som MILJØ, skole, helse/omsorg osv. Finnes det en politiker som kan utfordre klima-alarmistene. Få til en redelig og ærlig debatt om klimaspørsmålet, uten sensur og forvrenging av fakta.
  Det var en berikelse å lese musiker Patey’s artikkel. Jeg har hatt gleden av å overvære flere konserter med han og band. Han var god der og.

 10. Er Kina en del av den vestlige verden Aarnes? Befolkningsveksten i Asia er enorm bortsett fra Japan. Du har altså ikke fulgt med i timen. Ta bare ned hoggingen av regnskogen i sør-øst Asia som erstattes av palmeoljeproduksjon. Fjerning av regnskog er lik store utslipp av CO2 / karbon. Kullkraftverkene dukker opp som paddehatter både i Kina og India, disse landene har en befolkning på ca. 2,7 mrd. Trenger jeg å si noe mer?

 11. Nei. Men Kina produserer alt skrotet vi i vesten forbruker. Og enda har de lavere utslipp per capita enn oss.

 12. Da kan du jo gå til Niels Bohr Instituttet og Universitetet i København? De borer i isen nord på Grønland. Ned til ca 3000m dybde og ca 10 000 år tilbake i tid. Følg nøye med i filmen!
  https://www.youtube.com/watch?v=pW16LGVPfIc

  Om du har motsigelser mot de data som vises, foreslår jeg at du tar diskusjonen med kurator og professor i Glasiologi Jørgen Peder Steffensen.

 13. Kjekk måte å poengtere på.
  Når Kina har nesten 300 ganger flere innbyggere enn Norge og de fleste av disse bor på landet skal det VELDIG mye til om disse har større utslipp pr. hode enn nordmenn.

 14. Isen på Grønnland minker i dag. Hvordan kunne den vokse med 2 grader varmere temperatur? Går vel ikke å ta prøver av is som er smeltet? Co2 er en klimagass som øker temperaturen på jorda. Det burde være nok til å forstå at at dagens temperaturøkning er menneskeskapt.

 15. Hansen: Hvorfor sank da temperaturen på Grønland fra ca 1936 til ca 1990 når CO2 steg og skal dominere klimavariasjonene fra 1950? (Chylek 2006, 2007 og Box et al. 2012 ?)

Kommentarer er stengt.