Den Europeiske Klimadeklarasjonen

Dette er den Europeiske Klimadeklarasjonen, med 500 underskrifter fra ledende fagpersoner, publisert i et brev til FN 23. september, og oversatt av redaksjonen fra orginaltekst her. De 500 navnene offentliggjøres på Klimakonferansen i Oslo, fredag 18. oktober kl. 12.15, av initiativtageren, professor Guus Berkhout fra Nederland (foto).

Konferansen som er Norges første faktabaserte klimakonferanse, finner sted i Oslo Kongressenter på Youngstorget 18-19. oktober. Det er fortsatt noen få billetter igjen.

Det er ingen klimakrise

Et globalt nettverk av 500 forskere og fagpersoner har utarbeidet denne presserende meldingen. Klimavitenskap bør være mindre politisk, mens klimapolitikk bør være mer vitenskapelig. Forskere bør åpent ta opp usikkerhetene og overdrivelsene i sine spådommer om global oppvarming, mens klimapolitikere burde telle virkelige fordeler så vel som tenkelige kostnader ved tilpasning til global oppvarming, og de virkelige kostnadene så vel som de mulige fordelene ved klimatiltak.

Naturlige så vel som menneskeskapte faktorer forårsaker oppvarming

Det geologiske arkivet avslører at jordens klima har variert så lenge planeten har eksistert, med naturlige kalde og varme faser. Den lille istiden endte så sent som i 1850. Derfor er det ingen overraskelse at vi nå opplever en periode med oppvarming.

Oppvarmingen er langt tregere enn forutsagt

Verden har varmet opp med mindre enn halvparten av det opprinnelig forutsagte tempoet, og med mindre enn halvparten av det som kan forventes med grunnlag i netto menneskeskapt pådriv og strålingsubalansen. Dette viser oss at vi er langt fra å forstå klimaendringene.

Klimapolitikken er avhengig av mangelfulle modeller

Klimamodeller har mange mangler og er ikke i nærheten av å være troverdige som politiske verktøy. Det er et politisk spill i FN bak hvilke forskningsrapporter som danner basis for IPCCs rapporter. Dessuten overdriver disse  effekten av den lille menneskeskapte del av drivhusgassen CO2, fordi andre naturlige klimadrivere nå slår inn og driver en selvstendig «menneskeuavhengig» utvikling. I tillegg ignorerer de at det er gunstig å berike atmosfæren med CO2.

CO2 er plantemat, grunnlaget for alt liv på jorden

CO2 er ikke en forurensning, men livsviktig for alt liv på jorden. Fotosyntesen er en velsignelse. Mer CO2 er gunstig for naturen og gir oss en grønnere klode: Ytterligere CO2 i luften har fremmet vekst i global plantebiomasse. Det er også bra for landbruket, med økende avlinger over alt.

Global oppvarming har ikke medført flere naturkatastrofer

Det er ingen statistiske bevis for at global oppvarming intensiverer orkaner, flom, tørke og lignende naturkatastrofer, eller gjør dem hyppigere.  Imidlertid kan CO2-reduserende tiltak være like skadelige som de er kostbare. For eksempel dreper vindmøller fugler og flaggermus, og palmeoljeplantasjer ødelegger regnskogene og deres biologiske mangfold. Skulle det på bakgrunn av usikkerhet rundt klimaendringene vært noe som helst fornuft i en «føre var» CO2-reduksjon fra menneskeskapte utslipp, måtte disse i så fall vært gjennomført som en gjensidig nedrustningsavtale mellom de nasjoner som står for de største utslipp. Men de dominerende nasjoner (jfr. Kina, India, Russland og USA med tilsammen over 50 % av utslippene) lar seg ikke binde av internasjonale avtaler. Da blir det meningsløst at mindre europeiske eller nordiske land skal belaste sin økonomi med ensidig reduksjoner som ikke kan ha noen som helst global effekt.

Klimapolitikken må respektere vitenskapelige og økonomiske realiteter

Det er ingen klimakrise. Derfor er det ikke grunnlag for panikk og alarm. Vi er sterkt imot den skadelige og urealistiske CO2-politikken som er foreslått med et klimanøytralt EU i 2050. Vi tror det ligger andre stormaktspolitiske såvel som næringsmessige drivkrefter bak oppbyggingen av disse krav.  Målet med internasjonal politikk bør heller være å levere pålitelig og rimelig energi til enhver tid og over hele verden.

Støtt oss ved å dele:

9 kommentarer

 1. Glad for denne klargjøring. Er bare å håpe at den tas inn i skolen, på alle trinn, og i Storting og Regjering. Dessverre alt for tydelig at en del grunnleggende opplæring er mangelfull hos representanter i ledende stillinger. Det er ikke flaut å melde seg på kurs. Tvert i mot. Og senere kunne glede seg over å forstå og gi voksne og barn trøst og fjerne angsten

  • Kurs i klimavitenskap i Norge vil etter alt å dømme bli arrangert av Cicero, i Ciceros lokaler, og da er man vel like langt…

   • «Kurs i politisk korrekt klimaforskning i Norge vil etter alt å dømme bli arrangert av Institutt for Klimapolitikk (Cicero), i Ciceros lokaler, og da er man vel like langt…»

    Erik, da har jeg fikset setningen din.

 2. Det er vel grunn til å tro at Antonio Guterres neglisjerer denne henvendelsen…

 3. Det er utrolig prisverdig gjort av så mange forskere og fagpersoner å samle seg om et slikt tiltak som dette. Klimapolitikken har med Greta Thumberg sin inntreden for klimafanatikerne skrudd opp debatt temperaturen til et slikt nivå at saklig debatt ikke lenger er mulig. Og hvem som tjener på det? Absolutt ingen.

 4. Interessant at da jeg la denne ut på FB ble den umiddelbart utstyrt med en disclaimer. Nærmer vi oss «Mind Control» ?

 5. Nå gjelder det å formidle klimarealiteten til folk flest. Da er det viktig at man presenterer fakta og deres implikasjoner på en populærviteskaplig og pedagogisk måte, med referanser for dem som vil lese mer.

  Det er bedrøvelig at norsk presse er hjernevasket og ikke driver med undersøkende journalistikk.

 6. HVA ER I FERD MED Å SKJE?

  Da jeg lenket opp Den Europeiske Klimadeklarasjonen på min FB-side, poppet det opp et «motinnlegg» fra en gruppe som kaller seg Climate Feedback.

  I «motinnlegget» som langt fra er noe faglig kritisk innlegg, hagler det med karakteristikker som unsicientific, direct lies, biased and misleading osv. og om Deklarasjonen heter det at every single sentence is either wrong, insignificant og irrelevant. Intet mindre.

  Undertegnerne av Deklarasjonen får også sitt pass påskrevet som well known climate deniers.

  Jeg må spørre, hva i all verden er i ferd med å skje. Jeg har vært til stede på en god del gjesteforelesninger og doktordisputaser (jeg har faktisk en selv), men jeg har da aldri hørt en slik språkbruk. Hva er det man vil oppnå? Er dette en akademisk tone?

  • Hei Tom,
   Debatten om klima er dessverre preget av uakademisk retorikk der man ikke vil lytte til andre enn dem man tror på og skjeller ut dem som har en annen oppfatning. Den europeiske klimadeklarasjonen er jo basert på nøye gjennomgang av alle mulige oppfatninger, modeller og studier av periodisiteten av klima og klimapåvirkninger.
   Det er nesten håpløst å diskutere med folk som tror religiøst på menneskeskapte klimaendringer.

Kommentarer er stengt.