Debatten stortingspartiene ikke vil ha

Mandag 28. august kl 1800 inviterer vi til debattmøte på Litteraturhuset med Stortingspartiene + INP. Se annonseteksten under for detaljene. Energipolitikken er tildels kontroversiell, og det grønne skiftets uoppnåelige mål kan bli en trussel for din økonomi, samt kommunenes og statens økonomi. Det er derfor et betydelig demokratisk problem at partiene som har ansvaret ikke vil ha noen debatt hverken om politikken de gjennomfører eller konsekvensene av den for velferd og økonomi.

Merk: Billetter a kr 100, og billettsalg i inngangsdøren.

Møtet på Litteraturhuset skulle i utgangspunktet finne sted med 4 store partier. Av partiene på Stortinget var kun FrP positiv til invitasjonen, og de arbeidet hardt men forgjeves for å finne en politiker som kunne stille opp. De øvrige partiene takket kort nei eller gadd ikke svare på invitasjonen. Stortingspartiene bør selv redegjøre for hvorfor de ikke ønsker noen debatt på et partinøytralt grunnlag, hvor det vil bli stilt kritiske spørsmål.

Partiet som stiller opp, Industri og Næringspartiet ved Kjell Erik Eilertsen, leder for energipolitisk utvalg, får derfor betydelig mer tid til sitt innledende foredrag. Det samme får panelet som analyserer og kommenterer – bestående av prof. Øystein Noreng og statsviter Mathias Dannevig.

Det blir også god tid til spørsmål fra salen siden møtet varer i 3 timer, og vi oppfordrer alle lokalpolitikere på Østlandet til å stille opp, for her blir det informert og kommentert kritisk om forhold som hverken NRK eller øvrige gammelmedier ønsker å formidle til folk flest, til tross for at Norge er i et valgår. Spesielt for Oslo-politikere bør møtet være aktuelt, siden Oslo er hjembyen til Norges største CO2-fangst-skandale, med direkte konsekvenser for kommunens økonomi.

  • Elektrifisering av sokkelen – penger ut vinduet?
  • Elektrifisering av Melkøya – med strøm som ikke eksisterer
  • Nye eksportkabler for strøm importerer EUs høye strømpriser
  • Subsidieflom til batteriluftslott og hydrogeneventyr
  • Fangst og lagring av CO2-molekyler – Klemetsrudskandalen
  • Sikrer eller truer denne pengebruken din velstand og din økonomi ???

Klemetsrud-skandalen

Vi ser her litt mer detaljert på Oslos store grønne prestisjeprosjekt, siden pengebruken alene på dette tilsier at Oslo da har færre milliarder igjen til helse, skole eller lokalmiljø. Politikerne i Oslo har lenge jobbet iherdig med søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud som kronjuvelen i Oslos Grønne Skifte hvor byen skal redusere CO2-utslipp til Oslos private atmosfære med 95 %.

På Klemetsrud skal byens røde og grønne politikere fange CO2-molekyler ved hjelp av kreftfremkallende aminer, og komprimere/kjøle ned gassen slik at den kan lagres flytende og transporteres gjennom Oslo med tankbiler. En transport som i seg selv kan bli livsfarlig for byens innbyggere. Slike prosjekter omtales faglig som CCS, i Norge mest som karbonfangst eller månelanding.

Prosjektet skulle ha kostet Oslo Kommune 5,5 milliarder, hvorav staten bidrar med 3,4 milliarder. I tillegg til denne utbyggingen kommer driftsunderskuddet som følger med, hvis anlegget noensinne blir satt i drift. Det må Oslo kommune dekke, siden kommunen eier driftselskapet Hafslund Celsio As, som leverer fjernvarme til store deler av Oslo. Staten subsidierer driften av CCS-prosjektet bare i en kort peride.

I Mai i år ble hele prosjektet satt på vent, fordi det var oppdaget en budsjettoverskridelse på 3 milliarder. Og det er garantert ikke den siste overskridelsen. I Byrådet kommenterer både FrP og Høyre at det har vært elendig prosjektstyring og et prestisjeprosjekt (les det siste som manglende bakkekontakt). Verken kommune eller stat vil bevilge mer penger – før valget.

Ser man på detaljene i prosjektet, så er galskapen satt i system. Oslos innbyggere produserer ikke nok søppel til at det er lønnsomhet i søppelforbrenningen. Klemetsrud må derfor kjøpe søppel, og i stedet for å kjøpe kortreist søppel fra kommunene på Østlandet, så importerer de søppel fra land som England og Skottland, med kostbar og utslippsrik transport.

Erfaringen fra andre land med karbonfangst er at driften er vesentlig mer krevende enn utbyggingen av anleggene. Det vil derfor garantert komme nye overskridelser dersom anlegget blir satt i drift av en ledelse som til nå fremstår som særdeles lite kompetent.

Muligens kan det komme en ny vri på prosjektet, ved at de bygger veksthus på Klemetsrud fremfor å ta kostnaden ved å komprimere og frakte vekk de onde CO2-molekylene. Inne i veksthusene kan Oslo-politikerne 3-doble normalt CO2-nivå i forhold til Oslo-luften og dyrke rekordstore avlinger av bærekraftig grønn mat som agurk, kålrot og hodekål.
Et annet alternativ som kan friste Oslos innbyggere mer er å velge vekk …hodene i det rødgrønne byrådet neste måned.

Støtt oss ved å dele: