De varme 1930-årene er manipulert bort fra debatten

Klimanytt 224, forfattet av Ole Henrik Ellestad

De varme 1930-årene var blitt et begrep som generelt ble omtalt som klimaforbedring. Den lille istid med sine klimaproblemer hadde virkelig sluppet taket. Oppvarmingen var så markant at da det ble kaldere i 1945–75 var det i 1960–70-årene offentlig frykt for en ny istid.

Varmeperioden i 1930-årene er veldokumentert på alle bauer og kanter. Ut over den langsomme oppvarmingen fra den kaldeste delen av Den lille istid (1660–1720) foreligger det god dokumentasjon på at den er en del av en ca 60-års syklus med 30-årige varme og kalde perioder slik IPCCs benyttede temperaturserie HadCRU også viser. Med særlig markant oppvarming i 20 år gjennom 1860–80, 1920–40 og nå fra 1980–2000. I et BBC-intervju i 2010 beskrev lederen for HadCRU, professor Phil Jones de tre oppvarmingsperioder som tilnærmet identiske. Fauerskov Nielsen et al. (2012) har funnet liknende syklus 8000 år tilbake i Arktis.

Vi har på vår nettside og i foredrag ofte omtalt oppvarmingsperioden 1920–40. Da var forholdene i Arktis omtrent like varme som nå ifølge HadCRU i 2007 (KN 123), Grønland med bl.a. Nuuk (KN 128), isen i Arktis (KN 53, 74, 82, 121) og temperaturene omtalt i KN 217 og KN 221. Atlanterhavstrømmens betydning var velkjent og omtalt i bl.a. rapporten til Fiskeridepartementet i 1990 (KN 217).

Det var omtrent like lite is i området Grønland til Novaja Semlja ifølge Polarinstituttets isforsker Torgny Vinje (J. Climate 2001). Ikke så rart fordi Atlanterhavstrømmen utenfor våre kyster var 2,2 ºC varmere i 1944 enn i 1915 slik Figuren viser med sin blå kurve (Harald Yndestad, J. Marine sci. 60, s. 1251) basert på målinger av Golfstrømmen utenfor Skottland og Kolahalvøya fra ca. år 1900. Den sorte middelkurven (glem rød og grønn kurve) stemmer jo bra med maksimale isforhold rundt 1980 i Arktis ifølge Øiestads rapport i 1990 (KN 217). Og alt dette skjedde før menneskeskapte utslipp av CO2 hadde betydning (Figur KN 213).

For Aftenposten som i dagens klimadebatt utelater omtale av varmeperioden, må det være pinlig å bli minnet om sine tidligere skriverier på 1930-tallet. Den gang var avisen seg bevisst et omdømme som en kvalitetsavis med riktig og relevant informasjon. Her gjengis omtaler jeg fant på nettet. Det finnes sikkert flere:

Aftenposten 17. august 1937 side 3: «Professor Kurt Wegener på gjennomreise fra et «isfritt» Svalbard……Jeg la selv merke til adskillige forandringer på Svalbard. Fjorder og sund som det var umulig å komme inn i på grunn drivisen, er nu helt isfrie – Hornsund, Bellsund, Isfjord for eksempel. Et par av mine reisekamerater drog på en lengre rundtur hvor de konstaterte isfritt vann de fleste steder. 14-juli-breen i Cross Bay har trukket seg adskillig tilbake – et lignende fenomen som jeg hører man har konstatert flere andre steder i nordområdene. Med meteorologien som bakgrunn kommer vi inn på den varmeperioden som i de senere år hjemsøker Nord-Europa og som ikke minst viser sig i en stadig sterkere oppvarming».

Aftenposten 18. oktober 1937: «Hva isforholdene angår har det visstnok ikke i manns minne været som iår. Selv nu i oktober var det isfritt i alle fjorder. Samtlige isbreer på Spitsbergen er i år gått voldsomt tilbake…Fortalt av skipper Gustav Jensen («Blåsel»).»

Aftenposten 25. august 1938 side 3: Spitsbergens kystlinjer forandrer sig merkbart. Ikke bare har isbreene hatt en veldig tilbakegang de siste årene, men selve kystlinjen har forandret sig flere steder, så det er nesten ikke til å kjenne seg igjen der oppe. Det store omslaget fant sted i 1918 og siden da har det stadig blitt mildere. Middeltemperaturen om vinteren fra november til mars er siden omslaget i 1912 og 1918 steget med hele 7 grader og sommertemperaturen har steget med 1 grad. Adolf Hoel (red.anm, lesertips, også omtalt i avisen februar 1925).

Dagbladet omtalte høsten 1945 i en bagatellmessig 6-linjers spalte om at det «snart var isfritt til Nordpolen» ifølge Pravda. Firdaposten hadde også på slutten av 1930-tallet innslag om isbreene på Svalbard som var gått sterkt tilbake. Sunnmørsposten den 2. januar 1940: «Sia den store snøvinteren i 1931 … har det vært så lite snø at det har vært heilt ubetydelig trafikk av skiløpere…». I boken om Snø i Nordmarka fremstår varmeperioden i 1930-årene med reduserte snømengder og muligheter for skigåing.

Varmeperioden er helt i tråd med den mye omtalte rapporten fra Adolf Hoel (1923, KN 121 og andre internasjonale rapporter) om et mye varmere Arktis allerede i 1922 med samme karakteristikker i tillegg til at vannet ble målt til 9–15 ºC nord for Svalbard mot normalt 3 ºC.

Det er påfallende hvorledes dette har gått helt i glemmeboken. Først i 2016 skrev Aftenpostens Ole Mathismoen om at økte vinder drev vesentlig større ismengder ut av Framstredet (KN 121), men ikke et ord om Atlanterhavstrømmens variasjoner som påpekt i KN 121 og 217 som omtaler tidligere rapporter med bred dokumentasjon for dominerende naturlige endringer. NRK er jo helt fraværende. Norske oseanografer som bekjenner seg til IPCC omtaler bare målinger av Atlanterhavsstrømmen i Svinøyrenna utenfor Måløy (fra 1996). Tidsserien er da så kort at man ‘slipper’ å omtale målingene ved Skottland og Kola fra år 1900 der naturlige variasjoner fremstår entydig.

Disse fakta passer ikke inn i den politiske agenda om at CO2 styrer klima, så da byttes fakta med hersketeknikker. Det er slik man må forklare at Norges delegasjon ved godkjenning av IPCC-rapporten i 2007 stemte for Canadas forslag om å sløyfe referanser til varmeperioden i 1930-årene. Og de fleste norske medier følger opp – ikke av uvitenhet, men som en redaksjonell linje. Uvitenskapelig og pinlig.

 

Støtt oss ved å dele:

38 kommentarer

 1. Vi gjør oppmerksom på at kommentarfeltet er forhåndsmoderert.

 2. Er perioden på 74,4 år en best fit tilpasning til temperaturmålingene? Er den i tilfelle basert på lengre tidsperioder enn figuren viser? I tilfelle denne variasjonen stemmer er vi vel på en positiv temperaturtopp ca. nå. Finnes det noen forklaring på denne variasjonen?

  • Yndestads tilpasning er basert på månefaser på vel 18.6 år. Det er syklusen for månens bevegelser nord og sør om ekvatorbanen. En av forklaringene er da at når månen er på nordlig halvkule bidrar den til å trekke mer vann nordover, omvendt når den er i sydligste banepunkt. Det er nok mer enn som så som hører med til forklaringene.

 3. Eivind Trædal, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo er ute i aftenposten i dag 9. mai 2018 og sterkt kritiserer Øystein Norengs artikkel i A-magasinet 4. mai.
  link: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3jdJLM/Kort-sagt_-onsdag-9-mai
  Her tilbakeviser Trædal varmeperioden i vikingtiden som en lokal/regional hendelse og som dermed «ikke lar seg ikke sammenligne med vår tids globale og skremmende oppvarming av kloden».
  «Hvorfor ikke også invitere en klimaforsker til å korrigere Norengs forvillede standpunkt om klimaendringer?»
  «Det er uforsvarlig av Aftenposten å ukritisk videreformidle for lengst tilbakeviste myter fra klimafornektere.»

  Dagens innslag av Ellestad viser vel mer enn klart nok at dette temaet ikke er helt i samsvar med Trædals påstand

  • Trædal er ikke en person vi bør bruke tid på. Han avkledde seg selv så grundig på Dagsnytt 18 at han burde holde tyst. Ser at artikkelen du refererer til ligger bak betalingsmur. Jeg har nå sagt opp Aftenposten etter nær 40 år som abonnent, så jeg får ikke lest artikkelen. Det er ikke noe savn, siden den antagelig er like bortreist som det meste annet som kommer fra Trædal.

   Noreng var også på Dagsnytt 18 for noen dager siden, hvor det ble diskutert utviklingen i Statoil. Da hevdet programlederen at Noreng hadde et troverdighetsproblem siden han er «klimaskeptiker». Han prøve å besvare insinuasjonen, men da ble han klippet av. Slik fikk programleder Sigrid Sollund diskrediteringen til å henge i luften. Han er ikke til å stole på, siden han ikke bifaller IPPC i ett og alt. Det er tydelig et så sterkt press på å latterliggjøre alle som ikke tuter med at man skal være meget standhaftig for å holde ut.

 4. For å legge resten av puslespillet, f.eks. når det gjelder havtemperatur, som Ellestad har begynt på, kan vi se her:

  https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-sea-surface-temperature

  Se 4. på lista «Key Points»:
  «Changes in sea surface temperature vary regionally. While most parts of the world’s oceans have seen temperature rise, a few areas have actually experienced cooling—for example, parts of the North Atlantic (see Figure 2).»

  • Gir liten mening å se på tidsrom mindre enn 200 år når det gjelder global havtemperatur. Det blir som å studere halvparten av en sinuskurve.

   • Spørs litt hva som skjer på mindre enn 200 år, det. Da er vel i alle fall Ellestads, historie uvesentlig. Hvor hvor du 200 år fra, forresten

    • Greit å se mer enn en sinusbølge før det trekkes vidløftige konklusjoner om statistisk signifikans.

  • Lackner. Det er interesant at man finner mønsteret i lufttemperaturer igjen i AMOs og NAOs 60-års variasjoner over det korte intervallet. Synes ikke du også det? Eller er det uvesentlig for deg?
   Siden det er solen som varmer opp havet (ikke CO2) er det verd å nevne at fra 1923-2001 var det et *Solar Grand Maximum’. Og så bruker havstrømmer flere tiår på å transportere den mot polene.

   • Ellestad,
    Jeg synes dette er mindre viktig så lenge dere ikke gir en god fysisk forklaring på hvorfor overflatetemperaturen (øvre lag i havet og atmosfæren) har steget med ca. én grad siste 100 år. Du skriver at havstrømmer bruker » flere tiår» på å transportere varme mot polene. Imidlertid er det en meget god og «rask» korrelasjonog mellom TSI og økt global middeltemperatur og havtemperatur mellom ca 1900-1940. Hvorfor skulle det da etter solaktiviteten begynte å avta ca. 1950 plutselig ta flere tiår å transportere varmen i havet?

    Ser gjerne et paper på denne sammenhengen.

    • Dette begynner å ligne på systematisk kverulering, Lackner.
     Det har da blitt fremlagt mer/flere enn en mulig «naturlig» årsak/forklaring på den mulige økningen på ca en grad siste 100-130 år.
     Den enkleste er vel at vi var eller fortsatt er på vei ut av den lille istid.
     Dessuten denne svært uintelligente påstanden om avtagende solaktivitet fra en topp på slutten av 50tallet, når det allikevel har vært en «grand solar maximum» frem til 2003, faller på sin egen urimelighet.

     Hvis du virkelig var interessert i rapporter eller papirer som forklarer at denne «eventuelle» oppvarming på ca en grad (din påstand: en grad på 100 år) lett kan forklares med naturlige variasjoner i klimaet, er det bare å søke på google selv.
     Eventuelt kan du gå til WUWT eller Principia Scentific.

    • Det er en hyppig menneskelig svakhet å kun vektlegge opplysninger som støtter opp om ens egen oppfatning. Det er det motsatte av kritisk tenkning. Å nærmest se bort fra sola som kilde til oppvarming er et grellt eksempel på fravær av kritisk tenkning. Det nærmer seg hjernevask. FN har pådratt seg et ansvar for dette som FN ikke kan bære i lengden. Realiteten overvinner spekulasjonene. Men det tar tid før de mest innbitte forkjemperne for mennesket som årsak til global oppvarming er villig til å realitetsorientere seg. I vårt demokratisk samfunn må vi bære over med det. Men det irriterer.

     • Grøstad,
      Hvis du leser det jeg faktisk skriver, så påstår jeg ikke at sola ikke har betydning. Men hverken du, Ankjær eller Ellestad har svart på mitt spørsmålet, om hvorfor sola ser ut til å ha direkte påvirkning intill ca 1950, men det ikke er så lett å se en sammenheng etter? Venter ennå på et paper som forklarer dette.

      (Moderator: Dette begynner å ligne på kverulering hvor Lackner i realiteten debatterer med stråmenn han selv har stilt opp. De fleste ser lett at endringer i TSI samsvarer med endret temperatur på nordlig halvkule).

     • «Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.» Lyder det kjent.

    • Hva som er interessant for deg vet jeg ikke, men jeg har forklart om solens ‘Grand Maximum’ over nesten hundre år. En fortsettelse av oppvarmingen fra Den lille istid. Det er god korrelasjon i over 200 år før menneskeskapt CO2 begynte å få betydning. Og ta med at det ikke bare er TSI (hvor liten forskjell var det mellom toppene i 1958 og 2001 Lackner?), men at solens magnetfelt også økte. (Mener at det var på topp runddt år 2000). Ta også med endring i skydekke som avtok 1984-1998. Om havstrømmers treghet er det sikkeert skrevet mye. Sist fra Bjerknessenteret (også sitert i VG) 7 år fra New Foundland til våre farvann. Så kan du selv vurdere tiden for Great Conveyer Belt fra det meget varme Indiahavet til Norge.

  • For meg ser det ut som temperaturen var på ned fra et høyere nivå før 1880. Har du en graf som strekker seg lenger tilbake?

 5. Vi hører stadig vekk uttrykk som «mindre is / varmere enn noen gang tidligere…», og mange som ikke kjenner til klodens klima-historie vil nok tro det utsagnet, og implisitt at alt det forferdelige som dette påstås å medføre er vår «skyld». Da er det nyttig med slike artikler, som denne fra NGU:

  «Ny kartlegging av flere strandvoller på nordkysten av Grønland tyder på at polisen i Nordishavet var kraftig redusert for 6-7000 år siden. I perioder kan Polhavet mer eller mindre ha vært isfritt.»

  http://www.ngu.no/nyheter/mindre-i-polhavet-6-7000-%C3%A5r-siden-0

  Det var en stund før vi begynte med store co2-utslipp. Og hvordan overlevde isbjørnen når det var nesten isfritt?

 6. Flott av Ellestad å repetere det som var allmennkunnskap om historiske varme og kalde faser inntil klimamodellene trengte «støttetiltak». Eller det vi mer seriøse kaller for «faktaunderslag».

 7. Takker for en tilsendt referanse til Aftenposten 25. februar 1925. På første side berettes det om merkelige isforhold der oppe. Amundsen kan begi seg til Spitzbergen allere i april.

  Det ville være fint om andre som har kommet over medieomtaler gjør oss oppmerksomme på dette.

  • Glemte jo omtalen i den andre forsideartikkelen i samme Aftenpost. Holmenkollrennene må utsettes i 14 dager om mildværet fortsetter. Isen bærer ikke.

 8. Berkeley Earth gir muligheten for å se på temperaturutviklingen for steder og regioner.

  Går man til Svalbard, ser man en meget tydelig varmeperiode rundt 1930.

  Velger man så i tur Norway, Europe osv. under figuren, ser en at toppen blir stadig mindre distinkt etter hvert som området øker.

  Dette stemmer med de andre globale datasettene. 30-talls-toppen er der i alle, men den er mer beskjeden enn på Svalbard.

  Global oppvarming dreier seg jo om det globale!

  • Raaen. Men debatten i Aftenposten handler om korrekte omtaler. Så påfallende forskjell i bruken av Svalbard og Arktis som dagens skremselspropaganda relativt til liknende forhold i 1920-30-årene.
   Raaen. Men debatten i Aftenposten handler om korrekte omtaler. Så påfallende forskjell i bruken av Svalbard og Arktis som dagens skremselspropaganda relativt til liknende forhold i 1920-30-årene.
   Og da er vi ved kjernen Raaen. Arktis var omtrent like varm da som nå. Knfr. HadCRU-figuren i KN 123 som jeg refererer til i artikkelen. Andre serier fra Akasofu og Grønland viser liknende arktiske forhold. Og det er nordlige del av nordlige hemisfære som i særlig grad bidrar til den globale T-økning.

   Det finnes ingen global temperatur. Den er en middelverdi av de ulike klimasoner influert av sol, hav, vinder, byoppvarming mm. Dessverre også av feilaktige justeringer, homogenisering og tildels manipulasjoner. Berkley Earth T-serien som du referer til, er langt fra noen feilfri T-serie. Noen av effektene av disse er forhold er omtalt i KN 123.

   • Skal være KN 221. Kan sikkert være greit å repetere KN 216 og 217 om havets innflytelse.

 9. Hei Ole Henrik Ellestad.
  Takk for din svært langvarige, iherdige og berettige innsats i kampen mot de klimagasstroende. Det er atter et viktig bidrag du kommer med, med tanke på at det ikke er signifikant (betydelig) forskjell på det globale temperaturstiget i perioder hvor det var lite CO2, kontra perioder med mye CO2. Styrken på globaltempstiget i 1860-1880, 1910-1940 og 1975-1998 er altså identisk. Obs!!! Men kun 1975-1998 hadde særlig mye CO2, mens 1860-1880, 1910-1940 som kjent ikke hadde mye CO2. Dette prinsippet viser med all tydelighet at dersom man har globalt tempstig, så er, ifølge statistikken, ikke nødvendigvis CO2 synderen til tross for hva de troende bekjenner seg selv til.

  Etter mitt skjønn, kan det virke som de troende legger til grunn at statistikken “selvfølgelig støtter deres tro”. Men sannheten er at statistikken aldri har støttet de troenes tro. Hele klimagasstroen er en stor bortforklaring på alt, med masse dårlige unnskyldinger for hvorfor den store fantasivarmen aldri kommer. Slik har de holdt på fra cirka 1990 til 2018, de har holdt det gående i cirka 28 år, og de fortsetter med sitt, også etter denne svært iskalde våren i 2018. Bortforklaringer på at varmen ikke kommer, skjer blant annet ved idiotfrimodigheten, å ta den ukjente framtiden på sin tros- og debattside. Sånn sett, ser det tilsynelatende for en ukritisk leser ut som om “de troende har rett”, men det har de aldri hatt selv om de ikke er antiintellektuelle ellers i livet sitt.

  Når teorien ikke virker, så er teorien feil.

  Kilde, 2010, BBC, Phil Jones, punkt A:
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/8511670.stm

  (Moderator: Vennligst kommenter under ditt eget navn heretter)

 10. Jeg la nettopp ut KN224 på min FB-vegg og fikk raskt et spørsmål om hvorfor kurven med North Atlantic Water stopper 2005. Spørsmålstilleren mente at det var jo etter det at det mest dramatiske skjedde med den temperaturen. Hva skal jeg svare?

  • Tja, hva skal man si til slikt? Er det blitt dramatisk at havtemperaturen går opp og ned i takt med Golfstrømsystemets kalde og varme faser?

   Det beste er vel å vise din venn til professor Humlums nettside, her:
   http://www.climate4you.com/

   Der finner man alt man kan ønske seg av data for havtemperatur, alt basert på observasjoneri nature og ikke på villedende klimamodeller som er programmert til å respondere på falske premisser.

  • Birkeli. Kurven stoppet i 2006 da artikkelen til Yndestad ble publisert. Utviklingen etter det kan sees på climate4you. I Nord-Atlenteren har det ikke blitt spesielt varmere. Har lest om endringer utenfor Vestlandetpå minus 1 C over kortere tid. Generelt er det det kalde området vest av Skottland som opptar folk. Nå i år ble det plutselig varmer. Åpenbart ingen CO2-effekt. Kanskje KN 216 og KN 217 kan gi en pekepinn.
   Ser man globalt er det fra Argobøyer målt omtrent samme temperatur frem til 2014-15 da Super El Niño med maksimum i 2016 slo til. Heller ikke den kurven har CO2s fingeravtrykk. Det blir spennende å se utviklingen fremover. På sikt er det svakere sol, og det er den som varmer opp vannet – ikke CO2.

    • Hvordan ser kurven ut fra 1910 og 100 år bakover? Kanskje alarmerende, men med motsatt fortegn.

    • Ankjær,
     En periode på tre år har ingen ting med klima å gjøre. Hvis du ser siste ca. 150 år har temperaturen gått lokalt opp og ned hele tiden (les naturlige variasjoner spiller en OGSÅ en rolle), mens den gjevnt over har økt. Ellers er ca minst 0,5 grad varmere (ref. epa) en ganske klar oppvarming når vi tenker på at temperaturen siden istiden har steget med ca. 4-5 grader.

     • En periode på tre år har absolutt noe med klima og gjøre, det viser en trend. Denne trenden kan selvfølgelig snu, og da var det bare en blimp i en ellers svakt varmende trend (om denne eksisterer).
      Hvorvidt havtemperaturen har steget 0,5c GLOBALT er det (for meg) stor usikkerhet ved. Hva som skyldes denne eventuelle temperaturøkningen kan ganske enkelt forklares ved naturlige påvirkning. Det har forøvrig også vist seg at Argo-bøyene avslører oppvarming som kommer fra bunnen. Humlum belyser dette, men om denne mulige påvirkning har betydning vites lite om.

      Det er forøvrig svært trist at denne typen diskusjoner nærmest er ødelagt av mangelfull tilgang på sikre data. Det er avslørt manipulering av data i en slik omfang at diskusjoner styres mer av hvilken overbevisning man har, enn hvilke konklusjoner man kan dra av det som burde være sikre data.

      Men nå har moderator bedt alle om å holde seg til saken i artikkelen det diskuteres under, så vi får heller diskutere hvordan man har klart å manipulere data for 30tallet. Dette har skjedd uten at politikere eller mainstream media reagerer.

     • Det ville vært nyttig om Ankjær, til glede for lesere som er mindre kjent enn ham i den tekniske litteratur, kunne gi oss lenker til fagfellevurderte artikler i anerkjente tidsskrift, som dokumenterer datamanipuleringen.

      (Moderator: VI minner om at det er de som kritiserer innholdet i Klimanytt som i første rekke skal dokumentere sine påstander der de er uenige i KN-innholdet.)

     • Ankjær,
      Du sier det er stor usikkerhet ved målinger av havtemperaturen. Nå viser det seg at alle data, inkludert satelittdata som KR støtter seg til, viser betydelig større oppvarming enn det konservative anslaget på 0,5 grader C. Siden UAH-målingene startet for ca. 40 år siden viser målingene nesten tre ganger så rask oppvarming (ref. UAH-rapportene). Da kan vi vel gå ut fra at temperaturen mest sansynlig har økt.

      Og hvorfor skulle jorden som er en kald planet som mottar energi fra solen, plutselig (?) få en nettooppvarming fra bunnen?

     • Bare for å anføre et par fenomenologiske poenger. Jordvarme kommer innenifra – og nedenifra i havet. Der varmes også havvann i kontakt med magma opp. I hvilke områder og omfang, se det er en annen sak. Men når man omtaler dyphavet er det kanskje verd å reflektere over. Langt de fleste vulkanutbrudd er undersjøiske med varme og CO2-utveksling.

Kommentarer er stengt.