DDR-journalistikk i NRK klagd inn for kringkastingsrådet.

Forfattet av cand.polit. Mathias B. Dannevig

Vi presenterer i dag to godbiter med NRK i hovedrollen, først en tekst med et betydelig fravær av saklighet. Trakassering i verste DDR-stil finner sted 12. mars i dette oppslaget titulert Antiopplysningstida der «vitenskapsjournalist» Erlend Lånke Solbu gjentatte ganger krysser grensen for anstendighet. Vi anbefaler leserne å følge lenken og lese hele teksten, dette er muligens det mest krenkende og infame som ansatte i NRK noen sinne har skrevet om naturvitere med klimakompetanse. Til nå. Godbit nr 2 er en særdeles velformulert klage til Kringkastingsrådet, som vi med forfatterens tillatelse gjengir her. Takk til Mathias B. Dannevig for å ha klagd saken inn for Kringkastingsrådet. Denne ingressen er forfattet av redaksjonen.

Klagen til Kringkastingsrådet lyder:
På NRKs nettavis 12 mars er det av «vitenskapsjournalist» Erlend Lånke Solbu skrevet en artikkel med overnevnte overskrift – undertittel «Hvorfor er så mange oppegående folk skeptisk til vitenskap».

Artikkelen innebærer et brudd på god presseskikk og bryter med redaktørplakaten til NRK.  Den innebærer hets og mobbing mot en seriøs og høyt kvalifisert gruppe innenfor norsk naturvitenskap.

I fremstillingen samler journalisten en gruppe «dissidenter» og presenterer dem som avvikere og psykologiske tilfeller, eller politisk erkekonservative – og utdeler diagnoser etter -som han skriver – å ha tatt noen telefoner til «eksperter» om dette.

En av gruppene som her settes i samme bås som «Flat Earth society», motstandere av vaksineprogrammer og fundamentalister som tror at jorden bare er 6000 år gammel, er de representanter fra det norske naturvitenskapelige miljø som ikke aksepterer at klimaforandringer primært er menneskeskapte. Noen av disse mange har organisert seg i organisasjonen «Klimarealistene», men denne organisasjonen nevnes ikke med navn.  Deres meninger og representanter harseleres det likevel med, åpenbart uten at journalisten har satt seg inn i grunnlaget for hva dette svært kompliserte naturvitenskapelige området innebærer. I stedet har han brukt Per-Willy Amundsen som eksempel på «tulling» som ikke tror på hva journalisten presenterer som vitenskapelige sannheter i tråd med hva journalisten forestiller seg er «hva vitenskapen sier».

Klimarealistene – sammen med en lang rekke vitenskapelige arbeider om klimaforskning og klimapolitikk – kan studeres på nettsiden www.klimarealistene.no  Her finnes også oversikt over Klimarealistenes vitenskapelige råd, der det kryr av doktorgrader og professortitler innen geofysikk og tilsvarende fagområder om journalisten hadde vært interessert i undersøkende journalistikk.  Andre representanter fra det naturvitenskapelige miljø som har faglige, vitenskapelig dokumenterte oppfatninger av spørsmålet finnes det også grundig dokumentasjon om, og faglige artikler fra www.geoforskning.no  Om Solbus artikkel hadde hatt et seriøst formål måtte man forvente at representanter fra disse miljø ble kontaktet og korrekt sitert. I stedet er de fremstilt som en del av, og sammenligning med, representanter fra obskure trossamfunn.

Poenget med denne henvendelsen til Kringkastingsrådet er ikke å skrive lange utredninger om HVORFOR man kan ha annet vitenskapelig dokumentert grunnlag for andre oppfatninger om klimadannelse enn FNs Klimapanel og norsk offisiell politikk. Man må bare konstatere at det faktisk finnes faglig høyt kvalifiserte personer i det norske vitenskapsmiljø som her ikke deler den anskuelse som forfektes av den norske politiske offisielle oppfatning om spørsmålet.  Disse personer, som i motsetning til journalisten har vitenskapelig kompetanse,  utsettes så av Erland Lånke Solbu for ringeakt, spott og hets. Og fremstilles TIL TROSS for dokumentert vitenskapelig kompetanse Solbu bare kan drømme om og aldri kommer i nærheten av, som «motstandere av vitenskap».

Det er helt åpenbart at «vitenskapsjournalisten» ikke har noe som  helst greie på den mest elementære klimavitenskap , langt mindre hatt tatt seg bry med å undersøke nærmere hva klimadissidenter  står for, og hvilke vitenskapelig kompetanse mange av dem faktisk besitter. Klimavitenskapen og geofysikken er en vitenskap journalisten, til tross for sin tittel, helt åpenbart ikke har noen oversikt over,  eller den minste innsikt i , når hans kildehenvisninger kun består i den flyktige telefonrunde artikkelen siterer. Da blir resultatet at en seriøs, alternativ vitenskapsskole karakteriseres  i samme bås som  psykologiske tilfeller, med referanse til at de frykter, eller benekter vitenskapen, bl.a  på grunn av «konservatisme».

Klimavitenskapen er generelt stemoderlig behandlet i NRK med ensidige fremstillinger til dels med klar karakter av propaganda og mangel på innslag av alternative, vitenskapelige dokumenterte syn.  Likevel behandlet Kringkastingsrådet i april 2017 dette området og etter hva jeg har latt meg fortelle var det en klar føring på at fremstillinger i tråd med god journalistisk praksis skal fremstå med balanserte fremstillinger.  Erlend Lånke Solbus artikkel i dagens nettavis fra NRK innebærer et grovt brudd på alle slike retningslinjer samt nettavisens redaktørplakat. Den utsetter en seriøs gruppe for ringeakt og mobbing i tråd med hva vi ellers finner hos nett-trollene i avisenes nett-debatter.

Slik «journalistikk» er en skam for statskanalen NRK som her fremstår med propaganda-fremstillinger av aller verste sort.

Jeg håper Kringkastingsrådet her ser sin oppgave med å bevare NRKs integritet og troverdighet, og påtaler forholdet til nettavisens ledelse og redaktør som her svikter sin oppgave og hva institusjonen NRK skal stå for.

12.3 2018:

Med hilsen
Mathias B. Dannevig

Støtt oss ved å dele:

16 kommentarer

 1. Jeg leste artikkelen og tenkte stråmannsargumentasjon. Her har han den frekkhet å sause sammen seriøs uenighet om et vitenskapelig område som ingen har full forståelse av med religiøs fundamentalisme og konspirasjonsteorier fra nettet. Han prøver å angripe klimadebatten med psykologi for å diskreditere den ene siden. Artikkelen er et eklatant eksempel på misbruk av forskning for å kneble en vitenskapelig debatt. Det eneste forsvar for journalisten er at han ikke har forstått et fnugg av det han skriver om.

  Hvis Kringkastingsrådet ikke behandler denne saken kan de like godt legges ned. Nå bryr jo ikke Kringkastingssjefen seg om hva de mener så det har vel ikke så stor betydning hva de gjør.

  • «Det eneste forsvar for journalisten er at han ikke har forstått et fnugg av det han skriver om.»

   NRK-journalisten skriver: «Tilbakemeldinger og spørsmål fra publikum er en del av hverdagen for en NRK-journalist. Stort sett er de hyggelige eller nøytrale i tonen, men det er sjelden tilfelle hvis jeg har lagd en sak som på et eller annet vis kan relateres til klimaforandringer – da er jeg både kommunist, hjernevaska og generelt udugelig.»
   KR svarer ved aa kalle artikkelen hans for «DDR-journalistikk» og han selv for…ja udugelig (f.eks. «[ ] er en vitenskap journalisten, til tross for sin tittel, helt åpenbart ikke har noen oversikt over, eller den minste innsikt i»).

   NRK-journalisten skriver: «Jeg kontakter Matthew Hornsey igjen, han sier at klimaskepsis først og fremst handler om én ting:– Politisk konservatisme. Og det er særlig tett knytta opp mot forakt for statlige inngrep som forsøker å regulere fri konkurranse.»
   I TV2-artikkelen det henvises til staar det blant annet: «Han [Per-Willy Amundsen] slår fast at klimaskepsis er uløselig knyttet til Frp som parti og viser til partiets grunnleggende verdier om å senke skatter og avgifter og begrense offentlige inngrep.

   Hva er det da NRK-journalisten ikke har forstaatt «et fnugg av»?

   • Jeg kan da ikke forklare deg hele artikkelen hvis du enten ikke forstår den, eller ikke ønsker å forstå den

    «– Det ville vært enkelt å avfeie det med å si «de har lav utdanning», eller «de hater vitenskap», men det stemmer ikke. Utdanningsnivå har ingen sammenheng med holdning til vaksiner, klimaendringer eller kreasjonisme.»

    Her ser du et sitat hvor han ikke skiller mellom kreasjonisme og klimadebatten. Med et minimum av analytisk evne klarer man å skjønne hva han skriver. De som ikke en enige i Klimapanelets konklusjoner bygger ikke på vitenskap, men politisk konservatisme etc. Det er i mine øyne en nedlatende holdning til den ene part i en vitenskapelig diskusjon. Det står mye annet der også, blant annet blir Amundsen brukt som et bevis for at han har rett i sine påstander. Hele artikkelen er tendensiøs og usaklig. Hvis dere mener dette har noe med vitenskap eller objektiv journalistikk å gjøre skjønner jeg ikke hvorfor dere kommenterer her inne i det hele tatt. Vi som har et annet syn er jo helt på jordet etter ditt syn.

    • Ettersom du insisterer paa at artikkelen er usaklig og at jeg ikke forstaar, eller ikke oensker aa forstaa:

     Ang. kreasjonisme og klimadebatten: Les litt mer om f.eks. Roy Spencer, John Christy og Cornwall Alliance.
     Ang. politisk konservatisme og klimadebatten: Les litt mer om f.eks. Heartland, Cato og George C. Marshall Institutes.

     Saa kan vi diskutere etterpaa hvem som forstaar hva.

     • Nå er det denne artikkelen vi forholder oss til. Jeg kan spørre en siste gang siden du ikke svarer på det jeg mener er usaklig:
      Synes du skepsis til Klimapanelets konklusjoner er like usaklig som å mene at jorden er flat, eller at den er 6000 år gammel og ble skapt på 6 dager?
      Kan du svare på dette enkle spørsmålet?

     • Jeg svarte paa kommentaren din, men du har tydeligvis ikke lest det jeg henviste til (vanskelig aa gjoere det paa maks. 7 min.).

      Moderator: Du har i denne tråden markert deg tydelig som en klar forsvarer av den tendensiøse og useriøse delen av klimadebatten. Dette er din andre og siste advarsel. Mer av det samme fra deg heretter, og du blir forvist herfra.)

     • Tore. Det står ingenting om klimapanelets konklusjoner i artikkelen til Solbu. Klimarealistene har imidlertid på dette forumet vist høgst uvitenskapelige holdninger til både drivhuseffekten (du er eit hederlig unntak) og til effektene av Henrys lov i dagens situasjon.

      (Moderator: Det vises til debattreglene, ville påstander må begrunnes. Vennligst vis til konkrete eksempler på «høgst uvitenskapelige holdninger» og vis gjerne også din definisjon av vitenskap slik at øvrige debattanter vet hvilket univers du for tiden befinner deg i).

      I forhold til disse to eksemplene og eksempelet med tidligere justisminister Amundsen er problemkomplekset godt innafor artikkelens tema. Men sjøl om kreasjonismen er ein del av artikkelens tema så er det ikkje satt likhetstegn mellom klimaskeptikere og kreasjonisme. Derimot står det om forfatterens erfaring med klimarealistenes usaklige kommentarer til artikler dei ikkje er enige i. Og ein ser jo gang på gang at når journalister refererer artikler frå anerkjente vitenskapelige tidsskrift og seriøse forskere, så kjem det artikler på dette forumet som angriper journalisten som faktisk bare har gjort jobben sin. Eg er heilt enig i at det er åpent for vitenskapeleg kritikk av klimapanelets konklusjoner. Men når det som skjer, som på dette forumet, at alt som kjem av innspell av kritikk av godt etablert vitenskap blir omfavna ukritisk (bare konklusjonen passer, så passer alt), så skjønner eg godt at klimarealistene kjenner seg treft av denne artikkelen sjøl om dei ikkje er nemnt med eit ord. Eg fekk meg ein god latter da eg las klagen til kringastingsrådet. Eg trur faktisk kringkastingsrådet også vil oppfatte det ganske enkelt som eit kuriøriøst og komisk innslag i kvardagen.

     • Jeg antar du mener artikler hos Klimarealistene og ikke kommentarer som de ikke nødvendigvis står inne for?
      At det ikke står spesifikt Klimapanels konklusjoner i artikkelen så skjønner du sikker hva jeg mener. Det er de konklusjonene som definerer den vedtatte «klimavitenskapen» og det er de konklusjonene mange opponerer mot.

      Når kreasjonisme, motstand mot vaksinering og skepsis til det artikkelforfatteren mener er ugjendrivelig bevist angående menneskeskapte klimaendringer ramses opp som
      psykologiske tilstander og ikke vitenskap, spør jeg stadig: Er det riktig å putte disse meningene i samme bås? Det er en vanlig hersketeknikk å latterliggjøre motpartens standpunkter og sammenligne dem med absurde meninger motstanderen ikke representerer. Du kritiserer at det kan være innlegg hos Klimarealistene du ikke finner troverdige. Da kan man spørre hvorfor du ikke forkaster den andre siden i debatten. Du må da innrømme at det har kommet påstander derfra som utvilsomt er gale og / eller av tvilsom kvalitet. Det jeg ikke forstår er hvorfor dere alltid kommer med negative innlegg. Jeg tror aldri jeg har sett ett konstruktiv innlegg som legger opp til diskusjon. Det er bare krav til at andre skal lese seg opp. Jeg kan ikke se at motstanderne til klimarealistene holder noe som helst høyere standard i diskusjonen enn klimarealistene. At det er noen forskjell mener jeg artikkelforfatteren ikke har belegg for. Hvis man bedømmer en uenighet ut fra kommentarer på internett og ikke ut fra autoriteters standpunkt kan man latterliggjøre de fleste tema. Det er nok av tullebukker som forsøpler nettdebatter, og de finnes godt fordelt på begge sider av temaer som diskuteres.

     • Tore. Eg er heilt enig i at det på vitenskapeleg grunnlag kan stilles spørsmålstegn ved klimafølsomheten i mange modeller. Men det gir ikkje noko grunnlag til å så tvil om drivhuseffekten og Henrys lov brukt på dagens endringer i havtemperatur og atmosfæretemperatur. Så langt er du den einaste klimaskeptiker som eg har sett på dette forumet som har forsvart den vitenskapeleg godt begrunna forklaringa på drivhuseffekten. Og det gjeld både artikler og kommentarer. Det kan forsvares å omtale klimarealistenes avvising av drivhuseffekten i samme artikkel som flat jord-synspuntet blir omtalt. Utan at eg demed likestiller desse to synspunkta.

     • Folke
      Jeg oppfatter ikke at Klimarealistenes vitenskaplige råd fornekter drivhuseffekten. Det er vel heller virkningen det er uenighet om.

     • Tore, du skriv: «Jeg oppfatter ikke at Klimarealistenes vitenskaplige råd fornekter drivhuseffekten. Det er vel heller virkningen det er uenighet om.» Ja det er uenighet om virkningen. Men hovedsaken er mekanismene. Eg skal ta eit eksempel. I artikkelen 21 mars 2018 «Cicero med feilinformasjon om drivhuseffekten» er det ei lenke til artikkelen «ATMOSFÆRENS DRIVHUSEFFEKT» av Ole Henrik Ellestad. Der har han «Figur 26.3 Jordas energiregnskap (NASA).» Prosentandelene han oppgir i figuren er jo korrekte. Men det han ikkje opplyser om er at «IR-stråler absorbert av atmosfæren fra jorda» på 15 % av solstrålingen på toppen av atmosfæren i figuren fra NASA, det er differensen mellom strålinga emittert av jorda og absorbert tilbakestråling frå atmosfæren til jorda. Med 340 W/m2 solinnstråling på toppen av atmosfæren blir 15 % netto langbølga IR-stråling fra jorda 51 W/m2. Brutto langbølga stråling frå jorda finn ein av Stefan-Boltzmanns lov. Med 15 grader celsius middeltemperatur på jorda gir Stefan_Boltzmanns lov ei bruttostråling ut frå jorda mot atmosfæren på 390 W/m2. Det som gjør det mulig med ei stråling ut frå jorda mot atmosfæren som er større enn absorbert solstråling er tilbakestrålinga frå atmosfæren. Det kalles drivhuseffekten. Total absorbasjon av solinnstråling i atmosfæren og på jorda er 240 W/m2. Stefan-Boltzmanns lov viser at ved -18 grader celsius ville utstrålinga frå jorda også vore 240 W/m2. -18 grader celsius er vel da omtrent det som ville ha vore middeltemperaturen på jorda utan drivhuseffekten. Det eg her har beskrevet er mekanismene som ligg bak drivhuseffekten, og som Ellestad ikkje har forstått. Netto IR-stråling i NASA sin figur er ikkje det samme som brutto IR-stråling ut frå jorda. Kven som helst kan etterberegne dette ved å bruke Stefan-Boltzmanns lov.

     • Folke
      Du får ta den diskusjonen med Ellestad. Poenget er at det er en diskusjon om dette. Det viser jo at klimadebatten er reell og ikke en psykologisk tilstand. Jeg har begrenset tid til å gå dypt inn i dette. Mitt hovedanliggende er at det er hersketeknikk å diskreditere den ene siden i en debatt. Hvis du mener Klimarealistene bare farer med tull kunne det være interessant å høre hvorfor du er aktiv her inne. Jeg gidder ikke diskutere på «jorden er flat» sider da jeg ikke ser noe hensikt i å tilbakevise ting som åpenbart er tøv. Konklusjonen av det du skriver er at enten snakker Ellestad mot bedre vitnede, eller så vet han ikke hva han snakker om. Kunne være interessant å få greie på hvilke alternativ du mener er riktig.

     • Tore. Det å grovberegne utgående stråling frå jorda ved hjelp av Stefan-Boltzmanns lov tar ikkje all verdens tid. Det tar fem minutt. Det eg har sett frå deg før tyder på at du enkelt kan ta den beregninga. Men for all del, du må sjøl bestemme kva du skal bruke tida di til. Kva Ellestad forstår og ikkje forstår har eg inga meining om. Men det er heilt klart at NASA si framstilling av jordas energiregnskap har han ikkje forstått. To enkle spørsmål til slutt: Har du nokon plass sett at NASA ikkje er enig i at eit av dei viktigste bidraga til drivhuseffekten er tilbakestråling frå atmosfæren? Dersom du er enig i at NASA meiner at tilbakestråling av IR-stråler frå atmosfæren er eit av dei viktigste bidraga til drivhuseffekten, korleis kan dei da presentere ein figur som skal forklare drivhuseffekten utan at dette er ein premiss?

     • Tore. Dersom du vil ha ei kort og grei framstilling fra NASA kan du følge denne lenka: https://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/page6.php Den første figuren samsvarer med figuren til Ellestad, med bl.a. følgjande forklaring: «The atmosphere directly absorbs about 23% of incoming sunlight, and the remaining energy is transferred from the Earth’s surface by evaporation (25%), convection (5%), and thermal infrared radiation (a net of 5-6%).» Legg merke til at dei her skriv netto IR-stråling på 5-6 % (som er i tråd med termodynamikkens andre lov som sier at varmestrøm går fra varmt stoff til kaldere stoff). I den andre figuren ser ein korleis denne netto strålinga på 5-6% er sammensatt. Inngående solstråling på toppen av atmosfæren: 100%=340W/m2. Utgående IR-stråling frå jorda 117%, derav 12% gjennom det atmosfæriske vinduet. Tilbakestrålte IR-stråler fra atmosfæren til jorda 100%. Netto IR-stråling fra jord til atmosfære blir da 5 %. Forklaringa frå NASA er slik: «As solar heating and “back radiation” from the atmosphere raise the surface temperature, the surface simultaneously releases an increasing amount of heat—equivalent to about 117 percent of incoming solar energy. The net upward heat flow, then, is equivalent to 17 percent of incoming sunlight (117 percent up minus 100 percent down).» Ellestad brukte NASA sin modell for jordas energiregnskap utan å forstå modellen. Her kan du altså lese NASA sin eigen forklaring.

     • Tore. Du skreiv at eg skulle ta den diskusjonen med Ellestad. Det har eg no prøvd, men han skygger jo bare banen, unnlater bevisst å ta ein seriøs diskusjon. Det er jo slike synspunkt som dei i svara fra Tuvnes og Ellestad i tråden om «Cicero med feilinformasjon om drivhuseffekten» som gjør at det er dekning for å omtale klimarealistene slik Sunde gjorde, og som er grunnlaget for denne debatten. Både Tuvnes og Ellestad er jo medlem av «Klimarealistenes vitenskapelige råd», så eg synes ikkje at deres innlegg gir grunn for den tilliten du gir uttrykk for.

      (Moderator: Vi setter da en sluttstrek for din deltagelse i debatten om drivhuseffekten, siden du ikke viser noen tegn til forståelse av hva det egentlig dreier seg om. Forøvrig er det ikke korrekt at Tuvnes er medlem i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd).

 2. Det er to grupperinger, journalister og politikere , som kan servere trosbekjennelser som sannheter uten å stå til ansvar for det eller konfronteres av tilsvar der de publiserer.
  Særlig alvorlig er det når en hovedlinje i budskapet i det offentlige rom baserer seg på det faktum at livets absolutte forutsetning på jorda, karbondioksid, framstilles som fare for livet.
  Som følge av uimotsagt og fordummende feilinformasjon senkes elementært kunnskapsnivå.

  Kai Lyng

Kommentarer er stengt.