Dagsnytt18: Samset med nye klimakannestøperier

NRK hadde nylig klimadebatt på Dagsnytt18 (innslag 3, starter på 24min 35sek) , hvor Carl I. Hagen (FrP) og Bjørn Samset fra Institutt for klimapolitikk stilte i studio. Dette gikk midt i beste sendetid, så aldri før har så få forskere servert så mye rart til så mange seere i en norsk klimadebatt. Her følger en analyse av hva partene sa i studio, med kommentarer og lenker til vitenskapelig dokumentasjon og/eller andre oppslag i media. Etterpå dukket dette oppslaget opp nærmest som en kunngjøring over egen fortreffelighet. Påstandene der analyserer vi i morgen slik at dere vet hvem som egentlig holder seg med sine egne fakta, sine egne naturlover og sitt eget alternative univers – som vi kjenner som Oles Klode. Les vår analyse og vurder selv hvem som vant debatten.

Samset og Institutt for Klimapolitikk
Dette instituttet holdt seg svært lenge med en formålsparagraf med ordlyden: «fremskaffe kunnskap som kan bidra til å løse det menneskeskapte klimaproblemet». Det er altså bestemt på forhånd at vi har skapt et klimaproblem, og med 100% offentlig finansiering er  lønna til alle de ansatte avhengig av at bevilgende politikere forblir skremt av global oppvarming klimaendringer.
Dr.philos Erik Bye har tidligere debattert Samset og her er hans oppsummering, med dette uforglemmelige sitatet hvor Samset karakteriserer norske klimaskeptikere. Vi er noe i villrede her, er dette ment som et vitenskapelig bevis (red anm: i akademisk språkdrakt heter det evidens) for det CO2-drevne klimadogmet eller bare et eksempel på Ciceroakademisk kvalitet?

«Skeptikeren kommer gjerne til syne i uformelle situasjoner, og etter inntak av alkoholenheter.»
Bjørn Hallvard Samset, Seniorsaken, Morgenbladet

Alarm i ekkokammeret
Alarmen hadde forlengst gått opptil flere steder etter at Hagen i noen uker har vært aktiv i media som «klimafornekter». Ved Institutt for klimapolitikk liker man ikke medieoppslag om klimaet som truer inntektsiden i regnskapet, og partikkelfysiker Samset-omskolert-til-noe-annet var i Dagsnytt, på antatt sikker grunn i en institusjon hvor øvrige avdelinger alltid før har gitt ham helt frie tøyler uten et eneste kritisk spørsmål. Alt var dermed klart for en velregissert massakre av norsk politikks «enfant terrible» siden alle vet at Carl I. Hagen hverken er fysiker eller klimaforsker. Men så viste det seg raskt at Hagen hadde lest seg kraftig opp i den kjetterske delen av klimaforskningen.

Sammenlign med Underhuset!
Som man vet fra Underhuset, så er Samset stort sett i vår virkelige verden når han vet det er andre med relevant utdanning i studio. Er han alene som klimaforsker eller fysiker i studio, så er han helt andre steder og sier ting man ikke forventer fra en fysiker. Det er mulig det finnes en diagnose for en slik tilstand.

Fra Underhuset ser man at Samset mener at klimautviklingen må sees i en lengre periode, opptil 50 år, hver gang det ikke er en varmeepoke. Mens det åpenbart holder med ca 20 år når det gjelder varmeepoken (1975-96, ulike datasett har svakt avvikende årstall) som startet det hele. Dette er en metodikk som til nå har vært ukjent i vitenskapen, så klimavitenskap slik den praktiseres av ansatte ved Institutt for Klimapolitikk, er tydeligvis ikke som annen vitenskap.

Samsets kannestøperier
Følgende avsnitt dokumenterer hvordan Samset (sitert i kursiv) opptrådte i Dagsnytt18. Det gjøres oppmerksom på at Samsets små hvite var så tallrike at vi stort sett ikke kommenterer disse, men nøyer oss med de punktene som er vesentligst for det større bildet i klimadebatten.

«Det er ingen forskning noe sted som sier at det var varmere i Vikingtiden, hverken i Europa eller noen andre steder, enn det er i dag.»
Bjørn H. Samset, Dagsnytt18

Vi uthever dette sitatet fordi det ikke bare er usant, men helt på jordet. Det kan ikke utelukkes at Samset i sitt ekkokammer ikke alltid greier å skille kaldt fra varmt. Det fins et tresifret antall fagfellevurderte rapporter som viser at det var minst like varmt, som Hagen uttrykte det. Disse viser i likhet med illustrasjonen her at denne epoken (kjent som MWP – Medieval Warm Period) var et globalt fenomen.
Dataene er fra 41 nasjoner, Ikke alle steder var varme (røde tall er varmere), men sånn er det heller ikke i dag. Noen områder er blitt kaldere, andre varmere, og Global Oppvarming handler om en beregnet gjennomsnittstemperatur.

La oss for ordens skyld se på Europeiske analytikere, så vi slipper å høre argumentet om at Trump-administrasjonen har forfalsket dataene eller vil gjøre det (ja, dette argumentet brukes faktisk allerede i USA!). Klimaforskerne Fritz Vahrenholt (kjemi) og Sebastian Lüning (geologi) stiller her svært mange viktige og for Samset pinlige spørsmål. Førstnevnte har vært miljøstatsråd i bystaten Hamburg, har et svært godt omdømme og har påvirket opinionen i Tyskland kraftig i skeptisk retning med sin bokutgivelse..

(Utvidet tekst, 18.des kl 0220) På oversiktskartet hvor det hele tiden legges inn mer forskning, ser man eksempler på at det var varmere på alle kontinentene bortsett fra Antarktis. Men vi vet at også Antarktis var varmere dengang (takk til Wilhelm Leo for informasjonen), ifølge nyere fagfellevurdert forskning. Også i dag snakkes det om Global Oppvarming, men det Antarktiske kontinentet har ikke sett noe til dette, så også her blir vi lurt med klimanytale fra klimaindustrien.
Det er verdt å merke seg at Samsets første kommentar også inneholder påstanden at MWP var mer anerkjent før, og at nyere forskning svekker denne oppfatning. Våre kilder viser tvertimot at denne feilaktige og politisk pregede påstanden har ført til at man nå er sikrere enn noensinne før innen vitenskapen før på at MWP var et globalt fenomen med en prominent oppvarming.

Historieforfalskning
Samsets overtramp er ikke en glipp, dette er en del av det grønne skiftet hvor han er en dominerende aktør i Lille Norge. All kunnskap menneskeheten har om alle tidligere varme perioder må omskrives eller redigeres vekk i den reneste George Orwell stil. Aktivister reiser rundt og indoktrinerer skolebarna og grønne forfattere sørger for at pensumet blir stadig mer politisk korrekt. Denne aktiviteten skjer både i samarbeid med andre klimaindustrielle aktører og med de grønneste politikerne som med litt hjernevask blir med på dette uten å vite hva de egentlig gjør. Hvor mange lesere er for eksempel klar over at det later til å være sentrale MDG-politikere på lønningslista til Cicero?

Mer katolsk enn Paven
For å vise nivået Samset befinner seg på, viser vi hvordan han tar ting rett ut av løse luften. Også FNs klimapanel (IPCC) mener det var varmere i MWP, på side 415 i siste hovedrapport, iht lenken over. I sin 1990-rapport hadde IPCC med en figur fra Hubert Lamb som var Englands ledende klimaforsker i nær en mannsalder. Rød pil er lagt til av oss, for å illustrere hvor Samset og hans allierte vil at vår klimahistoriske bevissthet skal starte. Pussig nok på eller etter det kaldeste punktet i det siste årtusenet.

Men Lamb dokumenterte altså i sin forskning allerede i 1960 at varmeperioden som startet for 1000 år siden var  et globalt og langvarig fenomen. Denne forskningen blir hverken glemt eller omstridt ved at noen fjernet illustrasjonen fra senere hovedrapporter (dårlige rammevilkår for klimaskremmerne hvis slikt ikke blir luket ut) eller grunnet Samsets mer tragikomiske kannestøperier i Dagsnytt18.

Samset avsluttet dette punktet med å si om Vikingtid/Middelalder verden over: «… og det var heller ikke en varmeperiode». Til og med ordet «periode» later til å ha fått en ny betydning i klimanytalen.

Neste fra Samset, som vi velger å illustrere med figuren under, er påstanden at det ikke var NOEN periode siste 10 000 år som hadde vært varmere enn i dag.

Før varmeperioden i vikingtiden hadde vi bl.a. den enda varmere romerske varmeperioden og bronsealderen hvor det var så varmt i Norge at Valdresflya og Hardangervidda var dekket av tett skog, og hvor Norge var fritt for isbreer. Og det er på ingen måte godtgjort at dette var begrenset til Europa. Figuren over viser temperatur fra iskjerneprøver på Grønland siste 10 000 år og er i stor grad i grove trekk representativ for den nordlige halvkule. Det eksisterer hundrevis av andre eksempler som dokumenterer at Samset også her tar sine absurditeter rett ut av løse luften.

Omfattende manipulasjon avdekket
Det var interessant å høre Samset igjen snakke ned Middelaldervarmen (MWP), fordi dette er noe utenlandske IPCC-forskere har holdt på med i lengre tid, og fordi dette langt på vei bekrefter at man på Samsets arbeidsplass fortsatt ikke beskjeftiger seg med vitenskap. I epost-lekkasjene Climategate kom det fram at man i eposter fra januar 2005 diskuterte hvordan man skulle bli kvitt MWP. «Deal a mortal blow» var ordlyden i eposten fra folk sentralt i IPCC med CC til bl.a. norske Eystein Jansen på Bjerknessenteret for klimaforskning. Så det «å snakke ned» MWP og andre epoker som har vist uønsket varme er noe norske klimaforskere har vært opptatt av lenge. Omtalte epost er her med analyse.

Ivar Giæver ved Horten VGS. Foto: Alexander Svanberg.

Samset – aldri møtt skeptiske forskere?
Som man ser fra lenken fra Underhuset lengre opp er det ikke lenge siden Samset satt i studio med Nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver. Det var i en detaljert klimadebatt.

Her er det få muligheter, enten definerer ikke Samset en Nobelprisvinner i fysikk som forsker. Eller så lyver Samset.

Skulle man hevde å ha glemt en omfattende klimadebatt på TV med Norges eneste Nobelprisvinner i fysikk, så er dette omtrent like troverdig som om Samset skulle unnskylde seg med egen senilitet. Man ser av det innledende hovedsitatet at Samset også har debattert ledende klimarealister gjennom Morgenbladets spalter, så her kan man med god grunn spørre seg hva slags definisjon av forsker de egentlig har på Kristin Halvorsens Institutt for Klimapolitikk?

Deretter blir Hagen noe pågående og leser opp fra en liste de gruppene som innholder de mange skeptiske forskerne Samset må eller bør ha møtt via sin nåværende jobb som «forsker». Samset misliker dette og kommer trekkende med argumentet om at man må se på navnene bak – (underforstått bare på skeptisk side). Dette er i stor utstrekning fremragende forskere eller de som underviser eller har undervist på verdens universiteter, og samtidig vet man fra IAC-granskningen som skulle fastslå klimapanelets vitenskapelighet at halvparten av hovedforfatterne ikke var kompetente, men politiske utnevnelser fra utviklingsland. Høye krav til motparten, men ikke til egen side. Har Samset så til de grader sovet i timen at han ikke vet at alle beslutninger i klimapanelets prosesser er politiske? Eller er det bare om å gjøre å hindre at dette blir diskutert i det offentlige rom?

Nok en grov løgn
(Red.anm. dette avsnittet er betydelig utvidet kl 22.56) Under avsnittet står mandatet til FNs klimapanel, som består av 3 arbeidsgrupper. Bare den første (WG1) består av forskere med et «vitenskapelig» mandat, de to andre (WG2, WG3) har utelukkende en politisk funksjon, dominert av byråkrater og politikere med færre naturvitere. Rapporter fra WG1 underkastes granskning hvor politikerne velger ut de småbitene av vitenskapelig karakter som er funnet verdig til å inngå i det politiske sammendraget (SPM) skrevet av og for politikerne. Dette SPM går så tilbake til WG1 hvor forskerne får instruks om å skrive om sin siste rapport slik at den stemmer overens med SPM. Pussig nok har eksistensen av en slik politisk styring av naturvitenskapen alltid vært underkommunisert fra Cicero til alle andre aktører i Norge. For ytterligere detaljbeskrivelse (grønn dominans i WG2 og 3, med tilhørende krisemaksimering), henviser vi til foredraget av Richard Lindzen (etter ca 19 min) her som video.

«Rollen til Klimapanelet er å vurdere på et omfattende, objektivt, åpent og transparent grunnlag den relevante vitenskapelige, tekniske og sosioøkonomiske informasjon for å forstå det vitenskapelige grunnlaget for risikoen for menneskeskapte klimaendringer, dets mulige virkninger og muligheter for tilpasning og regulering.»

Så kommer Samset med denne uttalelsen: FNs klimapanel er ikke annet enn en samling av forskere som har fått det oppdraget å oppsummere forskningen fra de siste 67 årene.

(Avsnittet revidert i mer presis retning med lengre tekst 18/12 kl 19) Oppdraget til FNs klimapanel er IKKE å oppsummere forskningen, oppdraget er helt klart stort sett å oppsummere forskningen på menneskeskapte klimaendringer. Naturlige klimaendringer er overhodet ikke nevnt i mandatet og er derfor utenfor mandatet. Dette tillater en omfattende bagatellisering av naturlige klimaendringer i forhold til de menneskeskapte, og det er ikke omstridt at naturlige klimaendringer bare i liten grad er omtalt av FNs klimapanel.

Først etter press fra Hagen innrømmes det at ⅔ av klimapanelet er politisk (politikere, byråkrater, få naturvitende forskere). Igjen ser vi at Samset utelater, villeder og manipulerer.

Du får bakoversveis av alle skandalene
(Edit kl 23.20+)
Hagen får ikke ut nok detaljer, så det vesentligste poenget mangler. Det spiller ingen rolle hvor mange «forskere» det er i WG2 og 3, fordi begge disse gruppene med utelukkende politiske prosesser er dominert av grønne ekstremister som bare henger seg opp i de mest skremmende og minst sannsynlige scenariene for fremtiden. For eksempel skrives en pressemelding på grunnlag av SPM (ingen leser de lange rapportene, jfr Lindzen), og den fokuserer på skremslene. Skaden har likevel skjedd, sett fra Samsets side. Klimapanelet er avkledd i all offentlighet, men 95% av alle de pinlige faktaene om klimapanelet ble det ikke tid til å snakke om. Boka Hagen viste til er tilgjengelig på norsk fra klimarealistene (du får den gratis hvis du blir medlem), eller i engelsk versjon fra Amazon.com. Kindle-versjonen kan du ha nedlastet på dingsen din i løpet av 5 minutter!

Samsets vitenskapelige konsensus?
Det er et vitenskapelig konsensus, påstår Samset. Ikke et politisk. Men konsensus eksisterer ikke i vitenskapen og har aldri gjort det, så her gambles det på at man kan lure Hagen. Som Giæver sa det så fint på Underhuset: «Det spiller ingen rolle om et stort flertall (konsensus) synes dette er glitrende eller ikke, for vitenskap er ikke demokrati. Vitenskap er rett eller galt». I dette tilfellet galt, for Giæver er igjen krystallklar på at CO2-teorien har feilet.

En syndeflod av kannestøperier
Så tar det helt av fra Samsets side, at temperaturen går opp 1 grad på 100 år skal være dramatisk. Mens han glemmer å nevne det dramatisk uventede at oppgangen i temperatur stanset for 20 år siden. Klimamodellene som IPCC-leiren baserer seg på å observere i kunne ikke forutse denne stansen, som i rapportene ble omskrevet til å være en pause. Dvs man er synsk og vet med 100% sikkerhet at oppvarmingen vil fortsette en gang i fremtiden. La oss heller observere i naturen, ved å se på verdens lengste sammenhengende temperaturserier (CET) fra England. Den starter i 1659.

Her er temperaturer for både sommer, vinter og for hele året (lastet ned fra climate4you.com). Er det overhodet noe her som forsvarer bruken av ordene «dramatisk endring» eller det mer absurde «kvart istid»? Nei, du skal vel ha en svært frodig fantasi for å komme til den konklusjonen?

Fakta: raskeste observerte temperaturstigning siste 350 år finner sted i 40-årsperioden 1694-1733 med trenden 4,3 grader pr 100 år.

Vel, noe annet enn den hele istiden vi fikk i årene 1694 – 1733 er dramatisk her. Når Dr. James Hansen fra NASA-Giss rundt 1990 påpekte i en av sine forskningsrapporter at netto oppvarming de siste 100 år hadde vært ca 0,5 grader Celsius, etter at 0,3 graders temperaturforurensning fra urbane varmeøyer var trukket fra, så står vi ovenfor en dramatisk reduksjon i Samsets troverdighet. Det skal nemlig også være med at halvdelen av denne «dramatiske» økningen på 0,5 grader ikke er vår skyld, siden våre utslipp før 1950 ikke hadde noen effekt, de var for små i forhold til de naturlige. Og Klimapanelts ubeviste påstand er at det bare er mer enn halvparten av de gjenværende 0,25 grader etter 1950 som er vår skyld. Så hvorfor skremmer Samset med 1 grad Celsius? Avhenger lønna hans av at han greier å skremme oss med ett eller annet, samme hva?

Samset er opptatt av «CO2-økningen på 40 %» de samme 100 årene som temperaturen har økt og kjører på med den forlengst tilbakeviste myten om at CO2 øker først og forårsaker høyere temperatur. Fikk Samset nevnt at det rundt 1940 var samme CO2-nivå som i dag? Hmmm, nei. (Figuren til venstre er fra Ernst-Georg Beck, fagfellevurdert i EE, grått felt er måleusikkerhet) Han hisser seg opp og «flytter» forskningen tilbake til istiden når Hagen peker på den svært sentale rapporten fra Humlum, Stordahl og Humlum som omhandler perioden fra januar 1980 til desember 2011. Det må for all del ikke komme ut at først stiger temperaturen og deretter følger CO2-nivået etter, og Hagen fikk kontret med det småspydige «det var ikke istid for 30 år siden»..

Represalier mot de som ytrer seg skeptisk
Riktig ekstremt blir det når Hagen vil påpeke at forskere som er uenige med FNs klimapanel sjelden tør å bruke sin ytringsfrihet grunnet de mange kjente represaliene som tidligere har rammet skeptiske forskere. De venter til de blir pensjonister  – så blir Samset så aggressiv og høyrøstet med sine avbrytelser at han greier å avspore Hagen på dette viktige punktet.
Mange lesere vil lure på hvem som står for slike represalier? Andre vet det, spesielt de som har fått slike bannbuller mot seg selv. Vel, her er mulighetene mange. Men denne teksten fra 2003 her dekker hva som skjedde da forskning.no publiserte et svært solid stykke arbeid om skandalen rundt Hockeykøllegrafen. Retorikken fra de som hisset seg mest opp i ettertid (Jansen og Prestrud) kan muligens ved et helt tilfeldig sammentreff gi noen av oss en uhyre sterk indikasjon på hvem som mobbet. Det endte med så kraftig mobbing av journalisten at hun ble sykmeldt, måtte si opp og valgte å aldri mer skrive noe om klimaet. Dr. Jelbring fikk derimot det siste vitenskapelige ordet.

Påstanden om at en global oppvarming er forårsaket av “drivhusgasser” har således ingen vitenskapelig gyldighet i det hele tatt med hensyn til årsak og virkning. Dette vet naturligvis vitenskapelig skolerte mennesker som Prestrud og Jansen…
Dr. Hans Jelbring

Hvis slike ytringer ble gjentatt i medier i Norge, så ville man risikere at slik uønsket viten spredte seg fra vitenskapelig skolerte mennesker til f.eks de politisk skolerte menneskene som styrer offentlige bevilgninger.

Hvis lønna di avhenger av at uønsket viten som dette ikke blir kjent, så bidrar du selvfølgelig mer eller mindre ubevisst til at det forblir ukjent.

Minner det om keiseren i H. C. Andersens eventyr?


Følger eller forfølger Cicero sola?

Cicero-miljøet er ikke spesielt anerkjent for sin innsats innenfor solfysikken, bortsett fra når det gjelder deres iherdige og mangeårige innsats for å snakke vekk sola i nesten enhver klimasammenheng. Den er av FNs klimapanel redusert til en marginal klimadriver med bare 7 % av ansvaret. Det hevdes det meste av resten av oppvarmingen er vår skyld. Om den samtidige observerte soloppvarmingen på Mars også er vår skyld, er mer uklart. Men siden bilisme også er observert der varer det neppe lenge før noen påpeker sammenhengen.
På dette feltet er Samset ledende, med sin megetsigende faglige vurdering av solforskning fra Willy Soon som i motsetning til Samset får publisert rikelig med fagfellevurdert forskning. Klimakjettersk forskning.

det var ræl
Bjørn H. Samset i TU, 23.februar 2015

Ved kvalitetskontroll av dette TU-oppslaget finner man ut at nesten ingen ting i teksten er korrekt. Soon har f.eks hele tiden blitt lønnet av Harvard Smitsonian Center for Astrophysics,  – verdens største astrofysikk institutt – et senter som er totalt finansiert av prosjekter, de fleste NASA og hans kontrakt med dem forbyr ham å avdekke hvilke institusjoner hans arbeidsgiver utfører oppdragsforskning for. De pinlige detaljene står i kø og leserne får null poeng for å gjette seg til hvem som har sørget for at TU deltar i en amerikansk klimaheksejakt.

Karriere som klimajournalistisk haleheng
Etter den nesten totale klimaensrettingen av forskning.no som fulgte i kjølvannet av nevnte represalier, er klimaskeptiske journalister blitt en sjeldenhet i Norge, mens medienes logring for Cicero med flere øker i en så stor grad at når noen ved en sjelden anledning intervjuer en solforsker som prøver å hinte om at sola har betydning for klimaet, så klippes ikke bare det meste vekk ifølge en av dem (se Dag og Tid 23. okt 2015), men lobbyistene i klimaindustrien er så godt informert om de aller fleste slike intervjuer at det nesten alltid i den samme teksten er en korrigerende hale hvor det gjenværende stoffet bagatelliseres av opptil flere aktører i klimaindustrien. I svært mange av disse halene er Samset en gjenganger med et monotont og fortsatt ubevist budskap som blir mottatt med et gjesp av den tause klimarealistiske majoriet i Norge. Når det dukker opp slike haler, så vet man også at det ikke tillates at solforskerne svarer på slik trakassering da disse halene er hellige kuer.

Konklusjon
Den mest kunnskapsløse delen av det digitale kommentariatet har innbilt seg at Samset vant debatten, men den gang ei. Savnes det omtale av Hagen lengre opp, så kommer det rett og slett av at det var lite å kritisere, men mye å glede seg over. Flere som har fulgt Samset tett og lenge har kommentert at han virket oppbragt og i ubalanse etter kort tid etter så mye uventet motbør. Ser man programmet fra Underhuset, så er det en betydelig forskjell i oppførselen. Avslutingsvis gjør vi oppmerksom på at Samset allerede i 2012 hadde lært seg kunsten å feilinformere via NRK-TV. Den gang overdrev han klimafølsomheten med 350% i forhold til kolleger ved UiO, som beskrevet i KN30.

Edit; en kortere konklusjon:
4-0 til Hagen og dommer Fredrik burde gitt Samset rødt kort for urent spill.

Støtt oss ved å dele:

39 kommentarer

 1. NRK hadde nok regnet med at Samset skulle kle Hagen naken. Slik gikk det ikke. Samset var arrogant og overbærende, men møtte en person som har lang erfaring med debatter. Derfor gikk ikke dette helt etter oppskriften. Når man setter en «forsker» opp mot en politiker er det ikke vanskelig å gjette hvem folk stoler mest på. Det folk antagelig ikke fikk med seg var at her møttes to politikere. Det blir nok lenge til NRK tørr å ta en ny debatt om klima.

 2. I nyhetene klokken 0830 i dag (16. des.) ble det opplyst at Siv Jensen nå har grepet inn overfor Hagen og presisert at stortingskandidater for Fremskrittspartiet må følge Fremskrittspartiets program. I programmet vedtatt på partiets landsmøte står det at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. (OBS: beskrevet etter hukommelsen og ikke sjekket opp mot programmet). Hagen har derfor ikke anledning til å drive soloutspill på klimaspørsmålet i konflikt med partiprogrammet. Vi opplever vel her at også Fremskrittspartiet føyer seg pent inn i rekken av klimatro bevegelser.

  Det som virkelig er kritikkverdig her er at alle partier nå ser ut til å ville begrense den vitenskapelige og politiske debatten på klimaområdet. Vi ser her en svært betenkelig utvikling for de anerkjente politiske prinsipper i vårt demokrati.

   • Det er jo fornøyelig at man kan vedta menneskeskapte klimaendringer i et partiprogram. Politikerne er virkelig blitt det nye presteskapet. Bøkenes bok forfattes nå av IPCC. Naturvitenskapens tidsalder er over. Middelalderen banker på døren.

    • Vel, så langt bekrefter alle andre anerkjente kilder bekrefter hovedtrekkene til IPCC, inkludert observert betydelig global temperaturøkning i alle fall de siste 38 år (inkludert naturlig variasjon som «varmepauser»). Blant disse finner vi satellittdata fra UAH publikasjoner til RSS som Klimarealistene selv støtter seg til. Jeg har ikke blitt vist en eneste anerkjent referanse som sier noe annet.

     • Lackner her kan du sette deg inn i fakta som viser noe annet. Tidligere publisert her i en artikkel om Paris avtalen i juli 2016 av av Stian Bergsmark: «I synteserapporten fra 2014 skriver IPCC: «For perioden 1998 til 2012, viser 111 av 114 .. en oppvarmingstrend som er større enn obsevasjonene.!»

     • Jeg har jobbet med numerisk simulering i over femten år, og kan fortelle deg at ALLE modeller er feil i den forstand at ikke virkeligheten reproduseres 100%. Dette inkluderer også f.eks. værvarselet på yr.no tre dager frem i tid. At modellene ikke perfekt stemmer med UTVALGTE data for en 14-årsperiode når vi ser på trender på 100 år eller mer, inkludert de siste fire år, er intet bevis for at modellene ikke er prediktive generelt.

      Link til data for satellittmålt temperaturøkning (kilden er anerkjent av Klimarealistene):
      http://www.nsstc.uah.edu/climate/

     • Lackner, du opptrer utrolig useriøst i dine kommentarer,hvor den eneste hensikten er å snakke vekk det trendskiftet i global temperatur som fant sted fra 1996 i de ulike datasettene for temperaturmåling.

      Det blir trolling når du hevder du snakker om kliamet, mens du samtidig surrer sammen langsiktige klimatrender med kortsikting værtrender. Det er rett og slett ingen som tar deg seriøst når du blir mer katolsk enn klimapanelet.

      Det er vanskelig å forstå at du vil deg selv så vondt.

      Med vennlig hilsen
      Geir Aaslid

     • Hvorfor skrev du ikke «om FNs klimapanels påståtte trendskifte»?

      Du er vel klar over at du argumenterer for at forskerne i FNs klimapanel (og alle andre) ikke vet hvordan man statistisk identifiserer et trendskifte?

      Mvh
      Geir Aaslid

     • Jeg snakker det vekk fordi dataene, også de dere selv refererer til, ikke viser noe trendskifte, men i stedet fortsatt gjevn økning.

      Men vis meg gjerne trendskifte, inkludert utvikling tom. 2016!

     • Ta den debatten med FNs klimapanel er du snill, hvis du vil overbevise dem om at de tar feil når de påpeker trendskiftet for snart 20 år siden.

      Vi kan komme tilbake til dette når neste hovedrapport kommer, formodentlig med en ny vurdering av trenden. Alle vet at det er uvitenskapelig å legge endepunktet i en klimatrendanalyse midt i et enkelt sjeldent kaotisk værutslag. Inntil da er det ingen grunn til å ta din trolling seriøst.

     • Greit. La oss holde oss til klimatrender på minst 30 år. Hvilken global trend viser relevante data siden 1986/1987?

     • Alf Lackner
      Hvis det er så at du har tro på UAH’s satellitt målinger kan du kanskje ha interesse av å bli kjent med hva de to vitenskapsmenn, som styrer med dette, mener om klima?
      Parhestene John Christy og Roy Spencer er to professorer ved University of Alabama, Huntsville.
      Går til YouTube og skriver John Christy eller Roy Spencer og velger global warming vil du tilbys et 50-tall videoer med deres foredrag, intervjuer etc. Her vil du også bli vist en graf (eller to?) som svarer på det du ber om nedenfor.
      Dette til underretning.

     • Det var en frisk tolkning av «klimakrisen»! Man har observert en periode med oppvarming, og dette skal være sannhetbevis på at våre co2-utslipp skaper et klima-Armageddon? Ja, for noe mindre enn klodens undergang kan det ikke være snakk om, når man tenker på alt pratet om å «redde kloden»? Når kommer denne undergangen da, Lackner? Vi har hørt om den i 25 år nå.

     • Undergang, klimakrise osv. er det du som nå trekker inn i debatten. Jeg mener bare at temperaturen har økt. Alle relevante data viser det.

     • Det later til at De har glemt en faktor:

      Alle som kan lese har muligheten til å sette seg inn i 1000-vis «Climategate» e-mailene , som ikke bare omhandler forskningsjuks , de diskuterer hvordan det skal utføres ; vi kan først se på en granskningsrapport om skandalen som på forunderlig vis aldri dukket opp i norske media/NRK. Ubegripelig . hva ?
      Fra side 38 ser vi mystiske prosedyrer innen klimavitenskap
      :
      http://www.inhofe.senate.gov/download/?id=ce35055e-8922-417f-b416-800183ab7272&download=1

      Mer tidkrevende var å gå igjennom tusenvis av mailer for å sette ting i sammenheng og finne flere klimavitenskaplige godbiter: bl.a. hvordan små barn skal fores med den rette klimalære :
      Tom Nelson har vært behjelpelig med å sortere stoffet :

      http://tomnelson.blogspot.no/p/climategate_05.html

      Hadde dette blitt avslørt uten Climategate. Vi ser f.eks. av Lord Monktons foredrag i St. Louis at han hadde alt med like før , Climategate var bare en bekreftelse på at dette var korrekt.

      —-

      CICERO`s klimaekspert var kanskje litt for tidlig ute med a det ikke fantes skeptiske klimaforskere
      Arbeidet med å hetse disse bort går sin gang , foreløpig har man klart å stenge av Lennart Benggtsson og Roger Pielke som var utsatt for en organisert hetskampanje.

      Vi ser litt må detaljene i denne delen av «klimavitenskapen»:

      http://dailycaller.com/2015/02/25/democrats-witch-hunt-global-warming/

      De andre 6 klimaforskerne som har forklart seg i Kongresshøringer er også utsatt for angrep : Til og med Politico reagerer

      http://www.politico.com/magazine/story/2015/02/opinion-rich-lowry-climate-change-115518

      http://www.breitbart.com/big-government/2015/02/27/judith-curry-responds-to-the-global-warming-witch-hunt/

      Lennart Bengtsson og klimainkvisisjonen:

      http://www.dailymail.co.uk/news/article-2629171/Climate-change-scientist-claims-forced-new-job-McCarthy-style-witch-hunt-academics-world.html

    • Mens vi venter på middelalderen, Andersen, kan du kanskje hjelpe KR med å forklare hvorfor CO2 innholdet i atmosfæren øker.

     De hevdes som kjent at det ikke skyldes utslipp: http://www.klimarealistene.com/2016/11/01/antropogene-co2-utslipp-gir-en-ikke-malbar-co2-okning/

     Det nærmeste som er kommet som svar på det enkle spørsmålet om hvor den da kommer fra er følgende dypsindighet: «Den naturvitenskapelige nullhypotesen gir forøvrig svaret på ditt spørsmål»

     (http://www.klimarealistene.com/2016/12/07/ekte-vitenskap-i-washington-8-desember/#comment-3319)

     • Jeg har allerede svart deg i tråden du linker til. Det som var mitt poeng i dette innlegget er at man kan ikke vedta fysiske prosesser i et partiprogram. Er du enig, eller uenig i det?

     • Hvis du med «svart» mener «skrevet noe» må jeg gi deg rett i at du allerede har svart.

      Men det jeg var ute etter var et klart svar på hva økningen i CO2 i atmosfæren skyldes. Det har ikke kommet så langt.

     • Nå har jeg allerede opplyst om at jeg ikke er klimaforsker. Derfor kan du ikke kreve forklaringen på endringer i globalt klima fra meg. Det jeg henviste til var det faktum at CO2-økningen kommer etter temperaturøkningen. Da bør man kanskje heller spørre om hva temperaturøkningen kommer av. Det er jo forsøkt forklart mange ganger av folk som har mer innsikt enn meg. F.eks. er solen en nokså innlysende faktor (bokstavelig talt).
      Jeg er også usikker på virkninger og årsaker i denne komplekse saken. Imidlertid synes jeg du inntar en provoserende holdning når du avkrever den totale dokumentasjon i en diskusjonsspalte. Går du like kritisk til verks mot motparten, eller godtar du deres påstander uimotsagt?

     • Dette handler ikke om klimaeffekten av CO2 – men hvor CO2-økningen kommer fra. (Klima kan jo være en del av svaret, selvsagt.)

      Men når et helt vitenskapelig råd er ute av stand til å gi selv en skisse til svar, ble det fristende å henge seg på din «middelalder»

      Og man trenger ikke være klimaforsker for å stille spørsmålet – det er jo så åpenbart.

     • Raaen. Jeg registrerer at hele bevisbyrden etter din mening ligger på dem som er uenig med IPCC. Hvis økning i CO2 og temperatur kun skyldes mennesker kan du kanskje forklare hvorfor vi har hatt tilsvarende tilstander før menneskene bidro med utslipp. Her svarer vel Klimapanelet stort sett med at det var andre ting som gjorde det og at dagens situasjon ikke kan sammenlignes. Det tar du tydeligvis for god fisk uten noe ønske om å stille kritiske spørsmål. Er det fordi det er lettere å komme gjennom med kritiske kommentarer hos Klimarealistene enn hos Klimapanelet?

     • Andersen, jeg minner om debattreglenes forbud mot stråmenn: «Ikke tillegg andre debattanter meninger de ikke har»

      Solheim har påstått at økningen av CO2 i atmosfæren ikke er menneskeskapt. Jeg har da stilt et opplagt spørsmål: Hvor kommer økningen fra? (Moderator: dette er en advarsel mot trolling. Solheims standpunkt er godt kjent fra øvrig klimadebatt, han uttaler seg om den vesentligste CO2-andelen (ikke 100% som påstått), da det er godt kjent og lite omstridt at maksimalt 4% av atmosfærisk CO2 har antropogen opprinnelse).

      Dette spørsmålet har mening alene, og helt uavhengig av om man mener CO2 er en drivhusgass eller ikke.

      Men jeg forstår jo de desperate forsøk på å avspore: Intet tyder på at det finns et godt svar på spørsmålet.

     • Jeg skal ikke gi meg ut på å svare for Solheim. Det klarer han nok bedre selv – hvis han ønsker. Jeg henviser til at vi har hatt høye CO2-nivåer tidligere. Det viser vel at CO2-nivået fluktuerer også uten menneskelig påvirkning. Er du interessert i å finne grunnen til det?
      Naturen er jo den dominerende bidragsyteren til CO2. Vi er vel enige om at oppvarming frigjør CO2 fra havet. Hvis solen gir økt temperatur på jorden vil vel følgen være at CO2-nivået øker.

      Jeg driver ikke stråmannsargumentasjon. Hvis du er så hårsår bør du vurdere siste avsnitt i ditt eget innlegg. Det oser vel heller ikke av respekt.

     • Mens vi venter på smeltingen av innlandsisen på Grønland , så ser vi at ting ikke stemmer helt. Ismassen later til å øke ganske kraftig.
      I følge plakatbærerne skulle den smelte

      http://beta.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget

      Men blås i det , dette fikser aktivistene i smeltesesongen med film , bilder og som vanlig meget bekymrede klimaforskere – fulgt opp av oppvakte journalister, så folk tror det snart ikke er en istapp igjen på Grønland..

      En liten påminnelse ; som muligens mange husker;

      https://twitter.com/silentboomer/status/810136315450839040/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

      Oppdatert 2016 :
      http://www.investors.com/politics/editorials/another-climate-alarmist-admits-real-motive-behind-warming-scare/

      Norge blir sannsynligvis det siste landet i verden hvor politiere kommer til å pludre i fullt alvor om menneskeskapt global oppvarming, klimaforliket , klimakvoter , grønne sertifikater , opprinnelsebevis på vår egen vannkraft og stadig nye avgifter på diesel og bensin og hvordan man kan brenne av flere milliarder av andres penger på dette vidunderlige FN-stuntet.
      Snakk om politisk falittbo.

      Norge blir et land for spesielt grønne interesserte.
      Frp kan bekrefte at Menneskeskapt Global Oppvarming er et faktum.
      Det står nemlig i deres partiprogram !

      Mektige Moses !

  • Jeg hørte ikke innslaget selv, har liten sans for Hagen, og slett ingen for Samset. Men her er hva Aftenposten referer fra Siv Jensen:

   «- Han, som meg, må forholde seg til det som står i Frps program. Vårt program er mer kritisk til disse spørsmålene enn andre partier er, men vi anerkjenner at klimaendringene også er menneskeskapte. Men vi peker også på at det er en del av naturlige variasjoner. Likevel peker vi på at det er fornuftig å kutte CO2-utslippene, sier Siv Jensen.»

   «Også er menneskeskapte» er svært anderledes en den vanlige påstanden i norsk presse hvor man implisitt sier at hele oppvarmingen siden 1850 er menneskeskapt.

   Vil tro svært få atmosfærefysikere har problemer med å akseptere dette. Spørsmålet er hvor mye som ligger i «Også».

   Djevelen ligger som alltid i detaljene.

   • @Theisen
    Det kunne vært interessant å se en sammenstilling av oppslutningen om «klimakrisen» i befolkningen, sammenliknet med oppslutningen blant norske politikere. Jeg tror det ville vise en stort gap, og spørsmålet blir da: Hvorfor skiller det så mye mellom folk og politikere i denne saken, langt mer vil jeg tro, enn i de fleste andre politiske spørsmål? Svaret er vel at det har lønnet seg for norske politikere å sverge til klimakrisen-troen, det har gitt rom for både hestehandler og kjærkomne inntekter. Og ikke minst fordi både politikere og velgere vet utmerket godt at noen drastiske tiltak, som å vesentlig redusere norsk gass- og oljeutvinning, ikke kommer på tale, uansett hvor mye fanatikere som våre «miljø»-organisasjoner krever dette for å «redde kloden».

    Politikerne spiller for et galleri som forlengst er gått hjem. Den dagen de oppdager at det er lite å hente på klima-hysteriet, og de kan forlate denne kvasi-religionen uten for store prestisjetap, vil den lukrative «klimakrisen» gli inn i den politiske glemselens barmhjertige favntak.

 3. Våre hjemlige aktører i klimaskremsels industrien, Nina Jensen,Fredrik Hauge og Samset går i dag til meget usympatiske angrep på Hagen og selvfølgelig forsvarer sin egen Samset som klok og Hagen som klovn. Slag under beltested og angrep på person får folk til å reagere mot disse personenes agenda. Det blir også foretatt noen meningsmålinger blant leserne som viser at de som ikke tror på menneske skape klimaendringer når nesten 60 % av de som besvarer. Merkelig etter flere år med indoktrinering fra media, skoleverk, såkalte klimaforskere og politikere. Antagelig er den overdrevne arrogansen til Jensen, Hauge og Samset en klart medvirkende årsak. Disse aktørenes arroganse gir ikke tillitt. Får håpe at dyktige politikere som vår Hagen og Trump og hans stab vil være med på å avkle klimaskremsels industrien ytterligere i de nærmeste år. Det kan bli ett godt nytt, med naturlige klimavariasjoner.

 4. Følgende melding er sendt til Cicero – Institutt for klimapolitikk

  Dere er omtalt på websiden til klimarealistene i siste oppslag med tittel.
  Dagsnytt18: Samset med nye klimakannestøperier.

  Vi har opptil 20,000 daglige lesere, inkludert tilknyttede sosiale medier og mange av leserne forventer å høre fra dere hvorfor det er en så betydelig mengde faktafeil i en enkel opptreden i Dagsnytt.

  Cicero ved Samset eller andre ledere som representerer dere har tilsvarsrett etter redaktørplakaten og er hjertelig velkomne til å komme med et tilsvar.

  • Slår meg at nevnte klimaekspert kunne informere oss om at det aldri hadde vært varmere enn i dag.
   Da er det ,som også nevnt i artikkelen over, pussig at det vokste skog på Hardangervidda og Valdresflya før vikingtiden. Hvilket kanskje indikerer varmere klima allikevel ?

   Videre blir vi av samme klimaekspert fortalt at varmeperioden i middelalderen var lokal.
   Da det i tillegg til kartet i artikkelen også i 2012 påvist at MWP er dokumentert i Antarktis , altså den er registrert globalt.

   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X12000659

   http://www.theregister.co.uk/2012/03/23/warm_period_little_ice_age_global/

   Videre er man fortsatt interessert i flere detaljer om den «rettferdighetskalkulatoren» som er konstruert av CICERO-forsker Steffen Kallbekken et al , hvor voksne mennesker i offentlig stilling efter det jeg forstår har regnet ut hvordan den rettferdige fordeling av de verdier andre har skapt skal deles rettferdig med de som ikke har bidratt.
   Hvordan har ekspertisen tenkt seg dette i praksis ?

   http://www.vl.no/norge-kan-fa-giga-regning-1.305235

   Eller hva med denne «Hvordan regner man seg fram til rettferdighet?» og «Forskere tror de har en løsning.»
   Det er jo sikkert betryggende , og sannsynligvis med vanvittige beløp involvert.
   Hva slags publikum er dette beregnet på ?

   http://www.vl.no/2.615/regner-seg-fram-til-rettferdighet-1.305239

   Artikkelen rundes av med at «Norge skal lose det hele i land». Det føles i hvert fall ikke betryggende i følge det man har sett av andre resultater innen denne profesjon.

   Hvilke matematiske formler har man benyttet ?
   Hva vil dette si i praksis ?
   Hvor mange milliarder vil politikerne via dette regne-påfunnet dra ut av nesa på på de gjenværende norske arbeidere i produktivt arbeide ?

   • Disse linkene om rettferdighet bekrefter noe man egentlig allerede vet. Nemmelig at Cicero ikke er noe annet enn et rottereir med politiske aktivister som vil ha en FN-ledet ny verdensordning. Med Parisavtalen har de kommet et godt skritt på veien . . . .

    • De vet neppe hvilken vei de har begitt seg ut med med den avtalen, som er en avtale om fremtidig global maks.temperatur. Det er visse utfordinger forbundet med å utforme klimalover og tilhørende forskrift slik at sola tilpasser solaktiviteten til dette lovverket.

     Mvh
     Geir Aaslid

 5. Vitenskapsfolk, det vil si genuine vitenskapsfolk, søker etter sannheten om hvordan verden fungerer. Hvordan virkeligheten er.
  Richard Feynman sier at hvis en hypotese eller teori ikke stemmer med observasjoner, hjelper det ikke hvor mange som tror på hypotesen uansett hvor skolerte disse er. Det hjelper ikke hvor sannsynlig teorien er. Den er feil.
  John Christy hevder at all vitenskap er tall. «All science is numbers, so let’s see what the numbers say»
  Hvis begge har rett må altså en teori kunne observeres og tallfestes for å kunne ansees som vitenskapelig.
  En logisk følge av dette vil være at vitenskap må handle om nuet og fortiden. Fremtiden kan ikke hverken observeres eller tallfestes.
  Teorier om hva som kommer til å skje om 10 år eller 100 år tilhører antakelser, sannsynligheter og tro. Man kan anta som sannsynlig, men man vet ikke.
  IPCC med tilhengerskare har helt siden James Hansens vitnemål for en Amerikansk senatskomite i 1988 snakket, skrevet og skremt om de katastrofale ulykker som vil ramme kloden, hvis vi ikke gjør som han sier, nemlig å slutte å emittere co2. Det har nå gått 28 år siden da. Hansens grafer over hvordan temperaturen ville oppfører seg som funksjon av co2-mengde har ikke slått til. Både observasjoner og målinger (tall) har gjort alle skremsler til skamme. Naturen har ikke tatt hensyn til hva hverken Hansen eller IPCC har påstått.
  Carl I Hagen har sin viten fra topp kompetente kilder. Menneskets mulighet til å påvirke klima er meget lite. John Christy: «It’s a spit in the ocean.»

  • Eller kanskje jeg skal si litt til: Dette innslaget fra Dagbladet bekrefter fullt ut en av Hagens viktigste påstander:

   Den som våger å stå frem og ytre tvil om det politisk korrekte budskapet om menneskeskapt klimaendring risikerer å bli mobbet og hengt ut til spott og spe . . .

Kommentarer er stengt.