Dagbladet tøver håpløst om jetstrømmene

I det alltid mer eller mindre tøvete Dagbladet kan vi nå lese en usedvanlig tøvete sak hvor global oppvarming skal ha satt fart i jetstrømmene. Mer turbulens, dyrere billetter og lengre flytid blir resultatet – for de som fortsatt har tillit til Dagbladets oppslag 10.februar. Avisen har skrevet av fra det IPCC-troende BBC som viser til en britisk, helt genial modellstudie i Environmental Research Letters, et tidsskrift som ikke er kjent for sin eksepsjonelle kvalitet.

VI starter med substansen bak påstandene
Modellstudien konkluderer ifølge BBC med at flygningene vestfra vil ta lengre tid, motsatt vei skal det gå fortere. Forfatterne av «studien» har oppgtt at deres input er «synthetic atmospheric wind fields generated from climate model simulations into a routing algorithm of the type used operationally by flight planners»

Hvordan står det til med klimamodellenes evne til å predikere endringer i vindhastigheten i en varmere verden??? Finnes det bevis for at denne evnen er vesentlig forskjllig fra null? Nei, det gjør det ikke.

imagesDet hadde tatt journalist Asle Hansen 5 minutter å lese abstraktet og trekke den konklusjonen selv, men da hadde han jo gått glipp av onsdagens skrekkoppslag…..

Vi kan altså se frem til flere trygge og rimelige flyturer over Atlanteren med dette helt utmerkede flyselskapet. Helt uten noe mer turbulens.

Derimot kunne det blitt turbulent i kvalitetskontrollen i Dagbladet, hvis de mot formodning vet hva kvalitet er?

(Edit 15.febr) Christopher Booker kommenterer (siste avsnitt) saken slik i Telegraph

Global warming has fried BBC’s brains over flights to America

‘Climate sceptics” have been entertained by the extravagant coverage given by the BBC to the finding of a Reading University computer model that, thanks to climate change, airliners will take longer to cross the Atlantic. The computer found that a “doubling of atmospheric CO2” will increase the speed of the “jet stream”, adding an hour or two to flight times between Britain and America, thus requiring more fuel and thus causing air fares to rise.

Apart from the curious assumption that “atmospheric CO2” could double from its current 0.04 per cent, and the fact that airliners can drop out of the jet stream if it is against them, the model predicts that it would somehow be speeded up by the growing difference between heat at the tropics and cold at the poles.

But air temperatures in the Arctic have been rising faster than in the tropics, thus reducing the difference, not increasing it. The computer’s finding thus contradicts one of the basic tenets of global warming theory. What the BBC also failed to mention is that even its predicted rise in air fares would be very much less than that air passenger duty, designed to halt global warming, which currently adds between £73 and £438 to the price of a ticket.

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

    • Kan du ikke heller prøve å argumentere konstruktivt for hvorfor dette er et robust grunnlag for å trekke de konklusjoner som det er referert til?
      «synthetic atmospheric wind fields generated from climate model simulations into a routing algorithm of the type used operationally by flight planners»

    • Ja, Det er akkurat det det er. Tøvete. Alt er basert på klimamodeller som klart avviker fra det man observerer. For at modeller skal være troverdige må de kunne samsvare med observerte data. Klimamodellene gjør ikke det. Derfor blir dette bare ren spekulasjon.

  1. Presist kommentert, Sven Hvoslef. Det er naturlig at klimamodellene feiler. Klimafølsomheten til CO2 er ikke kjent, mange klimavariabler er dårlig modellert, og flere klimavariable er ikke med i modellene. Da kan da ingen forvente at klimamodellene skal være troverdige.

Kommentarer er stengt.