CO2-kretsløpet kartlagt

I februar skrev sivilingeniør Petter Tuvnes i Klimanytt 97 om NASAs nye CO2-satellitt-observatorium OCO-2 som nå er operativt. De første dataene kom i desember ifjor, og nå har NASA sluppet en animasjon som viser CO2-kretsløpet for det første hele året. Pussig nok mangler data fra april og halve mai.

NASA Jet Propulsion Laboratory
NASA-JPL i Pasadena har brukt et år på å kalibrere dataene og de skriver følgende der animasjonen ligger.:
«Denne animasjonen er en global visualisering av det første året med karbondioksid-målinger (Sept. 2014 – Sept. 2015) fra NASAs satellitt-observatorium OCO-2. Hvert kart representerer en 16-dagers syklus og viser gjennomsnitt konsentrasjon av karbondioksid fra toppen av atmosfæren og jordens overflate. En økning i CO2 på den nordlige halvkule er lett synlig om vinteren når vegetasjonen ikke spiser CO2. Om våren minker karbondioksid når plantene vokser opp.»

pia17800_0Slik fungerer OCO-2
Hver dag kretser denne satellitten 14,5 ganger rundt jorda og leverer ca en million målinger. Etter å ha fjernet data forurenset av skyer, aerosoler eller bratt terreng på jordoverflaten, så sitter man igjen med 10-13% av dataene som har en tilstrekkelig kvalitet til at de kan brukes til å estimere gjennomsnittlig atmosfærisk mengde av CO2 i en søyle fra toppen av atmosfæren og ned til jordoverflaten. Dette gir minst 100 ganger så mange målinger av CO2 som man tidligere har fått fra alle andre kilder tilsammen.
Dermed har man fått data av en drastisk forbedret kvalitet, på samme måte som satelittmålt temperatur gav oss tilsvarende forbedringer fra 1979. Det gjenstår å se om de som ikke liker de nye CO2-dataene vil fortsette å bruke data fremskaffet med de gamle metodene, slik det jevnlig skjer med temperaturdataene.

CO2-kretsløpet
CO2-kretsløpet er den årlige prosessen hvor CO2 utveksles mellom atmosfæren og biosfæren i havet og på jordoverflaten. Denne prosessen kan man nå se utfolde seg i animasjonen fra NASA-JPL, spesielt den hungersblå fargen viser tydelig hvilken rolle CO2 har som plantemat på den nordlige halvkule i juli og august. Ca 18% av atmosfærens CO2 utveksles hvert år i dette kretsløpet hvor fotosyntesen er så viktig. Det samlede C/CO2- innhold i hav, atmosfære, jordsmonn og vegetasjon utgjør ca 42.000 Gigatonn. Fordelingen mellom hav og atmosfære er 50:1 og nesten 90% av CO2-en befinner seg i havet.

Hva betyr menneskets forbruk av fossil energi?
I noen tiår nå har vi blitt fortalt at menneskehetens onde forbruk av fossil energi er en trussel mot alt liv på planeten, eller at det utgjør en trussel mot menneskeheten. Planetens samlede kjente mengde fossilt karbon utgjør ikke mer enn ca 7000 Gigatonn CO2, så hvis vi svidde av alt dette over natten, så ville ikke CO2-nivået i atmosfæren øke med mer enn ca 20%! Fra dagens nivå på 0,04% til 0,048%

Så hva tror du er menneskets årlige og påstått livstruende bidrag til dette store CO2-kretsløpet som involverer 42.000 Gigatonn CO2?

Det er vesentlig mindre enn 0,1%! Og det meste av vår fossile CO2 som resirkuleres tilbake til atmosfæren det engang kom fra spises raskt opp av de sulteforede plantene før resten fordeles mellom hav og atmosfære.

Og fortsatt er det – utrolig nok – noen som greier å ta offisiell klimapolitikk seriøst?

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Jeg er en smule skeptisk til denne animasjonen. Viktige måneder mangler og mengde CO2 på den nordlige halvkule følger er snodig mønster hvor mengden er mistenkelig uniform når den er på sitt høyeste.

 2. Jeg kan vanskelig se at det er noe kontroversielt med animasjonen. Selv på 3400m over havet på Mauna Loa på Hawai i tropene varierer månedstallene for CO2 over året med ca 8 ppm. At den årlige variasjonen er mye større på våre breddegrader er opplagt og ikke noe nytt.
  Geir Aasland, denne kommentaren går mer på andre sider av ditt innlegg, og det gjelder masse CO2 og C. Du må være klar på om du snakker om masse masse CO2 eller masse C. Der er det en faktor på på ca 3.67 mellom disse to ut fra atomvektene på karbon og oksygen (CO2/C = (12+16+16)/12 = 3.67).
  Uansett synes dine tall å være helt ute av proporsjon. Ifølge IPCC AR5, Fig. 6.1, side 471 (estimat for 2012) er mengden av karbon i atmosfæren 829 Gigatonn (Gt), årlig utveksling med havet 80 Gt og med vegetasjonen på land 123 Gt. IPCC erkjenner at tallene har en usikkerhet på mer enn +/- 20%. Hva som er interessant her er at disse tallene viser at gjennomsnittlig levetid på et CO2 molekyl i atmosfæren er av størrelsesorden 4.1 år (829/(80+123)=4.1). Mao, hva menneskehetet slipper ut i atmosfæren blir ikke værende der. Det er det få som har fått med seg.
  Geir Aasland, som Klimarealist beundrer jeg din energi og innsats, Klimarealistenes blogg har fått en ansiktsløftning, men av og til føler at litt mer kvalitetskontroll kunne være av det gode!
  Med vennlig hilsen, Dagfinn Moe

  • Du har helt rett i at det kunne vært skrevet mer om temaet du tar opp og det er helt korrekt at det er en faktor på 3,67 mellom massen på CO2 og C. Tar man utgangspunkt i totalt 42.000 Gt i sirkulasjon, så stemmer det ganske bra med IPCCs tall på ca 830 Gt i atmosfæren.
   Alt man trenger å vite om CO2 er oppsummert hos Tom V. Segalstad, og vi kunne godt ha tatt med den lenken også: http://folk.uio.no/tomvs/esef/

   Senest i mai skrev vi om gjennomsnittlig oppholdstid for CO2-molekylet i atmosfæren og viste til at nesten all forskning konkluderer med at denne er 5-12 år. Pussig nok later ikke media i Norge til å interessere seg for dette viktige punktet, som i praksis medfører at det ikke kan bli noen klimakrise grunnet våre utslipp siden atmosfæren tømmes så raskt for CO2.
   http://www.klimarealistene.com/2015/05/07/25-ar-i-voksenopplaeringens-tjeneste/

 3. Her kan vi lese : «Planetens samlede kjente mengde fossilt karbon utgjør ikke mer enn ca 7000 Gigatonn CO2, så hvis vi svidde av alt dette over natten, så ville ikke CO2-nivået i atmosfæren øke med mer enn ca 20%! Fra dagens nivå på 0,04% til 0,048%»

  Den mye mindre mengden som menneskeheten har sluppet ut så langt kan i henhold til dette resonnementet ikke ha økt CO2 innholdet i atmosfæren merkbart.

  Hvorfor har det da økt fra ca 280 ppm til ca 400 ppm i løpet av de siste 150 år?

  • Se på dette oppslaget, Raaen: http://www.klimarealistene.com/2015/04/20/karbonkretslopet-for-og-na/
   FIgur 2 viser hvordan CO2-nivået jevnt og trutt har sunket over 500 millioner år, til dagens nivå hvor det er mangel på CO2 i atmosfæren.
   Figur 3 viser varmeperioden i første halvdel av forrige århundre, og hvordan det resulterte i et CO2-nivå som ligner dagens, bortsett fra at det etter alt å dømme var høyere i 1942-43.

   Den samme SOL som forårsaket økningen i CO2 den gang, har selvsagt forårsaket det aller meste av den tilsvarende økningen i siste halvdel av forrige århundre. Eller vil du hevde at det som forårsaket klimaforbedringen dengang, på mysteriøst vis har sluttet å påvirke klimaet vårt etter 1950???

   Du er muligens klar over at klimapanelet har skrevet at menneskeheten slett ikke hadde noe som helst målbart å gjøre med CO2-økningen i figur 3???

   • «Du er muligens klar over at klimapanelet har skrevet at menneskeheten slett ikke hadde noe som helst målbart å gjøre med CO2-økningen i figur 3???»

    Nei, det er jeg ikke klar over.

    Og her trengs referanse, for dette høres svært lite troverdig ut. Jeg tror heller klimapanelet er på linje med Anthony Watts hva angår Figur 3 (som er basert på Beck’s data). Watts advarer entydig mot å ta dem som representative.

    Det er da også mange problemer med figuren
    * hvorfor skulle CO2 utviklingen plutselig endre karakter når de systematiske målingene startet i 1958?
    * hvorfor viser ikke Law Dome dataene (iskjerne) i hvertfall et lite utslag rundt 1940?
    * og framfor alt, hvordan forklarer man den enorme fluksen ut av atmosfæren da CO2 innholdet i atmosfæren angivelig falt med 100 ppm på få år?

    Og dermed står vel mitt spørsmål ubesvart.

Kommentarer er stengt.