CO2 er ingen forurensning!

Av Dr. Philos Erik Bye

Dagsavisen hadde 5. august 2015, en leder med tittelen: Obama viser vei mot Paris, hvor temaet var kull, forurensning og CO2. Klimarealist Erik Bye setter igjen skapet på plass først i Dagsavisen 7.august og nå her når han gjør oppmerksom på noe alle var klar over før klimaindoktrineringen i skolen og samfunnet ellers tok helt av. Nyt denne voksenopplæringen av journaliststanden, til tross for at dette er som å skvette vann på gåsa,

Her er noen sitater fra lederen:
«USA er verdens nest største forurenser, og sitter på verdens største kullreservoarer. Nå har president Barack Obama erklært krig mot kull, og vil kutte utslippene fra kraftverk med en tredjedel innen 2030.

Mandag tok Obama et historisk skritt mot en reduksjon av CO2-utslippene. Hans budskap var at vi må gjøre noe med klimaendringene mens vi ennå kan, og at det på et tidspunkt vil være for sent. Signalet er sterkt både til hjemlig kraftindustri, til amerikanske forbrukere, og til resten av verdens regjeringer noen måneder før klimatoppmøtet i Paris.»

«Det gjenstår å se hvilken effekt Obamas festede grep om den globale klimautfordringen vil ha på de faktiske resultatene under Paris-forhandlingene i desember. Men at USA tar lederskapet og viser vei og politisk vilje, gir et langt bedre utgangspunkt og øker sjansen for en forpliktende avtale.»

La oss slå dette fast, først som sist: CO2 er ingen forurensning
Gassen er nødvendig mat for alt planteliv på jorda. Mennesker og dyr puster ut CO2 hele livet. Gartnerne pumper inn opp til 1200 ppm CO2 (0,12%) i sine drivhus, for å få økt vekst!

Miljødirektoraret har ingen toksikologisk dokumentasjon på at CO2 representerer noen risiko for helse, miljø eller klima.

I atmosfæren er det nå ca. 0,04 % CO2 totalt. 3-5 % av dette igjen er fossilt CO2, som følge av forbrenning av kull, olje og gass. Utslipp av fossilt CO2 har ingen oppvarmende effekt på atmosfæren. Klimafølsomheten til CO2 er senest beregnet til 0 grader. Så, i tråd med teorien, vil da en dobling av CO2-nivået ikke ha noen effekt på temperaturen.

Siden 1997 har CO2-nivået i atmosfæren økt fra 365 til 400 ppm. I denne perioden har temperaturen stått stille, dvs. flatet ut. Ett sikkert tegn på at CO2 ikke har noen observerbar effekt på temperaturen.

Klimamodellene til IPCC framskriver temperaturen mot år 2100. For de modellene er det vist at de feiler mer og mer.

Og basert på dette grunnlaget skal altså USA kutte sine utslipp (bla. CO2) med 30 % innen 2030? Og alle jubler?

ostrichDette er uforståelig
Det er vist at CO2-nivået endrer seg etter temperaturen.

At klimamodellene feiler, er lett å forklare, idet mange klimavariable enten mangler eller er dårlig modellert i modellene. Dette gjelder skyer, vanndamp, kosmisk stråling, El Ninjo, La Nina, over- og undersjøiske vulkaner, aerosoler, albedo-effekten og geotermisk energi.

Denne foreslåtte amerikanske reduksjonen av utslipp koster milliarder og vil sette arbeidsplasser i fare. Det samme vil vi oppleve her hjemme. Og vi i Norge bidrar kun med 0,3 % av globale fossile CO2-utslipp! Det er bare en ting å gjøre:

Stopp dette vanviddet nå og gjør som Bjørn Lomborg har foreslått i mange år: Bruk klimamilliardene på de som trenger det mest, til: vann, mat, bedre helse og utdanning. Og av alt, han er IPCC-tilhenger, men mener at den økonomiske prioritering nå er helt feilaktig.

Jeg leser til stadighet at Norge skal gå inn i et lavutslippssamfunn. Det vi blir, er et lav-BNP-samfunn. Og dette gjør norske politikere med åpne øyne. Omfattende dokumentasjon på dette reduksjonsfeilgrepet finnes. Det er bare å fordype seg i den litteraturen.

 

 

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.