Climategate-skandalen har 10-års jubileum

Klimanytt nr 267. Redaktør: Ole Henrik Ellestad

De famøse «Climategate»-epostene publisert fra 2009 er autentiske og gir korrekt uttrykk for de herskende oppfatninger i interne dialoger mellom sentrale forskere i IPCCs rapportskriving. Spesielt kritikkverdig er at de samme faglige forbehold, som IPCC-kritikerne også har påpekt, ikke gjenspeiles i IPCC-rapportene, men forties. Det medfører en tendensiøs og feilaktig offentlig klimafortelling som narresmokk for medier og IPCC-leiren forøvrig.

Hvorfor skeptikere fortsetter å kritisere IPCC

BBC i full beredskap med de vanlige programtriksene

Hvorfor fortsetter vi å kritisere IPCC år etter år? Avspist med en spaltesnutt for å svare på en avisside med grove karakteristikker og hårreisende regi med kryssklipping på NRK osv. Jo, stor tro på vitenskapens betydning for folkeopplysning og demokrati der klimaobservasjoner av naturens variasjoner over tid trumfer IPCCs mangelfulle beregningsmodeller.

Men også fordi vi har dokumentasjon på at motparten i realiteten er enige med oss i sentrale, vitenskapelige spørsmål. Og de ser de samme svakheter i sine teorier som vi skeptikere påpeker. Det viser «Climategate», de mange tusen eposter med kommunikasjon mellom forskere sentralt i utarbeiding av IPCC-rapportene. Nå er det 10-års-jubileum for avsløringen. Se systematiske kommentarer av John Costella, The Climategate emails, en oversiktsliste av Tom Nelson, og Senathøring i USA. Men det finnes mange flere.

Epostene omhandlet sentrale vitenskapelige klimapørsmål

Epost-dialogene dekker et stort spektrum av sentrale vitenskapelige spørsmål og vellykkede forsøk på å hindre opponenters publisering, taktisk bruk av mediene og å bygge opp en falsk konsensusoppfatning. Her er noen forkortede smakebiter fra epostene (Climategate 1.0: 1000+ eposter sluppet 19. november 2009, Climategate 2.0: 5000+ eposter november 2011 og Climategate 3.0: Alle 220.000 eposter samlet, mars 2013).

Det viktigste er at epostene gir tydelig uttrykk for at beregningsmodellene som IPCC benytter er alt for dårlige:

 • Fra Phil Jones: «Basic problem is that all models are wrong – not got enough middle and low level clouds.» (Dette nevnes også i de faglige rapportdeler, men kommuniseres ikke gjennom medier)
 • Fra Tom Wigley til M. Mann (Climategate 2.0): «Mike, The Figure you sent is very deceptive […] there have been a number of dishonest presentations of model results by individual authors and by IPCC […]»
 • Fra Kevin Trenbert til Tom Wigley (14.10.2009): «How come you do not agree with a statement that says we are no where close to knowing where energy is going or whether clouds are changing to make the planet brighter. The fact that we can not account for what is happening in the climate system makes any consideration of geoengineering quite hopeless as we will never be able to tell if it is successful or not! It is a travesty!» (De er langt fra å vite energibalansen i systemet – det viktigste element i beregningene. Likevel skal det være konsensus)
 • Fra Benjamin Santer: «there is no individual model that does well in all of the SST (havoverflatetemperatur) and water vapor tests we’ve applied.» (Forsterkningseffekten feilaktig)
 • Fra Watson: «But the “big climate picture” includes ocean feedbacks on all time scales, carbon and other elemental cycles, etc. and it has to be several decades before that is sorted out I would think. So I would guess that it will not be models or theory, but observation that will provide the answer to the question of how the climate will change in many decades time.» (Men politikerne tar beslutninger nå ut i fra modellene).
 • Fra Barnett: (Climategate 2.0) «[IPCC AR5 models] clearly, some tuning or very good luck involved. I doubt the modeling world will be able to get away with this much longer» (tuning er forskernes egne justering av modellberegningen til observasjoner ved en rekke frie parametre)

Om solens rolle (3 eposter viser at de er ajour med forskningen) :

 • Data concerning the warming of other planets in the solar system, indicating the sun as a major influence of earth’s temperature rise, has been ignored by the AGW supporters.
 • «But how do we square the fact that almost every planet in our solar system is simultaneously undergoing temperature change and volatile weather patterns. Does this not suggest that global warming is a natural cycle as a result of the evolving nature of the sun?»
 • «Scientists from Nasa say that Mars has warmed by about 0.5C since the 1970s. This is similar to the warming experienced on Earth over approximately the same period. Since there is no known life on Mars it suggests rapid changes in planetary climates could be natural phenomena.» (IPCC hevder solvariasjoner har meget liten betydning).

Om medienes rolle (se avsnittet climate communication). Det foreligger en rekke eposter om «pleie» av mediene, kontakter til viktige journalister, hvem de kan stole på osv.

 • Fra Michael Mann: «the important thing is to make sure they’re loosing the PR battle. That’s what the site [Real Climate (disse personenes nettsted)] is about.»
 • « …organized and deeply committed environmental activism has long been an important part of the UNFCCC process… »
 • «At The Hague, this “inside” role was supplemented by hundreds of young, relatively naïve demonstrators brought in specifically to energize the environmental presence and confront the process.» (Greta er bare et nytt desperat forsøk når det meste går dem imot)

Om Hockeykølle-figuren: Ross McKitrick og Steve McIntyre avslørte den skandaløse «Hockeykurven» som fjernet middelaldervarmen og den lille istid. De har laget en 33 siders beskrivende rapport der relevante eposter settes i sammenheng med de vitenskapelige diskusjoner:

 • Fra M. Mann (epost 0071) « …pointed out to him that we certainly don’t know the GLOBAL mean temperature anomaly very well, and nobody has ever claimed we do (this is the question he asked everyone). There is very little information at all in the Southern Hemisphere on which to base any conclusion.» (Dette er ikke det vi hører om den lille 0,8 C i økning siden 1880).
 • (Oversatt, fra McKitrick og McIntyre): «Folk vil elske å lese dette i New York Times. Vi hadde ikke tillit nok (confident) til å komme med en sterk uttalelse, og så, plutselig, under oppmuntring fra Sir John har vi inkludert den. Det gjør oss flaue. Det føles som om noen få mennesker har en sterk føring (say) uansett hva som diskuteres på forhånd, og de store beslutninger tas i ellevte time av en liten, sterk kjernegruppe.» (Sir John Houghton ledet UK Hadley klimasenter og var IPCC-leder/forfatter 1988-2002 da Hockeykølla ble lansert).

Om konsensus i litteraturen (Epost 4027):

 • Fra Tom Wigley til Phil (Jones): «This is weird. ….. Analyses like these by people who don’t know the field are useless. A good example is Naomi Oreskes work». (Oreskes, vitenskapshistoriker, er en prominent bidragsyter i konsensus-retorikken).

Hva skjedde?

Det var 19. november for 10 år siden at ca. 1000 eposter sendt mellom mars 1996 – oktober 2009 fra University of East Anlia (UEA) var lagt ut på en russisk server. De avslørte vitenskapelige og taktiske dialoger mellom forskere og deres ledere, alle sentrale i utarbeidingen av IPCCs vitenskapelige rapporter. De involverte må åpenbart ha sett det kritiske i at utenforstående leste dem siden flere eposter oppfordret til å slette dem, holde informasjonen hemmelig eller på annen måte hindre innsyn i viktig datamateriale og vurderinger. Flere avsløringer kom i 2011 og 2013.

Materialet ble tilbudt journalister. BBC avslo, de hadde jo allerede i mange år drevet effektiv kampanje for IPCC. Ingen grep fatt i det før James Delingpole. Det ble et stort oppstuss før Københavnmøtet et par uker senere. Etterpå ble det fra IPCC-leiren og britiske myndigheter organisert flere «cover up»-prosesser med rapporter og omtaler som ofte får fremtredende eksponering på Internett, Wikipedia mm. De ulike komiteers rapporter er godt omtalt i i Andrew Montfords bok, The Climategate Inquiries: Alle søker å fortie de vitenskapelige fakta.

30. august 2010 ble rapporten om evaluering av IPCCs organisasjon (De turte ikke evaluere vitenskapen) publisert. En meget kritisk rapport. Selv om den ble foretatt av IPCC-tilhengere uten deltagelse av IPCC-kritikere påpekte den manglende vitenskapelige prosesser, manglende usikkerhet og formidling av denne og sammenblanding av roller såvel som vitenskap og politikk (KN 167), slik epostene også viser. Nå er det 10-års jubileum. Forsvaret er i full beredskap med de vanlige programtriksene fra BBC, omtaler fra The Guardian og norsk fortiing. Også IPCC-kritikere er aktive med flere omtaler på nettet og i øvrige medier

Konklusjon

Det er bare å lese epostene. De taler tydelig for seg selv. Norske mediers antidemokratiske fortiing er direkte pinlig – en skam for den 4. statsmakt og folkeopplysningen. På de viktige punktene påpeker epostene at man kjenner på langt nær den globale middeltemperatur og viktige, observerte naturlige variasjoner forties og manipuleres. Beregningsmodellene er for dårlige, forskningspubliseringen er blitt mer ensrettet, og man har arbeidet systematisk med taktiske disposisjoner overfor mediene. På dette grunnlaget utarbeides de fremtidsscenarier politikerne understøtter med billiarder av kroner.

Vi vet også at politikerne gjennom allokering av personell, ressurser og med direkte deltagelse i de vitenskapelige prosesser, sogar ved direkte intervenering i rapportskrivingen, har støttet opp om og søkt å forsterke de alarmerende konklusjonene. Med FN som utøvende aktør. Det får være vitenskapens magre trøst og unnskyldning når naturen etterhvert feller sin dom – svært sannsynlig mens dagens politikere ennå er aktive.

Når Greta Thunberg med sine ungdomstropper bryter inn i Madrid-møtets sal og forkynner at politikerne ikke vet nok er pinlighetene fullendt.

Støtt oss ved å dele:

17 kommentarer

 1. FN har nettopp arrangert klimamøte i Madrid. Hovedattraksjonen var en 16 år gammel robot. Roboter må som kjent programmeres. Kardinalspørsmålet spørsmålet er, og blir: «Hvem er programmererne»?
  «Sirkus FN» virker som en religiøs bevegelse dominert av troende fundamentalister der sannheter kan vedtas, og 2-gradersmålet er «fetisj».
  Når det gjelde klimadebatt, føler jeg meg hensatt til tiden da de som hevdet at jorda gikk rundt sola, havnet på bålet.
  Madridsamligen ble fiasko hva CO2 angår, på tross av det ble flydd inn ca. 2000 delegater og demonstranter – inklusive vår Erna. Det ble bråstopp da kravet om forpliktelser kom på bordet, og da det ble bydd opp til dans rundt «gullkalven».
  De Klimarelaterte aktivitetene virker som en usammenhengende happening basert på ukvalifisert synsing uten særlig forankring i fakta. Målene lar seg neppe innfri. Vi skal imidlertid ikke underslå at aktivitetene også inneholder positive elementer. Søkelys på fornybare energiformer/kilder samt forurensningen av havet er eksempler på det.
  Imidlertid, menneskets største utfordring er at Jorda blir overbefolket dersom det ikke settes i verk drastiske, konkrete tiltak – og det snart. Planer finnes knapt. Menneskene vil ellers være avhengige av kull, olje og gass i lang, lang tid fremover.
  Klimafundamentalistene (Som Lenin ville kalt «nyttige idioter»), godt hjulpet av media og politikere, har satt i gang noe som likner et korstog mot norsk oljevirksomhet. Vi har nå heldigvis fått en olje- og energiminister som har beina godt plassert på bakken, har ryggrad, og som evner å si i fra!

 2. Takk til Ellestad for å linke til flere særs oversiktlige og opplysende gjennomganger av Climategate-skandalene og det sjokkerende cover-up spillet bak klimaindustriens forsvarsmurer.
  Tankekors 1:
  Det er jo helt utrolig at våre hjemlige MSM-medier fremdeles later som disse overdokumenterte forskningsskandalene ikke eksisterer!
  – Eller er det mulig at de ikke har giddet å lese og/eller forstå hva som framkommer?
  – Eller er det så enkelt at det er mest komfortabelt og karrierevennlig også i de kretser, og ikke bare i de politiske og forskningsopportunistiske miljøer, å tilslutte seg «konsensus»?

  Tankekors 2:
  Men hvorfor svikter mediene her – midt i den ekstremt pengeødende og miljøvernfjerne kliamalarmismen, som skulle være vår fjerde statsmakt og overvåkerne mot nettopp slikt?!
  Hvorfor stiller f.eks. Aftenposten opp for få dager siden og gir spalteplass til tre modige herrer som kliner til mot åpenbart forskningsjuks så lenge det ikke er snakk om «klima»? Denne saken er jo en ren parallell til snusket rundt bl.a. Peter Ridd og Susan Crockfords modige kritikk av dårlig (hhv. rev- og isbjørn)forskning, der lærestedene angriper de som påviser jukset og dysser ned egne skandaler, og til og med har latt eget forskningsfusk gå videre til publisering i internasjonale organer.

  PS: En liten presisering til Viks kommentar der han skriver at «det ble flydd inn ca. 2000 delegater og demonstranter». Det var nok dessverre ikke så miljøvennlig oppmøte, det var vel snakk om ca. 40.000 deltakere bestående av politikere, byråkrater, aktivister og NGO-ere, hvorav bare en brøkdel kunne kalles klimafaglig kyndige.
  Samt henne som ankom i en kjemikaliespekket plastbåt med dacronseil og iført en rekke petrolumsbaserte flyte- og sikkerhetsgevanter …assistert av tilflydd mannskap over Atlanteren…

   • La meg gjette. Fordi klimaspørsmålet ikke dreier seg ikke om klima, men om å løpe et ærend. Et ærend man er nødt til å løpe for å ikke spille seg selv ut over sidelinjen.

  • Gunnar; jeg tror det kunne være nyttig med mer forskning på menneskers behov for konsensus, for en felles ide, for noe å stå sammen om. Etter at klassekampen og den kalde krigen er borte, og enda eldre konflikter innen vår egen religion er blitt lite relevante, og selv den rød-blå skillelinjen i politikken i stor grad er utvisket, er det forståelig at mange ønsker seg noe å enes om.

   Klimakrisen er perfekt. Den er altomfattende, men ikke så nærværende at vi blir ubehagelig berørt av den. Den krever ofre, men ikke mer enn det som gir oss en god varm følelse av å «gjøre noe». Politikere, presse, forskere, næringsliv, alle kan suge på denne suttekluten og vinne godhets-poeng og penger. Dette er en gigantisk vinn-vinn situasjon for alle som er i stand til å ta lett på mindre profitable ting som sannhet og vitenskapelig integritet. Derfor gjelder det å sitte stille i båten. Rasjonelle personer vil ofte bli mistenksomme, stilt overfor en slik «kompakt majoritet». Men tidsånden er ikke rasjonell, den er emosjonell. Kanskje er det et uttrykk for overflod, for dekadanse, eller mangel på større utfordringer, men for noen tiår siden ville det være absurd dersom noen skulle påberope seg psykiske problemer på grunn av frykt for klimaendringer. Idag nikker man alvorlig til slike diagnoser.

   Derfor blir skeptikere ignorert. Det er ikke penger å hente hos dem. Heller ikke noe potensiale for frykt og moralisme, som kan vende folket i en ønsket retning. Finnes det egentlig noe mer KJEDELIG enn skeptikere? Klima-alarmismen byr på mer farge og følelser, mer underholdning, mer sirkus…og gratis brød.

 3. At IPPC sine apostler lyver viser våre naturlover. Enhver med kunnskap om disse lovene kan bevise dette!
  Spørsmålet er: -hvorfor lyver Cicero? At det skyldes et politisk mål er opplagt. Vet politikere hvilket mål.

  • Cicero må fronte klimahysteriet, hvis ikke er NAV neste, så enkelt er det. Samfunnet har da ikke lenger brukt for dette instituttet.

   • Ja, det kan være resultatet for ansatte ved Cicero dersom ikke organisasjonen ser at der er mange andre samfunnsoppgaver å analyserer.
    For eksempel sammenheng mellom befolkningsvekst med påfølgende vekst i energibruk,
    Analysere voksende ulikhet i muligheter for mennesker både innen land (også i Norge) og mellom regioner som følge av økt bruk av energi.
    Bruk av store økonomiske ressurser på CO2, som ikke bidrar til endringer i klima, kan Cicero avstå fra!

    • Jeg tror ikke at denne organisasjonen har noen relevant kompetanse på det du nevner.

     • Derimot kan det godt være at CICERO har god kompetanse på befolkningsvekst i CICERO, og at mer forskning på dette vil konkludere med at økt befolkning i CICERO er en god ting…for CICERO.

  • Det handler om det grønne skiftet. «Green is the new red». Allerede på 90 tallet kom Al Gores «Club of Rome» med boken «The first Global Revolution» og tygg litt på den. På bokens side 75 står det også noe om å bruke klima for alt det er verdt.

   Slik det ser ut er dette venstresidens angrep på den sterke kapitalistiske høyresiden, men med utsikter til å få sin del av kaka på 500.000 milliarder har man nå også fått med seg høyresiden. Kapitalistene og deres multinasjonale selskap har virkelig satt fart på «snøballen» de siste to, tre årene.

   Det handler også om press for å få til globaliseringsmålene. Selv Torbjørn RØD Isaksen snakket nylig om «en ny verdensorden», om klima og viktigheten av globalisering for å kunne bekjempe «klimakrisen».

   Kort sagt en svært kontroversjonell omorganisering av verden hvor grensene forsvinner til fordel for elektronisk overvåkning og folkeslagene blir en stor grå masse som skal formes med tankepoliti og politisk korrekt adferd. Som dere ser vil ytringsfrihet bare gjelde de rette ytringene .

   For ca ti år siden ble jeg overrasket over at Erna Solberg brukte uttrykket «Den høyre globaliseringssiden». Det betyr også at det da finnes en venstre globaliseringsside, men hvem styrer dette, hvem holder tømmene på den hesten?

   Se på det politiske bildet. Disse partiene er ikke skapt for å styre det norske demokratiet, men «demokrati» synes å være et viktig verktøy for å nå et annet mål. Disse poartiene er internasjonale og samarbeider på tross av landegrensene. Vi ser det dsamme med frimureriet og en rekke andre mer eller mindre skjulte samfunn, søster og brorskap.

   Frimureriet er kanskje de som har mest greie på universet, planetemes sykluser, hemmeligheter om, mennesket, vår natur og psykologien rundt dette. Det er derfor sannsynlig at disse visste at det ville bli noe varmere i vår tid. Og når jeg tenker på hvem som kan være så mektig at de kontrollerer media og får til en global klimapsykose hvor enhver værforandring skyldes global oppvarming, så er det nettopp disse brorskapene med medlemmer i samfunnenes nøkkelpossisjoner og oversikt i samfunnets skjulte sider.

   Det er jo helt klart at dette er organisert, og kanskje kan man bruke ord som organisert kriminalitet?

 4. Hvorfor overdriver og lyver gammel-mediene i klimaspørsmål? Forslag:

  1: Lojalitet: Journalister løper stort sett i flokk og er bare lojale mot fagforeningsvedtaket om å jobbe for grønn politikk – så å si uansett faktagrunnlag.

  2: Inntekt og salg: Klima-saken selger (fortsatt) og aggregerer liker-klikk, snarlig undergang selger aller mest.

  3: Føre var: Veien inn i de godt finansierte miljø-organisasjonene, politiske partiene og NGO-ene blir langt mer sømløs hvis journalister skulle miste (de svært usikre) jobbene sine.

  4: Styrt hjelp til selvhjelp: Eierne av mediekonsernene – en håndfull svært sterke kapitalgrupper – presser gjerne på for økt aksept for økte avgifter til «grønn omstilling» de selv er en del av.

 5. Hei Ole Henrik Ellestad!

  Anbefaler dere ‘klimarealister’ å slutte å diskutere med referanse til e-poster, avisartikler, IPCC-leieren etc., det blir for upresist og kaotisk. Diskuter heller med utgangspunkt i konkrete vitenskapelig publikasjoner med peer review. Da er det mulig å få til en mer saklig og presis diskusjon.

  Vil således ha dine kommentarer til følgende publikasjoner:

  Robustness of the Mann, Bradley etc. 2007:
  https://ral.ucar.edu/projects/rc4a/millennium/refs/Wahl_ClimChange2007.pdf

  Trends and Acceleration in global an regional sea-levels since 1807. Jevrejeva et.al.
  https://www.glaciology.net/pdf/jevrejeva-gloplacha13-virtual-station-recon-w-gia.pdf

  The Global Climate in 2015-2019, World Meteorological Organization, 2019.
  side 5-temerature og side 6-Ocean.
  https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=9936

  Mvh
  Torgrim Jacobsen

  • Torgrim Jacobsen.
   Jeg registrerer at du synes det er helt OK å mene en ting når man diskuterer en viktig problemstilling mellom fagfolk og det helt motsatte når man skriver en rapport for FNs klimapanel. Og at det er denne type forskere IPCC setter i ledelsen av rapportskriving. Så får leseren gjøre seg opp en mening om det. Det er tydelig som M. Mann sier at de ikke har tapt ‘The PR battle’. Selv synes jeg at det er betryggende at de ledende innen IPCCs rapportskriving på kammerset er enige i de innvendinger vi IPCC-kritikere anfører.

   Referansen fra Wahl og Annan er velkjent og inneholder flere feil. Anbefaler deg å lese Wegman-rapporten som konkluderte med flere metodiske feil og flere feil i bruk av data som, valg av dataserier som er diskreditert av de som driver med treringkronologi, trunkering av dataserier, utfylling av manglende data, erstatning av treringdata med instrumentmålinger når treringdata viste temperaturnedgang osv. Wegman har gjennom ti-år vært ‘stjerne’ innen beregningsorientert statistikk, mens M. Mann var nylig ferdig med sin PhD. Det sier vel ellers mye at M. Mann fremdeles ikke har utlevert nøkkelmateriale etter snart 20 år. Disse forhold står for øvrig omtalt i de epostene som forefinnes om saken. Og for Europa ble Hockeykurven dementert i IPCC-2013. Data viser at Grønland/Arktis, USA og alle kontinenter viser Middelaldervarmen. Se forøvrig Klimanytt nr 56.

   Rapportene fra WMO er gjennom senere 10-år blitt høyst tendensiøse. Spiller ingen rolle om CO2 stiger når det ikke er driveren i temperatursystemet. Og de snakker hele tiden om all varmen som går ned i havet. Ganske riktig, men det har det gjort i millioner av år (hele tiden) – fra solen. Og eksportert varmen opp i atmosfæren og mot polene med vinder og havstrømmer – som varierer.

   Jevrejevas et als. arbeide har jeg kommentert tidligere (KN 119). Det mest interessante er at den lineære middelverdien startet vel 1800 og har foregått til nå. Mens CO2 kun har kunnet ha betydning fra 1950. I tillegg viser avvik fra linearitet omtrent samme ca 60-års syklus fra naturlige variasjoner i hele perioden. Dette er sykluser som IPCC avviser og erstatter med CO2-påvirkning. Og en midlere stigning på 19 cm per 100 år. Det er langt opp til 80 cm i Norge og globalt.

   • Ole Henrik Ellestad!

    Første avsnitt i ditt svar til meg 01.01.2020 er totalt meningsløst i forhold til mitt ærend med innlegget 29.12.2019. Hvordan du kan komme med en slik påstand basert på det jeg skrev må være utslag av en litt for kreativ fantasi.

    Det jeg imidlertid ønsker enda en gang å utfordre dere klimarealister på er å ‘hoste opp’ de serøse kilder dere har som grunnlag for å påstå at havnivået tilnærmet ikke beveger seg i det hele tatt (Jan-Erik Solheim, Folkeopplysningen NRK). Deres kronvitne er Nils Axel Mørner, men en av hans hovedreferanser professor R.Steven Nerem og forskningsmiljøet ved Sea Level Research Group, University of Colorado vil slettes ikke vedstå seg de oppfatninger de blir tillagt av Mørner. Som en rekke andre forskningsmiljøer hevder disse at havnivået i perioden 1993 (da en først begynte med altimermålinger) og fram til i dag har steget med ca 3mm /år. (Hay et al. 2015), 2.8± 0.5mmyr−1 (Church and White, 2011; Rhein et al., 2013), 3.1±0.6mmyr−1 (Jevrejevaetal.,2014),3.1±1.4mmyr−1 (Dangendorf et al., 2017) and the estimate from satellite altimetry 3.2±0.4mmyr−1 (Nerem et al., 2010; Rhein et al., 2013). Professor Nerem og forskninggruppen ved University of Colorado hevder også at havnivåhevningen synes å ha akselrert fra en hastighet på 2mm/år midt på 1990-tallet til 4mm/år i 2017. Dette skulle altså være Mørners hovedkilde på at havnivået ikke beveger seg i det hele tatt. Denne akselreasjonen i havnivåhevning støttes også av World Meteorological Organization i deres rapport fra 2019.

    I din artikkel i Klimanytt 119, 2015 hvor du henviser til Jevrejeva et.al underslår du også en av deres hovedobservasjoner, som er god overensstemmelse mellom satellitt data og fast stasjon data fra 1993 (da satelittmålingene startet ) og fram til i dag. Begge disse datasettene gir en havnivåstigning per. år på ca 3mm, det samme som alle de andre referansen nevnt ovenfor. Litteraturen ser heller ingen tegn til utflating av hverken havnivåstignig (som et resultat av 60-års sykluser) eller temperatur slik som hevdes i Minerva Debatt 16.11.2012. (Ellestad, Solheim,Humlum), snarer tvert imot (se over).

    • Kommentartekst tilsendt redaksjonen fra Ole Henrik Ellestad

     Jacobsen

     Hvis du er tydelig på at IPCCs nøkkelforfattere bør reflektere sine viktige synspunkter, eksempelvis om vurdering av data, og at ledere ikke bør overkjøre sentrale faglige synspunkter, så er vi enige. Men de historiske fakta vil vi informere om også i fremtiden selv om det av mange ikke er ønsket.

     Minner deg om ‘Climategate’ var tema. Havnivå er behandlet i flere artikler på vår web-side med og uten Mørner. At det finnes artikler som IPCC-baserer seg på er intet nytt. Poenget er at Jevrejevas arbeide i 2006 og 2014 begge viser at havnivået steg i snitt 1.7/1.9 mm per år 150 år før fossilt CO2 kunne ha noen innflytelse. Hva skyldes det ut over en naturlig variasjon. Du nevner også at Jevrejeva omtaler at hennes data stemmer med satellittmålingene. En sannhet med store modifikasjoner. I de nevnte 150 årene var det periodiske endringer med mer markant stigning rundt 3 mm per år, men i andre perioder (kaldere) var det liten stigning. Nå har vi hatt en slik varmeperiode. Det som blir feil er å definere den som standard for fremtiden slik IPCC gjør.

     Men satellitt-målingenes rådata viser ikke store endringer. Det er kalibrering mot en valgt stasjon i Hong Kong (sterk faglig kritikk) som gir de offisielle verdier. Det arbeides med å finne en ny standard.

  • Torgrim Jacobsen
   Klimaet har alltid endret seg, og vil komme til å endre seg så lenge jorden består. Det en kan diskutere er årsak(er) til endringene.
   Om noen finner «årsak» som ikke bygger på naturlover så er «forklaringen» kun en politisk påstand og ikke et bevis. Som ansvarlige mennesker må en etterspørre bevis. Naturlover forteller oss at:
   * fordamping av vann ved hjelp av energi fra universet gir energi i atmosfæren som driver endringer av
   vær
   * CO2 i atmosfæren har neglisjerbar innflytelse
   * gjennomsnittlig energiinnhold i atmosfæren over tid kan ikke endres uten endring av energi tilført fra
   universet.

Kommentarer er stengt.