Cicero med feilinformasjon om drivhuseffekten

Klimanytt 219, forfattet av Ole Henrik Ellestad

Cicero omtaler drivhuseffekten for nybegynnere og viderekomne. Begge artikler inneholder en serie av feilinformasjon, unnlatelser om essensielle faglige forhold og tendensiøse omtaler. Alt med en overdreven vekt på CO2 mens det er vanndamp og skyer som dominerer.

FNs klimapanels (IPCCs) mandat er å belyse menneskeskapte årsaker til global oppvarming. De faglige forklaringer er i realiteten konstruert for å gi lekfolk et tilsynelatende inntrykk av at klimavariasjoner styres av CO2-økning og stråling. Det blir som å si at i «Peer Gynt» har den «Grønnkledde» hovedrollen og dominerer teaterstykket. I sin omtale av drivhuseffekten i to artikler på Ciceros hjemmeside (1, 2) fremkommer dette tydelig.

Vanndamp dominerer atmosfæren ved stråling og den hydrologiske syklus
Men hovedrollen, «Peer Gynt», i atmosfærens mekanisme har vannmolekylene, som det er nesten 100 ganger mer av i atmosfæren, og som har langt mer betydningsfulle strålingsegenskaper enn CO2. I tillegg er det den hydrologiske syklus med fordampning (som kjøler hav og bakke) og oppadgående luftstrømmer (konveksjon) som (utenfor strålingsvinduet) transporterer enorme energimengder (latente) fra bakkenivå og opp i troposfæren, frigjør energien under danning av vanndråper og ispartikler ved skydannelse og returnerer den som nedbør. Den første kilometer oppover foregår energitransport med vanndamp i oppadstigende luftstrømmer (og i strålingsvinduet). Denne transportform er ca 10 ganger mer effektiv enn ved stråling. Etter en kilometer overtar gradvis stråling, men dyp konveksjon kan gå helt opp til 17 km (stratosfæren).

«Varm luft kan holde på mer vanndamp» skriver Cicero og tillegger kvikt vanndampen en forsterkningseffekt. Men der hvor IPCC selv beregner økt effekt oppe i atmosfæren observeres ikke mer vanndamp over tiår, hverken med satellitt eller værballonger, men tvert imot nedgang i vanndampmengden. Det medfører mindre absorpsjon og økt utstråling som motvirker eventuelt bidrag fra CO2-økning til oppvarming.

«Skyer holder kloden varm om natten» skriver Cicero og skjuler det faktum at refleksjon av solinnstråling fra lave skyer gir en netto avkjøling av kloden. Skyer stråler som et «sort legeme», og under skyene (66 +/- 3 % på kloden) betyr CO2-mengden lite. I fagdelen av sine rapporter konkluderer IPCC at skydannelse er dårlig forstått. Beregningene blir derved tilsvarende feilaktige og upålitelige. Men i «Summary for Policymakers» eller i media utelates dette og profileringen blir «science is settled».

IPCC og Cicero omtaler bare strålingsdelen og finner at i det komplekse system der 340 W/m2 (gjennomsnitt) sirkulerer og vekselvirker mellom de ulike prosesser har de «beregnet» at 1,9 W/m2 fra økt CO2 skal dominere klodens klima og tilhørende effekter. Det trodde ikke verdens ledende meteorologer inkludert våre eminente Jacob Bjerknes og Arnt Eliassen. Men da IPCC ble dannet endret dette seg gradvis basert primært på beregningsmodeller til tross for velkjent manglende forståelse og datamengder.

Grunnleggende om molekyler og infrarød (IR) stråling
Skulle Cicero først omtalt absorpsjon av IR-stråling, burde de påpeke at energiabsorpsjonen følger Lambert-Beers lov med en logaritmisk absorpsjon av stråling ved økt konsentrasjon (3). Således vil de første 20 ppm CO2 absorbere en energimengde motsvarende en teoretisk oppvarming på 1,7 o Celsius, mens økning på 20 ppm fra dagens nivå på 400 ppm bare gir økning på noen få hundredels grader. Som en våt svamp som bare kan ta opp litt mer vann. Med opp mot 100 ganger mer vanndamp enn CO2 i atmosfæren vil vanndampen absorbere nesten all energi i de infrarøde områdene med unntak av det omtalte «vinduet» der strålingen går direkte ut i verdensrommet (3). Det er bare liten rest igjen for CO2 for ytterligere absorpsjon. I det viktige vinduet vil også økt ozon absorbere, men det nevnes ikke.

Grunnleggende IR-teori blir også feil. De feilbetegner ett av CO2-båndene og nevner ikke at et annet bånd ikke absorberer IR-stråling. Den detaljerte omtale av CO2 fjerner oppmerksomheten fra det desidert viktigste molekylet, vanndamp. Det beskrives ikke til tross for at det har fire brede båndområder som absorberer i IR-stråling.

Figuren viser ikke absorpsjon, men fra hvilket temperaturnivå CO2 sender ut stråling.
Cicero presenterer (2) en figur som viser CO2s ‘absorpsjon’ målt fra satellitt over Saharaørkenen.

Samme bilde er vist øverst i vedlagte figur (Nimbus-satellitt). I tillegg viser jeg forholdene målt over Middelhavet (midten) og Antarktis (nederst). Den heltrukne kurven viser utsendt stråling (W/m2) som kan sammenlignes med sort stråling ved forskjellige temperaturer angitt ved de inntegnede stiplete kurver ved ulike temperaturer. De tre bildene er svært forskjellige til tross for at det er omtrent like mye CO2 i områdene. Cicero beskriver det som absorpsjon, men det er feil. Den heltrukne kurven viser fra hvilken atmosfæretemperatur CO2-molekylene (og vanndamp, ozon mm) sender ut stråling (emisjon) mot verdensrommet. Da blir det mening.

I øverste bilde beskriver Cicero en skarp topp pekende oppover ved ca 675 cm-1: «Denne dippen skyldes at CO2 har fanget opp energi før den nådde opp til satellitten». Men de underslår hovedpoenget at emisjon fra denne delen av absorpsjonsbåndet for CO2 skjer i stratosfæren (over 220K). Der stiger temperaturen med høyden, og mer CO2 vil da gi økt utstråling, det motsatte av hva som skjer i troposfæren. Dette reduserer effekten av CO2.

Middelhavsområdet (midtre bilde) har lavere temperatur enn Sahara (øverste bilde). Det endrer ikke CO2-effekten, men temperaturforskjellen mellom bakkenivå og stratosfæren blir mindre. Kurven for Antarktis i nedre bilde er helt annerledes. Der stiger temperaturen med høyden (som for ‘dippen’) fra de ekstremt lave temperaturer ved bakkenivå.

Jeg forstår jo nå at vi på vår henvendelse for 9 år siden til Cicero om deres forklaring på drivhuseffekten ikke fikk noe skikkelig svar. Enten feilinformerer de eller så har de ikke har forstått drivhuseffekten.

Noter

 1. http://www.cicero.oslo.no/no/posts/single/drivhuseffekten-for-nybegynnere
 2. http://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima/drivhuseffekten-for-viderekomne
 3. Naturen styrer Klima, Artikkel 26 Drivhuseffekten og artikkel 3. Hefte klimarealistene 2017, Redaktør Jan-Erik Solheim samt Klimanytt 145, 147, 150, 153, 160, 163.

 

 

 

 

Støtt oss ved å dele:

31 kommentarer

 1. Ellestad, her beskriver du forholdet i absorpsjonskapasiteten til H2O og CO2, som med 100 ganger mer H2O (og som i tillegg overlapper CO2 i tilbake strålte IR bølger med minimum 90% av CO2s?) Du nevner også at vanndamp har langt mere strålingsegenskaper enn CO2.
  I tillegg har CO2 molekylvekt på 44 og H2O 18,02, og da har jeg som amatør beregnet forholdet, som klimagasser mellom CO2 og H2O til 5 : 95.
  Spørsmål:
  Hva mener du med at vanndamp har mer strålingsegenskaper enn CO2?
  Hvordan er min beregning av forholdet CO2/H2O 5:95?

  • Til Andersen. H2O har tre fundamentale absorpsjoner samt rotasjon som alle er infrarød aktive. Og 3% i snitt i atmosfæren varierende fra nærmere 7% i tropisk sektor til små mengder i klodens kalde områder. Dette resulterer i at all utgående stråling absorberes med unntak i ‘vinduet’. Dessuten kondenserer den som skyer av ulike typer (og høyder) som har sitt eget bidrag til varme og strålingsmekanismene.
   I tillegg bidrar H2O ved overtoner til betydelig absorpsjon av inngående sollys i det nære infrarøde området.
   CO2 har to aktive IR-absorpsjoner som absorberer og emiterer. Der det er andre molekyler vil de overføre vibrasjonsenergien til molekylbevegelse. Men H2O absorberer nesten all stråling i CO2s båndområder.

   • «Og 3% i snitt i atmosfæren»

    USGS forteller at vannet i atmosfæren tilsvarer omtrent 2,5 cm. Vekten av det er omtrent 2,5 gram per cm2. Så vet vi at lufttrykket – vekten av overliggende luft – er omtrent 1000 gram per cm2.

    Så på massebasis er det i snitt omtrent 2,5 promille vanndamp i atmosfæren. Pga vannets lave molekylvekt blir det mer på volumbasis, men det mangler fortsatt en faktor 6-8 opp til Ellestads tall.

    • De som hoderegner litt, vil se at Ellestads påstand om nesten hundre ganger mer vanndamp enn CO2 dermed er bortimot en faktor 10 feil.

     Men hans villedning er verre enn som så: For mens det er mest vanndamp nær overflaten, er drivhuseffektens domene noen km oppe i atmosfæren, hvor relativ andel er mindre enn snittet.

     • Raaen. Vi har ulike middeltall for mengden av vannmolekyler i atmosfæren. Muligens er mitt tall for høyt som gjennomsnitt, Det er ikke et viktig tall, men bør jo være riktig. Det viktige er antall molekyler i gassfase siden det er de som absorberer og emitterer IR-stråling (ikke i gram e.l). Mengden varierer mellom rundt 7% i deler av tropene til lite i kaldere områder. Og det varierer med høyden og årstider. Også i ørkenområder observeres at det er nok vanndamp til å hindre utstråling unntatt i ‘vinduet’. En annen viktig fordeling er mellom frie molekyler og mengden som er samlet i skyer som har helt andre strålingskarakteristikker i form av sort/grått legeme. Dette er omtalt i referansene jeg viste til, men det leser jo ikke Raaen, bare kommenterer om det mangler .
      Fint at også Raaen har fårtt med seg at IPCCs drivhuseffekt skal materialiserer seg noen km oppe i høyden. Da er han sikkert opptatt av hva som transporterer energien dit opp – latent varme i vanndamp og konvesjon den første km, så overtar stråling gradvis. Det skriver ikke Cicero om. Men også de skriver litt om at vanndamp forsterker (3-4.5 ganger iflg IPCC), så å angi for høy vanndampmengde er således ikke noe brudd med påstått forterkningseffekt.
      Hovedpoenget er at der IPCC beregner drivhuseffekten måles, med såvel værballonger som satellitter, mindre vanndamp over senere tiår. Da blir det ikke særlig forsterkning for å si det mildt.
      At det er mest vanndamp i lavere lag bidrar til økt konveksjon såvel som økt absorpsjon av tilbakrstrålt IR-stråling som Raaen er så opptatt av. Dessuten regner jeg med at Raaen etterhvert blir mer opptatt av satellitt temperaturmålinger der drivhuseffekten er særlig stor, og ikke bare bakkemålinger.

    • Dette er håpløst bakstreversk Raaen, holde på slik med baksnakking av vanndampen når du burde vite at vanndampen står for 95 % av drivhuseffekten og CO2 bare 4 %, samtidig som «vår» andel av CO2 er under 4 %.

     Her kan du lese mer, formulert som svar til dommeren i den store klimarettsaken i California. Forfatterne er de verdenskjente fysikerne Happer, Koonin og Lindzen.

     https://rclutz.wordpress.com/2018/03/22/cal-climate-tutorial-the-meat/

     • Jeg takker for tipset, det er vel spesifikt Exhibit A i denne det refereres til. Nyttig lesing, som ventet når Lindzen er involvert. Kan gjerne kan anbefales, spesielt for Klimarealister!

      Se f.eks. svaret på spørsmål 7 om hvor økningen i CO2 kommer fra, eller spørsmål 3 om tilbakestrålingen.

      Det kan virke som «de verdenskjente fysikerne Happer, Koonin og Lindzen» er på voldsom kollisjonskurs med noen av de mest populære tesene på dette nettstedet.

      Det er jo kostelig at Aaslid (med merkelapp «verdenskjente fysikere») linker til noe som så eksplisitt tar livet av tøyset om at «“vår” andel av CO2 er under 4 %.» (Er Bjarte Flem detronisert?)

      Kan vi etter dette forvente at moderator «takker nei» til de mange innleggene som påstår at drivhuseffekten strider mot naturlovene?

      Jeg har ikke «baksnakket vanndampen» som drivhusgass; jeg har påvist i detalj at Ellestad villeder om mengden vanndamp i atmosfæren – i et innlegg han sier handler om feilinformasjon. Hvis jeg tar feil, ville det vel vært bedre å påvise det faglig enn å komme med enda et av disse ørkesløse rituelle personangrepene?

      Og strengt tatt, Happer, Koonin og Lindzen sier vel ikke noe presist om den relative effekten av vanndamp?

     • Raaen, du kan umulig ha lest teksten jeg lenket til. Happer, Koonin og Lindzen skriver i svaret til spørsmål 2:

      «The most important greenhouse gas, by far, is water vapor. Water molecules, H2O, are permanently bent and have large electric dipole moments.»

      Det framgår av sammenhengen senere i teksten hvor betydningsløs CO2 er i forhold til vanndamp, og figuren til spørsmål 2 tallfester at bare 3,4 % av CO2 i atmosfæren er forårsaket av oss.

      Dermed blir teksten i din forrige kommentar i hovedsak bestående av oppspinn og ordgyteri.noe du som fysiker selvsagt er klar over selv.

     • Joda, jeg leste rapporten linje for linje. Midt på side 16 står: «Growing human emissions have increased the atmospheric concentration of CO2, from about 280 ppm in 1900 to just over 408 ppm today. The long atmospheric lifetime of CO2 and the roughly constant airborne fraction mean that this concentration growth is proportional to the cumulative human emissions.»

      Dette er helt på linje med det IPCC sier, og helt på tvers av det Klimarealistene sier.

      Jeg antar du viser til den første figuren under spørsmål 7, ikke spørsmål 2, og selv har avledet tallet 3,4 % av den. (Jeg foreslår at man ser for seg en vanntank som man samtidig pumper 100 l/s inn i og 100 l/s ut av. I tillegg lar man en mindre pumpe pumpe inn 1 l/s. Hva er det som bestemmer vann-nivået?)

      «The most important greenhouse gas, by far, is water vapor» er ikke en kvantifisering, og dine tall 95% og 4% kommer ikke fra Happer, Koonin og Lindzen.

      Det er forøvrig helt uomstridt at med dagens tilstand i atmosfæren utgjør vanndamp den største delen av drivhuseffekten. Cicero sier da også: «Vanndamp er den viktigste drivhusgassen i atmosfæren«.

      Men det er instruktivt å spørre hva som skjer om man fjerner all CO2 i atmosfæren. Da blir det kaldere, som i neste omgang fører til mindre vanndamp og dermed mindre drivhuseffekt fra vanndamp. Sånn sett er spørsmålet om hva som er den viktigste drivhusgassen egentlig en avsporing.

 2. Denne artikkelen har ei lenke til artikkelen «ATMOSFÆRENS DRIVHUSEFFEKT» av Ole Henrik Ellestad. Der har han «Figur 26.3 Jordas energiregnskap (NASA).» Prosentandelene han oppgir i figuren er jo korrekte. Men det han ikkje opplyser om er at «IR-stråler absorbert av atmosfæren fra jorda» på 15 % av solstrålingen på toppen av atmosfæren i figuren fra NASA, det er differensen mellom strålinga emittert av jorda og absorbert tilbakestråling frå atmosfæren til jorda. Med 340 W/m2 solinnstråling på toppen av atmosfæren blir 15 % netto langbølga IR-stråling fra jorda 51 W/m2. Brutto langbølga stråling frå jorda finn ein av Stefan-Boltzmanns lov. Med 15 grader celsius middeltemperatur på jorda gir Stefan_Boltzmanns lov ei bruttostråling ut frå jorda mot atmosfæren på 390 W/m2. Det som gjør det mulig med ei stråling ut frå jorda mot atmosfæren som er større enn absorbert solstråling er tilbakestrålinga frå atmosfæren. Det kalles drivhuseffekten. Total absorbasjon av solinnstråling i atmosfæren og på jorda er 240 W/m2. Stefan-Boltzmanns lov viser at ved -18 grader celsius ville utstrålinga frå jorda også vore 240 W/m2. -18 grader celsius er vel da omtrent det som ville ha vore middeltemperaturen på jorda utan drivhuseffekten. Det eg her har beskrevet er mekanismene som ligg bak drivhuseffekten, og som Ellestad ikkje har forstått. Netto IR-stråling i NASA sin figur er ikkje det samme som brutto IR-stråling ut frå jorda. Kven som helst kan etterberegne dette ved å bruke Stefan-Boltzmanns lov.

  • «tilbakestrålinga frå atmosfæren» er tilbakevist utallige ganger som ufysisk misbruk av matematikk, ikke minst av matematikkprofessor Claes Johnson, medlem av klimarealistenes råd, i sin e-bok «Mathematical physics of blackbody radiation». Link her: http://www.csc.kth.se/~cgjoh/ambsblack.pdf

   • Tuvnes, du skriv: «“tilbakestrålinga frå atmosfæren” er tilbakevist utallige ganger som ufysisk misbruk av matematikk.» Eg trur du må korrigere dette til: «“tilbakestrålinga frå atmosfæren” er FORSØKT tilbakevist utallige ganger som ufysisk misbruk av matematikk.» Figuren eg viste til, utarbeidet av NASA og brukt av Ellestad i artikkelen «Atmosfærens drivhuseffekt» har tilbakestråling frå atmosfæren som forutsetning. Når du skriv at dette er tilbakevist utallige ganger, så skriv du samtidig at Ellestad ikkje forstår den figuren som han bruker i sin argumentasjon. Eg foreslår at du tar kontakt med ekspertene i NASA for å få deres forklaring på figuren som dei har laga og Ellestad bruker. Eg går ut frå at ekspertene i NASA vil flire godt av tullet ditt. I mellomtida kan du jo lese NASA sin forklaring til denne problemstillinga, slik eg fann ho på nett seint i går kveld, på denne lenka: https://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/page6.php Den første figuren samsvarer med figuren til Ellestad, med bl.a. følgjande forklaring: “The atmosphere directly absorbs about 23% of incoming sunlight, and the remaining energy is transferred from the Earth’s surface by evaporation (25%), convection (5%), and thermal infrared radiation (a net of 5-6%).” Legg merke til at dei her skriv netto IR-stråling på 5-6 % (som er i tråd med termodynamikkens andre lov som sier at varmestrøm går fra varmt stoff til kaldere stoff). I den andre figuren ser ein korleis denne netto strålinga på 5-6% er sammensatt. Inngående solstråling på toppen av atmosfæren: 100%=340W/m2. Utgående IR-stråling frå jorda 117%, derav 12% gjennom det atmosfæriske vinduet. Tilbakestrålte IR-stråler fra atmosfæren til jorda 100%. Netto IR-stråling fra jord til atmosfære blir da 5 %. Forklaringa frå NASA er slik: “As solar heating and “back radiation” from the atmosphere raise the surface temperature, the surface simultaneously releases an increasing amount of heat—equivalent to about 117 percent of incoming solar energy. The net upward heat flow, then, is equivalent to 17 percent of incoming sunlight (117 percent up minus 100 percent down).” Ellestad brukte NASA sin modell for jordas energiregnskap utan å forstå modellen. Her kan du altså lese NASA sin eigen forklaring.

    (Moderator: Vennligst avstå fra å diskutere problemstillinger hvor du åpenbart ikke forstår helheten. og hvor det reelle innholdet i din kommentar i hovedsak består av meningsløs kverulering.)

    • Forfang. Du fremstiller det som om disse tallene er fastlagt. Det er de jo ikke. Stor usikkerhet. Det er jo dett som latterliggjør Trenberths tidligere figur der han angir det med desimaler. Og noe av det vanskelige er jo at skyene stråler som sort legeme i ulike høyder og i alle retninger – også nedover. I alle retninger er det både ‘vindu’ og absorpsjon – som på vei oppover.
     Du gir ikke uttrykk for å ha skjønt mangfoldigheten i dette og alle de ulike prosessene. Da har det ingen hensikt å diskutere disse omtrentlige tallene og beregningene som du strør om deg med.
     Om tilbakestråling er det slik at det går ingen netto varmeoverføring fra kalde til varme områder. Slik du argumenterer. Derimot er det masse tilbakestråling i de ulike mekanismene i interaksjon stråling – transportprosesser. Uten å gå inn i de er det helt uinteressant å diskutere dine påstander.

     • Ellestad, som jeg har nevnt en rekke ganger, din forstaaelse av drivhuseffekten er paa kollisjonskurs med de aller, aller fleste. F.eks. Lindzen skriver: «Because the surface therefore receives not just solar radiation but also infrared radiation from the atmosphere and clouds, it is much warmer than it would be in the absence of the atmosphere.» http://eaps.mit.edu/faculty/lindzen/198_greenhouse.pdf

      Mener du virkelig at Lindzen tar feil ang. tilbakestraaling? Mener du at Jorda ikke blir varmet opp av tilbakestraaling fra en kald atmosfaere og kalde skyer slik Lindzen beskriver drivhuseffekten?

     • Jeg er ikke på kollisjonskurs med Lindzen. Jeg omtaler de samme mekanismer. Meknismer som Cicero ikke omtaler, eller omtaler feilaktig eller tendensiøst.

     • Ellestad. La oss være enig om dette: Det går ingen netto varmeoverføring fra kalde til varme områder. Sjøl om du gir inntrykk av at eg meiner dette, så er det feil. I figuren fra NASA som du bruker, så er det ein netto varmeoverføring på 15 % av innkommende solenergi fra jorda til den kaldere atmosfæren, dvs. 51 W/m2. Dette er imidlertid differensen mellom IR-stråling frå jorda til atmosfæren og jordas absorbsjon av tilbakestråling frå atmosfæren. Brutto IR-stråling frå jorda bestemmes av Stefan-Boltzmanns lov. Eg har grovberegna denne til 390 W/m2 for ei jord med middeltemperatur på 15 grader celsius. NASA sin meire korrekte beregning er på 398 W/m2, som du kan sjå her: https://science-edu.larc.nasa.gov/energy_budget/pdf/Energy_Budget_Poster_3.pdf

     • Den dagen Forfang kan akseptere fakta
      -base om jordens klima, må ha utgangspunkt i naturlovene kan han kanskje bidra til noe av konstruktiv karakter. I stedet konstruere nye naturlover, som kalde objekter kan overføre varme til varmere objekter. Du burde skamme deg, å dra 10000 år naturhistorie til dette uverdige nivå!

     • Hei Lars Olav. Er det meg eller NASA du kritiserer? Eg har jo bare vist at den figuren fra NASA som Ellestad bruker forutsetter ca 390 W/m2 i langbølga stråling fra jorda og ca 320 W/m2 absorbert langbølga tilbakestråling fra atmosfæren. Dette gir 51 W/m2 i netto stråling fra jorda til atmosfæren, fra varmt til kaldt område, heilt i tråd med termodynamikkens andre lov. Du kan jo bare følge lenkene til NASA som eg har lenka til i fleire kommentarer, så ser du at det er NASA du må kritiseree dersom det eg skriv er feil. Så kan du kontrollregne dette ved hjelp av Stefan-Boltzmanns lov og 15 grader celsius, som gir 390 W/m2 langbølga stråling frå jorda. Til slutt kan du stille spørsmålet om korleis Ellestad kan bruke NASA sin figur i argumentasjonen når han avviser dei fysiske forutsetningane som figuren bygger på.

  • Forfang. Figuren du henviser til er ikke min , men hentet fra NASA. Med en omtrentlig angivelse av energimengdene for de viktigste mekanismer og prosesser. Det viser først og fremst at beregninger med økt 1.9 W/m2 er en særdeles liten størrelse i forhold til de mange prosesser med langt mere energi som foregår.
   Ikke minst forklarer det at forsterkningaeffekt fra vanndamp er vanskelig og beregne, og at det er mange muligheter som leder til at det observeres mindre vanndamp i de lag IPCC beregner økt drivhuseffekt.

   • Ellestad. Heile poenget mitt er ….snip (Moderator har tidligere bedt Forfang om å avstå å kverulere på forhold i atmosfærisk fysikk han ikke har forståelse for. Figuren han viser til og vil fortsette å kverulere på, er ikke brukt av Ellestad i denne utgaven av Klimanytt, og det gir herved en advarsel for usaklig oppførsel).

    Ellestad har opplyst redaksjonen at han ikke ser noen hensikt i å fortsette diskusjonen med Forfang om forhold som ikke er omtalt i dette Klimanytt.

 3. Jeg ser at Forfang er ‘i farta’. Det har ingen hensikt å diskutere drivhuseffekten med en som ikke tar med seg alle effektene i hele atmosfæren. Hva er klodens temperatur uten atmosfære? Som på månen, 91 C kaldere. Resten skyldes atmosfære i vekselvirkning med sol, hav og bakke. Det tar ikke Forfang hensyn til, og dermed blir det uinteressant å utveksle syn om de ulike mekanismer som han utelukker.. Da blir jo også de ulike tallangivelser av liten verdi.

  • Ellestad. Det einaste du gjør er å tillegge meg synspunkt eg ikkje har. Eg har tatt tak i ein ting: Den figuren fra NASA som du bruker har tilbakestråling av langbølga stråler frå atmosfæren til jorda som forutsetning, slik NASA har forklart det her: https://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/page6.php Når du bruker figuren fra NASA så må du også ha akseptert forutsetningene: Jorda absorberer tilbakestrålte langbølga IR-stråler frå atmosfæren, og dette er ein svært viktig del av drivhuseffekten. Har du akseptert dette Ellestad?

   (Moderator: Vennligst avstå fra å diskutere problemstillinger hvor du åpenbart ikke forstår helheten. og hvor det reelle innholdet i din kommentar i hovedsak består av meningsløs kverulering.)

   • Da har du nok en gang bevist mitt utsagn. .Du snakker bare om stråling slik jeg nevnte. Jeg inkluderer latent varme og vekselvirkning mellom det, stråling og skyer i alle nivåer. Din tilbakestråling er under 1% av aktuell energimengder, og du mener at røffe beregninger skal bevise dine påstander. Deg om det.
    Om figuren du henviser til så benytter jeg det som et estimat på størrelsen av de berørte energier – ikke som en fasit slik du uttrykker det.

    • Ellestad. Du har ein merkeleg evne til å unngå å skrive om det som er poenget. La oss være enige om at figuren du bruker er eit estimat (eller røffe beregninger?) på størrelsen av dei berørte energiene. La oss være enige om at talla er korrekte. Det innebærer at «latent varme og vekselvirkning mellom det, stråling og skyer i alle nivåer» er med også hos meg. Figuren er laga av NASA, som opererer med NETTO langbølga stråling ut frå jorda, som er differensen mellom emittert stråling frå jorda (390 W/m2) og absorbert tilbakestråling frå atmosfæren (320 W/m2), som gir ca. 51 W/m2 netto (15% av solinnstråling i din figur) når ein også tar hensyn til strålinga på 20 W/m2 gjennom det astronomiske vinduet. Du påstår at det er brutto 71 W/m2 langbølga stråling ut fra jorda, mens NASA sier at det er over 390 W/m2. Der er uenigheten. Ei beregning ut fra Stefan-Boltzmanns lov med gjennomsnittstemperatur 15 grader celsius på jorda gir også i størrelsesorden 390 W/m2 langbølga stråling ut frå jorda. Kan du vise at den beregninga gir som resultat 71 W/m2, Ellestad, så er du god. Værsågod å prøv!

 4. Stråling fra molekyler i atmosfæren er et resultat av energien (varmen) mottatt fra sola, de er ikke drivkraften for denne energien (varmen).

  Sagt på en annen måte; stråling er et resultat av varmen, ikke årsaken til varmen.

 5. Jeg merker meg at det gjennomgående er noen få personer som argumenterer mot hver eneste artikkel som blir lagt ut. Det er greit med uenighet og konstruktiv diskusjon, men dette virker mer som protest for protestens skyld. Hvis alt som står her er så uvitenskapelig og tendensiøst som disse personer hevder skjønner jeg ikke hvorfor de til stadighet dominerer kommentarfeltet. Kan dere ikke løfte debatten over personangrep og innta en mer konstruktiv holdning? Er disse personene like kritiske til «andre siden» i klimadebatten?

  • Takk for kommentar, Tore Andersen.

   Det strammes nå inn på hva som er ønskelig i en konstruktiv debatt, og vi regner med at de fleste tilpasser seg redaksjonens ønske om en mer konstruktiv debatt. i motsatt fall får syndere fortsette et annet sted.

   For redaksjonen
   Geir Aaslid

  • Andersen. God kommentar.. Det er ingen som ønsker en opplysende debatt blant de få personene du omtaler holder på med. Nesten ingen kommentarer går på den teksten som er skrevet. Det blandes inn ulike momenter fra andre sammenhenger for å distrahere. Det gjelder dette og de fleste tidligere artikler.
   Flere andre nettsteder er ødelagt på den måten. Det virker som et mønster.

Kommentarer er stengt.