Kategori Nedbør og flom

Kulde er mye verre enn varme

Alle som husker historietimene fra skolen vet at kulde assosieres med hungersnød mens varme perioder betyr velstand for menneskeheten. Land langt fra ekvator som ikke var selvforsynt med mat, kunne alltid dekke noe av behovet via import. Men hva skjer…

Klima og helse

Klimanytt 108, av Petter Tuvnes Det relativt gode klima vi har på jorden for tiden (bedre enn under istidene) beskyldes for stadig mer absurde lidelser for menneskeheten. Nøyere granskning av slike påstander viser at de ikke stemmer. Oversikter over alle…