Kategori FN

FNs 17 bærekraftmål

Forfattet av ingeniør Arne Plassen FN-sambandet vedtok i juli 2015 en finansieringsplan for de nye bærekraftsmålene under konferansen «Finance for Development» i Addis Ababa, Etiopia. Målene som blie vedtatt under FN’s hovedforsamling i september 2015 viser at man har store ambisjoner.…

FNs bærekraftsmål

FN har jobbet iherdig i lengre tid for å formulere 17 bærekraftsmål som skal være verdens felles arbeidsplan for samfunnsutvikling. De 17 målene og 167 delmålene som blir vedtatt nå i september skal være gjenstand for prioritert innsats de neste…