Kategori Klimadebatt

Motvekt overleveres ordførere

Klimarealistene og Wigestrand forlag har nettopp sendt boka Motvekt – Fakta om klima, av geologen Gregory Wrightstone, til landets ordførere. I rundt 55 kommuner leverer våre medlemmer boka direkte til ordføreren, for en liten prat. Overleveringene fortsetter utover i mai.…

Ny-ord i klimadebatten

Siden «klimafornekter» er kommet inn i Det norske akademis ordbok, er det kanskje på tide å produsere positive mot-ord? Litt humor får man koste på seg i klimadebatten. Av Knut J. Michelsen 1: Klima-profitøren (alt. klima-svindleren) er én som bruker en…

Når forskningsledere svikter vitenskapen

Klimanytt nr. 292 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Det er en alvorlig brist at ledere for forskningsinstitutter og universiteter demonstrerer at de ikke vet hva et faktum eller usikkerhet i resultater er. Avisinnlegg fremstår som hersketeknikk og autoritetsbygging langt utenfor vitenskapen.…