Kategori Atmosfære

Jordas albedo

Fra Judith Curry’s utmerkede vitenskapsblogg henter vi omtale av ny og viktig forskning. Albedo er andelen av innkommende lys eller stråling som er reflektert av en planets overflate. Albedo er et vitalt element av vårt klima og enda et element…