Bløffen om at IPCC har de beste forskerne

Klimanytt 156, av Ole Henrik Ellestad

Miljøaktivisten og journalisten Lawrence Solomon tvilte på Al Gore og at «science is settled». Han intervjuet noen av verdens ledende vitenskapsmenn innen sentrale klimatema. Intervjuene ble også til bok, «The Deniers» – en hyldest til dem som holdt vitenskapens prinsipper i hevd, og turde å stå opp mot myndighetenes, medias og organisasjon-enes manipuleringer.

Gore - junck scienceIPCC hevder kun at mer enn 50 % av dagens oppvarming (1980-1997) er menneskeskapt. Det er således mulighet for hele 49,9 % naturlige variasjoner.

Al Gore utbasunerte for ti år siden at alle seriøse vitenskapsmenn mente at oppvarmingen var menneskeskapt og ville lede til katastrofe. Verden måtte stole på klimaargumentene til autoritetene som han påsto var samlet i FNs klimapanel IPCC. «Science is settled». Gi ikke vitenskapsmenn som dissenterer, noen oppmerksomhet, de er enten tullinger (crackpots) eller svindlere (crooks). Han eskalerte IPCC-leirens «fornektertaktikk» i media.

Den kanadiske miljøaktivist (kjernekraft, fornybar energi, miljø og regnskog), journalist (National Post, Toronto) og forfatter, Lawrence Solomon mente at et intervju med Al Gores «tullinger» ville egne seg i en avisspalte. Til hans overraskelse fant han at for hvert hovedtema innen klima var det seriøse vitenskapsmenn som dissenterte fra IPCC. De var klart mer velkvalifiserte og hadde gjennomgående oppnådd bedre resultater i sin forskning enn sine «motparter» innen IPCC-leiren. De var reflekterte, hadde en velbegrunnet skepsis til IPCCs konklusjoner og hevdet at det var lite som støttet IPCC-teoriene innen deres spesialfelt (og begrenset seg til det). Tilsammen dekket de imidlertid alle hovedtema innen klimaforskning. Deres «synd» var at de fortsatte den veletablerte vitenskapelige skoleretning der naturlige klimavariasjoner dominerer, og turde å stå opp mot IPCC og myndighetenes indoktrinering. Kort sagt, Al Gores og IPCC-leirens sjikane var totalt misvisende. La oss vise noen få eksempler.

Ikke flere tropiske orkaner
IPCC har nå innrømmet at oppvarming ikke gir flere tropiske orkaner. Men Christopher Landsea mente dette også i 2003 (og en norsk professor i meteorologi fortalte meg dette allerede i 1992). Han trakk seg som leder for «orkangruppen» ved utarbeidelse av 2007-rapporten fordi faggruppen ble overstyrt av forskere utenfor fagområdet. Landsea var meteorolog (NOAA) og ledet «American Meteorological Society’s Committee on Tropical Meteorology and Tropical Cyclones». Han hadde mottatt AMSs pris for beste bidrag til vitenskapen om orkaner og tropisk værvarsling.

Alt er som normalt i Arktis
Syun-Ichi Akasofu var direktør (1986-99) ved
«International Arctic Research Center of the University of Fairbanks» som han grunnla. Han har nærmere 600 vitenskapelige artikler, forfatter av 10 bøker, to ganger vært blant verdens 1000 mest siterte forfattere og mottatt en rekke priser for sine arbeider. Han var medlem av den japanske komiteen som konkluderte med dominerende naturlige variasjoner. Hans hovedtese er at Arktis gjennom alle år, også uten mulighet for menneskelig påvirkning, virker som et «forstørrelsesglass» på klimaendringer. Dagens forhold er intet unntak og kan forklares med oppvarming etter Lille istid.

Svak avkjøling i Antarktis
Professor David Bromwich, president i «International Commission on Polar Meteorology» mm. er en av de mest erfarne Antarktis-forskere. Han uttaler: det er vanskelig å se noe varmesignal fra Antarktis nå. Han påpeker også at IPCC-modellene svikter i Antarktis fordi de beregner oppvarming iht. til deres teori, mens det faktisk er en svak avkjøling og rekordmengder med sjøis.

«Hockeykurven» – en skam for vitenskapen
Professor Edward Wegman har vært den ledende drivkraft i utviklingen av beregningsorientert statistikk, president i «International Association of Statistical Computing» og leder av «Committee on Applied and Theoretical Statistics of the National Academy of Sciences». Han ledet US Congress komite for å granske «Hockeykurven» til Michael Mann et al. og konkluderte med feil metodikk og manipulering av data. Til sammenligning hadde Mann nettopp fått sin dr. grad da han publiserte «Hockeykurven», senere betegnet som en skam for vitenskapen, og ble valgt til ledende forfatter av IPCC.

Listen er lang
Jeg kan også nevne professor Richard Lindzen, ledende professor i atmosfærefysikk ved MIT; den moderne tids Einstein, Freeman Dyson, professor i fysikk ved
«Advanced Studies at Princeton»; Antonino Zichichi, professor i fysikk med mer enn 800 vitenskapelige artikler, 10 bøker, president i «World Federation of Scientists». De er sterkt kritiske til IPCC-modellene som ikke beregner den reelle verden, mangler sammenheng og er ugyldige. Listen er svært lang og inkluderer også verdens klart ledende klimatolog på 1900-tallet, Hubert Lamb.

Farsen om «science is settled» og konsensus er således komplett. Med norske mediers, organisasjoners og politikeres velsignelse.

– Lawrence Solomon: «The Deniers», Richard Vigilantes Books, 2008.

 

Støtt oss ved å dele: