Bjørn Geirr Harsson til Klimarealistenes Vitenskapelige Råd

Bjørn Geirr Harsson har takket ja til en forespørsel om å bli med i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd (KVR). Han er geofysiker og geodet og styrker KVRs kompetanse. Enkelte lesere vil huske ham fra Klimanytt 107. Her følger en kort beskrivelse av Bjørn Geirr Harssons utdanning og karriere.

Bjørn Geirr Harsson (1940), er utdannet Cand.real i geofysikk ved Universitetet i Oslo 1968, og ansatt i geodesiavdelingen i Kartverket 1968-2005.

Han har arbeidet innen alle geodetiske disipliner: triangulering, nivellement, vannstand, tyngdemåling, GPS, koordinatsystemer, samt i FNs Havrettskonvensjon.

Han har hatt ansvaret for arbeider av nasjonal betydning, blant annet nymålingen av Norges grunnlinje for fastlandet og Jan Mayen. Han har deltatt i forhandlinger om delelinjen i Barentshavet og har arbeidet med beregninger av midtlinjen i Nordsjøen.

Bjørn Geirr Harsson har i tillegg til en rekke fagartikler nasjonalt og internasjonalt, utarbeidet den nasjonale Verneplan for kart og oppmåling. Sammen med Roald Aanrud har han skrevet Med kart skal landet bygges. Oppmåling og kartlegging av Norge 1773-2016.

Utmerkelser

2003 utnevnt til Fellow of the International Association of Geodesy (IAG)

2005 utnevnt til Ridder av første klasse i St. Olavs Orden

2007 utnevnt til æresmedlem i GeoForum

2015 utnevnt til årets fagperson i Norsk Jordskiftekandidatforening (NJKF)Støtt oss ved å dele: