Bakvendt-«vitenskapen» om CO2 og klima

Av Petter Tuvnes

Klimadogmet går ut på at utslipp av «drivhusgassen» CO2 fra forbruk av fossil energi (kull, olje og gass) skal føre til økt global temperatur og muligens katastrofale klimaendringer en gang i en ukjent fjern fremtid.  Dette er basert på bakvendt-«vitenskap», en påstand som her dokumenteres.

Virkeligheten er at vi for tiden har et gunstig globalt klima etter å ha kommet over Lille Istid for ca 150–200 år siden med kulde, dårlig vær, små avlinger og hungersnød, med nå bare ca 1 grad C høyere global temperatur enn dengang.  Det dyrkes mer mat enn noensinne for tiden, og egentlig nok til hele verdens befolkning, men fordelingen er dessverre skjev av forskjellige årsaker som krig m.m.  Det er ikke mer ekstremvær enn tidligere (ref. FNs klimapanel SREX-rapport 2012 og AR5-rapport WG1 Chapter 2, 2014).

Drivhuset og atmosfæren
Drivhus blir oppvarmet av sol gjennom vinduer, og avkjøling hindres av de samme vinduene. Atmosfæren er ikke noe drivhus fordi det ikke er noe som hindrer varmen fra solen å transporteres bort hovedsakelig med luftstrømmer (konveksjon). Det er det motsatte av hva som skjer i drivhus. Begreper «drivhuseffekt» om atmosfæren er derfor bakvendt-«vitenskap». Atmosfæren har en bestemmende effekt på global temperatur, men det er ikke som et drivhus, men gjennom atmosfære-effekten. Denne effekten stabiliserer global temperatur ved å fordele varme fra solen, og virker isolerende slik at avkjølingen av jorden reduseres. Månen, som ikke har atmosfære, har mye større temperatursvingninger enn jorden.

Temperatur og CO2
Den eneste grunnen til å kalle CO2 for «drivhusgass» er at 3–4 ganger så mye CO2 som i luften tilsettes i drivhus for å øke plante- og matvekst (sjekk fotosyntesen). CO2 er ikke en giftig forurensning, men plantenæring. Økningen av plantenæringen CO2 i luften siden Lille Istid fra ca 0,03 % til 0,04 % (i volum) har bidratt til økt plantevekst og matproduksjon i verden (ref. NASA satellittovervåking og FN FAO).
Mer CO2 fra utslipp skal angivelig være årsak til høyere temperatur. Men alle målinger av temperatur og CO2, enten det er i iskjerneprøver for 400–800 tusen år siden eller nyere målinger direkte i atmosfæren, viser at først endres temperaturen av naturlige årsaker og deretter følger CO2 etter (ref. Vostok-ismålinger og Humlum, Stordahl, Solheim og Klimanytt 130). At økt temperatur er årsak til mer CO2 stemmer med naturloven om absorpsjon av gass i væske (Henrys lov) og at økt temperatur gir økt biologisk aktivitet. Korrelasjon mellom havtemperatur og CO2 er 99 % (ref. Endersbee 2008). CO2 kan derfor ikke være årsak til temperaturendringer. Det er motsatt.

Klimapanelets flat-jord modell
FNs klimapanel (IPCC) skriver i sin siste hovedrapport AR5 at det er økt varmestråling fra atmosfæren mot jordoverflaten på grunn av økt CO2 som er årsak til temperaturøkning siden 1970-årene (tilbakestrålingseffekten). Tilbakestrålingen skal liksom være dobbel så virkningsfull som solen i et «energibudsjett» hvor man modellerer jorden som flat (!) og solen som «kald» med bare en fjerdedel innstråling av virkelig stråling. Hele modellen strider mot både fysiske og termodynamiske lover, og er den verste bakvendt-«vitenskapen» man kan tenke seg (ref. prof. Claes Johnson, KTH i boken Mathematical physics of blackbody radiation).

Klimamodeller basert på bakvendt-«vitenskap» har beregnet at utgående stråling fra atmosfæren skal avta slik at varme «stenges inne» p.g.a. CO2, og global temperatur skal øke. Satellittmålingene ERBE og CERES viser det motsatte: Utstråling har økt som følge av naturlig økt temperatur, og det er selvsagt og naturlig for å opprettholde energibalansen ved økt temperatur (Lindzen & Choi 2009).

Er atmosfæreeffekten av CO2 målbar?
Atmosfæreeffekten av CO2 er egentlig bare å redusere varmetapet litt, noe som kan sammenlignes med en form for isolasjon. Men 0,01 % mer CO2 i luften nå sammenlignet med for 200 år siden har ikke hatt noen målbar effekt på global temperatur (ref. klimaforsker Roy W. Spencer, leder for UAH satellittmålingene). Faktisk er det bare ca 0,0015 % CO2 i atmosfæren som stammer fra utslipp fra fossil energibruk. 0,0015 % mer CO2 i atmosfæren har null, nada, nix effekt på global temperatur. Ettersom global temperatur bare er en av over 100 forskjellige effekter som påvirker klima, så kan vi bare slutte å bekymre oss for sporgassen CO2. Stopp alle CO2-tiltak!

Klimamodeller på villspor
Klimamodellene som FNs klimapanel baserer sine skremsler om klima på, er forhåndsprogrammert til å vise økt global temperatur når CO2 øker (IPCC-Myhre-modellen). Men, modellene stemmer ikke med virkelig temperaturutvikling (ref. klimaforsker dr. John Christie, UAH, i senatshøring USA med figuren til venstre). Ettersom våre utslipp av CO2 til nå har hatt null målbar påvirkning på global temperatur, så er det ikke rart at klimamodellene er feil (bakvendt-«vitenskap»).

Hvis det ikke er CO2 som er årsak til klimaendringer, hva er det da? Det er solen, vår eneste sterke varmekilde, effektiv solinnstråling mot jordoverflaten modifisert av skyer, påvirkning av hav og atmosfære, sirkulasjon og nedbør (ref. dr. James Hansen, NASA 1988, dr. Willy Soon et al. 2015 + mange flere).

For i de ulike områder på kloden formes klimaet av geografi og variasjoner i sol, jordoverflaten, atmosfærens totale effekter med vinder, skyer og dominerende vanndamp samt havstrømmer med åpenbare effekter på kortere og lengre tidsskala, og med mønstre som gjenfinnes i dag. Systematisk reduksjon i skydekket, med mange ganger høyere effekt enn CO2-økning, kan forklare oppvarmingen 1986-2000.»
Professor Ole Henrik Ellestad i Klimanytt 182.

Klimaskremslene er ikke vitenskap
Hvis klimaskremslene ikke er vitenskap, hva er de så? Det er en bakvendt-«vitenskap» å tro på for dem som mener at utslipp av CO2 er skadelig og vil «redde verden» fra industri og bilbruk som de misliker. Tidligere leder for FNs klimapanel inderen Pachauri svarer selv på spørsmålet i sitt avskjedsbrev: Klimadogmet er hans «religion and dharma» (hinduistiske leveregel). Det sier sitt.

Det som er tragisk med bakvendt-«vitenskapen» om klima er at verden er blitt lurt til å sløse bort 1500 milliarder USD hvert år i unyttige klimatiltak, presset igjennom av ekstreme klimaaktivister (WWF, Greenpeace m.m.), aktivist-forskere (dr. James Hansen, GISS-laboratoriet o.l.) og lettlurte, naive og kunnskapsløse populistiske politikere. Penger som kunne vært brukt på nyttigere formål som bekjempelse av sult, sykdommer og bedre infrastruktur mot naturlige klimaendringer.

Ytterligere dokumentasjon som avslører bakvendt-«vitenskapen» finnes hos www.klimarealistene.com og i notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima» her: https://dl.dropboxusercontent.com/u/108651284/Klimanotat%202017-01-06.pdf

Støtt oss ved å dele:

44 kommentarer

 1. Savner en kjølig vitenskapelig holdning i dette innlegget. Klimarealisme tjener ikke på på denne type brennende innlegg selv om argumentene er reelle.

  • For noe tøys. Skriver man gjespende politisk korrekte innlegg, vil alarmistene bare slå deg i hodet med «refer to authority» hersketeknikken. Folk må våkne. Det KR skriver, er bare en brøkdel av de ekstreme utsagnene som alarmistene kommer med, nå på tredje tiåret.

  • Hva mener du med ‘brennende innlegg’? Dette er jo reelle fakta som alle med et minimum av grunnleggende forståelse av vitenskap forstår så fremt de ikke er vaksinert med AGW-religionen. IPCC-modellene stemmer ikke med observerte data og er derfor feil. Vitenskap er ikke noe man kan vedta gjennom ‘konsensus’ – da er det snakk om politikk/religion (ofte i god blanding….). Dette har vi mye historisk erfaring med, så vi får håpe at vi snart kommer til en ny opplysningstid.

   • William Happer har vært i møte med Trump. Kanskje det vil bli en gladmelding?
    Med tiden.- Norges myndigheter er trege, – kan vi ha tro på en smitteeffekt fra det nye regimet i USA.
    Obamas syn og bestemmelser har jo dessverre forsuret klimasaken.

   • Det er ikke innholdet, men ordbruken som jeg reagerer på. Saftige gloser og personangrep hører ikke hjemme innen realfag.

    • Som redaktør gjør jeg oppmerksom på at format og språk for denne nettsiden er populærvitenskapelig, med unntak av det vitenskapelige Klimanytt som redigeres av professor Ole Henrik Ellestad og utkommer ukentlig.

     Redaksjonskomiteen som for tiden leser gjennom alle tekstene før de publiseres her inkluderer normalt foreningens leder.

    • Jeg er enig i at KR skal holde et høyt faglig nivå. Kan imidlertid ikke se at denne artikkelen utfordrer det kravet. Det må være lov å være litt krass når vi ser nivået klimaalarmistene legger seg på.

 2. (Moderator: Vennligst post kommentarer med ditt eget navn. Kommentar slettet, velkommen tilbake som deg selv).

 3. (Moderator: Vennligst post kommentarer med ditt eget navn. Kommentar slettet, velkommen tilbake som deg selv).

 4. (Moderator: Vennligst post kommentarer med ditt eget navn. Kommentar slettet, velkommen tilbake som deg selv).

 5. Sverre Kolberg – kommentar 14.januar 2017.

  (Moderator: Vedr din kommentar til slettet kommentar fra Kolberg, vedkommende er utestengt etter gjentatt brudd på debattregelene, og vi ber om at det han måtte komme med ikke kommenteres).

 6. CO2 som «drivhusgass»

  I 1908/1909 utførte R. W. Wood et eksperiment hvor han påviste at CO2 ikke ble varmet opp av IR. Eksperimentet er senere blitt gjentatt av andre, hvor noen ikke har oppnådd Woods resultat, og andre bekrefter Woods resultat. Siste jeg har sett finner en her: http://www.biocab.org/Experiment_on_Greenhouses__Effect.pdf, men dr. Roy Spencer har også vært innom problestillingen.

  Hvis Wood hadde rett, faller grunnlaget for klimahysteriet basert på CO2 som drivhusgass. Det er publisert i det minste en fagfellevurdert artikkel som hevder at det ikke er korrelasjon mellom den globale temperaturutviklingen og økningen av CO2 i atmosfæren (husker ikke kilden). Visuelt virker det som å være en korrekt observasjon, og en god indikasjon på at Wood hadde rett.

  I min studietid ved UiO, Fysisk institutt (1958 – 1965), lærte vi om Niels Bohr og hans arbeider innenfor atomteori. Vi lærte også at Niels Bohr hadde gitt en forklaring på hvorfor CO2 ikke ble oppvarmet av absorbert IR, se http://www.giurfa.com/gh_experiments.pdf. Jeg har ikke sett hans teori tilbakevist.

  På tross av de klare indikasjoner på at CO2 ikke har de egenskaper som klimamodeller og «menneskeskapt global oppvarming» bygger på, så fortsetter klimahysteriet ufortrødent. En finner liketil «klimaskeptikere» som antyder at CO2 har en temperaturdrivende effekt, men den er så liten at en kan neglisjere den. Alle observasjoner jeg har sett framstilt kurver fra, tyder på at Wood og Bohr hadde rett, CO2 har ingen merkbar innvirkning på klimaet annet enn indirekte via plantevekst.

  Klimaet er et resultat av mange kompliserte prosesser i vårt globale system. Det som driver disse prosessene må en lete etter i solsystemet som vårt globale system er en del av. Solen er energikilden, men det er forskjellige prosesser som påvirker hvor mye energi den leverer fra seg til jorden og på hvilken form. Gravitasjonen er fundamental i dette bildet. Den periodisitet vi finner i opp- og nedturer for observert temperatur på kloden, finner vi også igjen i bevegelsen til gravitasjonssentret for solsystemet. Når isen i Arktis viser variasjon som går i ca. 60 års sykluser i takt med AMO og PDO, så er årsaken å finne i solsystemets gravitasjonsvariasjoner, samme gjelder en observert 1000 års syklus, osv. Siden gravitasjonssenteret alltid ligger utenfor soloverflaten, vil kreftene fra det virke inn på energiprosessene i solen, bl.a. manifestert i solflekkaktiviteten.

  Jeg har levd lenge nok til å få med meg 10 år av temperaturstigningen fra ca 1905 til 1945, og den ganske så dramatiske nedgangen i temperatur fra 1945 til 1976, så steg temperaturen fram til 1998, og kuliminerte da i El Nino. Når en ser bort fra ENSO fenomenene, viser temperaturen etter det globalt en svak nedgang. Disse variasjonene kan ikke tilskrives CO2, jeg har i alle fall til gode å se noe etterprøvbart bevis for det.

  Det er mye som taler for at vi går mot en ny nedkjøling av kloden, med minimum omkring 2040. Om denne kommende nedkjøling blir like tøff som den lille istid var, se det gjenstår å se. Det er imidlertid intet som tyder på at økt CO2 innhold i atmosfæren vil forhindre det, tvert om må vi regne med en viss nedkjøling av verdenshavene, og dermed en nedgang i CO2 i samsvar med Henrys lov. Når våre utslipp av CO2 utgjør ca 4% av totalen, og levetiden for CO2 i atmosfæren er ca 5 år er resultatet gitt.

  Nils M. Nielsen

  • 1. Du etterlyser etterprøvbart bevis («Disse variasjonene kan ikke tilskrives CO2, jeg har i alle fall til gode å se noe etterprøvbart bevis for det») men siden du sier at du har studert fysikk i syv år bør du vite at i naturvitenskapen gis aldri bevis. Det opereres bare med hypoteser som enten kan styrkes eller svekkes med vitenskapelige funn (observasjoner). Hypotesen om den menneskeskapte drivhuseffekten er imidlertid styrket med mange funn.
   2. Kan du underbygge din påstand: «Det er mye som taler for at vi går mot en ny nedkjøling av kloden, med minimum omkring 2040.». Solaktiviteten en lav og synkende men temperaturen stiger likevel ganske jevnt … https://drive.google.com/file/d/0B19Sr_Qmr4GJekhtZk8yNkJJSnM/view?usp=sharing.

  • Du har missforstått drivhuseffekten. Poenget er ikke at CO2 varmes opp, men at drivhusgasser (fremst CO2 og vanndamp) absorberer IR-stråling og re-emitterer den i alle retninger. Noe av IR-stråling går derfor tilbake mot jorda. På den måten minskes varmetapet fra jorda dersom økningen an drivhusgasser i atmosfærene øker.

  • Nielsen,
   Har etterlyst flere ganger fra andre dokumentasjon på den angivelige avkjøling siden 1998. Alle data vist hittil dokumenterer enten dramatisk oppvarming eller høyest sannsynlighet for oppvarming. Har du noe som kan klarne dette bildet?

   • Lackner

    Du etterlyser data for «pausen» i den globale oppvarmingen. Da vil jeg ta utgangspunkt i satelittmålingene, dvs. RSS og UAH kurvene, som vel er de eneste en kan stole på ikke har vært gjenstand for juksteringer for tilpasning til modellberegningene. Du kan selvsagt ta for deg siste måledata oppgitt av Dr. Roy Spencer for UAH kurven, og selv beregne trenddlinjen fra d.d. og bakover så langt «pausen» opptrer. Enklere er det å la andre gjøre jobben: http://www.climatedepot.com/2015/11/04/no-global-warming-at-all-for-18-years-9-months-a-new-record-the-pause-lengthens-again-just-in-time-for-un-summit-in-paris/

    Første figuren går fram til siste El Nino, men effekten av den er på rask nedtur ifølge de siste UAH data. Jeg har ikke registrert om La Ninja har inntrådt, men siste kurven fra Dr. Roy Spencer tyder på det. Det tar vel enda litt tid før en får nedgang i global havtemperatur og dermed CO2 nivået (Henrys lov), men 5% bidraget fra menneskelig aktivitet stopper ikke nedgangen. Det er imidlertid irrelevant for klmaet.

    Anbefaler noen og enhver å lese Christopher Moncktons innlegg bl.a. på wattsupwiththat.com- Siste er her: https://wattsupwiththat.com/2017/01/17/come-off-it-offit/

    Nils M. Nielsen

    • Nielsen, Mitt spørrsmål står ved lag. Jeg er ute etter data som viser avkjøling. Linken du refererer til viser oppvarming, riktignok null oppvarming dersom man svelger den pinlige antakelsen å kirsebærplukke både periode og dataserie med omhu. Dessuten er 2016, som også var rekordvarmt, ikke inkludert, heller ikke siste deler av 2015.

     Hvis du setter deg inn i UAH sine beregninger vil du se at selv for perioden 1998-2016, perioden hvor trenden flater noe ut, har vi fremdeles en betydelig oppvarming (0,04 grader pr. dekade) som er dramatisk i forhold til gjennomsnittlig oppvarming siden siste istids slutt.

     UAH dokumenterer en gjennomsnittlig oppvarming siden 1978-2016 på over 0,12 grader pr. dekade, inkludert «varmepausen» fra 1998. Det er det relevante her.

     Jeg kjenner ikke din bakgrunn innen fysikk og statistikk osv., men slik artikkelen ekstrapolerer trenden utover 18-årsperioden til å konkluderer med 0,00 grader C økning (tre gjeldende siffer, til og med!) på 100 år er fullstendig verdiløst. Det er like logisk som å si at siden det var én grad kaldere ute i går, blir det tre grader varmere om tre dager. Det eneste dataene viser er variasjoner innenfor de atten årene, langt ifra noe snitt eller trend over 100 år. Klimatiske trender beregnes normalt over tredve år.

     Uansett er det ubegripelig for at 1998, et ekstremt varmt år i sin tid, skal gjelde som en universell referanse for å trekke en konklusjon om temperaturutvikling. Mer naturlig vil være å velge et start-år som er nærmere gjennomsnittet, men siden El Nino er et periodisk fenomen er det beste naturligvis å benytte alle data siden seriens start. Å sammenlikne data kun fra 1998 med utvalgte modellresultater er meninsløst da både data og modellerberegninger eksisterer både før og etter 1998-2015.

     Du skriver til slutt at vi fremover nå får klimatisk avkjøling (hvor er dokumentasjonen?) og derfor mindre CO2 i atmosfæren, og refererer til Henrys lov. Da har du misforstått! Loven sier kun at partialtrykket av en gass over en væske ved en vis likevektstemperatur er proposjornal med løslighet av gassen i væsken. Denne effekten er selvsagt inkludert i klimamodellene, slik metnignstrykk og f.eks. relativ luftfuktighet er inkludert i simuleringsmodeller for været. Det er langt fra noen forklaring på hva temperaturøkningen skyldes.

 7. 1. Å sammenlikne forandringen av sporgassen CO2 med hele atmosfæren er mildt sagt tendensiøst dersom det er klimaforandringer vi diskuterer. «…0,01 % mer CO2 i luften nå sammenlignet med for 200 år siden…”. 99.95% av tørr luft består av gasser (nitrogen, oksygen og edelgasser) som overhodet ikke har noen absorpsjon i IR-spektret. Økningen på 127 ppm CO2 i 200-årsperioden tilsvarer en økning på ca 45% av drivhusgasser. Det er det relevante tallet her, ikke 0.01%.
  2. I grafen sammenliknes helt feilaktig CIMP5-simuleringer av overflatetemperaturen med temperaturmålinger i troposfæren. Dessuten brukes ikke samme referansenivå for å forvrenge det visuelle inntrykket. En mer korrekt sammenlikning er gjort her av simulerte og observerte overflatetemperaturer https://drive.google.com/file/d/0B19Sr_Qmr4GJTlZYdDEtRzNtVDA/view?usp=sharing. Grafen er laget av Nick Stokes og den som ønsker å skaffe seg oppdaterte temperaturserier kan følge bloggen hans: https://moyhu.blogspot.no/

  • 1. Økingen på 127 ppm CO2 over 200 år begynte FØR vesentlige utslipp fra fossil energi og ETTER at temperaturen begynte å øke. CO2 kan derfor IKKE VÆRE ÅRSAK til temperaturøking.
   CO2 må sammenlignes med hele atmosfæreeffekten, skyer, konveksjon m.m. Da har CO2 ikke-målbar effekt (ref. dr. Roy W. Spencer, leder for UAH-målingene).
   2.Overflatetemperaturene fra NOAA, NASA GISS, HADCRU og lignende er sterkt manipulerte og ikke troverdige, se: Massive Data Tampering Uncovered At NASA – Warmth, Cooling Disappears Due To Incompatibility With Models – See more at: http://notrickszone.com/#sthash.710cHUIK.dpuf

   Mer om manipulerte målinger i kap. 14 her:
   Realistisk om CO2, global temperatur og klima 
   https://dl.dropboxusercontent.com/u/108651284/Klimanotat%202017-01-06.pdf

 8. Til redaktøren: Hvorfor ble mitt svar til Nils. M. Nilsen fjernet uten kommentar? Jeg følger virkelig reglene for debatten.

 9. Det er frendeles interesant å se inleggene, selv om mange er mer underholdene enn informerende. Men, hva gjør klimarealistene, ellers deres barn, om de tar feil? Hvis det viser seg at vi har en oppvarming og vi får en verden som kan bare ta vare på 50% av jordens befolkning? Vi ødelegger jo ikke verden om vi gjennomfører de tiltak som de fleste mener er nødvendige, Vi lager et bedre globalt klima med renere luft, mindre branner og færre ødeleggelser av vår felles jord? Kansje noen milliardærer blir mindre ovestadige rike men så ?

  • Det er mange utfordringer i verden som ikke blir tatt tak i. Mener du at det er riktig å bruke billioner av kroner på noe som ikke er reelt når man kunne brukt dem til å redde folk i nød? Det blir ikke renere luft av å redusere CO2-nivået. CO2 er ikke en forurensning. Vi klarer nok ikke lage et bedre klima, men vi kan lage et bedre miljø ved for eksempel å redusere forurensning. Dessverre er det mange av klimadebattantene som bevisst blander disse begrepene.

  • Finn Kaare: Hvorfor så mange som 50% av verdens befolkning? Ta nå litt skikkelig i og si at vi får en verden som bare tar vare på 5% av befolkningen. Det kunne det blitt et høvelig skremsel av. Det er blitt litt tørke for de virkelig saftige klimakrise-varslene i det siste.

    • Finn Kaare kan finne noe om realistisk/fornuftig «føre-var» tiltak i kap. 12 her:
     Realistisk om CO2, global temperatur og klima 
     https://dl.dropboxusercontent.com/u/108651284/Klimanotat%202017-01-06.pdf
     «Gjennomføring av tiltak for å forhindre skader fra naturlig uvær (forsterke moloer, hus etc.) vil koste mindre enn 20 % av kostnader for å fjerne CO2. Reduksjon av CO2 vil bli som å betale over 5 ganger mer i forsikring enn forsikringsobjektets verdi uten å være sikret noen nytte av forsikringen. Det er komplett idioti.»

     • «Dette notatet gjengir resultater fra en rekke faktiske målinger, observasjoner og nyere forskning som viser
      hvordan klimaet virkelig er, i motsetning til klima alarmistenes upålitelige datamodeller, tvilsomme
      spådommer og dommedagsprofetier. » Dette sitatet fra noe du har skrevet holder vel som dokumentasjon?

    • Men Finn Kaare, hvor fikk du de 50% fra? NASA? IPCC? Pachauri? Mann? Det er du som trekker ned nivået med slike vilkårlige skremsel påstander.

 10. 1. Det var du som trakk inn 200års-perspektivet, Petter Tunes: «Men 0,01 % mer CO2 i luften nå sammenlignet med for 200 år siden …». Det aller meste av økningen kommer etter den industrielle revolusjon og økningen siden da utgjør en stor andel (over 40%) av klimagasser i atmosfæren.

  2. Du sier at temperaturmålingene på overflaten er manipulerte. Temperaturseriene blir stadig justert fordi analysemetodene blir forbedret, det er framgang i forskningen, ikke manipulasjon. Flere målestasjoner har blitt inkludert .hvilket har gitt bedre dekning. Feks. har antall stasjoner med månedlige data økt fra 1000 i 1981 til 26000 i dag, og enkeltsjoner målestasjoner som har vist seg å være dårlige eller unødige har blitt ut.

  Også temperaturseriene foretatt med satellitt har blitt korrigert flere ganger, fordi det forgår forsking for å forbedre dem. Ville du også kalle dette manipulasjon?

  Her kan du forøvrig se ulike versjoner av GISS-temperaturene (overflatemålinger): http://www.realclimate.org/images/GISS_version_history.jpg. Dens største forandringen i negativ retning er på 0.26 °C i januar 1910. Det forandrer ikke stort på trenden i temperaturøkningen. Det viktigste er imidlertid at det er full åpenhet om disse revisjonene og du kan finne detaljene her: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/history/.

  • Både manipulasjonene og begrunnelsene for dem er tvilsomme. Homogeniseringene over store områder baserer seg på høye temperaturer i lavlandet som liksom også skal gjelde for fjellområder. By-effekten (UHI) er ikke riktig korrigert.
   De «forskerne» som driver med dette er ikke objektive, men klimaaktivister som for eksempel «havene vil koke» – James Hansen (arrestert under demonstrasjoner) og nå klimaalarmist Gavin Schmidt.
   US-temperaturer er manipulert slik at de korrelerer 98 % med CO2.
   Klimamodellene GCM som IPCC bruker er programmert til å vise økt temperatur når CO2 øker (IPCC/Myhre-formelen).
   Tilfeldig? Neppe!
   Mer om dette i kap. 14 her:
   Realistisk om CO2, global temperatur og klima» her: https://dl.dropboxusercontent.com/u/108651284/Klimanotat%202017-01-06.pdf

  • Etter 97-tsunamien har det ikke vært signifikant temperaturøkning på denne kloden iflg satellittmålinger som ikke er «justert administrativ» som det heter. Dette til tross for svært høye utslipp av CO2. Denne korrelasjonen fins altså rett og slett ikke.
   Det er en kjent sak at landbaserte målestasjoner og måleserier er problematiske. Mange av disse fins på flyplasser eller i urbane strøk og det fins svært få i tynt befolkede områder. De fleste fins i USA og Europa. Da det fins mye asfalt og kunstig oppvarming i slike områder hvor de er plassert mener altså NASA-GISS at man må foreta justeringer. De eldste blir justert ned ser man og de nyeste opp. Hele måleserien blir justert jevnlig, opp og ned…
   UAH-satellittmålinger av den lavere troposfæren blir utgitt parallelt siden slutten av 70-tallet og viser ingen signifikant temperaturøkning siden 1995-6, kort før tsunamien i 1997. Alt pendler innenfor feilmarginen…

   • Pedersen, du skriv: «UAH-satellittmålinger av den lavere troposfæren blir utgitt parallelt siden slutten av 70-tallet og viser ingen signifikant temperaturøkning siden 1995-6, kort før tsunamien i 1997.

    Roy Spencer utarbeider rapporten etter UAH-satelittmålingene som du her viser til, og oppgir ein temperaturauke på 0,13 grader per tiår, eller 1,3 grad per hundre år, for periodeen 1979-2017. Dette viser han her: http://www.drroyspencer.com/

    Stoler du ikkje på Roy Spencer, Pedersen? I tilfelle dette ikkje er ein signifikant temperaturauke, kor meiner du at grensa går?

 11. Jorden har gjennom sine ca 4,5 mrd år funnet sin termostat som holder temperatur og andre forhold relativt stabil. Atmosfæren er viktig for klima og temperatur, likeså solen, og neppe CO2 eller andre sporgasser. Vår mest omfattende termostat, drivhus- eller klimagass heter faktisk H2O, vanndamp, den danner ikke minst skyer og avkjøler. Ellers er skydannelse også avhengig av kosmisk stråling som øker når solaktiviteten er lav. Vi ser gjennom jordhistorien at det fins korrelasjon, eller samhandling, mellom solfaser, kosmisk stråling og global temperatur. Iskjerneboringer i Antarktis underbygger dette…
  Det er mye reell vitenskap som underbygger slike skisser og som avviser hysteriet rundt CO2, vår livsviktige sporgass. At ellers oppegående politikere i denne verden har vært så lett å lure av Al Gore, IPCC, og lokale storheter som CICERO, Bjerknessenteret i Bergen og Meteorologisk Institutt her hjemme, er et tankekors som bør få betydning for fremtidige faser i både politikk og vitenskap…

Kommentarer er stengt.