Ivar Sætre

Ivar Sætre

Klimaloven – en forhastet lov ?

Forfattet av sivilingeniør Ivar Sætre, opprinnelig som en kronikk til Stavanger Aftenblad, men refusert der.Kronikken som publiseres her etter avtale med forfatteren, stiller store spørsmålstegn ved den norske klimaloven. Bør den fjernes? Klimautvalget ble oppnevnt 13.august 2021, og leverte sin…