Geir Aaslid

Geir Aaslid

Global temperatur juni 2024

Temperaturdata for juni fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er videre ned i juni, med 0,80 o C, ift 0,90 o C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño har…

Klimamodeller til besvær

Roger Pielke har beskrevet deler av prosessen med å konstruere neste generasjon modellerte baner eller scenarier for framtiden, og igjen går den store striden på hvorvidt scenariene skal være troverdige, basert på definerte sosioøkonomiske premisser, eller om de skal mangle…

Global temperatur mai 2024

Temperaturdata for mai fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe ned i mai, med 0,90 o C, ift rekorden på 1,05 o C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El…

Martin Skancke og klimakrisen

I et politisk korrekt oppslag 10.mai hos Energi & Klima drøfter Skancke som leder for «Klimakriseutvalget 2050» noen av innvendingene mot rapporten som har blitt reist fra faglig hold, samtidig som han sprer flere usannheter på klimafeltet. Skancke er tidligere…

Global temperatur april 2024

Temperaturdata for april fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe opp i april, med  1,05 o C, ift 0,95 o C i måneden før, og setter dermed ny rekord. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig…

Klimaåret 2023

Utdrag fra Ole Humlums GWPF-rapport «The State of the Climate 2023», som gjør det tindrende klart at vårt naturlige klima oppfører seg som forventet, at alt vi kan observere er normalt og at det ikke eksisterer noen synlige tegn på…

Global temperatur mars 2024

Temperaturdata for mars fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe opp i mars, med  0,95 o C, ift 0,93 o C i måneden før, og setter dermed ny rekord, 2/100 C over den forrige. Vi har ifølge statistikerne…

Olav Kvalheim ny leder i Klimarealistene

Årsmøtet til Klimarealistene 14.mars 2024 valgte ny styreleder, Olav Martin Kvalheim.  Kvalheim er pensjonert kjemiprofessor ved Universitetet i Bergen og bor med familien på slektsgården ved Dalsfjorden som ligger sør for Førdefjorden i Sunnfjord. Til oppdrag i Bergen kjører han vanligvis…

Global temperatur februar 2024

Temperaturdata for februar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe opp i februar, med  0,93 o C, ift 0,86 o C i måneden før, og samme nivå som i oktober. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar…