Australia viser vei med kutt i klimakriseindustrien

Ukens gladnyhet er omfattende kutt i Australias klimakriseindustri. Tatt i betraktning de store kuttbehovene som har meldt seg her i Norge den siste tiden, så utgjør dette et sterkt hint til den sittende regjeringen. Siden klimadebatten lenge har vært over, så bør Forskningsrådet finne en bedre anvendelse for knappe midler, fremfor å fø på politisk korrekte men faglig svake institusjoner som Bjerknessenteret og Cicero.

CSIROMed øks mot klimabyråkratiet
Austalia har akkurat som Norge bygd opp et omfattende offentlig finansiert klimakonglomerat, med elementer av politisk korrekt klimaforskning, klimapropaganda klimakommunikasjon og alt det andre fornybare, bærekraftige og grønne som hører til i avkrokene på FNs klimapanels forunderlige klode. Men i motsetning til lille Norge hvor nesten alt av politikere anser det som kommer fra IPCC for å være mer ufeilbarlig enn Paven va før, så er Australias regjering nå fullt klar over at klimadebatten ER over – i den forstand at det ikke har vært noen global oppvarming på snart 20 år. Det CO2-drevne klimadogmet har feilet, man kan kutte i sløseriet på politisk korrekt klimaforskning.

Meldingene fra Australia er entydige, CSIRO mister 350 lukrative jobber over to år. hvorav minst 220 innenfor politisk korrekt klimaforskning.

«Climate will be all gone, basically,»  senior CSIRO scientist

Etterhvert vil det vise seg om dette er et enkelttiltak. Det er nok å kutte i andre steder i Australia, politisk korrekt klimaforskning har forlengst sneket seg inn på universitetene i landet til fortrengsel for sunn vitenskap. Her er for eksempel en verdensledende klimaforsker (IPCC-terminologi) i fri dressur, hans kjernekompetanse er på menneskeskapte klimaendringer og døende korallrev, hvor hovedbudskapet i flere årtier har vært døede korallrev til tross for at disse revene lever i beste velgående.

Judith_Curry(Oppdatering) Judith Curry kommenterer
Klimaforsker Judith Curry kommenterer dette kort ved å fastslå at klimamodellørene har gravd sin egen grav ved ukritisk å følge FNs klimapanel. Også i USA ligger dette skiftet i kortene, da demokratene vil ha ressursene over på feltet klimatilpasning, mens republikanerne vil nulle all klimaforskning som støtter det politiske IPCC og UNFCCC. Det er ikke mer vitenskap å hente i dagens regime innen klimamodellering.

«You have been hoisted on your own petard.  You are slaying climate science in the interests of promoting a false and meaningless consensus.» Klimaforsker Judith Curry

Hun etterlyser istedet mer klimaforskning på følgende felter:
Solar impacts on climate (including indirect effects)
Multi-decadal natural internal variability
Mechanisms of vertical heat transfer in the ocean
Fast thermodynamic feedbacks (water vapor, clouds, lapse rate)

Både solforskningen og den radiaktivt aktive gassen vanndamp sammen med kjente naturlige svingninger er felt som lenge har blitt neglisjert eller pervertert av forskningsmiljøer lojale til FNs klimapanel, til fordel for et anti-vitenskapelig fokus på plantematen CO2 som har blirr demonisert på alle tenkelige måter i lengre tid. Forhåpentligvis kan vi nå returnere til den sunnere tilstanden vi hadde for snart 30 år siden hvor klimamodellering a la IPCC var en vitenskapelig bakevje.

Støtt oss ved å dele: