August er tiden for årets skogbrannskremsler

Like sikkert som at august følger juli, er det at klimaindustrien kommer med sitt oppspinn om skogbranner. Amazonas er i ilden i år, etter at man har vært innom både Alaska og Russland noe før. Usanne påstander florerer, og årsaken bak som skal selges inn er at våre utslipp av såkalte klimagasser har varmet opp kloden og forårsaket flere skogbranner. I Amazonas er det mest jordbruksareal som brenner, etter at bøndene har tent på, som de gjør hvert eneste år. Amazonas har i år en gjennomsnittlig brannsesong, målt mot de siste 15 årene. Her er resten av det du trenger å vite.

NRK er som vanlig verst

Mye underlig er skrevet om skogbranner den siste uken, med NRKs Kristian Elster som en vinner her, Aftenposten er et hakk bak, med Dagbladet og tallrike andre medier på slep. Rekordmange branner skrives det om og det sammenlignes bare med i fjor, og ikke med en lengre og mer representativ periode. Mediene bruker på vegne av klimaindustrien gal skogbrannstatistikk for å selge et politisk budskap.

Hva er sant om skogbranner?

Hver sommer er det uvanlig tørt i skogen ett eller annet sted på kloden, og årlig påtennes titusener av skogbranner av lynnedslag. Vanligvis bekjemper man brannene, og i øde områder uten befolkning lar man det ofte brenne ut, spesielt hvis kostnadene med å slokke overstiger verdiene som går tapt. Samtidig har teknologi og innovasjon gjort at man i dag lettere kan slokke branner før de gjør mye skade, i forhold til for 80–100 år siden.

Alt dette endret seg etter at politikere og særinteresser fra 1988 introduserte klimapolitikk hvor man skulle styre klodens termostat med politiske vedtak og stadig dyrere klimatiltak.

Figuren her er brukt av en forskningsaktivist som ofte omtales som klimakrisens far på grunn av sine mange profetier; amerikanske James «Sofiepris» Hansen, mangeårig leder av GISS. Som man ser er det tilsynelatende en økning i arealet rammet av skogbranner i USA.(Overskriften er lagt til av Dr. Willie Soon i en av hans presentasjoner).

Forskningsaktivisme på klimafeltet har imidlertid ofte lite til felles med vitenskap. På sistnevnte felt forholder man seg til ALLE dataene, og ikke bare de som passer til den konklusjonen aktivistene starter med. I vitenskapen kommer konklusjonen i slutten av prosessen.

Realiteten som vist i neste figur, ved bruk av alle dataene, er at skogbranner rammer et vesentlig mindre areal i dag enn for 2–3 generasjoner siden. Dette gjelder ikke bare i USA, men i de aller fleste land.

Amazonas er i ilden

Med Amazonas-skremslene de siste dagene, kan klimaindustrien slå flere fluer i en smekk.

Først er det kollapsen i Regnskogfondet i Brasil, et i hovedsak unilateralt norsk klimatiltak, som bare har fått symbolsk tilslutning fra et fåtall andre land, og kun etter politisk press fra UD og andre her hjemme. Den norske klima- og skogsatsingen er Norges største internasjonale klimasatsing, arbeidet omtales offisielt som REDD+.

President Macron på krigsstien på twitter

Formålet er bevaring av regnskog, et i utgangspunktet prisverdig tiltak, fordi regnskogen har et biologisk mangfold som er unikt, samtidig som urfolk der trenger vern mot påtrengende særinteresser.

Man vet at presset mot gjenværende regnskog har økt drastisk som en følge av behovet for palmeolje og andre vekster til biodrivstoff – en politikk som er presset fram som en del av IPCC-leirens klimatiltak.

Det er derfor betimelig å spørre hvor mye mindre avskogning vi hadde hatt uten biodrivstoff-politikken?

Regnskog-støtten går for det meste til svært korrupte land, og riksrevisjonen har i sin granskningsrapport fra i vår påtalt en skandaløs mangel på kontroll med pengebruken. I Brasil sitter landets forrige president og et antall andre fengslet for omfattende korrupsjon og valget i Brasil nylig ble i stor grad befolkningens oppgjør med en korrupt politisk elite i de gamle partiene.

Økende strid rundt Paris-avtalen

Deretter er det striden mellom Brasil samt øvrige land i Syd-Amerika (Mercosur-gruppen) og EU anført av Frankrikes president Macron vedrørende handelsavtalen de skal undertegne. Frankrike har stilt tilleggskrav om at Brasil må forbli i Paris-avtalen, en avtale Brasils president Bolsonaro har varslet Brasil vil gå ut av.

(Red.anm: siste setning i avsnittet lagt til 26/8 kl 13.47) Som en del av den økende politiske striden rundt en Paris-avtale svært få land er komfortable med, leder Frankrike an i den internasjonale mobbingen av Brasil og andre likesinnede land (Indonesia, India, Tyrkia osv). Her sjenerer man seg ikke for å bruke fotoer fra mange år tilbake (se Macrons twitter-melding, i forrige avsnitt) for å illustrere årets branner i Amazonas. Bildet er tatt av den amerikanske fotografen Loren McIntyre, som døde i 2003!

I forlengelsen av dette har man IPCC-leirens forsøk på å diskreditere president Bolsonaro etter at han sa fra seg vertskapet til høstens klimakirkemøte, som brått måtte flyttes til et annet land. Nå er det også foreslått en internasjonal boikott av Brasil.

Frankrike har forlangt å få Amazonas-brannene opp på agendaen for G7-møtet, til tross for at Brasil ikke er tilstede på møtet, som finner sted denne weekenden i Biarritz, Frankrike. Samtidig skjuler Macron striden rundt Paris-avtalen ved at det ikke kommer noen slutterklæring fra G7-møtet i år.

Myten om Amazonas som klodens lunger

Innblandet i klimaskremslene resirkulerer media myten om at Amazonas er klodens lunger som produserer en vesentlig andel av vårt oksygen. Helt usant, fordi artene i skogen og forråtnelsesprosessen fra døde planter forbruker like mye oksygen som skogen produserer. Når forråtnelsen er på sitt høyeste i vinterhalvåret er faktisk CO2-utslipp fra regnskogen vesentlig større enn menneskets utslipp i våre mest industrialiserte områder (Jfr KN 97, nederste illustrasjon).

Minervanett har en velskrevet analyse hvor kommentator Jan Arild Snoen slakter denne myten, som nå ifølge Snoen kom til våre medier fra CNN.

Skremsler for usaklige selv for New York Times

Enkelte ganger går det i media over stokk og stein i en grad veteraner der reagerer på, som her i New York Times, hvor det påpekes at mange av fotoene som sirkuleres er fra branner som er svært gamle. Denne saken har pussig nok NTB snappet opp og distribuert i Norge, mens dette oppslaget fra Alexandria Symonds fra 23. august later til å være for sterkt for de klimatroende i NTB:

Natural fires in the Amazon are rare, and the majority of these fires were set by farmers preparing Amazon-adjacent farmland for next year’s crops and pasture.
Much of the land that is burning was not old-growth rain forest, but land that had already been cleared of trees and set for agricultural use.

Alexandria Symonds i New York Times 23. August 2019

NASA har faktaene

Her er hva NASA skriver om årets gjennomsnittlige skogbrannsesong i Amazonas, på denne nettsiden:

In the Amazon region, fires are rare for much of the year because wet weather prevents them from starting and spreading. However, in July and August, activity typically increases due to the arrival of the dry season. Many people use fire to maintain farmland and pastures or to clear land for other purposes. Typically, activity peaks in early September and mostly stops by November.

As of August 16, 2019, an analysis of NASA satellite data indicated that total fire activity across the Amazon basin this year has been close to the average in comparison to the past 15 years. (The Amazon spreads across Brazil, Peru, Colombia, and parts of other countries.) Though activity appears to be above average in the states of Amazonas and Rondônia, it has so far appeared below average in Mato Grosso and Pará, according to estimates from the Global Fire Emissions Database, a research project that compiles and analyzes NASA data.

Hva skjer med avskoging i Amazonas?

De mange presseoppslagene konkurrerer med hverandre når det gjelder å ha den mest misvisende og/eller usanne informasjonen om avskoging i Amazonas. Et eksempel er denne teksten fra Dagbladet, lørdag 24. august
Bare i juli måned økte avskogingen med 278 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Svaret er at avskogingen i Amazonas viser en synkende trend over flere tiår, og dette endrer seg ikke ved å trekke ut misvisende tall fra en enkelt måned. Denne akrobatikken med tall minner mye om tilsvarende øvelser for havisen i Arktis, hvor man også fokuserer på tilfeldige måneder etter at havisen i flere år har vist seg å øke.

De siste ti årene er avskogingen i Amazonas halvert i forhold til det foregående tiåret, etter at landets myndigheter fokuserte på behovet for et bedre vern av regnskogen.

Vi ser at trenden de siste årene også er vesentlig lavere enn i slutten av forrige århundre, ifølge New York Times, som i likhet med riksrevisjonen henter sine data fra myndighetene i Brasil.

Riksrevisjonen viser i sin REDD-rapport til at Brasil i 2008 da regnskogavtalen ble inngått, allerede hadde oppnådd reduksjonen nevnt i forrige avsnitt, mens det fra 2009 har vært en stabil avskoging uten noen like klar trend opp eller ned (Figur 3 på side 47 i riksrevisjonens rapport, vist til venstre), forårsaket både av lovlig og ulovlig hogst.

Riksrevisjonen har i motsetning til internasjonal presse ikke sett på avskogingen lokalt i de områdene REDD-midlene er brukt. Medier i USA har funnet mange distrikter med en betydelig avskoging etter REDD-midlene er satt inn, og i ett tilfelle er skogen drastisk redusert og utgjør nå NULL prosent av arealet i distriktet etter at REDD har etablert seg med dine penger.

Klimaminister Elvestuen (offisielt foto fra Klimaministeriets nettsted) har gjentatte ganger omtalt REDD-satsningen som vellykket. Vi spør da klimaministeren hvor mange prosent skog det skal være igjen i et distrikt som har vært utsatt for en mislykket REDD-satsning?

CO2-fundamentalismens grønne skifte

Det er etterhvert mange eksempler som viser at fundamentalistenes overilte innføring av «alternativ teknologi» til dagens velfungerende bruk av hydrokarboner (i media omtalt som fossil energi), er langt mer problematisk enn hva man tør snakke om i grønne kretser og i media.

Det foregår allerede en rovdrift på mineraler og metaller for å møte behovet til batterier og andre komponenter i vindmøller og elbiler. Dette kan – om de grønneste får viljen sin – tilta til nye høyder i en global «bruk og kast kampanje» som vil følge i kjølvannet av at «alt fra motorsagen til cruiseskip skal byttes ut», slik Elvestuen har formulert det i Dagbladet.

Dette står i grell kontrast til andre kampanjer om nøysomhet og gjenbruk.

De grønneste aktørene skader naturen både med norske vindmøller og ikke minst regnskogen i Brasil og i Asia når et stort behov for planteolje som drivstoff er bakgrunnen for at det i mange land foregår omdisponering av regnskogsareal for slik produksjon.

Brannene i Amazonas og Asias regnskoger minner oss om dette.

Støtt oss ved å dele:

32 kommentarer

  • Takk for spørsmål,

   De enkelte punktene i oppslaget du viser til er tilbakevist i flere utgaver av Klimanytt.
   Merk også at Klimarealistenes Vitenskapelige Råd etter dette oppslaget hos Gemini.no tok kontakt med SINTEF for å få til et debattmøte hvor KVR kunne diskutere påstandene i oppslaget med forskere fra SINTEF. Men pussig nok, så var det ingen ved SINTEF som “hadde tid”.

   Vi har også en populærvitenskapelig tilbakevisning av teksten, som du finner her:
   https://www.klimarealistene.com/2017/01/11/oppspinn-fra-gemini-no/

 1. Hej Sigvart Bjerkenes

  Henvisning til hjemmesiden SINTEF og hvor «virksomheden» har listet et antal punkter op, som påstår at dem som har et mere realistisk synspunkt på klimaet, end det som eksempelvis ICPP fremfører, de tager fejl er en lister med synspunkter som er en slags copy/past, for denne liste optræder mange andre steder. Også her i Danmark.

  Men allerførst, så skriver SINTEF på deres hjemmeside: «SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Vi utfører hvert år flere tusen oppdrag – for små og store kunder.

  Dertil er der bare at spørge: «hvordan kan man være et uafhængigt forskningsinstitut, når man udfører opgaver for kunder mod betaling?» Dermed er man jo netop ikke uafhængig. For ofte er det således, at kunden gerne vil have sin sag belyst positivt for derved at gavne sin sag, enten overfor almenheden eller for det offentlige. Logisk nok, men uhæderligt set med mine øjne.

  I Danmark har vi eksempelvis flere virksomheder (Niras, Rambøll, Cowi, etc.) som «rådgiver» eksempelvis indenfor klimaområdet, og netop ved denne rådgivning er de med til at italesætte et problem, som på sin vis ikke er noget problem, såsom «at havene stiger» … i modsat fald, altså hvis ikke de var med til at italesætte «at havene stiger», jamen, så var der ingen opgaver. Kort sagt de blev arbejdsløse. Så en god måde at undersøge en sag på, er ved at «følge pengene» … gør man det, så vil man ofte blive overrasket over hvordan sandheden er blevet pantsat i pengekassen.

  Og i dag er megen forskning, også den som foregår på de såkaldte uafhængige universiteter, ikke uafhængig, idet der skal bevilges penge til den forskning man ønsker at udføre. Derfor er det selvsagt vigtigt at pointere vigtigheden i sin forskning, og derfor er alarm ud over hvad der er belæg for, herunder det at skræmme almenheden, er et som anvendes for at skaffe forskningsmidler … desværre!

  I har en direktør på Nansens Instituttet i Bergen som er dansker, og denne person er en af dem som set med mine øjne misbruger klimaet til snart sagt hvad som helst. Eksempelvis havde han for et par år siden en artikel i Berlingske Avis, og hvor han nævnte ordet «klimaflygtninge» og brugte eksempelvis det nordøstlige hjørne af Syrien som eksempel på «klimaflygtninge».

  Havde denne person fra Nansen Instituttet sat sig bare en smule ind i problematikken, ville han havde kunne konstatere, at hvorfor folk i det nordøstliges hjørne af Syrien (Aleppo området) flygtede, så skyldtes det ud over borgerkrigen vandmangel, en mangel der var opstået af:

  Befolkningstallet er på under hundrede år er femdoblet og dette (og meget andet) gør at der gennem mange år er drevet rovdrift på vandressourcerne og dermed falder grundvandsspejlet og overfladejorden tørre dermed ud, så når det blæser, jamen, så blæser jorden væk og området er på vej til at forandre sig til ørken.

  Desuden kommer vandet i Aleppo området fortrinsvis fra de to floder Tigris og Eufrat, som begge har deres udspring i Tyrkiet, og da Tyrkiet siden firserne er begyndt at bruge mere vand selv, noget som selvsagt går udover Aleppo området, jamen, så bliver vandmangel jo et endnu større problem.

  Kort sagt: overnævnte eksempel har intet som helst med klimaforandringer at gøre, men derimod er problemet den ukontrollable befolkningstilvækst og den deraf følgende rovdrift på ressourcerne, i dette tilfælde vand.

  Men se, ovenstående forklaring på problemet med vandmangel i Syrien skaber jo ingen opmærksomhed som vil gavne Nansens Instituttet, så derfor går man til medierne og bruger ord som «klimaforandringer», og dermed er der gode chancer for at man får tilført penge til sin egen lille verden … trist, latterligt og tåbeligt at almenheden ikke for længst har gennemskuet dette pengecirkus.

 2. Hvordan kan IPCC konkludere med at temperaturøkningen er menneskeskapt når de selv hevder vår andel kun er 4,3%?
  I IPCCs siste rapport AR5WG1 2013 figur 6.11 (Henvisningen står i bok «Naturen styrer klimaet» på side 57. Er henvisningen riktig?) oppgis C02s utslipp for 2012 å være mellom 734 til 807 Gt. eller middel = 771 ((734+807)/2) og atmosfæren totale inneholder 3050 Gt. Det gir en «omløpstiden» på ca. 4 år (3050/771). Dette beskriver hele atmosfærens CO2 «kretsløp». Vårt bidrag oppgis til 33 Gt. altså 4.3%, (33×100/771), men forblir uendret (hvis ikke utslippstakten øker). For å forstå dette kan en tenke seg en elv som strømmer forbi hvor vårt bidrag er 4,3%. Det øker altså ikke!

  IPCC oppgir videre at en dobling av CO2 nivået fra 280ppm til 560ppm vil gi en temperaturøkning på ca. 1grad C. Da blir vårt bidrag 0.043grader (1/100×4,3). De har en hypotese/teori om en forsterkningsfaktor på 3, som vel så langt ikke er verifisert, men tar vi det med så får vi 0.129grader.
  Selv med det tallet kan en vel ikke konkludere med at temperaturøkningen er menneskeskapt?
  Er det noe jeg ikke har forstått?
  På forhånd takk for kommentarer.

  • Det er forskjell på rate og kumulativ. Kumulativt skyldes hele økningen i all hovedsak oss, selvom ratebidraget kun er ca. 4 prosent. Du må betrakte alle kilder og sluk samt endringen totalt for at massebalansen skal stemme.

   • Takk for kommentaren.
    Skal vår co2 andel øke må de molekylene ha en lengre «omløpstid» enn de øvrige. Hvilke fysiske lov forklarer det?

    • Man forholder seg ikke til fysiske lover i IPCC-leiren, hvis man kan støtte den ønskede konklusjonen med en modell. I dette tilfellet Bern-modellen, som er basert på øvrige modeller med alle deres feil og mangler. Bernmodellen postulerer at antropogent CO2 oppholder seg i opptil flere hundre år i atmosfæren.

     Bernmodellen har ingen forankring i kjent fysikk.

     Her er fysikeren Hermann Hardes klare forskning:
     https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818116304787?via%3Dihub

    • Nei, molekylene har ca. lik omløpstid. Og oppholdstiden kan være opptil flere hundre år (sjekk litteraturen). Anta en helt enkel differensiallikning (massebevaring) for å forstå at andel og mengde vil øke: Tenk deg et vann i likevekt med elv inn og ut. Så øker du raten i elva inn med 4% og konditorfarget vann. Fargekonsentrasjonen og vannstanden vil øke selvom raten inn er uforandret. Etter lang tid, og god blanding vil konsentrasjonen være i likevekt, gitt at innløpsbetingelsene (rate og konsentrasjon) er konstante.

     • Du snakker om å tåkelegge en problemstilling!Hva i allverden har konditorfarge i vann med Co2 å gjøre? Dette «bildet» blir bare tullete.Her skal du få et bilde som slett ikke er enkelt,men setter gasser og hva som har hendt opp gjennom klodens historie i perspektiv:
      https://globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/Perry_Samson_lectures/evolution_atm/
      Tenke seg til at om oksygen nivået synker til 15% vil ikke branner brenne? Om det øker til 25%,ja ville det brenne over alt hele tiden! Fra mitt ståsted er jo O den gassen vi må passe på? Bør vi alle løpe ca 10 km daglig for å holde den i sjakk? Hvor er Elvestuen og IPCC i Oksygen saken? Bør vi redusere oksygen nivået til under 15%? Det er nok politiske partier i Norge som tar dette inn i sine program. Tenk hvilken ren verden det vil gi. Men,konsekvensene?: https://sciencing.com/minimum-oxygen-concentration-human-breathing-15546.html
      Ja,er det ikke det ene, ja så er det jammen det andre. Er det noen grense for hvor farlige disse gassene er? Oksygen er jo mye farligere enn Co2!

     • De har naturligvis ingenting felles. Bortsett fra at de begge representerer en variabel som massebevarelse (kontinuitetslikningen) må gjelde for. Akkurat som x, eller y, eller forsåvidt oksygenet du nevner. Som du er inne på gjelder de fysiske lover for alle slike systemer. For å hjelpe ett skritt til på veien for å få ting til å henge sammen, kan det være greit å minne enhver på at våre utslipp (kilde) er over dobbelt så stor som økningen vi ser, generelt i biosfæren (masseforandring). Da vet vi hvorfor det øker. Og hvis du ikke tror det, må vi ha en alternativ kilde, som forklarer, enda bedre, sammenhengen. Anbefaler å sjekke kilder kritisk videre!

     • Jeg sjekket for eksempel vulkaner og økt vulkansk aktivitet. Se mitt innlegg fra 29. Ser fortsatt at du «tåkelegger» alt du kan! Hvor har du dobbelt så stor fra? Dobbelt av hva? Hvilken masseforandring? Du leverer bare ord. Det er som når det snakkes om klima. Sett inn vær, da blir tull pratet klart.

      Politikere skal altså ha vær tiltak. Det finnes ingen tiltak i noe land som kan endre været.(Ja, noen har forsøkt og noen påstår de holder på enda?) Ja de kan dele ut paraplyer? Selvfølgelig kan de gjøre noe med miljøet! Det er noe ganske annet! Tror muligens miljøvern, som rensing av kloakk,kullkraftverk,og forbrenning av olje og søppel for produksjon av elektrisitet vil hjelpe på forholdene i biosfæren? https://nor.topbrainscience.com/3183646-what-is-the-biosphere Jeg trodde at det var infrarød stråling gjennom Co2 i troposfæren som var problemet,men jeg ser at du nå setter fokus på mer jordnære forhold. Kommer det av at dommedagsprofetiene litt høyere opp ikke slår til?: https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

      Hva mener du om mine kilder? Er jeg kritisk nok? En annen som gransker kilder er Tony Heller. Det er fint at noen gransker kilder og tidligere skriverier og påstander. Her om Island og temperaturer før og nå: https://realclimatescience.com/2019/08/new-video-rewriting-iceland/

      Om det ikke er dypt tragisk at noen må ty til svindel (de gjør så godt de kan for å rettferdig gjøre det!) kunne det faktisk være litt humor i det. Så naivt er forsøkene på svindelen! Det fantastiske er at folk som vanligvis er fornuftige lures med på et korstog startet av krefter som har kapital til det. Hvem har kapital og mulighet? Hva er målet og hvorfor? Det snakkes om Amazonas som verdens lunger? Er det maksimalt 6% av oksygenet som kommer derfra? Søppel og plast har flytt og flyter rundt i havet. Det har det gjort i mer enn 50 år!! Hvordan kan det skje når 80 % av oksygenet produseres der? Feil fokus?

     • Våre utslipp er ca 37 Gtonn CO2 i året. Det er (over) dobbelt så mye som gjennomsnittlig årlig økning (altså masseforandring) av CO2 i atmosfæren. Det er det jeg mener med det dobbelte.

      Tony Heller er en blogger, og ikke klimaforsker. Han har heller ikke publisert noe som helst på feltet. Youtube og blogger er ikke forskning. Det er det jeg mener med å sjekke kilder.

     • Alf, Alf, Alf
      Forsker er ikke et beskyttet yrke som sier noe som helst om vedkommendes «troverdighet» i form av «mer enn nok» utdannelse på feltet det forskes på. Det er hvorvidt forskningen som utføres følger vitenskapelige normer som avgjør om den kan regnes som akseptabel.
      Klimaforskning er i så måte lik all annen forskning, men konklusjonen i rapportene inneholder ofte «dessverre» konklusjoner som ikke holder mål.
      Om forskeren tar som utgangspunkt at klimaendringene er menneskeskapt, og da i hovedsak på grunn av økt mengde CO2, vil konklusjonen kunne være kontroversiell.
      Mye klimaforskning går ut på å finne hvordan det ene aller andre vil reagere om temperaturen på kloden fortsetter å øke.
      Disse rapportene blir ofte tatt til inntekt for videre «klimaalarmisme» og skal liksom vise hvor ille det vil bli om mennesket forsetter sin fremferd.
      Men disse rapportene er ingen bekreftelse på hva som er årsak til denne eventuelle fremtidige oppvarming, men kun en hypotese over hva som er trolig (det forskningsrapporten belyser), om det skulle bli så eller så mye varmere.
      De aller fleste såkalte klimaforskere innehar ikke relevant utdannelse som gjør de til «eksperter» på feltet/felter som belyser hypotesen «drivhuseffekten». Som oftest innehar de ingen kompetanse utover det du eller jeg har, eller har mulighet til og tilegne oss via åpne media som f.eks Klimarealistene.
      Dermed faller din kritikk av eks Tony Heller til jord.
      Tony beskriver faktisk ganske godt hvordan man går frem for å få tilgang til de åpne kilder men trenger, for å kunne lage diagrammer eller grafer over tidlige tiders målte temperaturer.
      Hvem som henter disse fakta, og hvor de formidles er uvesentlig. At vanlige mennesker får tilgang er 100 ganger viktigere. Hvordan de formidles er derimot svært vesentlig. Her gjør Tony er svært god jobb Det er faktisk den eneste måten det blir avslørt hva aktivist journalistikk får seg til å skrive, uten vitenskapelig dekning.
      Forøvrig ganske utrolig at du selv ikke legger merke til, eller kommenterer, hvor mange såkalte varmerekorder på som oftest 100 dels eller maks 10 dels grader slås stort opp, mens kulderekorder på noen ganger hele og også flere hele grader kun er vær.
      Forøvrig synes jeg du bør sette deg inn i hva Tony Heller har jobbet med, hvilke organisasjoner han har vært eller er en del av, og hva han har for eksempel har vært med på, eller hatt sterk påvirkning i innføring/gjennomføring av virkelig reelle gode miljøtiltak.
      Å fremstille han som useriøs er det kun alarmister som får seg til å gjøre.

   • Komplekse saker dette.
    https://www.volcanodiscovery.com/worldwide-volcano-activity/daily-reports.html

    Kan økt kosmisk innstråling mot jorden pga lav sol aktivitet, skape økt vulkansk aktivitet? https://www.researchgate.net/publication/234022172_Explosive_volcanic_eruptions_triggered_by_cosmic_rays_Volcano_as_a_bubble_chamber
    og: https://quakewatch.net
    https://scied.ucar.edu/shortcontent/how-volcanoes-influence-climate
    https://www.ngu.no/emne/klimavariasjoner
    For meg ser det ut til at det er en rekke faktorer som påvirker hvordan vi har det på jorda. Å gi en helt nødvendig liten atmosfærisk gass all skyld er nok deilig for de troende, men akkurat nå brenner det i Amazonas og klima alteret er fylt med røyk.Som vanlig på denne årstiden. Enhver kan orientere seg om virkeligheten.Både i Brasil og andre steder : https://www.globalfiredata.org/forecast.html

 3. Jeg stiller samme spørsmål som Bekkevold. Hvorfor mener man at vi mennesker står for hele den samlede økningen i atmosfærens CO2-innhold når bare under 5 % av tilførselen hvert år skyldes oss mennesker. IPCC har en forklaring på dette som jeg ikke helt forstår og som jeg synes virker ganske tvilsom. Men jeg tror IPCC sin oppfatning av dette bl.a. er basert på at de mener den naturlige årlige tilførselen av CO2 er like stor hvert år. Akkurat hvor stor den naturlige tilførselen av CO2 er, er det vel ingen som vet. Vet man for eksempel nøyaktig hvor mye CO2 som årlig slipper ut fra vulkaner og revner på havbunnen? Vet man i det hele tatt hvor mange og hvor store vulkaner og revner det er på havbunnen?
  Jeg ser at det på vitenskaplig hold i hvert fall er en person som er inne på de samme tanker som Bekkevold og jeg. Edwin X Berry har en studie han kaller «Human CO2 Emissions Have Little Effect on Atmospheric CO2″. Her konkluderer han med at: The ratio conclusion means human CO2 adds only about 18 ppm and Natural CO2 adds about 392 ppm to todays CO2 Level of 410 ppm.»
  Nå er det jo slik at en svale gjør ingen sommer, men likevel er vel dette an antydning om at det på vitenskaplig hold ikke nødvendigvis er full oppslutning om IPCC sin holdning i saken. Studien kan søkes opp på Internett.

 4. Tok en titt på OCO2 sidene til NASA. Forundrer meg litt at det ikke er noen nyere data enn fra 2017. Kan det være at bildet som etter hvert tegner seg av den naturlige CO2 syklusen ikke passer helt med det politisk korrekte?

 5. I en artikkel i Stavanger Aftenblad er en av kommentarene denne

  Helge Samuelsen
  svarte Kjell Arne Høyvik for en time siden (redigert)
  Misforstått. Fullstendig misforstått. Dessverre en vanlig misforståelse.

  Å resirkulere karbon innenfor den raske karbonsykelen fører IKKE til økt mengde klimagasser i atmosfæren. Bare å tilføre MER karbon fra det langsomme karbonkretsløpet (fra fossile lagre) gjør det. Derfor står heller ikke råtnende trær eller fisende kuer for den ringeste klimapåvirkning.

  I tillegg kan reduserte lagre i det raske karbonkretsløpet også øke mengden klimagasser. For eksempel ved å redusere skog.

  https://www.bjerknes.uib.no/artikler/commentary-and-blog/det-livgivende-kretslopet

  Er dette Helge Samuelsen skriver her reelt eller ikke? Er det et langsomt karbonkretsløp og et raskt karbonkretsløp?
  Hvordan skal vi forstå dette. Kan noen forklare meg dette på en lettfattelig måte. Veldig glad for svar
  Magnar Are

  • Jeg har ikke hørt begrepet raskt eller langsomt karbonkretsløp tidligere, men prinsippet beskrevet er riktig. Det raske kretsløpet er det som inngår i det daglige kretsløp, dvs sollys gir fotosyntese og plantevekst, planten dør eller blir spist, og planten blir brutt ned igjen til CO2 og vann. Likeså med planteeteren osv.

   Det langsomme kretsløpet er den delen av det bundne CO2 fra fotosyntese som blir sedimenterer uten å bli brutt fullstendig ned og akkumuleres over tid. Her er eksemplene jordsmonn fra det boreale beltet, torvområder og sedimentering i havområdene og elvedeltaer. Dette er yngre sedimenteringsområdee, og om det er noen områder som gir netto overskudd av oksygen så er det nettopp disse.

   I tillegg kommer de virkelige gamle langsomme kretsløpene, som i praksis har gått helt ut med mindre geologiske endringer medfører ny eksponering. Tenker da på gass, olje og kullagrene.

   Redusering av de levende lagrene gir på kort sikt økt CO2 i atmosfæren om lageret brennes eller råtner. Men om området erstattes med en annen biotop som i større grad sedimenterer organisk materiale, vil det på lang sikt bli mindre CO2 i atmosfæren enn utgangspunktet. Stygt eksempel, men overgangen fra regnskog til savanne vil medføre dette.

 6. Dette er ikke enkelt, og det er vel en av årsakene til all debatten. Nå er det jo kompetente forskere som mener naturen styrer, og at vårt bidrag er uten betydning, men la oss nå se hvor IPCCs tall bringer oss:
  IPCC og Dr. Johan R. Christy har jo begge kommet fram til en klimafølsomhet på ca. 1 grad C. IPCC teoretisk, og Dr. Christy basert på observasjoner.
  IPCCs forsterkningsfaktor på ca. 3 har en nå, i minst 6 år, forsøkt å observere uten å lykkes, så den kan en vel se bort fra. Ut fra dette kan vi forvente en temperaturøkning, relatert til CO2, på en grad når nivået når 560ppm. Ut fra CO2 logaritmiske bidrag er det meste av denne endringen allerede skjedd.
  Det gjenstår dermed 150ppm (560-410) før vi når dit. Vårt årlige bidrag minus det som naturen tar opp (50%) er 17 Gt (33/100×50) eller 2,36ppm (17/7,2).
  Det vil dermed ta 64 år (150/2.36) før vi når den ene graden, og det er vel ingen katastrofe!?
  Fortsetter utslippene i samme takt, når vi 2 grader etter 237år (560/2,36).
  Er prognosene IPCC for tiden presenterer, som avviker betydelig fra dette, direkte svindel?

 7. Alf Lackner.
  Du er ganske typisk de som ønsker å fremstå som granskende og «seriøs».Det rare er at når du blir presentert for en som er nettopp granskende og seriøs, ja da er han ikke til troende? Historiske referanser og gamle avisartikler er da gøyale? De viser at dette går opp og ned som med været. Eller klimaet som politikere sier. Her jeg bor er klimaet nå ca 4 grader C. Det er spådd snø i fjellet. Det er ikke uvanlig på denne årstiden.
  Om du i den reportasjen jeg sendte deg fra og med Tony Heller, kan finne en eneste referanse eller graf og sitat som er feil, sett i gang! At temperatur svindelen ikke er noe du liker, det ante meg. Det er altid ubehagelig når noen en liker å referere til avsløres i manipulasjon av temperaturdata for å skape et bilde av en oppvarming som ikke er reell. Du bør ta for deg den vulkanske aktiviteten som er nå. Den må da gjøre endringer i den massebalansen du er så opptatt av? En annen sak er stor vulkansk aktivitet normalt gir en periode med kaldere vær? Her kan du, ja på youtube, se et foredrag av en av de få personene i verden, Richard Keen som har en doktorgrad i «Climate Change» fra 1979. Lærerikt!!
  Så kan du lese litt om Tony Heller og hva han har holdt på med: https://realclimatescience.com/who-is-tony-heller/
  Da ble du muligens beroliget? Kan han få ha en»stemme» i debatten?
  Ellers er jeg helt enig i alt Olav Ankjær skriver i sin kommentar til ditt svar!!

  • Vi kan snakke mer om Heller når vi har landet det faglige først:

   Hvis vi slipper ut minst dobbelt så mye som økningen vi observerer ( forholdet står seg over mange dekader) i atmosfæren, hvor mye CO2 kan vulkaner (og andre naturlige kilder) bidra med til denne økningen?

   Hvor tror du så netto utveksling av CO2 går, til eller fra atmosfæren?

   Etter det er etablert kan du sjekke faglitteraturen ang. hvor mye vulkanutslipp i gjennomsnitt siste 100 år typisk bidrar med.

   • For tiden tar naturen opp drøyt 2ppm / år i følge IPCC. Hvis ikke vi eller «jordens indere» fyller på, så ville det være tomt for co2 i atmosfæren om ca. 200 år (400ppm /2). Dette satt «på spissen». Fotosyntesen bremses vel gradvis opp etter som CO2 nivået synker, men havets omdanning av CO2 til korbonater fortsetter vel til det er tomt?

    • For å gi deg et kort svar: Trykk og temperatur styrer likevekten for CO2 mellom luft og vann. Dersom utslippene stanses vil likevekten stabilisere seg på et redusert nivå. Så lenge vi fortsatt har naturlig tilførsel vil det ikke gå mot null.

    • Det er korrekt at fotosyntesen svekkes etter hvert som CO2-nivået i atmosfæren synker.

     Det er også korrekt at nivået gradvis synker mot null, men dette er en prosess som tar millioner av år. med mulighet for tidvis reversering grunnet vulkanutbrudd, meteornedslag eller til en viss grad, vår resirkulering av CO2 tilbake til en atmosfære med CO2-mangel.

     Svært få geologer vil være uenig i utsagnet «det er snart tomt», i en geologisk skala.

     Det fins mange figurer basert på vitenskapelig analyse som viser hvordan det har gått nedover med CO2-nivået, se eksempelvis øverste figur her:
     https://www.klimarealistene.com/2016/10/27/klimascientologi-fra-nrk/.

Kommentarer er stengt.