Årsmøtet 2021

Av Morten Jødal, styreleder

På grunn av koronasituasjonen gjennomfører Klimarealistene ikke noe fysisk årsmøte i år. Det er flere måter å gjøre dette på digitalt, og vi har valgt en løsning av digitalearsmoter.no, som kan leses om dere klikker på denne linken. Dette innebærer at møtet strekker seg over åtte dager, slik at alle som har meldt seg har god tid til å diskutere og stemme.

Vi har en liste på 75 personer som har meldt seg på til årsmøtet, og har oppgitt navn, telefonnumer og epostadresse. Disse får en innkalling på SMS den dagen møtet starter. Dere får da en lenke til møtet. Deltakere på møtet leser seg opp på sakene når det passer innen disse 8 dagene, og kan diskutere med andre medlemmer.

Når du er klar, stemmer du. Denne stemmen kan endres når som helst innen tidsfristen.

Ingen årsmøtepapirer før møtet starter den 8 mars
Klimarealistene har laget ferdig årsmøtepapirene, men systemet for digitalearsmoter.no er slik at dere får tilsendt lenken først den dagen møtet starter. Til gjengjeld har dere åtte dager på dere. Papirene er tilpasset denne måten å gjennomføre et møte på, og sendes derfor ikke ut på noen annen måte.

Om flere medlemmer ønsker å delta på møtet, kan dere fremdeles legges inn manuelt som deltakere. Send da en epost til , og oppgi navn, telefonnumer og epostadresse. Frist for slik innsending settes til mandag 1. mars.

Støtt oss ved å dele: