Arktisk isoversikt for februar

Av Per Jan Langerud

ARKTIS IS mail- 25.2.2016 jpgHer kommer et nytt iskart som viser isutbredelsen den 25. februar 2016.

Enkelte (her og her, red.anm.) hevder at det er lite is i vinter, men det er mye is vest for Grønland og nedover Labradorkysten. Det er også mye is utenfor Beringstredet, men særlig i Okhotskhavet hvor det er mer is enn på mange år.

Det er forløpig lite is rundt Svalbard og i Barentshavet, men den er nå økende. Isen vil vokse til i slutten av mars.

Støtt oss ved å dele: