Arktisk isgrense var lengre nord i 1769

Klimanytt 96, av Prof Jan-Erik Solheim

Togradersmålet for global oppvarming tar utgangspunkt i en antatt temperatur omkring 1750 som var starten for den industrielle revolusjon. Når isgrensen nå flytter seg nordover er det mange som tror at det skyldes at det har blitt varmere siden 1750. Men isgrensen var i 1995 ennå ikke kommet så langt nord som den var i 1769. Det kan derfor vanskelig argumenteres med at økt CO2 har ført til økt issmelting.

Regjeringen har nettopp foreslått at iskanten skal flyttes 60-70 km nordover i Barentshavet. Iskanten er definert som et område der det er mer enn 30 prosent sjanse for sjøis i april måned. Sjøisgrensen på sin side regnes der det er mer enn 15 prosent isdekke (KN 82).

Isgrense_Polarinstituttet

Isgrensen ble fastlagt av Norsk Polarinstitutt ut fra skipsobservasjoner fra selfangere før 1950 og fra satellittobservasjoner etter 1950. Isutbredelsen hadde sitt maksimum omkring 1800. Det falt sammen med et minimum i solaktivitet. (Dalton minimum). En tidsserie over isutbredelsen fra 1860 viser at det er store variasjoner fra år til annet, og at reduksjonen i isareal var størst før 1900. Klikk på illustrasjonen til venstre for å se et større bilde.

En regresjonskurve viser at reduksjonen i isareal over tid blir stadig mindre, og indikerer ifølge dette notatet fra Polarinstituttet fra 2001, forfattet av Terje Brinck Løyning, at iskanten ”holder på å hente seg inn etter Den lille istid” som vi regner tok slutt mellom 1850 og 1900.

Det som nå er interessant er om iskanten vil flytte seg sørover igjen når vi går inn i et nytt minimum i solaktivitet, som forklart her (KN 57)

For fordypning i dette temaet viser vi til disse kildene:
Vinje, T., 2001. Anomalies and Trends of Sea-Ice Extent and Atmospheric Circulation in the Nordic Seas during the Period 1864-1998. J. Climate, 14, February 2001.
Vinnikov, K. Y.1986, Climate Sensitivity (partial translation). Gidrometeoizdat, 219 pp.

Edit: Terje Brinch Løyning: Hydrography in the north-western Barents Sea, July–August 1996.
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/174260/LoyningPR2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Støtt oss ved å dele: