Åpent brev til Siv Jensen: Hva koster klimatiltakene?

Kostnadene ved klimatiltakene er mange, og listen over pengebruken er lang: Regnskogsfondet, «månelandingen” på Mongstad, elektrifiseringen av sokkelen, elbil-subsidiene,CO2 avgifter som pålegges transportsektoren og flyreiser. Hvem vet hvor mange milliarder som brukes på helt meningsløse klimatiltak? Klimarealistenes leder John Sverre Svendsen har skrevet til finansministeren og bedt om svar.

Her er brevet til finansinisteren

Finansminister Siv Jensen,
Oslo 09. november 2015

Klimarealistene (KR) er foreningen for samfunnsengasjerte personer som er opptatt av å formidle vitenskapsbasert kunnskap om årsakene til klimaendringene. Vi mener at menneskene ikke kan styre klimaet, men at klimaendringer er naturlige svingninger over tid. Vi mener at menneskeskapt CO2 ikke har noen innvirkning på den globale temperatur, da naturen selv balanserer CO2 – innholdet i atmosfæren og i havet med et forhold på ca. 1:50. Om vi fjerner CO2 fra atmosfæren vil naturen sørge for å opprettholde balansen, og omvendt. Vitenskapsmannen William Henry klarte å uttrykke dette matematisk så tidlig som 1803. Denne naturloven er ikke blitt utfordret til dags dato.

I klimadebattene er det dessverre en sammenblanding av ”klima” og ”miljø”. KR er helt innforstått med at menneskene kan påvirke det lokale miljøet og støtter derfor fullt ut kravet om å redusere skadelige utslipp. Klimaet derimot, er utenfor menneskenes kontroll.

Det er en stor misoppfatning at CO2 er en skadelig klimagass. Atmosfærens innhold er i dag kun ca 0.04 % eller 400 ppm. Andelen som tilføres av menneskeskapte aktiviteter er kun 0.13 % av dette. Tidligere i jordens historie har atmosfærens CO2 innhold vært svært mye høyere, og aldri så lavt som det er etter ca. 1850. Nobelprisvinner Ivar Giæver har uttalt at plantene er sultefôret og at all liv på jorden kan dø ut hvis CO2 – innholdet blir for lavt. FNs FAO (Food and Agriculture Org) sier at den moderate økingen i moderne tid har gjort det mulig å produsere mer mat til en stadig økende global befolkning. Gartnere øker jo også innholdet av CO2 i drivhusene for å øke planteveksten.

I klar motsetning til det som betraktes som politisk korrekt, er den livgivende CO2-gassen en meget beskjeden temperaturpådriver, fordelt av naturens egne lover. En politikk som tar sikte på å redusere atmosfærens innhold av CO2 er derfor bortkastet og meningsløs.

Som en konsekvens mener KR at norsk klimalovgivning påfører det norske samfunn meget store og unødvendige økonomiske belastninger, som i dagens flyktningekrise kan bedre benyttes til humanitære formål.

Vi ber derfor finansministeren respektfullt om å skaffe tilveie en oversikt over hva klimalovgivningen medfører av kostnader. Vi tenker da også på Regnskogsfondet, den feilslåtte ”månelandingen” på Mongstad, elektrifiseringen av sokkelen, osv. Vi tenker også på tapet av toll og avgifter ved import av elektriske og hybridbiler, og på spesielle CO2 avgifter som pålegges transportsektoren og flyreiser.

Med vennlig hilsen

John Sverre Svendsen

Styreleder, Klimarealistene

Siv_JensenDel brevet med ditt nettverk
Du kan dersom du er enig i at dette er en meningsløs pengebruk, skrive til dine stortingsrepresentanter i fylket du bor i, og du kan dele brevet med alle i ditt personlige nettverk. Dersom mange nok protesterer til våre politikere så kan istedet disse pengene brukes til nyttige formål: skole, helse, eldreomsorg, samferdsel eller på folk i nød.
Brevet som egen pdf-fil lastes ned her: Brev til finansministeren 09.11.2015 (1).

Bare Gud og finansministeren kan ha oversikt over hva klimatiltakene koster, men det ryktes nå at Gud har gitt opp. Vi håper derfor på et raskt svar fra finansminister Siv Jensen og hennes tallrike byråkrater i Finansdepartementet

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. http://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fbloom%2Ebg%2F1WK34MZ&urlhash=1pqZhttp
    Jeg tror at dere altvitere burde lese denne liken her fra Bloomberg. Det kan vel være litt vansklig når vi snakker om viten istedenfor argumentering om noe dere tydligvis ikke forstår.
    Jeg synes også at det er uredelig å sette en humanitær flykningkatastorfe opp mot det tankespinn dere forsøker å fremstille som vitenskap. Det må da være mulig for dere også å holde dere til en redelig argumentasjon? Jeg vet ikke hvor mange av dere Klimarealister som føler tilhørighet til kristendommen, og derfor svelger dobblet når dere påkaller Gud i deres argumentasjon?

    • Jeg får ikke opp linken. Når det er sagt synes jeg du argumenterer svakt. Siden du mener Klimarealistene baserer seg kun på tankespinn er det vel lite meningsfylt å diskutere med deg. At det er uredelig å sette kostnadene ved klimaarbeidet opp mot andre viktige utfordringer samfunnet har er uforståelig. Alt vi gjør er en prioritering av begrensede økonomiske resurser. I dine øyne er altså realisme uredelig. Med den holdningen skjønner jeg at du ikke finner deg til rette på denne nettsiden. Når det gjelder henvisningen til Gud skjønner jeg at du heller ikke har humoristisk sans.

Kommentarer er stengt.