Antarktisk isoversikt – ny rekord

Og så er det tid for å se på den havisen som våre medier bare unntaksvis får seg til å nevne, og da gjerne med kreative bortforklaringer. Antarktis.

s_plotNy Antarktisk havisrekord
April setter igjen ny havisrekord og som vi ser av figuren er trenden (stiplet linje) ikke til å misforstå. Referanseperioden er 1981-2010 og du finner også iskart og andre data her på nettsiden til NSIDC

Havisen ligger tykt rundt hele kontinentet bortsett fra vest for halvøya i det vestlige Antarktis. og der foregår det som kjent intens undersjøisk vulkanaktivitet som resulterer i et lokalt varmere hav. Dette varmere havet lokalt hører vi til stadighet mye om, men den vulkanske aktiviteten som er årsaken er nærmest en statshemmelighet i de politisk korrekte klimakretser.

NSIDC AntarcticSeaIceAreaSince2000Edit: En figur for alt
Fra prof. Ole Humlums utmerkede webside Climate4you har jeg hentet en figur som viser «alt». Vertikal skala til venstre viser utbredelsen, legg merke til hvor enorm variasjon det er mellom sommer og vinter, samt hvor nær nullutbredelse for havisen man kan komme i de aller varmeste somrene. Ved å se på årsgjennomsnitt og trend over tid blir det klart hvor lite dramatisk utviklingen er både for Antarktis og ikke minst Arktis.

Den store ulikheten mellom Arktis og Antarktis er det faktum at Arktis er dekket av et åpent hav. Det betyr igjen at den dominerende driveren for Arktisk havis er vindforholdene. Sterk vind har i enkelte år blåst store mengder havis ut av Arktis slik at den ikke lengre telles med og dermed oppstår det mye skrål i de mer useriøse klimaortodokse miljøene til tross for at CO2 har tilnærmet null påvirkning på havisen i forhold til vinden. Havtemperaturen er den nest viktigste driveren for havisen. For en nærmere studie anbefales Climate4you, fanen «sea ice» hvor alt man trenger er samlet på ett sted.  

Støtt oss ved å dele: