Antall ekstremvær er nedadgående

Klimanytt 241. Forfattet av Kjell Stordahl, medlem av KVR. Etter den ekstreme orkanen Nyttårsaften 1991 ble Meteorologisk institutt pålagt å innføre varsling av ekstreme værsituasjoner (ekstremvær) som utgjorde en fare for liv og samfunnsmessige verdier dersom det ikke blir igangsatt skadeforebyggende tiltak. Her er det du trenger å vite i den forbindelse.

Dødsraten fra store ekstremvær er betydelig avtagende

Langvarig og kraftig regn 21.–24. juli 1789 førte til Storofsen, Norges mest dødbringende flom i historisk tid. Den tok livet av minst 61 mennesker i Gudbrandsdalen, Østerdalen og Valdres. Orkanen, Galnemåndag, rammet Vestlandet 12. mars 1822. Den krevde minst 170 menneskeliv, kanskje over 300.KN 209 gir en utfyllende oversikt over antall dødsfall som skyldes katastrofer og store ulykker i Norge. Etter krigen er 37 personer omkommet av store snø-, leire- og fjellskred, mens det i løpet av de siste 50 årene var det 16 personer som omkom i Vassdalen snøskredet i 1986. Dødsraten forårsaket av store ekstremvær i Norge er markant nedadgående.

Antall ekstremværhendelser i Norge er nedadgående

Figuren viser antall ekstremværhendelser i perioden 1994–2018. Utviklingen er nedadgående. 77 % av ekstremværene inntraff i november–desember og januar–februar.

I 2018 ble det registrert to ekstremvær, Cora i januar og Knud i september.

Dataene her er hentet fra Meteorologisk institutt.

Nå ved årsslutt skrives det mye om værrekorder. Dette er naturlig fordi været er variabelt. Over tid og for ulike geografiske områder settes rekorder. Det faller naturlig for journalister å kople værrekordene til klimautviklingen.

Ekstremvær og ekstremt vær

Det kan også være grunn til å nyansere på ordbruken om ekstremvær. Når Meteorologisk institutt sender ut varsel om ekstremvær, er det alvorlig med fare for liv og samfunnsmessige verdier og basert på klare kriterier. Fra 1994 ble det etablert et system der Meteorologisk institutt utarbeidet ekstremværvarsler generert av:

–Sterk vind, som regel storm
–Store nedbørmengder eller endrede temperaturforhold som kan føre til stor flom
–Ekstremt stor snøskredfare over store områder
Stormflo (ekstremt høy vannstand langs deler av kysten)

Imidlertid når journalister og andre uttaler seg om ekstremt vær og de bruker gjerne ekstremvær, er det i en helt annen divisjon – altså en klar utvanning av begrepet ekstremvær.

Medias bruk av ordet ekstremvær har økt drastisk de siste årene. Til sammenligning varslet Meteorologisk institutt 2 ekstremvær for Norge i løpet av året 2018 mens trenden for de siste 25 år er nedadgående.

Global oppvarming og klimaendringer

Tidligere ble begrepet global oppvarming brukt i klimadebatten. Dette begrepet er nå erstattet med klimaendringer da det har vist seg at global temperatur i dette århundre ikke har økt slik FNs klimapanels (IPCC) prognosemodeller predikerte.

I klimadebatten bør det forventes at ekstremværutviklingen fremover beskrives på en edruelig måte.


Støtt oss ved å dele:

11 kommentarer

 1. Det er helt normalt at klimaet på jorden går i perioder med skiftende vær, Men det hysteriet som har hvert med farlige utslipp av co2 håper jeg snart er for bi, og at alle disse pengene som sløse bort på dette tøvet burd hvert nytte til å bygge opp vekst i den fattige delen av verden,
  Håper på at vi nærmer oss slutten på klima vrøvlet!!
  Ha en fin dag alle sammen!!

 2. Teksten over ble av Kjell Stordahl sendt til Aftenposten, men kom umiddelbart i retur som avslått. Avisen er øyensynlig ikke interessert i fakta som avslører eller utvanner Aftenpostens misjonerende klimajournalistikk.

  • Aftenposten aksepterte en liknende kurve for 2-3 år siden publisert av Kjell og en annen. Men nå er kurven basert på den samme statistikken uakseptabel. Sier vel det meste om Aftenposten og deres agenda. Men å skjule fakta på denne måten er jo ikke noe tema for faktisk.no som det jo bidro til å opprette

 3. Som det sies her, de mest sensasjonshungrige og klimaforvirrede medier omtaler ofte feilaktig helt vanlig uvær som «klima», gjerne akkompagnert av noen dramatiske bilder man finner i arkivene.
  Dette kunne kanskje unnskyldes hvis det ikke var slik at folk flest ikke er forskere som kan gjennomskue dette. Det dannes dermed et bredtinntrykk i opinionen om at «klimaendringer» (innforstått: menneskeskapte) har medført stadig større omfang og frekvens for «ekstremvær».

  Seriøs forskning har imidlertid vist en motsatt trend for de fleste værforhold, jfr. bl.a. Kjell Stordahls dokumentasjon i artikkelen her. Så her burde man kanskje forventet at også andre som anser seg som seriøse klimaforskere fant det nødvendig å rykke ut og sette skapet på plass?

  Sørgelig nok ser vi det motsatte; en liten gruppe aktivister i bl.a. Cicero og Bjerknessenteret (ingen nevnt, ingen glemt) benytter faktisk ofte slike anledninger til å opportunt legitimere slik feilinformasjon: De hoier oppmerksomhetskåte rundt i mediene og slik FORSTERKER det innledende feilaktige inntrykket skapt av mediene.
  Det mest EKSTREME i dette er altså ikke klimaet, men fraværet av forskningsetikk i den samme klimaforskningen.

  • Man får et inntrykk av at du er av den oppfatning at man ved Cicero sysselsetter de ansatte med klimaforskning. I og med at denne stiftelsen i det meste av sin tilværelse var registrert med navnet «Institutt for klimapolitikk» så er det vel ingen tvil om hva de ansatte tilbringer arbeidsdagen med?

   Klimapolitikk.

   Deres kommunikasjonsavdeling derimot jobber i hovedsak med klimapropaganda til støtte for den ønskede klimapolitikk.

   Cicero – Institutt for klimapolitikk – har gjort seg nesten 100 % avhengig av bevilgninger fra de grønneste politikerne. Sammen med NGOene og kollaboratører i mediene (NRK) danser de rundt klimagudens gullkalv for å vedlikeholde pengestrømmen fra statsbudsjettet til de dype grønne lommene.

   Taperne i dette infame spillet er befolkningen i Norge som får sin levestandard redusert med 40 milliarder årlig bare over statsbudsjettet.

   • Geir,
    hehe, jeg har ikke den ringeste mistanke om at reell naturvitenskapelig klimakunnskap dominerer hos Cicero. Av de rundt 80 ansatte, fra tidligere SV-politiker Kristin Halvorsen og nedover er mesteparten «klimapolitikere» og «klimarådgivere» med bakgrunn i økonomi, jus, samfunnsfag, osv. med hovedformål å sikte seg inn mot midlene i konsensuskassen. Styrt av slike fagretninger har man aldri blitt tvunget til å teste godheten i fysiske arbeidshypoteser bak «klimaproblemet» iht. naturvitenskapelige krav (falsifikasjonsprinsippet): Man kaller seg ironisk nok likevel en «forskningsinstitusjon» samtidig som man fra starten i 1990 ikke har stilt et kritisk spørsmål til de fysiske forutsetninger «klimaproblemet» faktisk bygger på.

    Det vitenskapelig pinlige blir da at man forholder seg fullstendig aksepterende (a priori) til et påstått «klimaproblem». A priori er i vitenskapsteorien imidlertid logiske konklusjoner fra SIKRE FAKTA (2+2=4, osv.). De fysiske lover – og deres samvirkning i komplekse fysiske rom – man tror er sentrale bak et evt. «klimaproblem», er imidlertid overhodet ikke «sikre». Dvs, at vi har en a posteriori-problematikk, at man ikke kan komme fram til dem ved hjelp av logisk deduksjon/sikker viten alene, men må ha empiriske data for å kunne formulere dem. Og som alle med litt vett i skallen vet; det er nettopp empiriske data som konstant truer med å velte hele CO2-hypotesen og de tilhørende (feilende) modeller.
    Da er det best å skjule ekte naturvitenskapsfolk i potetbingen og heller bruke jurister og økonomer til å hale mer penger ut av konsensusbingen. Men gyldig naturvitenskapelig forskning blir slikt selvsagt aldri.

    • SIKRE FAKTA kan være så mangt, spesielt når de manipuleres av eksperter på propaganda og misjonerende journalistikk.

     Konsensus er at (2+2=4), men hos Cicero blir svaret 5 den ene dagen og 7 den neste.

     Og med tilstrekkelig store verdier av tallet 2 til regnestykket, så har de jo rett hele tiden.

 4. Jeg antar de fleste her har utdannelse innen klimatologi, siden dere uttalker dere så krystallklart? Jeg har ikke så jeg lytter til fagekspertisen, som jeg ville gjort om jeg hadde hull i tennene, svulst i hodet, ødelagt forgasser i bilen, vannlekkasje på badet…

  • Man trenger vel neppe være klimatolog for å sette opp en graf som viser nedgang i ekstremværs dager når all informasjon er tilgjengelig. Det holder med grunnskole, vil jeg tro?

   Forøvrig lurer jeg på året 1947 som hadde en svært lang og kald vinter etterfulgt av en ekstremt varm sommer og året sammenlignes med 2018. Det er 71 år. Hvis 2019 blir likt 1948 så har vi vel en syklus her?

   Ser også at NRK holder på med en serie nå hvor de sauser sammen alle tegn på endringer i naturen og roper at klimaendringene ikke skjer om 50-100 år, det skjer NÅ! Og så finner de et område preget av sur nedbør, eller skog med sykdom. Man driver såkalt pickery og skylder alt op global oppvarming, som når det florerte av bilder en syk isbjørn som ser ut som den sulter, ISBJØRNEN UTRYDDES enda tallene viser stor vekst i isbjørn.

   Ben Tore; Disse klimaforskerne har bommet på samtlige skrekkadvarsler siden 70 tallet. I år 2000 skulle det være isfritt i Arktis, men de måtte flytte det til 2013 og nå er det 2054 som er året det skal bli isfritt i Arktis, men bare i September måned. https://www.nrk.no/viten/_-arktis-blir-isfritt-i-2054-1.11137850

   Legg merke til at de VET at det vil skje i akkurat år 2054.. burde man ikke være litt mer ydmyk nå? New York skulle stå under vann i 2015, etc. Begynn å se på alle disse VILLE spådommene fra folk som er tatt i juks en rekke ganger… Se Climagate mm

   Vi finner mye lokale endringer, men de har også naturlige årsaker. Polvandring, magnetfeltet, solaktivitet og masse nyoppdaget undersjøisk vulkanaktivitet. I 2013 meldte de om flere hundre aktive undersjøiske vulkaner utenfor Svalbard. Kanskje det kan forklare hvorfor Svalbard er «Vinduet» deres for hvor galt det er fatt? Kanskje disse vulkanene med 1200 grader lava som spys ut sender glovarmt vann mot Arktis?

   Når politiet gjør justismord så skyldes det som regel at de har peilet seg inn på feil gjerningsmann for tidlig og utelukker alle andre muligheter. Da må man jukse det til å passe… Det kan forklare ALLE klimabommertene og de dustete forklaringene på hvorfor man bommer så kraftig…

   • Du nevner en trenger ikke å være klimatolog! Neida, men vi skal ha respekt av de fagfolk som virkelig legger «sin sjel» i å være seriøse.
    Joda, enig med deg at det ser ut som at vi er inne i en såkalt syklus. Jeg er såpass ut i alder og fikk høre av min farsan at på 30-tallet var det flere «brukere» som høstet korn i fjellbygdene – noe som har vært umulig i min levetid.
    Har jobbet på flere plasser «oppe i ishavet» og fått med meg isbjørnens eksistens. Søkte sjøl på fellings-kvote på Svalbard i 1972, men ble ikke trukket ut. Den gang var isbj. mye beskattet noe som førte til fredning. Siden den gang har «stammen» tatt seg meget bra opp noe som vil føre til at bjørnen vil bli nærgående. Dvs dyrene vil «slåss» om samme matfatet. Det jeg mener den finner seg nye områder å «jakte» mat på. En trenger ikke å være noe særlig glup for å forstå dette.
    Det nevnes at klimaforskerne har bommet på skrekkadvarsler siden 70 tallet. Ja takke f… for det! Jeg regner med at de fleste her vet hva KLIMAMODELLER er for noe. Når det mates inn i maskinens program med div klima-data så får en jo ut det som en har etterspurt. Maskina tar nok ikke hensyn til syklusene. Dvs en kan lage modeller etter ønske. På toppen av alt dette, disse modellene kan ikke etterprøves før enn om ca 60 til 80 år. Da er vi vel dau alle vi som er opptatt av klima. Da er det enkelt fra FN`s klimapanel å påstå at alt er menneskeskapt.
    Jeg er ikke uenig i at det er klimaforandring, men uenig i hvor mye som er menneskeskapt. Det som er helt sikkert, blir vi mange flere mennesker på denne klode ja, da har vi et stort problem. Hvem skal ta opp denne «hansken» for å gjøre noe på det område? Kriger???

  • Forland. Jeg vil bare minne om at Stordahl er dr. philos innen statistikk og har hatt ansvar for prognoser i Telenor i en årrekke. Det innbefatter driftsregularitet under rådende værforhold. Mer enn relevant kompetanse enn de fleste klimatologer i forhold til hva denne saken angjelder og iht. ditt hovedkriterium.

Kommentarer er stengt.