America First i rosehaven

Av Nicolay Stang

På Minervanett hevdes det at Trump har brutt med doktrinen America First. Jan Arild Snoen nekter å publisere nedenstående svar så lenge dette ikke inneholder drøftelser av Trump-kritiske artikler.

Forsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier skriver i artikkelen Vi plikter å ta kampen mot Trump på Minervanett at måten Trump sa opp Parisavtalen på, var på grensen av politiske kommentatorers fatteevne. Det kan godt være, men det betyr ikke at andre har hatt samme problemet.

Doktrinen America First
Romarheim sikter til talen Trump holdt i rosehaven til Det hvite hus om enigheten i Paris. Romarheim hevder at talen ikke var i tråd med doktrinen America First. Denne går ut på reindustrialisering av USA gjennom rettferdige handelsavtaler og rikelig tilgang på billig energi. Trump fjerner derfor restriksjoner og kostnader som hindrer utvinning av egne store energiressurser. Overskuddet skal brukes til gjenoppbygging av infrastruktur og skoler. Reduserte energiutgifter vil også øke jordbruksproduksjonen. Kull- og stålindustrien gjenopplives og miljøvernet styrkes.

Talen i rosehaven
I rosehavetalen sier Trump at det allerede under møtet med representantene for de andre store industrilandene (G7), ble tatt historiske skritt i retning rettferdig handel. Han hevder videre at USA trekker seg fra enigheten i Paris så lenge denne ikke yter amerikanske borgere og skattebetalere rettferdighet. Denne ville medført et tap av nesten 3 millioner arbeidsplasser på under 10 år og redusere bruttonasjonalproduktet med 3000 milliarder dollar innen 2040 og husholdningenes inntekter med 7000 dollar. Parisavtalen er også til skade for miljøet fordi produksjonen flyttes til Kina som er fritatt utslippsbegrensninger til 2030 og bygger hundrevis av kullkraftverk. India får doble sin kullproduksjon innen 2020 i tillegg til overføringer av milliarder av dollar. Europa får også fortsette å bygge kullkraftverk. Jobbene til amerikanske arbeidere vil således havne i utlandet.

Omfordeling av velstand
I sin tale bekrefter Trump det representantene for Klimapanelet (IPCC) og klimarammeavtalen (UNFCCC) Ottmar Edenhofer og Christiana Figueres allerede har uttalt; at dette først og fremst dreier seg om omfordeling av velstand. Noe som ikke er forenlig med Trumps mål om å øke den økonomiske veksten i USA betraktelig. Ifølge ham må da alle tilgjengelige energiressurser tas i bruk. Foreslåtte amerikanske utslippsreduksjoner ville tilsvare et par ukers kinesiske utslipp i 2030, koste amerikanerne milliarder av dollar i tillegg til tapt industri og ikke ha målbar effekt på temperaturen.

For å få utviklingslandene til å undertegne Parisavtalen, ble det opprettet et grønt klimafond som det skulle innbetales 100 milliarder dollar til i året. USA er den langt største bidragsyteren. Ingen vet hva pengene skal gå til, men direktøren her krever allerede at den årlige innbetalingen må økes til svimlende 450 milliarder dollar i året etter 2020. Når USA nå trekker seg, vil nok norske politikere trå til. Trump ønsker imidlertid heller å bruke amerikanske penger i sitt eget land og ikke i land som allerede har stukket av med fabrikkene og jobbene deres.

Trumps forpliktelse
Trump gir i talen uttrykk for at en aksept av Parisavtalen ville kunne begrense amerikanernes handlefrihet på egen jord og gjøre dem rettslig ansvarlig for opprettholdelsen av selvskadingen. Dette ville være i strid med hans forpliktelser overfor det amerikanske folk som president.

Doktrinen står fast
Som vist er rosehavetalen i tråd med doktrinen America First slik den er nedfelt i doktrinens energiplan og utenrikspolitiske del. Det er vanskelig å fatte at en forsker ved Institutt for forsvarsstudier kan påstå det motsatte. Det er også betenkelig at en som er tilknyttet det norske forsvar, oppfordrer til kamp mot en amerikansk president tydeligvis fordi han ikke får med seg dennes enkle og klare budskap. Årsaken kan muligens være ideologisk forblindelse.

Støtt oss ved å dele:

33 kommentarer

 1. Vestens politikere uansett farge, vestens pressekorps, elitiske og økonomiske maktmennesker og en stort sett sløv, likeglad og «sovende» allmue anser det ikke å være god latin å mene noe som helst positivt om USAs president Trump. «Han er gal, og skulle aldri blitt president». Punktum.
  Nå er han imidlertid den eneste topp politiker i verden, som har latt seg informere av ekspertise fra begge «leire» når det gjelder hva som er hva i saken om klodens klima. Hans beslutning om å trekke USA ut av Parisavtalen må derfor antas å hvile på solid faglig grunnlag, og har Den amerikanske fremtid og velferd som rettesnor.
  Historien har vist at billig og lett tilgjengelig energi er et must for fremgang, vekst og fattigdomsbekjempelse. «If I wanted America to fail, I’d start with making energie costly.»
  Verdens håp ligger i at flere toppfolk våkner og lar seg informere om sannheten om co2 og klimasaken. Trump er den første som gjør ting riktig, og nå er tiden overmoden for andre å ta skjeen i en annen hånd.

 2. Den kjente tyske professor Fritz Varenholt sier at Donald Trump har gjort det rette ved å trekke USA ut av Parisavtalen.
  http://notrickszone.com/2017/06/11/trump-correct-to-reject-founder-of-german-environmental-movement-calls-paris-accord-a-bad-deal/#sthash.G5Z2tw61.dpbs
  He wonders why “neither Obama nor Merkel, Juncker or Macron have found it necessary so far to explain to their citizens the agreement burdens their own citizens to the benefit of no. 1 emitters China, and India.
  En kan undres om våre besserwissende bestemmende politikere i det hele har lest avtalen skikkelig?

 3. «I sin tale bekrefter Trump det representanter for Klimapanelet (IPCC) og klimarammeavtalen (UNFCCC) Ottmar Edenhofer og Christiana Figueres allerede har uttalt; at dette først og fremst dreier seg om omfordeling av velstand».
  En rekke uttalelser bekrefter dette. Klimasaken handler ikke om klima men om omfordeling og avindustrialisering av den vestlige verden:John Houldren, senior rådgiver til President Barack Obama
  A massive campaign must be launched to de-develop the United States… [we] must design a stable, low-consumption economy.
  Cristiana Figueres, tidligere generalsekretær i UNFCCC:
  This is the first time in history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, with a defined period of time to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years since the industrial revolution.

 4. Jeg bare minner om myggen Macron sin bastante kommentar til Trumps valg, ang Paris avtalen: «We shall make the world great again….» (det er som du hører general DeGaulle i bakgrunnen: «Vive La France….»).

  Det var egentlig denne generalen som gjorde tabben til å begynne med: Å lefle med Algeria og gjøre det fransk….Resultatet ser vi i dagens skakkjørte land (Frankrike), der politiet må gå tungt væpnet i hovedstadens gater. Paris-avtalen er ikke verdt noe for noen. Heldigvis klarer Trump å ta byrden (foreløpig), med å rope at keiseren er uten klær…

  • Nå var det vel De Gaulle som fikk Frankrike UT av Algerie. Det er Front National som vil at Algerie fortsatt skal være fransk. Ikke at det har noe med klima å gjøre selvfølgelig, men det var nå du som begynte… Når man skal mobbe «myggen» Macron (minst andre gang du gjør akkurat dét) bør du i hvert fall ha fakta sånn nogenlunde riktig..

   At Trump skal gjøre energi billigere ved å bruke kull (som er dyrere enn gass og vind og det meste annet) er forresten en gåte. At miljøvernet styrkes av å bruke mer kull er også «tvilsomt» for å si det mildt…

   «Parisavtalen er også til skade for miljøet fordi produksjonen flyttes til Kina». Foreløpig går CO2-utslippene i Kina nedover (siden 2013). Selv om tallene er usikre er det i hvert fall ingen bevis for at disse øker. Dessuten er det vel ingen som satser like mye på fornybar energi som Kina. I 2016 ble det installert like mye solkraft der som det har blitt i hele USAs historie…

   • Her er det fra Østensens side som vanlig nok av faktafeil. Det er ingen tvil om at den lange trenden for USA er synkende CO2-utslipp. Det er enda mindre tvil om at Kinas trend er sterkt økende CO2-utslipp.

    Det er heller ingen tvil m at miljøet skader når produksjon flyttes fra vestlige land med streng miljølovgivning og til land andre steder som helt mangler slik lovgivning.

    Det påståtte fornybarsatsningen i Kina er en udokumentert påstand. Det reelle forholdet er at solenergi og vindenergi på verdensbasis dekker godt under 1% av det samlede energibehovet. Dette vil ikke endre seg vesentlig fram til 2040 iht tallene til IEA.

    • Hvor i all verden er faktafeilene? Jeg har aldri påstått noe som helst ang. USAs CO2-utslipp. Kinas CO2-utslipp har vært synkende eller stabile hvert år siden 2013. Hvor er dine «pålitelige» tall som kilder som viser noe annet?

     «Det påståtte fornybarsatsningen i Kina er en udokumentert påstand.»
     Aaslid, du kan jo nesten ikke ta mer feil:
     http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/globaltrendsinrenewableenergyinvestment2016lowres_0.pdf
     «China was by far the largest investing country for renewables excluding large hydro, its $102.9 billion
     for 2015, up 17%, representing well over a third of the global total.»

     Og apropos kull, miljøvern og Kinas satsing på fornybar energi kan du jo lese dette:
     http://news.nationalgeographic.com/2017/05/china-renewables-energy-climate-change-pollution-environment/
     «China rolls out the world’s biggest investment in clean energy—motivated in part by a desire to ease the atrocious air pollution that kills an estimated 1.1 million of its people every year.»
     «And because coal is the source of an estimated 40 percent of the most dangerous pollution particles in the country’s air , finding alternatives to it has become a crucial priority. China aims to get 20 percent of its energy from renewable sources by 2030»

     Så kan jo dere Trump-tilhengere fortsette å tro at kullkraft renser lufta…

   • Et lite innspill til det med kull: Jeg har ikke kilden, men flere melder at det er flere arbeidsplasser i USA tilknyttet fornybar/grønn/miljøvennlig kraft enn tilknyttet kull-kraft.

   • I Kina tilføres markedet 1 gigawatt ny kullkraft i uka.

    Jeg har blitt invitert av Minervanett til å skrive en versjon av ovenstående der jeg også drøfter kritiske innspill til Trump-doktrinen. I den versjonen står blant annet følgende:

    «De såkalte faktasjekkerne mener at andre energikilder kan utkonkurrere kullkraften. Dette er imidlertid ikke mulig under like konkurranseforhold da kullkraften er billigere enn alt annet bortsett fra utbygget vannkraft. Allerede etter første kvartal i år, har kullkraften tatt store markedsandeler fra gasskraften i USA som markedsanalytiker i Reuters, John Kemp, viser.» http://uk.reuters.com/article/usa-natgas-kemp-idUKL8N1J22CL

    • «Dette er imidlertid ikke mulig under like konkurranseforhold da kullkraften er billigere enn alt annet bortsett fra utbygget vannkraft.»
     Igjen den «billige» kullkraften.. Da har du kanskje regnet paa kinesiske helseutgifter knyttet til luftforurensing som foelge av kullkraft? I Frankrike koster luftforurensing 100 milliarder € hvert aar; hvor stor er regningen i Kina? Altsaa for de 1.1 millioner kineserne som doer hvert aar. Eller de 500 millioner nordkineserne som mister 5 aar i forventet levealder. Hver.

     Og hvis Kina er saa fryktelig glad i kullkraft er det jo rart at de stanser over 100 prosjekter… https://www.nytimes.com/2017/01/18/world/asia/china-coal-power-plants-pollution.html?_r=0

     • Ingen tvil om at det er stor luftforurensning i Kina, og at dette for en stor del skyldes brenning av kull. Spesielt ille er anvendelsen av kullbrikker innendørs uten ordentlig avtrekk. De moderne varmekraftverkene forbedrer situasjonen.

      De siste årene har det ikke stått så bra til med kinesisk økonomi. Offentlig kinesisk statistikk er notorisk upålitelig, men det synes som det har blitt gjort store feilinvesteringer mange steder også i energisektoren. Dette har blant annet ført til at det er lagt ned forbud mot å bygge vindmølleanlegg i 6 kinesiske provinser.

  • Man kan spekulere i hva som gjør at akkurat Frankrike er så ivrige på at det innføres internasjonale restriksjoner på CO2-utslipp.

   Dette er et land som har det meste av sin energiproduksjon fra kjernekraft og, i likhet med Norge, ikke selv kommer til å bli hardt rammet økonomisk av slike restriksjoner. Kan det være at man i Frankrike ser dette som en gylden anledning til å svekke nabolandenes konkurransekraft?

   Til forskjell fra naboen Tyskland, har ikke Frankrike så langt gjort noe som helst for å trappe ned på produksjonen av kjernekraft.

   • Hvem kjemper bittert for aa beholde kjernekraften i Frankrike? Hovedsakelig EDF og CGT…
    Forresten, hoert om «Loi de transition énergétique pour la croissance verte»? Som altsaa skal redusere andelen kjernekraft?

    Dessuten er franske byer svaert forurenset (ekstremt mange diesel-biler f.eks.). Selv ved foten av Mont Blanc maa skolebarn holde seg hjemme pga. forurensing. Eller hva med Grenoble? For aa ikke snakke om Paris hvor det noen ganger er verre enn selv de verste byene i Kina… Kanskje franskmenn (inkl. den franske stat) oensker en bedre fremtid for sine borgere? Noen ganger trenger man ikke aa gjoere det vanskeligere enn det egentlig er…

    • Hva har lokal forurensing i franske byer med internasjonale restriksjoner på CO2-utslipp å gjøre?

     • Og akkurat hva tror du hadde skjedd med luftkvaliteten i disse byene om man sluttet aa brenne kull, olje og gass? Hvorfor tror du Anne Hidalgo oensker aa forby diesel-biler fra 2020 (eldre biler har allerede kjoereforbud)?
      Reduserer man CO2-utslipp, reduserer man ogsaa luftforurensingen..

     • Bare tullprat fra Oestensen.

      Det er akkurat slik sammenrøring av klimahysteri og reelle miljøproblemer som skader muligheten for å få gjort noe med sistnevnte. Veldig uheldig.

     • Bra Erik! La oss f.eks. fyre med kull i London på full guffe slik man gjorde før co2-avgifter. Det gir oss masse fin co2 og vil få tilbake smog’en London var så kjent for. Fordums tider…

     • Det fyres på full guffe med kull og gass i London. Bare at nå gjøres det i moderne varmekraftverk i stedet for i hjemmene. Masse CO2 og vanndamp – men ikke noe smog fra kull lenger. Problemene de fortsatt har med luftkvaliteten skyldes høy trafikktetthet og vedfyring.

     • I Storbritannia kom 40% av elektrisiteten fra kullkraft i 2012. I 2016 var det 9%. Ser ikke ut som at det fyres paa full guffe med kull lenger

     • Stemmer at UK har byttet ut mye kull med billig gass fra Nordsjøen de siste årene.

     • Javel, da kan du jo fortelle oss hvordan man bekjemper reelle miljoeproblemer med kull, olje og gass? For i mine, og de aller flestes, oeyne er disse en betydelig kilde til nettopp disse problemene. Men siden du vet bedre hadde det vaert fint om du kunne dele din kunnskap med oss andre.

     • Ja, det er svært god miljøpolitikk å gi husholdninger og næringsliv tilgang til billig og forutsigbar energi via stikkontakten. Derfor er miljøet mye bedre ivaretatt i rike land enn i fattige. Heldigvis går det i riktig retning i store land som Kina og India også.

     • «det er svært god miljøpolitikk å gi husholdninger og næringsliv tilgang til billig og forutsigbar energi via stikkontakten. Derfor er miljøet mye bedre ivaretatt i rike land enn i fattige.»
      Jaha, og hvor har du denne sammenhengen fra? Danmark har de hoeyeste el-prisene for huholdninger i Europa. Da burde det jo i foelge din teori vaere det landet i Europa hvor det stod daarligst til med miljoet? Eller hva med landene paa Balkan, som har de laveste el-prisene. Har miljoet det best der?

     • Tror du skal prøve å slå opp medianinntekt for de landene du sammenligner.

      Befolkningstetthet også.

 5. Dette er litt forvirrende: Den siste linken din viser jo det motsatte av din egen påstand «At denne industrien er mer arbeidsintensiv enn konkurrerende industri, taler ikke til dens fordel. Høye produksjonskostnader betyr ikke mer velstand». Uansett, i stedet for å lese hva neo-liberale, klima-«realister» tenker kan du jo ta en titt på denne rapporten: http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/Measuring_the_employment_impact_of_energy_sector1.pdf
  «U.S. wind and solar creates about 13.5 jobs per million dollars of spending, and that building retrofits — energy efficiency — creates 16.7 jobs per million dollars of spending. This is more than three times the 5.2 jobs per $1 million for oil and natural gas, and more than two times the 6.9 jobs per $1 million for coal.»

  • Nei, det er ingen motsetning. Selv rapporten du viser til, viser at det trengs mer enn fire ganger så mange årsverk for å produsere 1 gWh med solpaneler sammenlignet med kull. I tillegg må man bygge kraftverk som kan benyttes når sola ikke skinner og det er vindstille. Situasjonen i Tyskland viser at da velges det billigste – nemlig kullkraftvek. Til tross for at tyske strømbrukere skal overføre 1000 000 000 000 euro til grunneiere som har satt opp vindmøller og solpaneler frem til 2030, har Tyskland de senere årene heller ikke klart å redusere sitt CO2-utslipp. Energifattigdom blant tyskere er også utbredt. Overgang til vindmøller og solpaneler medfører redusert velstand, og overføring av enorme beløp fra eiendomsløse til grunneiere.

   • Trump vil skape flere jobber i USA. Med kullkraft. Da er vi i hvert fall enige om at det ikke er riktige veien aa gaa.. Og du har tilgode aa vise at kullkraft er billig; alle studier viser jo at det er mye dyrere enn f.eks. gass. Eller som IEA skriver: «In the European Union, [ ] gas demand rose about 8% and coal demand fell 10%. [ ] The United Kingdom saw a significant coal-to-gas switching in the power sector, thanks to cheaper gas and a carbon price floor.»

    «Overgang til vindmøller og solpaneler medfører redusert velstand» Og akkurat hvordan begrunner du den paastanden?
    «The findings show that doubling the share of renewables in the final global energy mix increases global GDP in 2030 between 0.6% and 1.1% compared to business as usual.»
    http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Measuring-the-Economics_2016.pdf

Kommentarer er stengt.