Alt var feil i klimaforskning

Feilprosenten i moderne forskning er ofte betydelig, men her kan vi presentere politisk korrekt klimaforskning hvor 100 % av forskningen er feil. Til alt overmål er forskningen utført ved det fra før belastede James Cook universitetet (JCU) i Australia. Her er de pinlige detaljene.

Lav kvalitet på mye moderne forskning

Det er antatt i vide kretser at bare halvdelen av moderne forskning viser seg å være korrekt når man gjentar eksperimentene. Redaktøren i Lancet, som er det ledende medisinske tidskriftet, gikk nylig ut med informasjon om at 50 % av det de selv publiserte, senere viste seg å være feil. Dette skrev vi om i 2018, men nyhetene nå er enda mer sjokkerende.

100 % feil i forskning på fisk ved korallrev

Nature publiserte 8. januar en studie som konkluderte med at klimaendringer (havforsuring som en følge av mer CO2 i havet) ikke påvirker oppførselen til fisk ved korallrev. Clark et al 2020 er en replisering (gjentakelse) av eksperimenter gjort i hele åtte tidligere forskningsrapporter av syv erfarne vitenskapsmenn, og alle konklusjonene fra eksperimenter i den forskningen som er undersøkt viser seg å være feil.

Korallrevet det er snakk om er Great barrier Reef utenfor østkysten av Australia, og JCU er universitetet som avskjediget biologen Peter Ridd da han kritiserte noe av den samme forskningen.

Centre of Excellence for Coral Reef Studies

Studiene som er kvalitetskontrollert og funnet 100 % feilaktige er ironisk nok utført nesten utelukkende av en gruppe ved JCU som skryter på seg dette navnet:

Australian Research Council Centre of Excellence for Coral Reef Studies (ARCCoE).

De samme forskerne har tidligere avslørt forskningsjuks på samme sted hvor svenske forskere hadde hovedrollen, kjent som Lönnstedt-skandalen. Lönnstedt studerte nettopp her og tilegnet seg da tydeligvis den råtne bedriftskulturen hvor de ansatte starter med konklusjonen at klimakrise og dommedag er rett rundt hjørnet og dermed må forskningen konkludere i samsvar med dette, ellers får man ikke flere bevilgninger. Merk at selv journalen «Science» dengang brukte ordet «fraud» i overskriften om saken.

Også da dreide det seg om politisk korrekt klimaforskning, hvor det straks forskningen er utført utbasuneres sterke påstander i alarmerende presseoppslag i en internasjonalt koordinert aksjon.

Mønsteret i slike saker er at mediene som bidrar til opphaussingen av gale forskningsresultater sitter musestille når det blir avdekket at forskningen viser seg å være gal – og i dette tilfellet ikke litt gal, men 100 % gal.

Det er altså minimal sjanse for at NRK, NTB eller de andre medvirkende mediene vil korrigere sine gamle alarmistiske oppslag, eller opplyse sine gjenværende lesere om hvor dårlig det står til innenfor den politisk korrekte klimaforskning.

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Hallo følger sidene hele tiden og de er meget bra. Men har et spørsmål

  I Spania på siste IPPC møte var det 196 land som deltok.
  Men hvor mange land skal betale inn til disse 100 Milliarder USD og hvor mange er passive mottakere

  • Det er tre grupper av land i FNs klimapanel, vanlige U-land, lavtliggende øystater og det vi kan kalle vestlige eller industriland.

   Siste gruppe er Europeiske land, USA, Canada, Australia, New Zealand og Japan. Minus USA som i 2017 meldte seg ut av dette pyramidespillet. Både Kina og India er i denne sammenheng U-land, til tross for atpmvåpen, romfart og omfattede industrialisering.

   De første to gruppene skal bare få fra fondet på USD 100 mrd, mens vestlige land bare skal betale.
   For å få, må man melde inn prosjekter til fondets styre.
   Du kan følge dette fondets aktivitet her:
   https://www.greenclimate.fund/home

   Første land som meldte inn klimaprosjekter til fondet var Zimbabwe, under Mugabe, som i søknaden argumenterte med at klimaendringer hadde rasert landbruket i hans hjemland, og dermed fikk han, så vidt jeg vet, pengene han bad om. De ble selvsagt ikke brukt på klimatiltak.

 2. BBC har en topp story på Lönnstedt sin forskning uten å ta forbehold om rapportert fraud.
  https://www.bbc.com/news/av/science-environment-36442946/fish-eat-plastic-like-teenagers-eat-fast-food
  NRK har tradisjonen tro det samme innslaget, på litt annen måte:
  https://www.nrk.no/urix/yngel-vil-heller-ha-plast-enn-plankton-1.12980387
  «Lönnstedt meiner at plastforureining truleg er ei viktig årsak til at stadig færre yngel av åbor og gjedde veks opp.»
  Forskerforum har en artikkel som helt klart fjerner all troverdighet fra Lönnstedt.
  https://www.forskerforum.no/helt-absurd-at-jeg-skulle-beskytte-en-som-tar-snarveier/
  Det er tydelig at denne unge forskeren arbeider i et miljø hvor man ikke setter sannheten øverst.
  Videre ser vi at store statlige nyhetsmedia som BBC og NRK ikke bryr seg med å skrive sannheten om forfalskningen så lenge det støtter deres propaganda agenda.
  Det er trist at denne unge forskeren har fått lov til å utvikle denne type holdninger til forskning og på denne måten har fått ødelagt hele sitt voksne forskerliv. Hennes foresatte i Sverige (Uppsala Universitet), i Norge (NTNU) og Australia (James Cook University).
  Grunnen til at denne saken ikke får større oppmerksomhet, vet alle vi som er innom Klimarealistene sin sider. Det passer ikke inn i propagandaen til MSM. Trist det også.

 3. Politikere og øvrige meningsytrere er FAKTARESISTENE til alt som kan sette det alle tror på i tvil. Kampen er nok tapt): CO2 gassen får nok skylda for alt………

Kommentarer er stengt.