Aftenpostens Ole klovner videre

Oles klode har lenge vært noe av det mest tragikomiske man kunne lese i den engang så seriøse Aftenposten. Vi ser i dag på det siste lavmålet fra Ole, synsingen om vindmøllene på Siragrunnen under overskriften «klimakamp som dreper natur.» Vi ser her bort ifra den klassiske naturvernvinklingen man ser antydning til hos Ole, for her er det åpenbart at det ikke bør bygges noen fugleutryddende og flaggermusmakulerende økokrusifikser til glede for mindre seriøse finansielle aktører.

Støvsugd for økonomirelevant informasjon
Det klimaindustrielle komplekset inkluderer parasittiske industrier som skal levere energi til samfunnet fra sol og vind. Her er det to grupper aktører, de som leverer de tekniske installasjonene og tjener penger på dette, og de som skal drifte disse anleggene. Den første gruppen driver normal forretningsvirksomhet og er avhengig av å finne nyttige idioter som vil drive anleggene, dvs man bygger ikke ut før avtalene er i boks.
Vårt fokus er på den siste gruppen, for vi vet at vindindustrien ikke tjener penger på drift noe sted i verden uten at de får store subsidier i en eller annen form. Subsidier er som kjent dine penger og man bør derfor ha krav på innsyn. Det interessante her er at vindturbiner alltid blir bygd for andres penger, her er det ingen som satser sine egne – utover de tallrike småinvestorene som i mange land rundlures til å kjøpe seg inn i pågående vindprosjekter. Dermed vet man det man trenger å vite om kvaliteten på investorene i den siste gruppen, de kan stort sett kategoriseres som «gribber» eller «nyttige idioter».

Her feiler Ole – grovt. Som forventet.

Økonomi?
Alle som har fulgt Ole en tid vet at mannen er allergisk mot tall. Pussig nok har Aftenposten aldri hjulpet lille Ole med å fylle dette tomrommet, og lesere som påpeker faktafeil i ethvert klimarelatert oppslag avvises på prinsipielt grunnlag. Ole og hans disipler i redaksjonen er mer ufeilbarlige enn det Paven var i tidligere tider. Dermed vet vi at dette er religion, alt profeten Ole skriver innen klima og miljø består av religiøse dogmer. Noen av oss leser likevel videre, enkelte ganger. Dette kan tross alt være til tider ganske underholdende. I små doser.

Havgul Nordic består av Havgul clean energy AS og Triventus Windpower AB. I og med at Norge har så mye vannkraft, så er vindkraft lite utviklet i Norge. Det betyr at de norske aktørene er få og at de kom sent til havresekken. Det statlige ventureselskaet Investinor As er inne i førstnevnte firma med en eierandel på 22,5%, mens Svensk-amerikanske SDF er storebror i begge selskapene. Eierstrukturen ligner ellers mistenkelig på det man ser andre steder der eierne har fått et plutselig behov for å gå i skjul når alt har kollapset. Disse aktørene skal selge til et eller annet fylkeskommunalt kraftselskap som skal drifte vindmøllene, og i og med at det ikke er fysisk mulig å produsere strøm fra vind til en pris som kan konkurrere med vannkraften, så vil vindparken bli en møllestein rundt halsen på dette driftsselskapet, noe som i siste instans vil bety dyrere strøm for alle kundene i ett eller flere fylkeskommunale kraftselskaper. Andre subsdier vil garantert komme inn i bildet, de såkalte grønne sertifikatene som er en kamuflert toppskatt på ditt månedlige strømforbruk brukes bl.a til vindprosjekter både i Norge og Sverige.
Fylkestingene i Rogaland og Vest-Agder og kommunestyrene i Sokndal, Flekkefjord og Farsund har sagt klart ja til prosjektet, og dermed vet man hvilke klimakåte politikere som har tenkt å svi av innbyggernes skattekroner på tøv. Innbyggerne i Rogaland og Vest-Agder bør notere seg hvem dette er og legge press på de skyldige

Oles klimavrøvl
Her kommer vi til profeten Oles argumenter for vindparken, først den ikke-eksisterende klimakrisen som påstås å være «en trussel mot alt liv på Jorden». Det er mulig livet på jorden er truet, i det minste kan det konstanteres at det skorter seriøst på intelligent liv i Aftenpostens redaksjon for tiden.

Deretter den løgnaktive påstanden: «i Paris ble det enighet om at alle land må bygge ut det de makter av fornybar energi.» Som forventet står det absolutt ingenting i avtalen om dette, så ethvert land kan gjøre akkurat som de vil. Og de største landene skal bygge ut ca 2500 kullkraftverk…. Det vites ikke hva Ole røyker før eller mens han er på jobb, men her må det være en del ugjort for verneombudet i Aftenposten.

Arbeidsplasser? Det er vanskelig å tenke seg en mindre fornuftig bruk av det offentliges ressurser. Selv NAV-køen er et bedre alternativ.

Profeten Ole er sykelig opptatt av vårt dystre nasjonale CO2-regnskap. Han har lenge ivret for å få et lavest mulig utslippsnivå av CO2 til vår atmosfære, der det i utgangspunktet er en kritisk mangel på denne livgivende gassen – en mangel som i ytterste instans er en trussel mot nesten alt liv på jorda (unntaket er de mange metanspisende artene på havets bunn som er uavhengige av fotosyntesen). Til tross for at verdens samlede naturvitenskap (utenom klimaodelleringen) alltid har vært klar på at CO2 ikke påvirker vesentlig klimaet på kloden vår, så vet Ole bedre. Han er tross alt profet for klimatismen, den nye vekkelsen som har feid over så mange naive eller rotløse sjeler.

eagle-500-espen-lie-dahlDreper de fugler???
Aner vi her en antydning til kjetteri hos Ole? Kan det virkelig være noe i det at vindmøllene massakrerer fuglelivet? Velkommen etter, Ole. Fotoet viser en av mange havørner som virker noe livløs etter nærkontakt med en av de nye, store vindmøllene på Smøla. Vi venter i spenning på Ole, men i mellomtiden gjør vi oppmerksom på at fuglen ikke trenger å være død. Det er godt mulig den bare hviler…..

VI overlater til leserne å vurdere om de på Oles klode nå er på bedringens vei, i og med at man omsider har fått øye på det paradoksale ved at mye av fuglelivet i Norge skal utryddes for å redde kloden vår fra «en trussel mot alt liv på Jorden.»

Støtt oss ved å dele:

23 kommentarer

 1. Hei
  Mange av oss er sterkt ueinige i Ole sine to påstandar som Geir Åslid referert til. Likevel synest eg at Ole sin konklusjon er noka av det mest fornuftige eg har last av han: «Det vil være et paradoks for historiebøkene hvis arter som er truet på grunn av klimaendringer utryddes av tiltak som skal begrense klimaendringene». Eg meiner debatten om klima i det lange løp vil tene på ein meir sakleg og mindre harselerande form enn denne kommentaren frå Geir Åslid.

  • Dessverre har det seg slik at Aaslid ikke er i stand til å korrigere sin stil selv etter mange hint og direkte forespørsler. På den måten forblir han en parentes og en ufrivillig komisk figur blant de få som følger med hva på han gjør

  • Enig med deg i at dette er et paradoks. Dette har vel mennesker gjort til alle tider, i sin snublete og tilfeldige utvikling, men ofte til det bedre…

  • Vi er lei av Ole Klovns makkverk i Aftenposten. Det han skriver er påså lavmål, at han ingen respekt bør forvente.
   At du forsvarer Ole Klovns eventyr retorikk, og ikke har mot til å kalle en spade for en spade begynner vi å bli lei av. Servilitet og underdanighet er ett dårlig signal å sende til en Klovns opptreden i ett viktig spørsmål for menneskehetens fremtid.

   • Du plasserer meg i same bås som Ole fordi eg fann noko positivt i dei han skreiv. For å ikkje bli plassert i den båsen seier du at må eg ta eit klart og tydeleg avstand frå korleis han står fram i det offentlege romet, noko som eg tolkar som at eg må ta avstand frå alt det han skriv; og at eg berre då kan stå fram som rakrygga. Det var ein merkeleg definisjon av å vere rakrygga eller ikkje. Ein slik strategi, alt eller ingenting, og i tillegg latterleggjering av andre, trur eg er ein dårleg strategi for å få til ein betre dialog mellom klimarealistar og klimaaktivistar. Eg er heilt einig i det Edvard Iversen skriv: «Fakta i seg selv burde være mer enn godt nok for å «henge ut» klimaaktivistene». Har vi gode argument er det unødvendig å latterleggjere andre.

 2. At det fantes mer enn en Ole trodde vi ikke var mulig. Men nå popper det opp en til, som heter Bjarne. Klimaendringene er og blir naturlige. Det er fysisk umulig at CO2 og CH4 kan påvirke klimaet.
  Derfor er dere deltagere i dyrplageri ved å støtte monteringen av tusenvis av vindmøller, som igjen vil drepe og torturere millioner av fugler og flaggermus i femtiden. Man kan harselere over Ole og Bjarne i eventyrland.
  Men når dere kynisk støtter miljøkriminalitet av denne kategori,mot nevnte dyr går dere for langt.
  Hilsen
  Lars Olav Andersen
  Dyrevernaktivist og deltager for dyrs rettigheter.

  • Ja, så feil går det altså ann å lese min kommentar. Eg er medlem av Klimarealistane og slettes ikkje ueinig i det du skriv om at klimaendringene er og blir naturlige. Og eg er også einig med deg i at monteringen av tusenvis av vindmøller er tvilsom strategi når dette kan drepe fugler og flaggermus. Og det var vel også Ole sitt poeng i sin konklusjon. Ver snill å les min kommentar ein gong til.
   Helsing
   Bjarne Gjerde.

 3. Herlig satire, Geir.
  Satire er en god gammel måte å avsløre autoritetene på (ref. Keiserens nye klær).
  På KR-bloggen bør det være plass til både satire og tørre fakta.
  Merkelig at klimahysterikere aksepterer monstermøller men ikke monstermaster.

 4. Virker på meg som Harald Olavsen ikke liker fakta Aaslid presenterer her. Hele vindmøllesaken vil bli ett kjempeproblem på flere måter i fremtiden.
  Massedrap og skader på fugler og flaggermus. De kan ikke ringe til sykebil, når en vinge er brukket tvert av.
  Strømmen blir dyr, over 50 øre kWt, vannkraft 6 øre kWt ut på nettet.
  Virker ikke når det blåser for mye eller for lite, og da har vi et problem når Teslan skal lades, eller Elkem skal fyre ovnene sine for å produsere ferro produkter.
  Oles klode kan i beste fall betegnes, som barnslige eventyr fortellinger.
  Når Aftenposten notorisk nekter å ta inn kritiske innlegg til Oles skriblerier, bør opposisjon til manipulasjonen med virkeligheten ikke spare Aftenposten i saken.
  Jeg syner Aaslid er altfor snill i sin kritikk.

  • Du skriv: «Virker på meg som Harald Olavsen ikke liker fakta Aaslid presenterer her. Hele vindmøllesaken vil bli et kjempeproblem på flere måter i fremtiden. Massedrap og skader på fugler og flaggermus». Er det ikkje nettopp det som er Ole sitt poeng i sin konklusjon: «Det vil være et paradoks for historiebøkene hvis arter som er truet på grunn av klimaendringer utryddes av tiltak som skal begrense klimaendringene». Kvifor ikkje gi han honnør for det sjølv om du/vi er sterkt ueinig med hans syn og sterke slagside når det gjeld menneskeskapt klimaendring. Og at du plasserer meg i same bås som Ole synes eg er direkte usakleg, og som eg synest du bør kommentere – og ikkje berre oversjå slik du gjer etter min siste kommentar.

   • Hvis du ikke vil settes i samme bås som Ole Klovn, må du ta klart og tydelig ta avstand fra denne klovnens opptrener i det offentlige rom.
    Ikke satse på begge sider som en Ole Brom. Så rakrygget bør du være, før du klager på andre i saken.

  • Jeg skriver ingenting om innholdet i hva Aaslid skriver og mener i mitt innlegg ingen ting om det.

   Men stilen hans ødelegger troverdigheten hans fullstendig

   • Hei Harald Olavsen stopp nå litt.
    Stilen til Ole er på Pippi Langstrømpe nivå.
    Aftenposten lar Oles Klode røre det til med skremselspropaganda på barnehave nivå uten at kritikk tas inn i avisen.
    Aaslid har kun gjort sin samfunnsplikt mot den 4. statsmakt. Å svare med satirisk stil på Oles banale, barnslige, uvitenskapelige, ikke i samsvar med til naturlovene. Lekestue for de minste med eventyr fortellinger.
    At virkelighets fjerne SVere og Grønne ikke liker det, tar vi andre med knusende ro.

   • Du tuller. . Stilen til Aaslid er moderat i forhold til tøyset Ole Klovn presterer. Han skriver på ett så lavmål nivå, at Aaslid bør få honnør for å svare sympatisk og ikke nedlatende. oss med.

 5. Ennå et klart, vitenskaplig basert synspunkt som argumenterer saklig for egn tro! Klimarealistene har en bedre basert trosoverbevisning enn Jehovas Vitner! Gratulerer med overbevisningen

  • Finn Kaare. Det er kjekt å få blåst seg litt opp og ut. Men angående saklighet, usaklighet og satirisk overgår du de fleste. Kan du forklare for oss andre hva du vet om saken og ikke vi? Vi ønsker å lære av de som kan bedre, skjønner du vel.
   Hilsen Lars Olav Andersen

 6. Jeg leste også artikkelen i Aftenposten med stor undring. Den gamle finansavisen Aftenposten hadde ikke et eneste ord om kostnadene/lønnsomheten i prosjektet. Dette er helt avgjørende med hensyn på all energiutbygging noe som i liten grad affiserer klimaaktiviser og klimaforskere.

  Ellers er jeg enig med Bjarne Gjerde om at klimarealistene og saken vil være bedre tjent med at redaktøren legger seg på et litt mindre sarkastisk nivå i mange av sine artikler. Fakta i seg selv burde være mer enn godt nok for å «henge ut» klimaaktivistene. Artiklene til Ole Humlum legger seg på et bedre og mer saklig nivå.

  • Når OLe Klovn legger seg på sitt søppelnivå i artikklene sine er det i høeste grad berettiget av Aaslid å være noe sarkastisk i kommentarene. Serviliteten du oppfordrer til blir for feigt.

 7. Faktisk så tror jeg at en litt røff stil kan være en fordel. Skremmende mange tenker ikke og forholder seg ikke til fakta. Imidlertid vil de fange opp gjennom følelsene sine at klimarealistene virker selvsikre. Dermed kan da helle til at det må være noe i deres argumenter selv om de ikke skjønner et fnugg av logisk tenkning. Ellers kan mange fort tenke «ja, ja, noen mener ditt og andre mener datt, jeg går med mainstream».

  Jeg er fullt enig at slike klimaklovner som kjører på sin irrasjonelle propaganda, de fortjener ikke respekt. Dette er ikke en saklig diskusjon mellom likemenn.

 8. Godt at det tas et oppgjør med den useriøse og inkompetente Ole Mathismoen, den såkalte «klimajournalisten» som med sitt daglige, infantile vrøvl er i ferd med å trekke hele Aftenposten ned i det havdypet der han påstår den globale oppvarmingen befinner seg. Klovn er nesten et for mildt uttrykk, klovner er tross alt noe man føler godhet og sympati for. Mathismoen er bare bunnløst patetisk.

 9. Det klimaindustrielle komplekset …

  Moderator: Klimarealistene ønsker all debatt under eget navn, vi har derfor slettet din kommentar. Velkommen tilbake som deg selv!

Kommentarer er stengt.